Kézirattár

 

MNL Fejér Vármegyei Levéltára kézirattára
  
SorszámTeljes cím
1.Szücs Imre: A Magyar Kommunista Párt székesfehérvári szervezetének megalakulása és tevékenysége 1944. december 25. - 1947, 1966. – 30 p. 
2.Kádár Béla: Fejér megye törvényhatósági bizottságának története 1945-1950, 1966. – 51 p.
3.Varga Gábor: A székesfehérvári járás mezőgazdasága, 1963. – 91 p.
4.Mészáros János: A termelőszövetkezeti gazdálkodás fejlődése Székesfehérvárott, 1968. – 33 p. 
5.Gergelyi Béla: Előszállás rövid története XIX. és XX. század[ban], 1968. – 47 p.
6.Solymosi Sándor: Zichyújfalu története, különös tekintettel az iskola történetére, 1968. – 37 p.
7.Szántó József: Az alsószentiváni termelőszövetkezeti mozgalom kialakulása 1949-1956. években, 1968. – 37 p.
8.Bodrog György: Az előszállási uradalom áttérése a tőkés gazdálkodásra, 1968. – 111 p. 
9.Jenei Károly: Adatok a Fejér megyei szénbányászat történetéhez. – 5 p.
10.Magyar Zsuzsa: Család, szülőföld, költészet, 1966. – 22 p.
11.Kiss Árpád: Botanikus szemmel a móri árkon át, 1967. – 14 p.
12.Jenei Károly: Új adatok a pákozdi csata történetéhez, 1968. – 4 p.
13.Pákozd története az 1848-49-es szabadságharcban, 1968. – 12 p.
14.Jenei Károly: Egy fejérmegyei honvédtüzér feljegyzése a pákozdi csatáról, 1968. – 3 p.
15.Bogár János: Vasadi Balogh Lajos 1847-1926, 1968. – 20 p.
16.Fitz Jenő: Török végvárak és párkányok Fejér megyében, 1955. – 91 p.
17.Kerekes Lajos beszédei 1942, 1944-ben, 1968. – 56 p.
- Az állam és család kapcsolata
- Beszámoló a közigazgatási tanfolyamról
- gr. Széchenyi György főispán fogadtatása alkalmával elmondott beszéd
- 1941. év decemberében a honvédtiszti vívóversenyen elmondott beszéd
- A tóvárosi gazdakör 1942. március 15.-iki vacsoráján elmondott beszéd
- Megemlékezés a Ciszterci rend betelepülésének 800 éves jubileumáról
- A Női Önkéntes Honvédelmi Munkaszervezet Honvéd délutánjának megnyitó beszéde
- Megemlékezés Kossuth Lajos, a város díszpolgára elhunytának 50 éves évfordulójáról
- Az 1944. évi május hó 31. napján tartott közgyűlésen elmondott székfoglaló beszéd
18.Farkas Gábor: Fejér megye története a honfoglalástól a felszabadulásig, 1965. – 23 p.
19.Fejér megye és Székesfehérvár munkásmozgalmának rövid története, 1968. – 8 p.
20.Vargha László: A rábakörnyéki szlovénvidék... (Vendvidék), 1962. – 42 p.
21.Újlaki Péter: A felszabadulás és az új élet megindulása Fejér megyében, 1968. – 146 p.
22.Vargha László: Mezőföldön a beloianniszi táj jelentősége, 1968. – 18 p.
23.Bogár János: Gyúró és Kuldó községek története, 1967. – 135 p.
24.Solymosi Sándor: Fejér megye és Székesfehérvár az 1861-es alkotmányos küzdelemben, 1968. – 25 p.
25.Polgár Antalné: Jobbágyfelszabadítás Magyaralmáson, 1968. – 36 p.
26.Jenei Károly: Fejér megyei eseménynaptár, 1968. – 12 p.
27.Székesfehérvári Állami Levéltár fondjegyzéke, 1968. – 51 p.
28.Eugen, Bonomi: Bürgerrecht und Bürgertum in Stuhlweissenburg 1688-1848, 1968. – 372 p.
29.Ruházat és viselet története, 1906. – 46 p.
30.Vadász J.: A magyar tenger partján, 1968. – 14 p.
31.Éjjeli őrség a Balaton partján, 1968. – 4 p.
32.A balatoni bankett, 1968. – 10 p.
33.Magyarország története, 1968. – 92 p.
34.Jánosi Ferenc: A krónikaírás elvi – módszertani kérdései, 1967. – 31 p. 
34. Vigh Károly: Krónikaírás és helytörténet, 1967.- 18 p.
35.Szalay Károly: Mezőszentgyörgy az 1848-49-es szabadságharcban, 1968. – 12 p.
35.Új adat Jellashich betörésének történetéhez.- 9 p. 
36.Jenei Károly: Levéltárügy XVIII. század, 1968. – 7 p.
37.Orgoványi János: Kulcs puszta története, 1954. – 42 p.
38.Orgoványi János: Bakonysárkány története, 1961. – 27 p.
39.A sárbogárdi járás fejlődése a második ötéves terv időszakában, 1966. – 232 p.
40.Balázs László: Szerentsés Péter takácsmester céhlevele (Adatok Fejér megye ipartörténetéhez), 1969. – 18 p.
41.Eckhart Ferenc: Bánáti donátiók, 1969. – 84 p.
42.Lauschmann Gyula: Negyvenkét esztendő a Fejérmegyei Takarékpénztár történetéből, 1969. – 229 p.
43.Szabó István: Zámoly története ősidőktől 1945-ig, 1968. – 68 p. 
44.Szabó István: Zámoly története 1945-1967, 1969. – 122 p.
45.Gergely László: Vérteskozma, 1969. – 3 p.
46.Sárosd földbirtokviszonyai 1945 után, 1969. – 5 p.
47.Szilárdfy Zoltán: Adalékok Ercsi történetéhez, 1969. – 6 p.
48.Szabó Géza: Mezőkomáromi népszokások, 1969. – 2 p.
49.Záborszky Jenő: Lajoskomárom község története, 1969. – 52 +5 p. 
50.Pásztor Béla: Dég, 1968. – 14 p.
51.Részlet a nagyvenyimi falukrónikából, 1968. – 9 p.
52.Beloiannisz község keletkezéséről és népének életéről, 1969. – 9 p.
53.Enying a két háború közötti időben, 1968. – 5 p.
54.Hóka Erzsébet – Óberding Kamillné – Nemes József: Mezőszilas (Küzdelem a népbetegségek ellen), 1968. – 4 p.
55.Takaró Sándor: Sáregres 20. századi története a felszabadulásig, 1968. – 7 p.
56.Sárbogárd felszabadítása, az élet megindulása és a demokratikus átalakulás kezdete, 1969. – 4 p.
57.Huszics Vendel: Sárszentmiklós (Részlet a „Két évtized” című falutörténetből), 1969. – 7 p.
58.Öt esztendő Lovasberény életéből 1945-50, 1968. – 5 p.
59.Riportbeszélgetés Sajnovics Jánosról, a finnugor nyelvészről, 1969. – 16 p.
60.Martonvásár község, 1969. – 5 p.
61.Műszaki leírás Előszállás földbirtokrendezésével kapcsolatban, 1947. – 7 p.
62.Harminc esztendő a munkásmozgalom Fejér megyei történetéből 1918-1948, 1969. – 31 p.
63.Enyingi járásra vonatkozó iratok 1944-1945. (hiányos), 1969. – 75 - 227 p.
64.Pusztaszabolcs 25 éves fejlődése a számok tükrében, 1969. – 26 p.
65.Hatházy Lajosné: Néhány dokumentum Fehérvárcsurgó küzdelmes éveiből. 1945-46, 1969. – 7 p.
66.Szkladányi Károly: A pátkai értelmiségi klub élete, 1969. – 6 p.
67.Salamon Konrád: A KISZ megalakulása és első évei Dunaújvárosban, 1969. – 31 p.
68.Szántó József: Alsószentiván a felszabadulás és újjáépítés időszakában 1945-48, 1969. – 9 p.
69.Szabó István: Magyaralmás történetéből (kivonat), 1968. – 13 p.
70.Bodajk 1944-1945, 1969. – 9 p.
71.Berkes Sándorné – Orbán Béla: Szabadegyházai Szeszgyár 1945-1969, 1969. – 14 p.
72.Bottlik László: Kulcs település története 1944-1969, 1970. – 30 p.
73.Enyingi rendelőintézet, 1967. – 3 p.
74.Szalay Károly: Az egészségügy fejlődése Mezőszentgyörgyön (1964-68), 1968. – 6 p.
75.Tatár Klára: Az egészségügy fejlődése Mezőszilason (1945-1968), 1969. – 6 p.
76.Szalay Károly: A dolgozók esti iskolája Mezőszentgyörgyön (1945-65), 1966. – 5 p.
77.Vörösmarty József: Zámoly község építés fejlődésének története (1920-1969), 1969. – 5 p.
78.Mészáros János: A szocialista nagyüzemi mezőgazdaság kialakulása Székesfehérvár városban (1950-1970), 1970. – 11 p.
79.Halász József: A magyar kommunista párt felcsúti alapszervezetének története 1945-1970, 1970. – 7 p.
79.Molnár Ferenc: Felcsút község közigazgatási helytörténete 1945-1970, 1970. – 11 p.
79.Orosz János: Az „Új Élet” termelőszövetkezet története (Felcsút) 1945-1970, 1970. – 6 p.
79.Csörgöl Lajos: Felcsút község kulturális viszonyainak alakulása (1945-1970), 1970. – 7 p.
80.Ágoston Rudolf – Pünkösti Sándor – Fodor István: Vértesboglár község története a felszabadulástól napjainkig, 1969. – 23 p.
81.Bakurecz Jenő – Marton Gyula – Salamon József – Sóvárgó Gábor: Mány község 25 éves története a felszabadulástól napjainkig, 1969. – 85 p.
82.Rudovics Sándor – Ballai Gyuláné – Tunkel Géza: Tabajd felszabadulásának és negyedszázados fejlődésének története (1945-69), 1969. – 40 p.
82.Tunkel Géza: A tabajdi termelőszövetkezetek története (1945-1969), 1969. – 23 p.
83.Márton János – Mészáros Imre – Bognár László: Vértesacsa község monográfiája 1945-től napjainkig, 1969. – 45 p.
84.Kocsis János – Tekler Imre: Csabdi község története 1945-1970-ig, 1969. – 33 p.
85.Szabó Béláné: Vereb község története 1945- napjainkig, 1969. – 26 p.
86.Geng Antal: Etyek község története a felszabadulástól napjainkig, 1969. – 26 p.
87.Balogh László – Metzger János: Szár község negyedszázados helytörténete felszabadulásunktól napjainkig, 1969. – 20 p. (Hiányos: 1 - 6. o. nincs)
88.Vargha László: A sárbogárdi és a székesfehérvári járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek specializációs lehetőségei, 1964. – 15 p.
89.Radics István: A jövedelmi viszonyok hatása a népesség alakulására, 1967, 1967. – 8 p.
90.Hazafi Rupert: Székesfehérvár település együttesének vizsgálata, 1967. – 13 p.
91.Füzesi Antal: Székesfehérvár ipari fejlődésének problémái, 1966. – 12 p.
92.Móra Magda: Zala megye története a honfoglalástól 1968-ig, 1968. – 20 p.
93.A Magyar Népköztársaság államszervezete, 1950. – 18 p.
94.Kazinczi Mária: A néphatalom kialakulásának folyamata és intézményei a felszabadulástól a Tanácstörvény megjelenéséig Székesfehérváron, 1969. – 28 p.
95.Felcsút község 1969. évi krónikája, 1970. – 25 p.
95.Cseh Győző – Kővári Kálmán: Bodajk község 1969. évi krónikája, 1970. – 17 p.
96.Farkas Gábor: Fejér megye felszabadulásának története 1944-1945, 1968. – 7 p.
97.A felszabadulás története Fejér megyében 1944-45, 1969. – 439 p.
98.Ismertetés Sztálinvárosról, 1970. – 24 p.
99.Az 1917. évi oroszországi forradalmak hatása lakóhelyem történetére, 1970. – 22 p.
100.Jenei Károly: Fejérmegye forradalmi hagyományai, 1970. – 2 p.
101.Jenei Károly: Dunapentele történetéből (1715-1849), 1970. – 13 p.
102.Jenei Károly: Így jegyzett államkölcsönt Fejér megye népe a haza szükségleteire 1848-ban, 1970. – 2 p.
103.Egymásnak kezet nyújtva századokon át, 1970. – 3 p.
104.Jenei Károly: 1848-49 Fejér megyében, 1970. – 14 p.
105.Emlékirat hazánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi ülésről (1945-70) (Bicskei járás), 1970. – 28 p.
106.Emlékirat az utolsó verebi német betörés visszaverésének és a község felszabadításának 25. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi ülésről 1945-70 (Bicskei járás), 1970. – 30 p.
107.A bicskei járás községei felszabadulásának 25. évfordulóján elhangzott ünnepi beszédek, 1970. – 112 p.
108.Bogár János: A Vitézi Rend és az Országos Vitézi Szék ismertetése, 1970. – 64 p.
109.Szkladányi Károly: Pátka község krónikája I. 1968-1969., 1970. – 162 p.
110.Szkladányi Károly: Pátka község története 1258-1967, 1970. – 296 p.
111.Kovács Erzsébet: A székesfehérvári déli vasúti műhely története a század elejétől a magyarországi tanácsköztársaság vereségéig. A műhely munkásságának részvétele és szerepe Fejér megye munkásmozgalmában 1970. – 122 p.
112.Emlékirat a tanácsok megalakulása 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi ülésről. (Bicskei járás) 1950-1970, 1970. – 26 p.
113.Czakó Sarolta: Székesfehérvár szabad királyi város igazgatása III. Károly korában (1711-1740), 1971. – 54 p.
114.Jenei Károly: Fejér megye a német megszállástól a felszabadulásig, 1971. – 15 p.
115.Kállay István: Székesfehérvár város hasznos jogai a török kiűzésétől 1785-ig, 1971. – 96 p.
116.Bogár János: Boross Mihály (1815-1899), 1988. – 46 p. [+ 1 p.]
117.Szkladányi Károly: Pátka község krónikája II., 1970., 1971. – 115 p.
118.Szalay Károly: Elmaradt falvak világváros közelében, 1968. – 10 p.
119.Magyar Györgyné: A demokratikus átalakulás problémái a Fejér megyei Rácalmás községben 1945-1950, 1971. – 41 p.
120.Szalay Károly: Mezőszentgyörgy a fejlődés mérlegén, 1968. – 42 p.
121.Szilasi Mária: Székesfehérvár, Könnyűfémmű, 1961. – 7 p.
122.Beszámoló a községi Önkéntes Tűzoltó Testület 80 éves jubileumára (Pusztavám), 1971. – 5 p.
123.Baróti Géza: Akácosút, 1934. – 114 p.
124.Sárszentágota földrajzi helyzete, 1971. – 19 p.
125.Céhbeli mesterségek felsorolása, 1971. – 40 p.
126.Termelőszövetkezeti mozgalom (Enying) (1945-1969), 1971. – 10 p.
127.Gönczöl Margit: Adony község élete 1945-1950 között, 1971. – 25 p.
128.Hajdú Sándorné: Helyzetképek a nagylóki nők életéről 1945-1961, 1971. – 41 p.
129.Muskovits István: Dég község falukrónikája, 1969. – 20 p.
130.Solymosi Sándor: Fejér megye és Székesfehérvár a provizórium korában és a kiegyezési kor első éveiben (1860-1872), 1961. – 62 p.
131.Dani Lukács: A párt- és tömegszervezetek munkájának főbb vonásai a Dunai Vasmű építésén 1950 tavasza és 1951 nyara között, 1968. – 163 p.
132.Sárvári Elemér: Székesfehérvári Gázgyár, 1966. – 11 p.
133.A bodajki plébánia az 1900-1960-as évben vezetett Historia Domus című feljegyzéseiből, 1971. – 7 p.
134.Thaisz Andor beszédei a Törvényhatósági Bizottság ülésén 1944. május 11., 1971. – 25 p.
135.Tanka János: Abai krónika 1970., 1970. – 82 p.
136.Vargha László: A sárbogárdi és székesfehérvári járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek földrajzi specializációs lehetőségei a természeti és gazdasági adottságok alapján, 1966. – 272 p. (*hosszabb változat: 900. sz.)
137.Rudovics Sándor: Falukrónika az 1970. évről Tabajd községben vezetett feljegyzésekből, 1973. – 10 p.
138.Tanka János: Abai krónika 1971., 1973. – 38 p.
139.Schmöltz József: Székesfehérvár sport története 1900-1945, 1970. – 51 p.
140.Szkladányi Károly: Pátka község krónikája III. 1971., 1972. – 122 p.
141.Szkladányi Károly: Pátka község krónikája IV. 1972., 1973. – 89 p.
142.Dózsa György féle parasztháborúval kapcsolatos előadások német nyelvű anyaga, 1973. – 121 p.
143.Glatz Ferenc – Stier Miklós: Kormánypolitika és megyei vezetés az 1930-as évek elején Fejér megyében, 1970. – 85 p.
144.Balázs László: A kapitalizmus kialakulása Fejér megyében, 1970. – 41 p.
145.Tanka János: Abai krónika 1972., 1973. – 41 p.
146.Szij Rezső: Mándi Márton István, 1979. – 36 p.
147.Schmöltz József: Schmeltz Lipótra vonatkozó adatok, 1938. – 3 p.
148.Demeter Zsófia: Egy jelentős pannóniai település (Gorsium) feltárása, 1971. – 26 p.
149.Murányi Lajos: A székesfehérvári nyomdászat és könyvkereskedelem kezdetei 1848-ig, 1973. – 13 p.
150.Bogár János: Gyúró és Kuldó községek iskolatörténeti adatai, 1973. – 37 p.
151.Vörösmarty Géza: Őseim nyomában, 1973. – 131. p.
152.Az 1918-1919. évi forradalmi mozgalmakban és a Tanácsköztársaság idején Székesfehérváron létrejött forradalmi szervek, azok vezetőinek és tagjainak nyilvántartása, 1970. – 10 p.
153.Országgyűlési tudósítások (XIX. század), – 289 p.
154.A magyarság eredetéről szóló levéltöredék a XIX. századból, 1974. – 2 p.
155.Historia juris 1803, 1974. – 82 p.
156.Historia juris ungarici 1806, 1974. – 168 p.
157.Historia juris ungarici 1806, 1974. – 83 p.
158.Hadtudományi kézirat 1673-ból, 1974.
159.A Nagyhörcsögi Állami Gazdaság üzemi adatai, 1960. – 7 p.
160.A parasztiskola tanrendje, 1974. – 161 p. 
161.Hülber Mária: A Bakonykúti Római Katolikus Népiskola történetéből 1910-1922., 1974. – 6 p.
162.Viszt Zoltán: A pedagógusok szakszervezete megalakulása és tevékenysége Fejér megyében a felszabadulástól 1948-ig, 1974. – 116 p.
163.Solymosi Sándor: A pedagógusok szakszervezete 1945-48., 1974. – 8 p.
164.Kimutatás Fejér vármegye területén a földbirtokreformmal kapcsolatban igénybevett kastélyépületekről (1949), 1974. – 8 p.
165.Pálmai Judit: Liliom és társainak szökése a börtönből, 1974. – 10 p.
166.Ősi István: Előszállási „Lenin” Tsz. Ellenőrzési Biz. elnökének visszaemlékezései, 1977.- 9 p. 
167.Hetényi István: Ercsi története I., II., III., 1980. – 495 p.
168.A népművelési tematikus és átfogó vizsgálatok tapasztalatai a felügyeleti munkában, 1974. – 10 p. 
169.Szabó József: Az egységes munkáspárt megteremtéséért folyó politikai küzdelem Fejér megyében, 1974. – 39 p.
170.Koch Lászlóról, 1974. – 29 p.
171.Strasszer György: Ifjúságpolitika és ifjúsági szervezetek Fejér megyében 1945-ben, 1974. – 34 p.
172.Sióagárd múltja és jelene, 1968. – 53 p.
173.Bodrog György: A jobbágyság kisnemesi szövetségesei az 1514. évi parasztfelkelésben, 1974. – 41 p.
174.Tanka János: Abai krónika 1973., 1974., 1974. – 63 p.
175.Tunkel Géza: Iskolánk története (Tabajd), 1974. – 15 p.
176.Pálmai Judit: Kincskeresők Társasága Fejér megyében, 1974. – 2 p.
177.Tunkel Géza: Termelőszövetkezeti mozgalom Tabajdon, 1974. – 14 p. 
178.Horváth Józsefné: A fehérvárcsurgói 3369. II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapat múltjából (1948-1968), 1974. – 58 p.
179.Hegedűs József: Pákozd felszabadulása, a gazdasági és politikai élet beindulása,  demokratikus átalakulása, 1974. – 13 p.
180.Veress Tibor: Gárdony története, 1974. – 55 p.
181.Szanati József: A balatoni védelem Fejér megyei szakaszának jelentősége a szovjet hadművészet fejlődésére, 1974. – 18 p.
182.Rácz Klára: Lepsény község története, 1974. – 23 p.
183.Cserkuthy Sándor: Emlékek nyomában. Csősz község háborús éveinek eseményeiről, 1981. – 9 p.
184.Csuti János: Harcok Fejér megyében a II. világháború idején, Hercegfalva (Mezőfalva) felszabadulása, 1974. – 31 p.
185.Polgár Antalné: Felszabadulás és az élet megindulása Magyaralmáson, 1974. – 12 p.
186.Orgoványi János: Baracs község története, 1962. – 51 p.
187.Szabó Lajos: A székesfehérvári Vörösmarty Színpad története, 1974. – 174 p.
188.Sárvári Elemér: A gázgyártás kialakulása, 1974. – 16 p.
189.Bogár János: A tejszövetkezetekről, 1974. – 23 p.
190.Kalácska László: A Sárbogárdi Reálgimnázium rövid fennállásának története (1920-1928), 1974. – 34 p.
191.Dóber Viktor: A nemes Szücs család története Nagygörbőtől Baracskáig, 1974. – 158 p.
192.Horváth Józsefné: A demokratikus nőmozgalom kialakulása, fejlődése községünkben (Fehérvárcsurgó), 1975. – 104 p.
193.Kopasz Gábor: A népi demokratikus viszonyok kialakulása és fejlődése Székesfehérvárott (1945-1948), 1975. – 157 p.
194.Szabó László – Szabó Lászlóné: A felszabadulás, az élet megindulása, a demokratikus átalakulás, az újjáépítés eseményei Kisapostagon 1944-1948, 1974. – 27 p.
195.Fűrész Gyula: Iváncsa iskoláinak története, 1974. – 197 p.
196.Fűrész Gyula: Iváncsa könyvtárainak története, 1974. – 51 p.
197.Alap község története, 1970. – 230 p.
198.Balázs Sándor: Hajnaltól – reggelig. Enying község huszonöt éve (1948-1973), 1975. – 121 p.
199.Molnár Gabriella: Hogyan hatott Székesfehérvár életére a második világháború? 1975. – 32 p.
200.Pálmai Judit: Fejér megyei bábjátszás története 1949-50 között, 1975. – 10 p. 
201.Kraftsik Katalin: A székesfehérvári Vörösmarty Színház története, 1975. – 20 p. 
202.Szabó Noémi: Füle földrajzi névanyagának változása napjainkig, 1975. – 25 p.
203.Székesfehérvári könyvtárak története, 1975. – 23 p.
204.Sáringer Károly: Az „Ikarus” gyár története (1920-1975), 1975. – 6 p.
205.Veress Tibor: „Gárdonyi Géza” termelőszövetkezet fejlődése, 1975. – 36 p.
206.Dani Lukács: A párt- és tömegszervezetek munkájának főbb vonásai a Dunai Vasmű építésén 1952-1953, 1968.- 65 p. 
207.Molnár Gyula: Gyűjtemény Mezőszilas község dokumentumairól 1945 – 46, 1975. – 104 p.
208.Herbák Ildikó: Egy helység és iskolájának fejlődés története (Szárazrét), 1975. – 17 p.
209.Darabos Márta: Az Országos Hűtőipari Vállalat Székesfehérvári Hűtőháza hét éves működésének áttekintése, 1975. – 23 p.
210.Séllei Györgyi: SZIM SZKG gyártörténete, 1975. – 6 p.
211.Nagy Klára: A Videoton Gyár fejlődése, 1975. – 14 p.
212.Szalontai Zsuzsanna: Zichyújfalu története 1945-től napjainkig, 1975. – 11 p.
213.Gonda Emma: Fejér megye mezőgazdasági fejlődése a II. világháború után, 1975. – 20 p.
214.Tóth Valéria: Visszaemlékezés Székesfehérvár felszabadítására, 1975. – 14 p.
215.Minárik Tamás: A csákvári általános iskola története 1945-75, 1875. – 12 p.
216.Fejér Gizella: Sárosd fejlődéses és története 1945 után, 1975. – 20 p.
217.Perkáta története (1945-1970), 1975. – 18 p.
218.Piros János: Velencei tó környéke, ÁFÉSZ megalakulása, 1975. – 14 p.
219.Pritzl Tibor: SZIM. Székesfehérvári Köszörűgyárának rövid története megalakulásától napjainkig, 1975. – 10 p.
220.Diósi Rózsa: A kálozi Termelőszövetkezet kialakulásának története, 1975. – 13 p.
221.Kaszala Lajos: Mozaikok Káloz község történetéből, 1969. – 13 p.
222.Spergel Marianna: Riport Somlai Józseffel, 1975. – 20 p.
223.Koch László emlékének, 1975. – 15 p.
224.Szemenyei Márta: Földrajzi nevek, utak, dűlőutak eredetének feldolgozása Csór községben, 1975. – 13 p.
225.Patonai Attila: A Kossuth Lajos Állami Általános Iskola fejlődése, 1975. – 17 p. 
226.Szabó Jolán: Gerencsér István, veterán építőipari munkás vallomásai, 1975. – 17 p.
227.Hollentunder János: Kisdorog helyzete a II. világháború alatt, felszabadulása és annak következménye, 1975. – 6 p.
228.Kardos Zoltán: Cséby László, a szekszárdi 1919-es katonai tanács elnökének élete, 1975. – 9 p.
229.Gulner Bea: Csór község története és fejlődése a felszabadulást követő években, 1975. – 33 p. 
230.Kimmel Magdolna: Mány kulturális életének története a felszabadulástól napjainkig, 1975. – 32 p.
231.A szabadművelődés és kezdetei Székesfehérvárott 1945-46-ban, 1975. – 26 p.
232.Szöbölödi Ida: Dunapentele felszabadítása, 1975. – 5 p.
233.Hülber Mária: Adalékok a közművelődés fejlődésének megindulásához 1945-48-ig, 1975. – 31 p.
234.Szkladányi Károly: Pátka község termelőszövetkezeti mozgalmának története 1955-1961, 1975. – 80 p. 
235.Solymosi Sándor: Székesfehérvár háborús helyzete veszprémi szemmel nézve, 1974. – 34 p.
236.Kádár Béla: Pusztaszabolcs öt évtizede, 1974. – 54 p.
237.Mezősi Annamária: A Fejér Megyei Levéltár fejlődése napjainkig, 1975. – 43 p.
238.Tímár Nicolette: A székesfehérvári óvódahálózat fejlődéséről, 1975. – 8 p.
239.Varga József: Ikarus Karosszéria és Járműgyár székesfehérvári gyárának története, 1975. – 10 p.
240.Loncsár István: A DISZ Fejér megyei történetének emlékei, 1975. – 13 p.
241.A váli gyógyszertár története, 1974. – 25 p.
242.A Szeszipari Országos Vállalat Szabadegyházi Szeszgyárának verseny-vállalása, 1975. – 21 p.
243.Szabó Lajos: Színházi élet Székesfehérváron 1945-1962 között, 1975. – 124 p. + 37 db képmelléklet (*)
244.Az abai községi tanács üléséről 1974, 1975. – 34 p.
245.A Dunántúl településtörténete (helytörténeti konferenciák előadásanyaga a VEAB kiadásában), 1975. – 233 p. + 4 p. + 32 p. + 29 p. (*)
246.Glatz Ferenc: Szekfű Gyula a ciszterek székesfehérvári gimnáziumában, 1975. – 45 p.
247.Csizmadia Andor: Az adminisztrátori rendszer Magyarországon és a Fejér megyei adminisztrátorság, 1975. – 80 p.
248.Bácskai Vera: Fehérvár fejlődése a XVIII. században és a XIX. század elején, 1970. – 20 p.
249.Dani Lukács: A Dunai Vasmű történetéből 1950-1960, 1975. – 17 p.
250.Pera Ferenc: A Fejér megyei szénbányászat története, 1975. – 13 p.
251.Sárvári Elemér: Részletek a Székesfehérvári Gázgyár államosításának történetéből, 1974. – 7 p.
252.Szij Rezső: Emlékezés Bocsor Istvánra, 1974. – 35 p.
253.Kállay István: Székesfehérvár kiváltságlevelei, 1975. – 94 p.
254.Wölfinger Ottó: A Rákóczi szabadságharc egyik szabadon választott forrásának elemzése, 1976. – 10 p.
255.Kiss Kornélia: Rákóczi szabadságharc egyik szabadon választott forrásának elemzése, 1976. – 23 p.
256.Solymosi Sándor: Élménybeszámoló a székesfehérvári javítóintézetről, 1975. – 22 p.
257.Szkladányi Károly: Pátka község krónikája VI., 1974. – 145 p.
258.Szkladányi Károly: Pátka község krónikája VII., 1975. – 69 p.
259.Spergel Józsefné – Szkladányi Károly: Pátka község krónikája VIII., 1976. – 51 p.
260.Spergel Józsefné – Szkladányi Károly: Pátka község krónikája IX., 1977. – 42 p.
261.Szkladányi Károly: Pátka község oktatásügyének története 1744-1974. – 128 p.
262.Szkladányi Károly: A pátkai „Aranykalász” mgtsz története 1961-74, 1976. – 160 p.
263.Tanka János: Abai krónika 1975., 1976., 1977., 1977. – 113 p.
264.Érszegi Géza: Dunapentele a középkorban (okmánytár), 1976. – 62-151 p.
265.Fűrész Gyula: A közművelődés és az iskola kapcsolata Iváncsán, 1976. – 26 p.
266.Fűrész Gyula: Az adonyi espereskerület tanítókörének története 1884-1948, 1976. – 79 p.
267.Uszkai Nóra: A székesfehérvári püspöki palota, 1976. – 9 p.
268.Pándi Gabriella – Pető Éva: Székesfehérvár belváros régi házai és üzletei, 1976. – 8 p.
269.Mészáros János: 25 éves a székesfehérvári „Szabad Élet” termelőszövetkezet, 1976. – 18 p.
270.Nemes Tamás: A városi tanácsi könyvtárhálózat fejlődése Székesfehérváron 1945-1975, 1975. – 23 p.
271.Fekete Ilona: Csór fejlődése a felszabadulás után, 1977. – 13 p.
272.Meszlényi Rózsa: Szabadbattyán – Kula, 1975. – 7 p.
273.Kálócz Borbála: Pusztaszabolcs gazdasági és társadalmi struktúrája az I. és II. világháború között, 1976. – 30 p.
274.Pintér Márta: Demokratikus átalakulás – politikai küzdelmek Pusztaszabolcson 1945-48, 1976. – 25 p.
275.Paulusz Ildikó: Mezőszentgyörgy adatai, 1976. – 9 p.
276.Molnár Magdolna: A termelőeszközök és a tudomány fejlődése az őskortól a XX. századig, 1976. – 26 p.
277.Kis János: A pénz keletkezése és története napjainkig, 1976. – 15 p.
278.Csizmarik Béla: Csókakő vára, 1977. – 8 p.
279.Gonda Emma: Szegényparasztok élete megyénkben 1900-tól felszabadulásig, 1976. – 10 p.
280.Tomsics Emőke: A szerbek Fejér megyében és Székesfehérvárott, 1977. – 8 p.
281.Hámán Kató: A KISZ története Fejér megyében, 1977. – 13 p.
282.A KISZ fejlődése iskolánkban, 1977. – 16 p.
283.Takács Borbála: Ikarus Karosszéria- és Járműgyár székesfehérvári gyárának története, 1977. – 28 p.
284.Horváth Márta: Várpalota fejlődésének története, 1977. – 20 p.
285.Petőfi Sándor Székesfehérváron, 1977. – 19 p.
286.Szalai Tünde: A Palotaváros története és emlékeinek megőrzése, 1977. – 6 p.
287.Kovács János: Cece, 1977. – 13 p.
288.Juhász Dóra Sándor: A Fejér Megyei Állami Építőipari Vállalat megalakulása, fejlődése és tervei, 1977. – 23 p.
289.Varró Miklós: A gépkocsi közlekedés és az autószerelő műhelyek rövid története Székesfehérváron, 1977. – 5 p.
290.Bajádi László – Bakonyi Sámuel:  Szakmánk történetéből, 1977. – 4 p.
291.Fejér megyei életrajzi adatok gyűjteménye 1889-1945, 1977. – 31 p.
292.A perkátai Kossuth-szobor, 1977. – 4 p.
293.Székesfehérvár képe és élete a török világot megelőző időben. A török világ Székesfehérvárott 1977. – 45 p.
294.Péterffy Ida: Csákvári levelek: Kováts Sámuel élete és munkássága, 1977. – 173 p.
295.Mátrai Ferenc: Életmód tevékenységek vázlatos vizsgálata vidéki középiskolás diákok körében, 1975. – 48 p.
296.Balogh Béla: Mór község története, 1977. – 10 p.
297.Köves Magdolna: Mór szőlőkultúrája, 1977. – 23 p.
298.Bándy Zsuzsanna: Mór története, 1977. – 20 p.
299.Tanka János: Abai krónika 1968., 1969., 1970. – 96 p.
300.Nagy Károly: Emlékek Pázmánd múltjából..., 1977. – 93 p.
301.Németh Gyula: Iszkaszentgyörgy története a legrégibb időktől a felszabadulásig, 1970. – 361 p.
302.Erdős Ferenc: Fejér megye története (1848-1849), 1978. – 305 p.
303.Fejes Ferencné: A Fejér megyei nemesség politikai állásfoglalása a reformkorban, 1977. – 45 p.
304.Fűrész Gyula: Tóth András volt vöröskatona adatai, 1978. – 2 p.
305.Fűrész Gyula: Iváncsa községkrónika 1973., 1974., 1978. – 301 p.
306.Hrenkó Pál: Fejér megye nagybirtoktérképe 1919-ből, 1978. – 14 p.
307.Magyar Cukoripar Ercsi Cukorgyárának összefoglaló jelentése az 1964/65, 1967/68, 1968/69, 1975/76. évi üzemből.- 438 p. 
308.Szalontai Zsuzsa: Az agárdi Á. G. története, 1979. – 11 p.
309.Fűrész Gyula: Iváncsa 1919. Tanácstagok és vöröskatonák albuma, 1978. – 78 p.
310.Gál Szilveszterné – Vadál Mária: A székesfehérvári Teleki Blanka Állami Gimnázium története 1876-1948, 1979. – 197 p.
311.Gyüligné Schindler Rózsa: Fejér megyei népoktatás története az Igari Református Iskola 1823-1850-ig rendelkezésre álló dokumentumai alapján, 1979. – 37 p.
312.Vadász Sándor: A székesfehérvári direktórium üdvözlete a Bajor Tanácsköztársaságnak (1919), 1979. – 2 p.
313.Sárbogárdi esemény leírása 1944. decemberéről, 1978. – 4 p.
314.Falvai Mária: Fershlich (Falvai) Ferenc életrajza 1876-1955, 1978. – 11 p.
315.Varga Kálmán önéletírása, 1972. – 175 p.
316.Czuppon Márta: Gárdony nagyközség fejlődéstörténete, 1979. – 31 p.
317.Ágh Edit: Nagyapám élete, 1979. – 6 p.
318.Lánczos Gabriella: Életrajzi pályázat nagyapámról, 1979. – 5 p.
319.Józsa Márta: Harangozó István élete, 1979. – 5 p.
320.Pálinkás Erzsébet: Pálinkás József élete, 1979. – 5 p.
321.Szabó Beatrix: Harmati István életútja, 1979. – 12 p.
322.Huszár Mónika: Vacsi József élete, 1979. – 5 p.
323.Fekete Ilona: Bognár István élete, 1979. – 3 p.
324.Meretei Tibor: Kántor János élete, 1979. – 7 p.
325.Kóti Erzsébet – Róth Ilona: Tiffinger Ignác élete, 1978. – 8 p.
326.Szilágyi Lajos: Élő múltam, 1978. – 63 p.
327.Kárász Ferenc: Nyolcvan év emlékeiből, 1978. – 82 p.
328.Pataky Rezső: Csatangolásom, pályafutásom útvesztői közt, 1978. – 61 p.
329.Fűrész Gyula: A 7-es őrház, 1978. – 122 p.
330.Hetényi István: Életem első fele, 1978. – 146 p.
331.Stiegler István: Úgy, ahogy volt... (Egy morzsányi az életrajzból), 1979. – 114 p.
332.Vécsey Krisztina: A Tanácsköztársaság az ifjúságért, az ifjúság a Tanácsköztársaságért, 1979. – 7 p.
333.Hermann Róbert: A pákozdi csata, 1979. – 11 p.
334.Vágner Elza: Ozora fejlődése kulturális téren a felszabadulás óta, 1979. – 11 p.
335.Csurgó Katalin: Pázmánd község népszokásai, hagyományai, 1979. – 20 p.
336.Sashalmi Endre: Fehérvárcsurgó, 1979. – 3 p.
337.Hovorka András: Politikai viszonyok a Tanácsköztársaság idején Fejér megyében, 1979. – 15 p.
338.Arany Ildikó: Hétköznapok és ünnepnapok (Enying), 1979. – 10 p.
339.Czecher Péter és Őze György: A Tanácsköztársaság eszményei Fejér megyében, 1979. – 14 p.
340.Berta Ákos: A Videoton gyár története a megalakulástól napjainkig, 1979. – 13 p.
341.Petresics József: Enying község története az őskortól az 1900-as évek elejéig, 1979. – 12 p.
342.Stadler Katalin: A bodajki bucsu, 1979. – 3 p.
343.Mátray Zoltán – Surányi László: A csákvári fazekasság, 1979. – 10 p.
344.Sándor Ferenc: „Az élőket hívogatom, a holtakat siratom”, 1979. – 4 p.
345.Csörgő Tünde: Születés és halál Nádasdladányban, 1979. – 4 p.
346.Soós Andrea: Fejér megyei Sárrét, 1979. – 31 p.
347.Szabó Lajos: A Fejér megyei népi együttes története, 1979. – 75 p.
348.Szabó Lajos: A székesfehérvári építők művelődési háza története, 1979. – 66 p.
349.Falvay Gábor: Zipernowsky Károly (1853-1942), 1979. – 11 p.
350.Balázs László: Batthyány Kázmér közéleti tevékenysége, 1979. – 44 p.
351.Madarász István: Polgári Demokratikus Forradalom és Tanácsköztársaság eseményei Csór községben, 1979. – 12 p.
352.Szabó Beatrix: Szabadbattyán község története, 1979. – 20 p.
353.Gaál Szilveszterné: Lityán Viktória, 1979. – 11 p.
354.Kőszegi Gyula – Farkas Gábor: Kőszegi Ferenc 1880–1942, 1979. – 12 p.
355.Vadász Géza: Mór XVIII. századi története, 1979. – 271 p.
356.Vadász Géza: A székesfehérvári királyi bazilika 1600-ból való leltára, 1979. – 9 p.
357.Vadász Géza: Bakonysárkány község iratai, 1979. – 145 p.
358.Gulyás Antal: Fejér megye népoktatásának fejlődése (1945-1948), 1977. – 165 p.
359.Sziládi Béla: „… és megművelődött a föld…”.  A földosztás Enyingen, 1979. – 15 p.
360.Ocskay Zoltán: Helyi érdekű vasutak Fejér megyében (1890-1920), 1979. – 21 p.
361.Erdősi Imre: Gárdony története, 1978. – 269 p.
362.Erdősi Imre: Agárd története, 1978. – 20 p.
363.Erdősi Imre: Dinnyés története, 1978. – 17 p.
364.Erdősi Imre: Zichyújfalu története, 1978. – 30 p.
365.A velencei-tavi Fejlesztési Program végrehajtásáról, 1971-1972. évi fejlesztés, 1978. – 30 p. 
366.Horváth Kálmán: Vál, 1978. – 346 p.
367.Bél Mátyás: Fejér vármegye leírása, 1980. – 101 p.
368.Iván Jáksity: A szerbek Székesfehérvárott, 1962. – 228 p.
369.Fejér megye műemlékeinek és védett természeti értékeinek helyzete, 1979. – 83 p.
370.Kling Magdolna: Kling József 1889-1945, 1979. – 9 p.
371.Lukács István: A Palotai város élete, munkálkodása, népszokásai, mulatságai a szabadságharctól napjainkig, 1980. – 33 p.
372.Berzsenyi Zoltán kórházigazgató főorvos exhumálása, 1981. – 2 p.
373.Salamon Aurél: Turini történet, 1981. – 8 p.
374.Eperjessy Kálmán: II. József-féle térképfelvételhez készült leírás: Fejér megye az első katonai felvétel, ország leírásai, 1975. – 47 p.
375.Hetényi István: Történelem idézőjelben, 1980. – 9 p.
376.Tóth Béláné: Tanoncoktatás Székesfehérváron 1882-1919, 1980. – 63 p.
377.Kneifel András: Adalékok Fejér megye könyvtárügyének történetéhez, 1980. – 75 p.
378.Surányi István: Alsó fokú oktatás Székesfehérváron 1869-1900, 1980. – 15 p.
379.Fényi J. Ottó: Fejér megyei falvak Várpalota szolgálatában 1559-1588 között, 1980. – 10 p.
380.Póti Csilla: A fejér megyei munkásság helyzete az ellenforradalmi rendszer idején a Fejér Megyei Napló c. napilap alapján, 1980. – 20 p.
381.Székesfehérvár rövid története, 1980. – 8 p.
382.Sági Károly: Földrajzi és településtörténeti problémák kapcsolata Keszthely környékén, 1980. – 13 p.
383.Papp Zoltán: A zámolyi forrás rekonstrukciós vizsgálata, 1980. – 16 p.
384.Ember Győző: Levéltártan, irattan, rendezés, segédletkészítés, 1980. – 256 p.
385.Szkolnik József: Életrajz, 1969. – 47 p.
386.Sulyok János: Svoy Lajos püspök feljegyzéseiből, 1969. – 2 p.
387.Pelz Jenő: Virág János visszaemlékezései, 1969. – 1 p.
388.Riportbeszélgetés Estélyi Gyulával, 1969. – 9 p.
389.Riportbeszélgetés Müller Lipóttal, 1969. – 7 p.
390.Riportbeszélgetés Füsi Józseffel, 1969. – 9 p.
391.Riportbeszélgetés Bögös Józseffel, 1969. – 4 p.
392.Riportbeszélgetés Németh Lászlóval, 1969. – 2 p.
393.Riportbeszélgetés Zsukos Mihálynéval, 1969. – 2 p.
394.Riportbeszélgetés Kiss Bélával, 1969. – 2 p.
395.Riportbeszélgetés Szücs Imrével, 1969. – 9 p.
396.Riportbeszélgetés Csapó Józseffel, 1969. – 2 p.
397.Riportbeszélgetés id. Mohai Józseffel, 1969. – 11 p.
398.Riportbeszélgetés Stiegler Istvánnal, 1969. – 3 p.
399.Kerekes Lajos polgármester visszaemlékezése a németek bevonulását követő eseményekre, 1969. – 1 p.
400.Ketskés Sándorné: A németek visszafoglalják Székesfehérvárt, 1969. – 1 p.
401.Szabó József életrajza, 1963. – 7 p.
402.Stibli Márton életrajza, 1969. – 3 p.
403.Hollósi László: Szili József Soponya, Kossuth Lajos utcai lakos életrajza, 1969. – 1 p.
404.Vörösmarty Sándor életrajza, 1969. – 2 p.
405.Turner Mátyás – Fejes József: Turner Mátyás polgárdi veterán élete, 1969. – 3 p.
406.Molnár György: Kiss Ferencz, 1969. – 5 p.
407.Szkladányi Károly: Németh Győző életrajza, 1962. – 9 p.
408.Móder József: Médel Ferenc visszaemlékezése, 1961. – 6 p.
409.Lévai János visszaemlékezései, 1969. – 1 p.
410.Csapó Ferenc visszaemlékezései, 1970. – 2 p.
411.Lengyel András életrajza, 1970. – 1 p.
412.Levsin ezredes visszaemlékezése, 1970. – 4 p.
413.Krizsán Sándor: Visszaemlékezés, 1969. – 4 p.
414.Bácskai Ferenc életrajza, 1970. – 2 p.
415.Hollósi László:  Bakács Tibor Soponya, Petőfi Sándor utcai lakos életrajza, 1970. – 3 p.
416.Ipodimatopulosz Sztavrosz: Visszaemlékezésem, 1970. – 5 p.
417.Csík József életrajza, 1970. – 2 p.
418.Kovács Imre: A „szovjet árnyékában” (1944) c. könyv részlete, 1970. – 2 p.
419.Fejér megyei munkásmozgalmi mártírok életrajzai: Pintér Károly, Velinszky László, Abt Károly, Benke Ferenc, Koch László, Mészáros József, Nemes Györgyné, Németh Győző, Palkovits József, Szücs Gyula, Skoda János, stb., 
420.Mattern József vöröskatona iratai, 1970. – 5 p.
421.Szkladányi Károly: Csurgó Béla életrajza, 1961. – 16 p.
422.Bogár János: Nagy Lajos gyúrói evangélikus lelkész életrajza, 1973. – 12 p.
423.Fehér Károly visszaemlékezései, 1984. – 3 p.
424.Erős András visszaemlékezései, 1963. – 2 p.
425.Hetényi István: Zalavári (Zika) József (1897-1966), 1970. – 3 p.
426.Kimutatás a Magyar Tanácsköztársaság Fejér megyei vezetőiről, 1962. – 7 p.
427.Dezső István életrajza, 1964. – 2 p.
428.Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott, 1981. – 77 p.
429.Juhász Viktor: Adatok az un. tanácsköztársaság történetéhez, 1921. – 181 p.
430.Paulovits Béla: Az ellenforradalma szervezete, 1921. – 54 p.
431.Mendrey László: Sukoró község szőlőművelése az 1859-es kataszteri felmérés tükrében, 1981. – 34 p.
432.Kommün alatt tisztséget viselt személyekről adatok, 1959. – 4 p.
433.Hetényi István: Besnyő község története, 1977. – 30 p.
434.Mány 1961. évi adatai, 1981. – 15 p.
435.Szénásy Mihályné: A székesfehérvári Május 1. Állami Általános Iskola története 1938-1978, 1981. – 14 p.
436.Királyok városa, Székesfehérvár, 1981. – 5 p.
437.Bogár János: Visszaemlékezés az 1944. évi nemzeti ellenállás egy mozzanatára, 1972. – 5 p.
438.Vargáné Tóth Zsuzsanna: A Szatmári Irgalmas Nővérek által vezetett székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet története 1864-1948, 1985. – 83 p.
439.Serényi Antal: Az Anthológia musica sacra rendszere: Prohászka Ottokár összegyűjtött munkáiból 18 kötet, 1962. – 2298 p.
440.Balázs László: A nádasdi Sárközy Kázmér családjának genealógiája, 1981. – 1 p.
441.Heiczinger János: Egy svábból jött magyar családról, 1982. – 9 p. 
442.Vörös József: Magyarosítási törekvések a délszlávok lakta Tótszentpál – Varjaskér (ma: Somogyszentpál) községben, 1982. – 7 p.
443.Gyimesi Károly: Kajtori (Külsőkajtor) emlékek, 1979. – 55 p.
444.Nagy Jánosné: A székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet története, 1982. – 31 p.
445.Balázs László: Vértesacsa monográfiája, 1982. – 72 p.
446.Szőnyegi Hajnalka: Sárbogárd története a kiegyezés után (1867-1914), 1982. – 49 p.
447.Eperjessy Géza: Székesfehérvár kézműipara a XIX. század első felében, 1982. – 92 p. 
448.Strasszer Györgyné: A Független Kisgazdapárt politikája Fejér megyében a népi demokratikus forradalom idején (1945-1949), 1982. – 68 p.
449.Nagy Lászlóné: A martonvásári Árvaház története, 1982. – 30 p.
450.Igari Antal: Topográfiai kutatások Székesfehérváron, 1982. – 56 p.
451.Kácsor Ferenc: A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után, 1982. – 142 p.
452.Bazsó Rozália: A Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság története, 1975. – 97 p.
453.Lazányi Lászlóné: A zirci apátság előszállási uradalmának mezőgazdasági termelése és állattenyésztése 1922-1935 közötti időszakában, 1978. – 15 p.
454.Baricza Zsuzsanna: Nagyvenyim község művészettörténete 1900-ig, 1982. – 36 p.
455.Fűrész Gyula: Summások, cselédek, aratók, vendelek: pusztai emlékek, 1982. – 88 p. 
456.Termelőszövetkezetek szervezéséhez: Farkas Adolf gazdatiszt tevékenysége 1919, 1982. – 4 p.
457.Regőczi Miklósné: Egy iskolatípus történeti változásai. (A székesfehérvári reáliskola 1854-1941), 1982. – 174 p.
458.Kőszárhegy története, 1983. – 62 p. + 8 p.
459.Mátyásdomb község története, 1983. – 42 p.
460.Cserkuthi Sándor – Jassó Lászlóné: Csősz község krónikája, 1983. – 15 p.
461.Madarász István: Csór község története 1333-1970, 1983. – 31 p.
462.Szabó Ottóné – Oláh Klára: A szakmunkásképzés 100 éve Székesfehérváron (1883-1983), 1981. – 153 p.
463.Kiss Gabriella: Székesfehérvár az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején, 1983. – 81 p.
464.Székesfehérvár rövid története és földrajzi leírása, 1872. – 8 p.
465.Hagyó Kovács Gyula: Harminc esztendő Előszálláson 1914-1944
- Előszállás utáni éveim (1945-1957)
- A ciszterci rend pásztói birtoka 
466.Séder József: Mezőszentgyörgy falukrónikája, 1968. – 11 p.
467.Szabó Tibor: Mezőszentgyörgy falukrónikája I-II. köt., 1983. – 63 p.
468.Boros Ibolya: Egyházpolitikai küzdelem Magyarországon 1892-1895 között, 1983. – 73 p.
469.Kovács Lászlóné: Nádasdladány község krónikája 1944-1969-ig, 1969. – 76 p. 
470.Rácz Károly: Füle község története 1945-1970, 1970. – 93 p.
471.Lencsés Ferenc: Martonvásár története, 1983. – 133 p.
472.Ullega Katalin: A demokratikus ifjúsági mozgalom kezdetei Székesfehérváron 1945-46, 1983. – 28 p.
473.Borda József – Matók György – Németh Lóránt: Számítástechnikai adatok, adathordozók archiválása, 1982. – 161 p.
474.Jelentés a világgazdaság helyzetéről 1935-38, 1983. – 164 p.
475.Hornyák Mária: A Martonvásárral kapcsolatos 1542 előtti oklevelek rövid ismertetése, 1983. – 10 p.
476.Serényi Antal: A magyar állategészségügy története I., II., 1986. – 389 p.
477.Surányi István: A dualizmus főbb oktatáspolitikai problémái és azok tükröződése Székesfehérvár népoktatásában, 1983. – 282 p.
478.Ormos Gerő: Adalékok a Független Kisgazda Párt székesfehérvári szervezetének történetéhez és néhány művelődéstörténeti emlék, 1984. – 10 p.
479.Vass Előd: A székesfehérvári (Isztulni Belgárd) náhije 1582 körüli török adóösszeírása, 1984. – 79 p.
480.Heiczinger János: A bakonycsernyei evangélikus egyházközség története, 1984. – 61 p.
481.Hudoba György: A székesfehérvári Csillagász Szakkör csillagászattörténeti vonatkozású tevékenysége, 1984. – 11 p.
482.A könyvkiadás 25 éves Fejér megyében c. kiállítás kiadványjegyzéke, 1983. – 17 p.
483.Széchenyi Viktor naplójából: a budai ostrom krónikája: 1945. jan. 1-febr. 13., 1974. – 34 p.
484.Faragó Tamás: Magyarország helységnévtára, 1984. – 18 p.
485.Trosztmér Károly: Beregi Nátán, tanító élete és közéleti tevékenysége a Tanácsköztársaság idején (1873-1944), 1983. – 17 p.
486.Ormos Gerő: Emlékforgácsok a székesfehérvári rádióállomás őstörténetéből, 1984.- 6 p.
487.Ormos Gerő: Régi fehérvári arcok, 1984. – 11 p.
488.Kurucz János: Rákhegy története 1044-1983, 1984. – 134 p.
489.Fejér megye felszabadítása során elesett - ismert - szovjet hősi halált halt katonák névsora településenként, 1984. – 153 p.
Szovjet Emlékművek a megye területén, [1983 után].- 75 p. + 43 fénykép
490.Szovjet – orosz katonai temetők, 1984. – 275 p.
491.Dolmány Vendel István: Nagyvenyim múltjából, 1984. – 208 p.
492.Bársony István: Bocskai István és Debrecen, 1984. – 13 p.
493.Javaslat a Kohó- és Öntőipari Műszaki Főiskola létesítésére, 1984. – 24 p.
494.Kurucz János: A Kurucz család története 1690 –1983, 1984. – 32 p.
495.Felhő Ibolya: A Buda 1686. évi felszabadításával kapcsolatos források a Magyar Országos Levéltárban 1683-1718, 1984. – 46 p.
496.Hetényi István: Vörösmarty sírok Ercsiben, 1984. – 7 p.
497.Zielbauer György: Egy negyedszázad a nyugat és észak-dunántúli németség történetéből 1924-1948, 1983. – 344 p.
498.Széchenyi Ágost: Sárvár és Felsővidéki dr. gr. Széchenyi Pál – Ágost nagyüzemi gazda, tartalékos zászlós, légvédelmi tüzér 1918 – 1944, 1981. – 75 p.
499.Csapó Ferenc: Visszaemlékezés a felszabadulás 40. évfordulója alkalmából az  MKP székesfehérvári szervezetének 1945. évi mindennapos tevékenységére, 1985. – 31 p.
500.Kaszala Lajos: Káloz község története, 1987. – 102 p.
501.Kisapostag története, 1985. – 47 p.
502.Schoen Arnold: Székesfehérvár sérült műemlékei, 1952. – 42 p.
503.Silye Sándor:  Nagy Károly élettörténete és munkássága (1797-1868), 1985. – 17 p.
504.Fejér megye helységeinek felszabadulása a német megszállás alól 1944. dec. 2-től 1945. márc. 24-ig, 1984. – 11 p.
505.„Szabadság Hajnalán” Fejér megye felszabadulásának fontosabb eseményei, 1984. – 62 p. 
506.Dolmány Vendel István: Heinrichau és Zirc uniójának kezdetei (1701-1752), 1984. – 6 p. 
507.Degré Alajos: Csabdi, Csősz, Felcsút község, 1985. – 204 p.
508.Sashalmi Endre: Zobokafölde kéziratos térképe, 1985. – 2 p.
509.Kurucz János: Guttamási története, 1985. – 71 p.
510.A Nemzeti Bizottság és Földosztó Bizottság élő tagjai Fejér megyében 1985-ben [Nemzeti Bizottság 40. éves évfordulója kapcsán], 1985. – 99 p. + 59 db meghívó v. részvételi kártya + 1 db fénykép (*)
511.Lövei Pál: Iszkaszentgyörgy volt Amadé-, Bajzáth-, Pappenheim-kastély, 1985. – 17 p.
512.Emléklap: Az Újszőny - Székesfehérvár vasútvonal megnyitásának 125. évfordulójára (1860-1985), 1985. – 7 p.
513.Horváth Csaba: Német nyelvű kisebbségi oktatás Fejér megyében (1920-1945), 1985. – 45 p.
514.Kócsa Péter: Virág Benedek székesfehérvári éveinek hatása irodalmi munkásságában, 1984. – 45 p.
515.Diósd, 1046-1980, 1985. – 55 p.
516.Sin Aranka: Ország leírásaink forrásértéke a „Magyarország Helységnévtára 1790” összeállításának tükrében, 1985. – 40 p.
517.Kmetz Károly: A népfront politika kialakulása és fejlődése Fejér megyében 1945-1949, 1986. – 42 p.
518.Herczeg Zsuzsa: Az első világháború hatása a Sárbogárdi járásban, 1986. – 22 p.
519.Agárd története, 1986. – 5 p.
520.Fűrész Gyula: A gróf Győry család múltja, 1986. – 12 p.
521.Fűrész Gyula: Perkátai családnevek 1762-63. években, 1986. – 5 p.
522.Várnai Tamás: A tanácsválasztások Székesfehérváron és Fejér megyében. 1919-ben, 1985. – 25 p.
523.Kállay István: 175 évet történt; A móri földrengés; Három évig mozgott a föld, 1985. – 6 p.
524.Gyakorlati útmutató honismereti szakkörök számára, 1985. – 21 p.
525.Szabó Lajos: Lovas Gyula visszaemlékezése 1916-1945, 1985. – 46 p.
526.Földigénylő Bizottságok Fejér megyében élő tagjai 1985-ben [Földigénylő Bizottság 1985-ben rendezett megyei találkozóra], 1985. – 13 p. + 12 db kép + 66 meghívó, résztvevő kártya (* lsd. 510. sz.)
- [Fejér megyében lévő] Földigénylő (Földosztó) Bizottságok összetétele 1945-ben, 1945.- 8 p. 
527.Kovács Éva: A 1929-33-as világgazdasági válság hatása Fejér megyében, 1985. – 76 p.
528.Sárváry Marianna: A Meszleny család közéleti és politikai szereplése a XVIII-XIX. században, 1986. – 116 p.
529.Lencsés Julianna: Neves Fejér megyei néptanítók életútja, 1986. – 39 p.
530.Hegedüs László: Székesfehérvár és környéke Róbert Károly korában, 1986. – 14 p.
531.Lárencz László: „Kazay Endre (1876-1923) élete, munkássága” című doktori disszertáció összefoglalása, 1986. – 3 p.
532.Ádám László: Fejér megye településeinek természetföldrajzi leírása, 1985. – 232 p.
533.Bukovszky György: A Velencei-tó kiszáradásának vizsgálata, 1986. – 11 p.
534.Várnai Tamás: Fejér megyei falvak arculata az 1950-es évek elején községi végrehajtó bizottsági jegyzőkönyvek alapján, 1986. – 14 p.
535.Kurucz János: Fejér megye honismereti szakkörei önkéntes kutatói és gyűjteményei 1985-1986, 1986. – 17 p.
536.Dani Lukács: Fejér megye kronológiája, 1986. – 177 p.
537.Kaszala Lajos: Oktatási intézmények 25 éves fejlődésének története (Kálóz), 1986. – 143 p.
538.Kaszala Lajos: „Visszaemlékezés” Hamberger János, Miklós István, Miklós András, Bus Mihály, Kesztyűs Lajos, Bus Mihály, Vörös György, Kovács Imre, Pál Mihály, Bozai István, Szigeti Gyula, Kádi Ferenc életéről, 1979. – 26 p.
539.Daróci Lajosné: Érd településtörténeti helynevei, 1986. – 59 p.
540.Kádár Ildikó: Fejér megye és a kiegyezés, 1986. – 108 p.
541.Évfordulónaptár, 1986. – 396 p.
542.Balázs László: „Ipari és kereskedelmi fejlődés kérdései Fejér megyében a XIX. század első felében, 1986. – 8 p.
543.Fáy András tevékenysége, munkásságának jelentősége, 1986. – 20 p.
544.Csörgő Sándor: Aba iskolatörténete 1560-1948-ig, 1986. – 19 p.
545.Életrajzok: Gulicska Mihály, Szabó Pál, Schneider Ferenc, Pintér Tibor, Márton László, Pintér Béla, Doktor Rozália, 1973. – 38 p.
546.A gárdonyi ev. reformált egyház története, 1986. – 14 p.
547.Sárkeszi község története, 1987. – 11 p.
548.Békefi Csilla: A Videoton gyár története 1938-1975, 1987.- 14 p.
549.Harza László: Mozaikok a vidám úttörőélet korszakaiból, 1987.- 44 p.
550.Hornyánszky Károly: A Fejér megyei Kórház története 1900-1972, 1973. – 83 p.
551.Tordas hegyközség szabályzata 1486, 1987. – 2 p.
552.Kisari Sándorné: Mi történt Csóron 1919-ben? 1986. – 4 p. 
553.Sándor Frigyes: Fejér megye felnőttoktatásának helyzete, 1987. – 40 p.
554.P. Frey Jácint: A kapucinusok Mórott 1695-1945, 1986. – 5 p. 
555.Lazányiné Bujdosó Éva: A népiskolai szakmai felügyelet első évei Fejér megyében (Az 1935-ös oktatási törvény alapján), 1987. – 41 p.
556.Községi törzskönyvek adatai, 1960-1980, 1987. – 110 p.
557.Nagy Józsefné: Úttörőtörténeti iránytű, 1987.
558.Klausz Jenőné: Iskolák, plébániák adatai a XVIII. században, 1987. – 75 p.
559.Móra Magda: Népoktatás Fejér megyében a XVIII. század első felében, 1987. – 82 p.
560.Gerencsérné Horváth Éva: Fejér vármegye nemesi önkormányzatának története 1692-1740 között különös tekintettel a vármegyei közgyűlésekre, 1987. – 47 p.
561.Videoton gyár története 1939-1975.- 25 p.
562.Az 1956-os magyar forradalmi kronológiája 1953. márc. –1963. márc., 1987. – 68 p.
563.Molnár Gyula: Mezőszilas helynevei, 1973. – 57 p.
564.Csörgő Sándor: Németellenes fegyveres felkelés 1944-ben, 1987. – 7 p. (Abán, Nagylángon, Soponyán és Csőszön)
565.Kurucz János: Kozma Ferenc katonai emlékkönyvéből 1939-1946, 1987. – 21 p.
566.Helyi Építésügyi Szabályozások Tervezete: Székesfehérvár, Belváros, 1987. – 22 p. 
567.Fejér megye élelmiszerellenőrzésének története 1912-1987, 1987. – 30 p.
568.Fejér és Komárom-Esztergom vármegyék képviselői, 1944-1947, 1987. – 6 p.
569.Harmati István: Battyán város pöcséti..., 1987. – 9 p.
570.Szabó Éva: Vál mezőváros története a XVIII. század elejétől 1849-ig, 1987. – 81 p.
571.Gránitz Györgyné – Szabó Istvánné: Vál története 1950-1968, 1987. – 16 p. 
572.Ódor Lászlóné: Vál története, 1987. – 6 p.
573.Berkiné Bognár Valéria: Aba nagyközség közigazgatása 1886-1910, 1987. – 6 p.
574.Várnai Tamás: Útmutató a Vas megyei helytörténeti lexikon feldolgozásához, 1987.
575.Horváthné G. Jolán: Igar község története 1927-ig, 1987. – 10 p.
576.Alapi Salamon Aurél: Emlékezések, 1848-49, 1982. – 56 p.
577.Várnai Tamás: Mátyásdomb, 1988. – 28 p. 
578.Adatlapok a munkásmozgalmi vezetőkről (1944-1949) Auszmann György; Bak Béla; Benke Ferenc; Borbély János; Csekhis Imréné; Fekete István; Gáspár János; Győri István; Hrivnák Lajos; Kaszap Lajos; Kovács (Kohn) Sándor; Mikó István; Nagy Miklós; Németh István; Rudas István, Sebes Imre, Rácz József, Szabadi Sándor; Szabó István;  Szirbik Ferenc; Wágner József, 1988. – 105 p.
579.Harza László Károly: Ismerkedés egy dunántúli íróval Jegesi Józseffel, 1988. – 15 p.
580.Rétfalvi Bakony Kálmán: Akik a Bakonynak nevet adnak. Etnoszociológia, 1987. – 309 p. 
581.Sárvíz szabályozásának feltárólapjai (helytörténeti adattár), 1987. – 192 p. 
582.Bukovszky György: Sárvíz szabályozás története, 1988. – 5 p.
583.Kállay István: Káloz, 1988. – 78 p.
584.Kurucz János: Mezőszilas, 1988. – 138 p.
585.Fejér megye természeti értékei I. Bicskei járás II. Dunaújvárosi járás IV. Székesfehérvári járás V. Sárbogárdi járás, 1968. – 180 p. 
586.Dani Lukács: Sárbogárd kulturális élete a két világháború között, 1988. – 10 p.
587.Kovács Ágnes: Székesfehérvár a XIX. században, 1988. – 13 p.
588.Kállay István: Magyaralmás, 1988. – 90 p.
589.Párniczky Józsefné: Felszabadulási időpontok, 1988. – 4 p.
590.Silye Sándor: A Vörösmarty Mihály Irodalmi és Művészeti Kör (Társaság) története 1932-1943, 1985. – 29 p.
591.Harza László: Székesfehérvári Vörösmarty Társaság, 1988. – 7 p.
592.Pásztohy Domonkos: Koalíciós idők a Nemzeti Parasztpártban, 1945-1948, 1988. – 50 p.
593.Dani Lukács: A politikai helyzet Fejér megyében. (1944. XII. – 1945. III.), 1988. – 34 p.
594.Szarka Géza – Láng István: Székesfehérvár Szent István évi ünnepségei 1938
- Katolikus középiskolai tanárok díszgyűlésén 1938. május 8.
- 250 éves felszabadulási emlékünk avató beszéde, 1988. – 166 p.
595.Bus Gyula: Bus János elhunyt kálozi közéleti személyiség életrajza, 1988. – 6 p.
596.Kovács László: gróf Széchenyi Viktor halálának körülményei, 1988. – 1 p.
597.Gyimesi Károly: Farkas Gyula (János) Sárosdon született fizikusról, 1982. – 1 p.
598.Farkas Gábor: Feljegyzés a Pappenheim család 1945 utáni sorsáról, 1988. – 2 p.
- Iszkaszentgyörgyi uradalom levéltáráról, 1988. – 1 p.
- Az iszkaszentgyörgyi magtár, 1988. – 1 p.
599.Surányi István: A székesfehérvári belvárosi elemi fiú népiskola története 1777-1936, 1988. – 56 p.
600.Surányi István: A székesfehérvári Goldziher Ignác Izraelita Elemi Népiskola 1842-1945, 1988. – 51 p.
601.Hegedűs András: „Fordulat” című fejezet, 1988. – 51 p.
602.A Székesfehérvári Állami (volt Ciszterci R. Szent István Gimnázium) Gimnázium múltja, 1949. – 1 p.
603.Dani Lukács: Dég és környéke a XIX. század első felében, 1988. – 11 p.
604.Dani Lukács: A TIT Fejér Megyei Szervezete Történelmi Szakosztálya Munkaterve 1989. évre, 1989. – 5 p.
605.Weér Zsigmond: „Megiszunk valamit”, 1989. – 35 p.
605. Weér Zsigmond: Juhász Gyuláról, 1989.- 1 p.
606.Harza László: Az MDF-ről, 1989. – 7 p.
607.Lencsés Ferenc: Hadifogságomról, 1988. – 16 p.
608.Zoltán Bernáth: Die Entwicklung des Verwaltengswesens im Komitat Szabolcs und in der Stadt Nyíregyháza bei besonderer Berücksichtigung der letzten hundert Jahre, 1989. – 35 p.
609.Bukovszky György: 125 éve épült meg a siófoki zsilip, 1989. – 3 p.
610.Szita László: A török ellenes felszabadító háború összefüggései a Kelet-Dunántúl térségében, 1989. – 11 p.
611.Szakály Ferenc: Székesfehérvár visszafoglalása 1688. május 19-én, 1988. – 14 p.
612.Pap László: Történeti konferencia Mezőfalván, 1988. – 5 p.
613.Móra Magda: Emlékezés a cisztercitákra Mezőfalván, 1988. – 4 p.
614.Előadások Sárosd múltjából, 1988. – 70 p.
- Garbacz László: Megnyitó
- Kállay István: Sárosd múltja az újratelepítésig (1300-1761)
- Farkas Gábor: Sárosd mezőváros kialakulása, fejlődése 1848-ig.
- Erdős Ferenc: Sárosd a forradalom időszakában és a tőkés fejlődés első évtizedeiben 1848-1870.
- Bertényi Iván: Mai címeradományozásunk néhány kérdése
- Gyimesi Károly: Népi emlékezet Sárosd múltjából
- Dani Lukács: Zárszó
615.Müllerné Elbert Zsuzsa: Székesfehérvár utcaneveinek változása a dualizmus korától napjainkig, 1988. – 16 p.
616.Dani Lukács: A párt történelmi útja Fejér megyében (1945-1985), 1988. – 53 p.
617.Dani Lukács:  Münnich Ferenc felszabadulás utáni tevékenységének kronológiája, 1988. – 2 p.
618.Harza László: Egy dunántúli folyóirat: a Vár, 1988. – 30 p.
619.Gömbös Tamás: Egyházi heraldika, 1988. – 65 p.
620.Kurucz János: Forgatókönyv, 1988. – 26 p.
621.Galsi Károly az 1983-1984-es évekre tervezett feladatok végrehajtásához, 1988. – 7 p.
622.Fejér megye. Ellenállási lexikon: Visszaemlékezések: Szücs Imre, Promber József, Promber Ferenc, Térmeg János, Németh Győző, Reveland János
623.Harsányi László: Enying mezőváros és Balatonbozsok címere, 1988. – 2 p.
624.Népnevelő összesítő jelentés 1949. április 27., 1989. – 1 p.
625.Harza László: Két expedíció, 1989.– 6 p. 
626.Demeter Zsófia: Enying mezőváros és a Batthyány uradalom 1806-1870, 1989. – 19 p.
627.Kurucz János: Szőlőművelés Iszkaszentgyörgy környékén a 18. és a 19. században, 1989. – 79 p.
628.Szailer Ferenc: Történelmi visszaemlékezésem, amely egybenőtt a munkásosztályt vezető párt harcával, 1965. – 153 p.
629.Szöveg- és szemelvénygyűjtemény: Marxizmus – Leninizmus esti egyetem: Visszaemlékezés- és memoár gyűjtő továbbképző tanfolyam anyagának tanulmányozásához segédanyag, 1989. – 279 p.
- Andics Erzsébet: Lenin történeti látásmódjáról, 42 p.
- Szabó Ferenc: A helytörténetírás politikai szerepe, jelenlegi helyzete, módszertana és forrásai, 16 p.
- Bakó Ágnes: A munkásmozgalmi jellegű visszaemlékezések gyűjtésének koordinálása, 6 p.
- Fehér Pál: Az emlékirat változásai 
- Vida Ferenc: Széljegyzetek egy memoárhoz
- Bocskay Péter: A munkásmozgalmi biográfiák bibliográfiájáról, 7 p.
- Láng Péter: A munkásmozgalmi biográfiák könyvtári forrásai, 12 p.
- Nagyhegyi Zoltán: Levéltári anyag védelme a büntetőjogban és a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályokban
- Imre Mátyásné: Irathagyatékok, személyi dokumentumok gyűjtés és rendezése az MSZMP Központi Archívumában
- Mikus Endre: Életút felvételekről
630.Bauer Andrea Márta: A jeruzsálemi Szent János lovagrend Székesfehérváron, 1989. – 37 p.
631.Kemény István – Környei Elek: Eötvös Károly (1842-1916), 1989. – 20 p.
632.Mezőszentgyörgy története, 1989. – 87 p.
633.A zsidók Fejér megyében 1688-1867, 1989. – 69 p.
634.Előadások Szabadbattyán község történetéből, 1989. – 50 p.
635.Erdős Ferenc – Csurgai Horváth József – Sárkány Ferenc: A Magyar Függetlenségi Népfront Fejér megyei Bizottságai, 1949, 1985. – 60 p.
636.Kállay István: Városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848, 1989. – 972 p.
637.Harza László: Kling Józsefről, 1990. – 1 p.
637.Jegyzetek 1977-1982 közötti évekről, 1981. – 700 p.
638.Bus Mihály életrajza – 5 p.
639.Várnai Tamás: A palotai vártartomány urbáriuma 1578. évben, 1987. – 22 p.
640.Dani Lukács: A politikai helyzet Fejér megyében 1944-45 fordulóján, 1988.- 63 p.
641.Kéri Nándor – Vadász József: A Prohászka emléktemplom építésének története, 1967. – 279 p.
642.Erőss Viktória: Szülőföldem Petőfi korában és ma Székesfehérvár és környéke, 1989. – 12 p.
643.Czagler Károlyné: „Munkahelyünk törénete” (A martonvásári gyógyszertár), 1989. – 7 p.
644.Dani Lukács: Kultúrpolitikánk problémái, 1989. – 7 p.
645.Weér Zsigmond: Egy legenda nyomában, 1989. – 26 p.
646.Fűrész Gyula: Adatok a Táncsics tsz történetéhez II., 1949-1979, 1986. – 171 p.
647.Tanácsok fóruma 1983. december 20., 1984. – 30 p.
648.- Németh László: Az egyházszervező Szent István – 11 p.
- Erdős Ferenc: Köszöntő
- Kardos József: Szent István emléke és a szentkoronatan – 11 p.
- Kállay István: A Regnum Marianum közjogi vonatkozásai – 10 p.
- Bertényi Iván: István király alakja a heraldikában – 22 p.
- Sulyok János: Szent István kultusz a székesfehérvári egyházmegyében – 10 p.
- Gerics József: Nagy Konstantin adománylevelének helye és szerepe Magyarország és Bulgária korai történetében – 10 p.
- Kovács Péter: Székesfehérvár és Szent István király, 1989.
649.Hetényi István: Emléktöredék Hagyó-Kovács Gyuláról, 1989. – 8 p.
650.Farkas Gábor: Perkáta története, 1986. – 4 p.
651.Berta Anna Mária: Adatok és anyagok gr. Klebelsberg Kuno biográfiájához, 1990. – 41 p.
652.Bukovszky György: Velencei-tó leírása – 3 p. 
652.Bukovszky György – Martin Imréné: A Velencei-tó negyvenéves nádtermés adatsor vizsgálata – 6 p.
653.Zsuffa István: A magyar hidrológiai szakirodalom egyik első tanulmánya, 1990.- 4 p.
654.Enying község története, 1965. – 15 p.
655.Búzási János – Dani Lukács: Kápolnásnyék, 1990. – 35 p.
656.Kéri Katalin: Gőbel János György életútja, 1988. – 60 p.
657.A Magyar Néppárt ellenzéki csoportosulásának sárvári nyilatkozata, 1990. – 6 p.
658.Szilaj Vargha Gyula: Nyakas Ferenc repülő őrmester, 1936-1944, 1990. – 6 p.
659.Csihák György: A magyar középkor története, 1990. – 6 p.
660.Lencsés Ferenc: Ráckeresztúr története, 1988. – 96 p.
661.Kurucz János: Nádasdladány története 1988. – 10 p.
662.Dani Lukács: A Hódoltság hétköznapjai, 1989. – 5 p.
663.Izinger Péter: Javaslat a város méltó bemutatására, 1989. – 10 p.
664.Harza László: Jegesi József szellemi hagyatéka, 1990. – 47 p.
665.Bukovszky György: A Sió mértékadó hozamának felülvizsgálata, 1989. – 33 p.
666.A Fejér Megyei Levéltár fondjegyzéke, 1982. – 226 p.
667.Szkladányi Károly: Én ezt az utat jártam... (önéletrajz), 1978. – 147 p.
668.Magyarné Gyúró Györgyi: Rácalmás község története, 1989. – 194 p.
669.Kecskés Sándor: A magyarországi állattenyésztő szervezetek története 1828-1948, 1991. – 1052 p.
670.A Dunaújvárosi városi tanács irányítási rendszerének fejlesztése középgépes és számítógépes technika alapján, 1977. – 75 p.
671.Dunaújváros közművelődésének középtávú terve, – 93 p. 
672.Szirmai Viktória – Zelenay Anna: Művelődés Dunaújvárosban, 1980. – 196 p.
673.Hetényi István: A Dunaújvárosi Nyomda története 1951-1976, 1984. – 40 p.
674.Hetényi István: Dunaújváros kereskedelme és vendéglátóipara kialakulásának és 3 évtizedes fejlődésének története, 1979. – 54 p.
675.Lencsés Ferenc: Tordas község története, 1991. – 94 p.
676.Battonyai Mihály: Régen volt (vers), 1991. – 1 p.
677.A két nemzetgyűlési választás Székesfehérváron, 1991. – 14 p.
678.László Zsolt: A közigazgatás feladatai a cigányság jogainak érvényesítésében, 1991. – 103 p.
679.Badál Ede: Ciszterciek Nagyvenyimben, 1991. – 155 p.
680.Reichenbach Ottóné, Farkas Marianna: Pázmánd község története a XVIII-XIX. században, 1991. – 39 p.
681.Dani Lukács: Pázmánd 1459-1849, 1991. – 27 p.
682.Nékám Lajosné: A székesfehérvári Fekete Sas Gyógyszertár, 1965-1966. – 18 p.
683.Philipp István: Városunk múltjáról: a gyógyszertár, 1932. – 2 p.
684.Székesfehérvár jezsuita gyógyszertár, 1992. – 1 p. (hiányos)
685.Surányi István: Az alsó fokú oktatás irányításának és ellenőrzésének hazai és székesfehérvári gyakorlata a dualizmus idején, 1991. – 28 p.
686.Serényi Antal: A Serényi család eredete és története, 1993. – 78 p.
687.Magyar Zoltánné: Nagykarácsony község története a kezdetektől napjainkig, 1993. – 149 p.
688.Kovács Katalin: A Bodajki Kalász Népfőiskola története és a Népfőiskolai mozgalom elterjedése Bodajkon, 1993. – 52 p.
689.Héri Tamás: Lánczos Kornél, 1993. – 4 p.
690.Gondán Andrea: Lánczos Kornél, 1993. – 9 p.
691.Wolkensdorfer Helga: Fényelnyelés vízben, 1993. – 9 p.
692.Fűrész Gábor: Holdhegyek magassága, 1993. – 8 p.
693.Gál László: Lézer az orvostudományban, 1996. – 6 p.
694.Gábor Adrienn: Newton fénytani kutatásai és kísérletei, 1993.
695.Hornyák Csilla: Az emberi szem, 1993. – 12 p.
696.Huszárik Krisztián: He – Ne lézer által kibocsátott fény hullámhosszának meghatározása, 1993. – 15 p.
697.Sáfár Cecília: Fénytani jelenségek tanulmányozása, 1993. – 25 p.
698.Pereczes János: Természetben előforduló néhány a fénytan törvényeivel magyarázható jelenség, 1993. – 20 p.
699.Károlyi György: Tervezet egy Károlyi József magyar és európai kult. találkozó központ létrehozása Fehérvárcsurgón, 1993. – 10 p.
700.Pintér Lajos: A pátkai Pintér és Szabó családok családfái, 1992. – 17 p. (*)
Pintér Lajos: A pátkai Pintér és Szabó családok családfái, 1990. – 20 p. + mell. (*)
Pintér Lajos: A pátkai Pintér és Szabó családok családfái, 2000. – 19 p. (*)
Pintér Lajos: A pátkai Pintér és Szabó családok családfái, 2001. – 27 p. (*)
701.Murányi Lajos: A reformkori Fejér vármegye olvasáskultúrájához: A székesfehérvári olvasóegyletek története (1838-1849), 1992. – 148 p.
702.Tibai Tímea: Gazdasági és politikai változások a székesfehérvári Weiss és Tull Bőrgyárban a népi demokratikus forradalom éveiben, 1984. – 48 p.
703.Molnár Péter: Gazdasági változások a felszabadulás után. Államosítások hazánkban. A székesfehérvári Könnyűfémmű története, 1945-1949, 1993. – 29 p.
704.Vörös Viktória: A székesfehérvári Táncsics Mihály Népi Kollégium története, (1946-1947), 1993. – 27 p.
705.Várkonyi Katalin: Bicske helyzete az urbanizációs folyamatban, 1994. – 63 p.
706.Juhász László: Székesfehérvár 1860-61, 1993. – 29 p.
707.Skoda István: Vörösmarty kör története, 1991. – 83 p.
708.A székesfehérvári Vörösmarty Társaság története, 1993. – 32 p.
709.Tájékoztató a Nemzeti Kegyeleti Kárpótlás Alapítvány tevékenységéről, 1994. – 25 p.
710.Sisa József: Nádasladány, volt Nádasdy kastély, tudományos dokumentáció, 1994. – 75 p.
711.Bukovszky György: A gárdonyi záportározó és kapcsolódó vízrendezési létesítményeinek hidrológia felülvizsgálata, 1994. – 14 p.
712.Bukovszky György: A Balaton természetes vízkészlet változása a múlt század '60-as éveiben, 1994. – 3 p.
713.Faragó József: A nemzetiségi kérdés megoldása Fejér megyében, a felszabadulástól napjainkig terjedő időszakban, 1981. – 100 p.
714.Nagy Sándor: Régi magyar kalendáriumok, 1987. – 255 p.
715.Hantos – Nagylók községek, „Vörösmarty” mgtsz története
716.Borbély József: Csókakő múltja és jelene, 1965. – 15 p.
717.Fűrész Gyula: A magyar királyi „Szent István” 3. honvéd gyalogezred hősi halottainak névjegyzéke a Hadtörténelmi levéltár összeállítása szerint, 1995. – 53 p.
718.Juhászné Szabó Ilona – Tóth Gyuláné – Visy Zsoltné: Dunaújvárosi Papírgyár egy éve (1984), 1996. – 110 p.
719.Hetényi István: Népfrontpolitika története Fejér megyében, 1996. – 97 p.
719.Hetényi István: Népfrontpolitika története Dunapentele – Dunaújváros. Útmutató a népfrontpolitika történetének kutatásához, 1996.
720.Somkuti Éva: Székesfehérvár német polgárságának nyelve a 17-18. században (1688-1780), 1986. – 180 p.
721.Gáspárdy Emlékkönyv, 1993. – 175 p.
722.Horváth Istvánné: Tác története a XVII-XIX. században, 1984. – 44 p.
723.Fülöp Gyula: Tác község és határának története, 1996. – 16 p.
724. Csatári Bence: A Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye története 1945-1963, 1996. – 85 p.
725.Juhász Bálint: A 12. k. hadosztály, 1996. – 206 p.
726.Pesti János: A „Hunyadi Mátyás” Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola története, 1975. – 70 p.
727.Surdy Miklós: A halálbüntetés, 1995. – 41 p.
728.Molnárné Zelnik Mária: Sárbogárd kulturális élete a XIX. században, 1999. – 63 p.
729.Bokor Rózsa: Visszaemlékezéseim 1956-ra, 1997. – 
730.Csányi Kálmán: Pusztaszabolcs Évkönyve, 1996. – 47 p.
731.Györgyi Csaba: A politikai katolicizmus és Fejér megyei vetülete Steiner Fülöp székesfehérvári római katolikus püspök beiktatásától az 1895: XLIII. tv. cikk királyi szentesítéséig, 1997. – 73 p.
732.Tác, Kárpátia park, 1996. – 22 p.
733.Weisz Oszkár volt fehérvárcsurgói boltos és korcsmáros visszaemlékezései, 1997. – 16 p.
734.Németh József: A Bodakajtori Állami Gazdaság története és alakulása, 1997. – 10 p.
735.Minker Norbert: A Sárvíz-szabályozás története 1700-1829, 1997. – 91 p.
736.Pálinkás Andor: Börtöntöltelékek (Gyűjtőfogház: 1956. jan. 27-nov. 1-ig)
737.Erdős Ferenc: A Schmidegg - palotától a Magyar Király Szállóig, 1997. – 5 p. 
738.Bukovszky György: A Tolna megyei holtágak kialakulásának története, 1989. – 12 p.
739.Bukovszky György: Sióberki Társulat története, 1997. – 56 p.
740.Kravinszkaja Gabriella – Bukovszky György: A Sárrét térségi komplex meliorációs tervezéséhez, 1989. – 73 p.
741.Sohár Gábor – Németh Elek: A közös és háztáji állattenyésztés együttműködésének tapasztalatai a nagylengyeli „Előre” mgtsz-ben.- 6 p.
742.Német hősi halottak névjegyzéke, 1998. – 50 p.
743.Taupert Éva: Fejezetek a gánti svábok történetéből, 1999. – 86 p.
744.Antalné Angster Mária – Tőke László – Tőkéné Hargitai Katalin – Tőzsérné Szigeti Ildikó: A székesfehérvári képzőművészeti és iparművészeti kiállítások adatgyűjteménye 1954-1991, 1999. – 43 p.
745.Stohl Róbert: Anyakönyvi kutatások módszere, nehézségei egy német telepes község, Balinka alapján, 1999. – 80 p.
746.Bukovszky György: Az enyingi járásra vonatkozó vízgazdálkodási leírás, 1958. – 20 p.
747.Demeter Zsófia: A szerbek megtelepedése Magyarországon, Fejér megyében, Székesfehérváron, 1998. – 57 p.
748.Nagy Sándor: Egykori közbiztonsági alakulatok Fejér megyében, 1998. – 28 p.
749.Lázár Zsuzsanna: Vál község birtokváltozásai a kataszteri felmérést követő fél évszázadban, 1998. – 62 p.
750.Pergel Andrea: Egy adott település struktúrája, Füle község története, 1997. – 50 p.
751.Vas Gábor: Csákvár Árpád-kori története, 1997. – 35 p.
752.Clement Lajos – Clement Andor: Kar a karban: bányászok, erdészek, kohászok, 1998. – 15 p. 
753.Kecskés Lajos: Családok, emberek, események Cece múltjából XVIII – XIX. század, 1998. – 58 p.
754.Nagy Ferenc versei, 2000. – 20 p.
755.Kiss Katalin Ágnes: A Holocaust Sárosdon, 2000. – 27 p.
756.Perjés Tamás: Az 1879-ik évi székesfehérvári Országos Mű-, Ipar- Termény- és Állatkiállítás, 2000. – 78 p.
757.Szabó Béla István: A Nádasdy család és a Nádasdy Akadémia Könyvtárai, 1999. – 41 p.
758.Fejér megye és Székesfehérvár műemlékei, 1998. – 24 p.
759.A középszintű közigazgatás reformja Magyarországon, 1994. – 46 p.
760.Nádasdi és fogarasföldi Nádasdy család története, 2000. – 32 p.
761.Surányi István: Az alapfokú oktatás története Székesfehérváron a kezdetektől 2000-ig, 2000. – 422 p.
762.Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története, 2000. – 439 p. (*II. rész: 880.)
763.Streng Jánosné: Egyesületek és körök Móron, 1989. – 30 p.
764.Fiedler Albert: Egy kistérség svábjai a negyvenes években (Mór), 2002. – 59 p.
765.Sándor Melinda: Iparosok egy Fejér megyei településen, Abán, 2002. – 68 p.
766.Vincze Tímea: A dualizmus kori kolerajárványok Fejér megyében, 2002. – 67 p.
767.Bödő István: Seregélyes története a második világháború kitörésétől 1961-ig, 2002. – 91 p.
768.Surányi Antal: A Székesfehérvári Társulati „Hunyadi Mátyás” Kereskedelmi Középiskola „Kisfaludy Károly” Önképzőköre, 2002. – 11 p.
769.Surányi István: Az érettségi (matúra) történetének kronológiája, 2002. – 4 p.
770.Surányi István: A magyar nevelés- és iskolatörténet főbb mozzanatai, 996-1948, 1948-1970, 2002. – 44 p.
771.Somkuti Éva: A Ferenc József Nőnevelő Intézet Nőiparos iskolájának története. 1921-1943, 1981. – 13 p.
772.Hargitai Jenő – Isó Gábor: Mencshely község története, az Isó családok származása, 1980. – 49 p.
773.Helytörténeti gyűjtemény, 1959. – 137 p.
- Fitz Jenőné: Fejér megye a bronzkorban 16 p.
- Kállay István: Székesfehérvár város rövid története 47 p.
- Székesfehérvár és Fejér megye szerepe az ország irodalmi, tudományos és művészeti életben 9 p.
- Fitz Jenő: A műemlék fogalma és jelentősége 44 p.
- A Velencei-tó ismertetése 21 p.
774. Aradi János: A rendőrség Fejér megyében 1944-1946, 2002. – 222 p.
775.Zsubori Anna: A pusztavámi bányászok életformája és életkörülményei 1920-1970 közötti időszakában, 2002. – 39 p.
776.Familienbuch der katholischen Pfarrei Atschau im Schildgebirge 1724-1777, 2001. – 150 p.
777.Familienbuch der katholischen Pfarrei Lovasberény im Schilgebirge 1719-1800, 2001. – 284 p.
778.A II. világháború Fejér megyei áldozatainak névjegyzéke, 395 p.
779.Székesfehérvári deportált zsidó áldozatok névjegyzéke, 32 p.
780.Az 1950-es községi tanácstagi névsor, valamint az 1988-ban a 40. évfordulóra készülve a lista visszaellenőrzése, 1988.- 
- Abai Községi Tanács tagjai, 4 p. 
- Adonyi Községi Tanács tagjai, 4 p. 
- Adonyi Járási Tanács tagjai, 3 + 3 p.
- Alapi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Alsószentiváni Községi Tanács tagjai, 2 + 1 p.
- Bakonykúti Községi Tanács tagjai, 1 + 1 p. 
- Balatonbozsoki Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Balinkai Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Baracsi Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Besnyői Községi Tanács tagjai, 3 p.
- Bicskei Községi Tanács tagjai, 4 + 4p.
- Bicskei Járási Tanács tagjai, 3 +3 p.
- Bodajki Községi Tanács tagjai, 2 +2 p.
- Cecei Községi Tanács tagjai, 5 p.
- Csabdi Községi Tanács tagjai, 3 + 3 p.
- Csákberényi Községi Tanács tagjai, 3 + 4 p.
- Csákvár Községi Tanács tagjai, 3 + 4 p.
- Csóri Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Csőszi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Dégi Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Dunapentelei Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Előszállási Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Enyingi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Enyingi Járási Tanács tagjai, 3 p.
- Ercsi Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Etyeki Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Fehérvárcsurgói Községi Tanács tagjai, 2 +2 p.
- Fejérmegyei Megyei Tanács tagjai, 3 p.
- Felcsúti Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Fülei Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Gánti Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.
- Gárdonyi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Guttamási Községi Tanács tagjai, 1 p.
- Gyúrói Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Hantosi Községi Tanács tagjai, 2 + 4 p.
- Igari Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Inotai Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Iszkaszentgyörgyi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Isztiméri Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Iváncsai Községi Tanács tagjai, 4 p. 
- Jenői Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Kajászói Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Kálozi Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Kápolnásnyéki Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Kisapostagi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Kislángi Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Lajoskomáromi Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Lepsényi Községi Tanács tagjai, 3 p.
- Lovasberényi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Magyaralmási Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Martonvásári Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Mányi Községi Tanács tagjai, 3 p.
- Mezőszentgyörgyi Községi Tanács tagjai, 3 + 3 p.
- Mezőszilasi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Mohai Községi Tanács tagjai, 1 p.
- Móri Járási Tanács tagjai, 3 + 3 p.
- Móri Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Nadapi Községi Tanács tagjai, 1 + 1 p.
- Nagylóki Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Nagyvelegi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Nádasdladányi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Pákozdi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Pátkai Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.
- Pázmándi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Perkátai Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Polgárdi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Pusztaegresi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Pusztaszabolcsi Községi Tanács tagjai, 4 p.
- Pusztavámi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Rácalmási Községi Tanács tagjai, 8 p.
- Ráckeresztúri Községi Tanács tagjai, 2 + 4 p.
- Sárbogárd Járási Tanács tagjai, 3 p.
- Sáregresi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Sárkeresztesi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Sárkeresztúri Községi Tanács tagjai, 2 + 6 p.
- Sárkeszi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Sárosdi Községi Tanács tagjai, 3 p.
- Sárszentmihályi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Sárszentmiklósi Községi Tanács tagjai, 3 p.
- Seregélyesi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.
- Soponyai Községi Tanács tagjai, 3 p.
- Sörédi Községi Tanács tagjai, 1 p.
- Sukorói Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Szabadbattyáni Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.
- Szabadegyházai Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.
- Szabadhídvégi Községi Tanács tagjai, 4 + 8 p.
- Szári Községi Tanács tagjai, 3 + 3 p.
- Székesfehérvári Járási Tanács tagjai, 3 p.
- Tabajdi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Táci Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Tordasi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Úrhidai Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Vajtai Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Váli Községi Tanács tagjai, 3 + 3 p.
- Váldobozi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Velencei Községi Tanács tagjai, 4 + 3 p.
- Verebi Községi Tanács tagjai, 2 p.
- Vértesacsai Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Vértesboglári Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.
- Zámolyi Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.
781.1848-1849 Fejér megyében, 305 p.
782.Szegedi Béla: „Brigádunk életének egy éve” Magyaralmási „Új Élet” mgtsz, 1986. – 19 p.
783.„Brigádunk életének egy éve” (1984 és 1985) (Ikarus), 1986. – 17 p.
784.„Brigádunk életének egy éve” Dunavidéki Vendéglátó Vállalat Ellenőrzési és Biztonsági Osztálya „Radar” Szocialista Brigád, 1986. – 20 p.
785.Gerlényi László: Kórházak Fejér megyében, 1986. – 258 p.
786.„Üzemünk életének egy éve” (1984) Dunaújvárosi Papírgyár, 1985. – 22 p.
787.Fűrész Gyula: Iváncsa 650 éves, 1983. – 142 p.
788.Cser P. Antal – Kő István: A „Kő”-ági családfa, 1997. – 2 p.
789.Szentimrey - Vén Dénes: György Oszkár: Csönd, 2002. – 15 p.
790.Tóth István: A Fejér megyei bauxitbányászat halálos balesetet szenvedett dolgozói, (1926-1996), 1997. – 7 p.
791.Tóth István: A magyar bauxitbányászat 70 éve, 1997. – 16 p.
792.Archantológiai jegyzetek A - Z-ig, 342 p.
793.Hoppár Mária – Berecz Tamás: Vál története, 1997. – 12 p.
794.Huszár István: A dercsikai Huszár család leszármazása, 1997. – 15 p.
795.A Dunaújvárosi Tanács 1964. évi várospolitikai terve, 1965. – 146 p.
796.Dunai Vasmű mérlegbeszámolója az 1961., 1963., 1964., 1966. évről, , 1967. – 253 p.
797.Dunai Vasmű acélművének műszaki munkája (1958), 1959. – 144 p.
798.Régi présházak és pincék. Szüreti eszközök, 7 p.
799.Fejér megyei termelőszövetkezetek zárszámadás
800.Szabó Tamás – Pólya Gyula: A cukorgyártás története ercsiben, 1980.– 22 p. 
801.Kurucz János: Guttamási és Kincsesbánya helynevei, 1985. – 69 p.
802.Mátrai Ferenc: Földrajzi nevek gyűjteménye Mór nagyközség területéről, 1977. 
803.Kurucz János: Kincsesbánya története, 1986. 
804.Fejér megye természeti értékei (Móri járás), 1968. 
805.Pólya Gyula: Az Ercsi cukorgyár felszabadulás utáni története 1945 – 1975, 1981. – 41 p. 
806.Fűrész Gyula: Földrajzi és történelmi nevek Iváncsáról és Perkátáról, 1989. 
807.Tóth M. Antal: A verebi Végh család és a magyar zenetörténet kapcsolata, 2002. – 11 p.
808.A VTRGY (villamossági-, televízió-, rádiókészülékek gyára) működésének általános helyzetvizsgálata, 1966. – 41 p.
809.A Kommunista Párt megalakulása, harcai, eredményei és céljai Fejér megyében – 20 p.
810.A Fejérmegyei Növényvédő Állomás évkönyve 1968., 1969., 1970., – 800 p. 
811.Fejér megyei tanács VB. művelődésügyi osztálya munkaterve az 1967., 1968., 1969., 1970. évre, 1971. – 255 p.
812.Vértes Ferenc: A magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség ellenőrzési rendszere, 1988. – 71 p.
813.Balatincz Jánosné: A nagyközségi pártbizottság munkamódszerének, munkastílusának sajátos vonásai, Móron, 1978. – 41 p.
814.Say István: A Fejér Megyei Hírlap kultúrpolitikai és közművelődési sajtótevékenysége (1982 elején), 1982. – 58 p.
815.Székesfehérvári Könnyűfémmű 1960-1963, 1964. – 50 p.
816.Fejér megyei állami gazdaságok 1964. évi terv és tényszámai, 1965. – 29 p.
817.Márkus László: A Videotonban dolgozó fizikai munkások élet és munkakörülményének helyzetéről, 1978. – 52 p.
818.Szabó Ferenc: A Dunai Vasmű belső érdekeltségi rendszerének továbbfejlesztése, 1973. – 76 p.
819.A Fejér megyei állami gazdaságok termelési tanácskozásai (Pusztaszabolcs-Felsőcikola), 1961. – 183 p.
820.Megyei Művelődési Ház munkaterve (Székesfehérvár) 1966/67, 1968. – 37 p.
821.Fejérmegyei Művelődési Ház fejlesztési terve. Csákvár, Ercsi, Kápolnásnyék, Seregélyes, Soponya népművelési tevékenységéről, 1965. – 173 p.
822.Fejér megye 1957/58, 1958/59. évi nemesített vetőmagtermesztés, 1960. – 173 p.
823.Fejér megye mezőgazdasága a második ötéves terv tükrében, 1962. – 78 p.
824.A MÉM felügyelete alá tartozó élelmiszeripari és egyéb ágazatokba tartozó vállalatok eredményesség szerinti sorrendje és főbb mutatói az 1989. évben, 1990. – 258 p.
825.A mezőgazdasági szövetkezetek, a szövetkezeti társulatok, a Teszövök, a TszKer. és a szövetkezetek háza, a  TOT. név és címjegyzéke 1987., 1989., 1990. – 167 p.
826.A mezőgazdasági nagyüzemek és vállalkozások eredményesség szerinti sorrendje és főbb mutatói megyék szerint 1989. évben, 1990. – 171 p.
827.Az élelmiszeripari valamint az agrárkereskedelmi és szolgáltató vállalatok, vállalkozások eredményességi sorrendje és főbb mutatói 1990-ben, 1991. – 122 p.
828.Fejér megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szövetsége. 1986., 1987., 1989., 1990., 1991., 1992. – 218 p.
829.Materényi Jenő: Fejérmegyei Tanács VB. oktatási osztályának 1952/53. évi első negyedévi jelentése, 1952. – 78 p.
830.A Fejér megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek szövetségének alapszabálya, 1977. – 57 p.
831.Fejér megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gazdálkodása 1976., 1979., 1982., 1985., 1986-1988. évben, 1989. – 749 p.
832.Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT) tájékoztató. 1977., 1978., 1979. – 241 p.
833.Keresztes Szilvia: A Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola története 1939-től napjainkig, 2003.- 70 p.
834.A székesfehérvári „Vörösmarty Mihály” Megyei Könyvtár beszámolójelentése 1957., 1958., 1958.- 104 p.
835.D. Kiss Csaba: Kitelepítve: A német nemzetiségű lakosság kitelepítése a Fejér megyei Hercegfalváról 1945-46, 2003.- 19 p.
836.Kovács Adrienn: Vajta község története: A kezdetektől a törökkor végéig, 2003.- 70 p.
837.Szőnyegi Hajnalka: A Dévay - gyűjtemény története, 2003.- 19 p.
838.Verebi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jegyzőkönyvei, alapszabályai, emlékkönyve, 2003.- 70 p.
839.Csonka Zoltán: Bécsi arisztokrata a magyarországi modernizáció élén, 2002.- 98 p.
840.Hantos község története.- 19 p.
841.Fejér megye és Székesfehérvár történeti áttekintése a honfoglalástól 1900-ig.- 43 p.
842.A tízéves Sztálinváros.- 7 p.
843.Fejér megye múzeumai és emlékgyűjteményei
844. Székesfehérvár műemlékei.- 6 p.
845.Gergely István: Tulajdon és érdek.- 12 p.
846. Szalay Károly: Mezőszentgyörgy a fejlődés mérlegén, 1970.- 181 p.
847. Botos László: Nagylók község története.- 25 p.
848.Takácsi - Nagy András: A Takácsi - Nagy család története az 1600-as évektől 1848-ig, 2002.- 141p. 
Lsd. bővebben: 1070. sorszám alatt
849.Írott emlékezet: Fél emberöltő levéltári kiadványaiból. A magyar levéltárak 1986 és 2003 között megjelent kiadványai.- 2003.- 72 p. 2 db
849.Írott emlékezet: Fél emberöltő levéltári kiadványaiból. A magyar levéltárak 1986 és 2005 között megjelent kiadványai.- 2006.- 76 p. 
850.Kiss Lajos: Fejér megyei földrajzi nevek történeti – etimológiai vizsgálata.- 1986.
851.Varró Gusztáv: A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség megalakulása.- 2000.- 33 p.
*
852.Baán Kálmán: A Csitári Csitáry  alias Grmanecz család története.- 1942.- 56 p.
853.Ercsi története. A község, illetve nagyközség szocialista kori története 1948 – 1975, 75 p. + mell. 
854.Hetényi István: Beloiannisz község története, 1977. – 116 p. (3 db)
855.Pentelétől Dunaújvárosig. Rövid postatörténet. –  2 p. 
856.Ercsi helytörténetének vázlatos adatai.- 17 p. (R.cz.lay gyula)
857.Hetényi István: Gróf Wimpffen család és ercsi uradalma, 1981. – 12 p. 
858.Jankó Lajos: Baracs község története, 1977. – 22 p.
859.Bánki János visszaemlékezései, 1988. – 159 p.
860.Bányai Balázs: A Nádasdyak szerepe a nádasdladányi katolikus közösségben 2005.- 20 p. 
861.Dunaújváros címere.- 13 p.
862.Eötvös család Ercsiben.- 23 p.
863.Paczolay Gyula: Ercsi nagyközség történetére vonatkozó iratok, feljegyzések, különös tekintettel a felszabadulásra és a földosztásra, 1984.- 9 p. 
864. Horváth Aurél: A Dunai Vasmű felépítésének rövid története + Dunaújváros + Dunai Vasmű üzemeinek ismertetése , 1972.-  29 + 6 + 9 p. 
865.Hetényi István: Vízimolnárság, molnár és pék céhemlékek Ercsiben, 1979.- 41 p.
866.Hetényi István: A céhek és felszámolásuk Ercsiben, 1980.- 15 p. 
867.Csiki Győző: Vízimalmok Ercsiben, 6 p.
868.Hetényi István: A cigánykérdés Ercsiben, 1978.- 4 p.
869.A cukorgyártás rövid leírása.- 3 p.
870.Közigazgatási tájékoztató lap Ercsi nagyközség közérdekű viszonyairól, 1925.- 5 p.
871.Ercsi fotói és dokumentumai: 
- Jelentés a IV. ötéves terület, település és gazdaságfejlesztési terv időarányos végrehajtásának helyzetéről, 1973.- 17 p. 
- Ercsi Nagyközségi Eötvös József Művelődési Ház munkaterve az 1971. évre, 1971.- 10 p. 
- Beszámoló a Sinatelepi Általános Iskola 1970 - 71. tanévi munkájáról, 1971.- 5 p.
- Beszámoló az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium oktató-nevelő munkájáról az 1970/71-es tanévben, 1971.- 6 p. 
- Ercsi Nagyközség IV. ötéves terület, település és gazdaságfejlesztési terve, 6 p.
- Beszámoló az 1970/71-es tanévről (Ercsi Cukorgyári Iskola), 1971.- 4 p.
- IV. ötéves terv beruházásai községünkben, 1971.- 10 p.
- Beszámoló a Végrehajtó Bizottság beszámolója a ciklusprogram első felében végrehajtásáról, 8 p.
- Beszámoló az ipar és kereskedelem területén dolgozó nők helyzetéről a község igazgatási területén és a csökkent munkaképességűek foglalkoztatottságról, 6 p.
- Oklevél Ercsi ÁFÉSZ dolgozóinak, 1 p.
- Emléklap az Ercsi ÁFÉSZ részére, 1 p. 
872.Kiss Ferenc: Az érdekeltségi viszonyok, az anyagi és erkölcsi ösztönzés kérdései a Mányi „Összetartás” termelőszövetkezetben, 1984.- 78 p. 
873.Téglás István: A területfelelősi munka helyzete, hatékonysága növelésének lehetősége és feltételei a Bicskei Járási Pártbizottság tevékenységében, 1982.- 82 p. 
874.Jankó Lajos: Rögös utakon, 1975.- 407 p.
875.Vizi László Tamás: Székesfehérvár és Fejér vármegye a napóleoni háborúk nemesi felkeléseiben, 2004.- 19 p.
876.Szladányi Károly: Pátka község krónikája, V. köt., 1973.- 75 p. 
877.Fűrész Gyula: Iváncsa I. világháborús veszteségei, 1914 - 1918, 1919 (Iváncsa háborús veszteségei a XX. században) I., 1997.- 112 p.
878.Fűrész Gyula: A Besnyői Sallai Imre Mgtsz. egyik ágának (Táncsics Tsz.) emlékezete I., 1988.- 126 p.
879.Csuta Orsolya: Gorsium - Hercula. Szabadtéri Múzeum, Régészeti Park, Tác.- 1998.- 58 p.
880.Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története II., 402 p.  (*I. rész: 762.)
881.Demeter Zsófia: A munkaerő, a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmában (1806 - 1870) I-II., 1997.- 337 p. [+ 150 p.]
882.Fejér Megyei Meliorációs Koncepció. Tanulmányterv I - III:
I. Fejér megye hosszú távú meliorációs koncepciós terve (tanulmányterv), 1979.- 253 p. + 6 db térképmell.
II. Fejér megye hosszú távú meliorációs koncepciós terve (tanulmányterv), 1979.- 179 p.
III. Szentes Imre - Martin Imre: Tervkoncepció Fejér megye hosszú távú meliorációs fejlesztéséről, Összefoglaló, 1980.- 65 p.
883.Községek iratai:
- Adony községi tanács iratai, 1978.- 5 p.
- Baracs községi tanács iratai, 1978- 3 p.
- Beloiannisz községi tanács iratai, 1978.- 4 p.
- Besnyő községi tanács iratai, 1978.- 4 p.
- Előszállás községi tanács iratai, 1978.- 3 p.
- Ercsi nagyközségi tanács iratai, 1978.- 3 p.
- Iváncsa községi tanács iratai, 1978.- 2 p.
- Kisapostag községi tanács iratai, 1978.- 2 p.
- Mezőfalva községi tanács iratai, 1978.- 3 p.
- Nagykarácsony községi tanács iratai, 1978.- 2 p.
- Nagyvenyim községi tanács iratai, 1978.- 1 p.
- Perkáta községi tanács iratai, 1978.- 3 p.
- Pusztaszabolcs községi tanács iratai, 1978.- 2 p.
- Rácalmás községi tanács iratai, 1978.- 3 p.
- Ráckeresztúr községi tanács iratai, 1978.- 2 p.
884.Kádár Katalin: Dunaújváros kulturális élete kezdettől napjainkig (Bartók Béla Művelődési Ház szerepe a város kulturális életében), 1976.- 20 p. + 17 képmell.
885.Borovszky Amrus (Nehézipari Beruházási Vállalat vezérigazgató helyettes elvtárs), 1952 - 1953.- 2 p.
886.Székely Gézáné Kormos Éva: Szovjet-orosz és magyar irodalmi és történeti kapcsolatok Fejér megyében, [é. n.].- 32 p.
887. Csefkó György: Helytörténeti adatok Pusztaszabolcs község történetéhez, 1955.- 8 p. 
888.A második világháborúban a Dunapentelén végbement harcok során elesett, és itt eltemetett katonák, 1980. (1945 - 1958).- 7 p.
889.Nyitrai Irén: Rácalmás község története, 1954.- 27 + 3 p.
890.Rácok Fejér megyében:
- Jenei Károly: Telepítések Fejér megyében a török hódoltság alatt, [é. n.].- 2 p.
891.Fűrész Gyula: Tájékoztató a [Iváncsai] Helytörténeti Gyűjteményben végzett munkáról, 1984.- 4 p. 
892.Hetényi István: Iskolatörténeti kiállítás Iváncsán, 1977.- 2 p.
893.Hetényi István: Az Iváncsai példa, 1977.- 3 p.
894.Fűrész Gyula: Iváncsai példa, 1975.- 7 p.
895.A Videoton Elektronikai Vállalat 1985. évi pártértekezletének jegyzőkönyve, 1985.- 107 p.
896.Emlékirat a Magyar Tanácsköztársaság megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi ülésről 1919 - 1969, Bicskei járás, [1970].- 29 p. + meghívó
897. Dr. Kerekes Lajos: Székesfehérvár törvényhatósági joggal felruházott szabad királyi város, [é. n.].- 5 p. 
898.Fejér megyei helységek felszabadulási dátumai, [é. n.].- 5 p. 
899.Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején, [é. n.].- 31 p. + 41 kép
900.Vargha László: A sárbogárdi és székesfehérvári járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek földrajzi specializációs lehetőségei a természeti és gazdasági adottságok alapján, 1966. – 446 p. (* rövidebb változat 136. sz.)
901.Feljegyzés a járás községeiben található emlékművekről, emléktáblákról, kegyeleti létesítményekről, 1978.- 49 p. + 44 kép; + 20 kis kép, 1 db negatív
902.Csurgai Horváth József - Erdős Ferenc - Sárkány Ferenc: Nemzeti Bizottságok Fejér megyében 1945 - 1949, 1949.- 27 p.
903.A Fejérmegyei Tanácsköztársasági iskolák olvasókönyve III., IV., V., VI. osztályos növendékek részére, [é. n.].- 33 p.
904.Szegőfi Anna: Útmutató a tanácsi iratok selejtezési mintajegyzékeihez 1950 - 1990, 2004.- 130 p. 
905.Miskolczi Miklós: Az első évtized Dunapentelétől - Dunaújvárosig, 1975.- 294 p.
906.A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség fejlődése, 1957 - 1962.- 176 p.
907.Fejezetek az Ifjúsági Mozgalom Dunaújvárosi történetéből: (+17 p.)
- Miskolczi Miklós: Mi kommunista ifjak indulunk, [é. n.].- 119 p.
- Irányelvek a Városi KISZ VB mellett működő Ifjúságvédelmi Bizottság feladataihoz, 1962.- 4 p.
- Jelentés a Városi KISZ-Bizottság mellett működő Ifjúságvédelmi Bizottság munkájáról, 1963.- 3 p.
- Javaslat a Dunaújvárosi Ifjúság Háza létesítésére, 1964.- 5 p. 
908.Hetényi István: A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás után, 1978.- 27 p. 
909.Hetényi István: Berecz Bertalan 1892 - 1962, 1978.- 23 p.
910.Hetényi István: Berecz Bertalan, Dunaújváros első tanácselnöke, 1978.- 24 p.
911.Hetényi István: Gazdasági és politikai viszonyok Dunapentelén a várossá alakulás előtt (1949), 1980.- 10 p.
912.Hetényi István: Városépítés és letelepedés Dunaújvárosban (Dunapentele - Sztálinváros) 1950 - 1954, [é. n.].- 19 p.
913.Pálfalvi János: Dunaújváros városembléma vázlatok, 24 p.
Konecsni György: Dunaújváros városembléma vázlatok, 8 p.
Hetényi István: Dunaújváros városembléma vázlatok, 9 p.
914.A dunaújvárosi Állami Zeneiskola története (1950 - 1976), [é. n.].- 25 p. 
915.30 év emlékei, gyógyszerszobától gyógyszertárhálózatig, [é. n.].- 10 p.
916.Simon József: A társadalmi tulajdon, mint a társadalmi munka gyümölcse, a társadalmi önigazgatás tükrében, 1966.- 27 p. 
917.Radetzky Károly: A Dunaújvárosi Mentőállomás története, 1977.- 27 p.
918.Soós Miklós: Horgász emlékeim 1918 - 1973, 1976.- 43 p.
919.Fauszt Csilla: A földreform végrehajtása lakóhelyemen [Dunapentele], 1979/80.- 42 p.
920.Hetényi István: A Volán 14. sz. Vállalat Dunaújvárosi Üzemegysége története, 1978.- 22 p.
921.Naszvadi József: Volán 14. sz. Vállalat Dunaújvárosi Üzemegysége Sz. B. titkára visszaemlékezései, 1979.- 17 p.
922.„Lesz magyar újjászületés”: „Dunapentele”, [Szórád Márton Általános Iskola története], 1985.- 42 p. 
923.- A Magyar Rádió Dunaújvárosban, 1979. december 17-én tartott Sajtókonferencia Dunaújvárosban című adásának anyaga, 1979.- 51 p.
- A Televízió 1981. január 10-én tartott Nálunk Dunaújváros című adásának anyaga, 1981.- 9 p.
- A Rádió 1980. november 14-én tartott A férfiak városa adásának anyaga, 1980.- 26 p.
924.Hetényi István: Történelem idézőjelben: ma már történelem, 1980.- 7 p.
925.A Dunai Vasmű helye és szerepe a magyar népgazdaságban, 1979.- 3 p.
926.Nagy Istvánné: A Hazafias Népfront mozgalom helye, szerepe a települések közéletében, részvételük a helyi politikai alakításában és végrehajtásában (Helyszíni beszélgetés tapasztalatai Csákberény községben), 1988.- 5 p.
927.Dunaújvárosi Sütőipari Vállalat, [é. n.].- 3 p.
928.Hetényi István: Dunaújváros, [é. n.].- 2 p.
929.Hetényi István: Páricsi Ernőné, Strang Mária az ország első építőipari munkavezetőnője, naplójának feljegyzései, 1976.- 14 p.
930.Thiery Árpád: A legendás Borovszky Ambus, 1975.- 6 p. 
931.Dr. Liptai László: Dunapentele - Dunaújváros egészségügye, [é. n.].- 3 p.
Dr. Liptai László gyászjelentés, 1980.- 1 p.
Arckép [Liptai László]. In: Népszabadság, 1961.- 1 p.
932.Gulyás György: A Dunaújvárosi Meteorológiai Állomás, 1953.- 1 p.
933.Szendeffy Elek visszaemlékezése, 1977.- 4 p.
934.Pintér Ferenc nyugdíjas ált. isk. igazgató visszaemlékezései Dunapenteléről, 1975.- 8 p.
935.Várnai János visszaemlékezése a DISZ táborra és az ifjúsági mozgalom kezdetére a dunapentelei építkezésen, 1980.- 4 p.
936.Horváth Ferenc kohómérnök visszaemlékezései a Dunai Vasmű építésére és a NEB munkájára, 1980.- 10 p.
937.Dr. Simay Arthur visszaemlékezései: Dunaújváros egészségügyének kezdeti időszaka, 1975.- 11 p.
938.Monostori Mihály visszaemlékezései a Dunaker Vállalat működésének kezdeti időszakára, 1976.- 11 p. 
939.- Somfalvi József [Dunaújvárosi Városi Tanács VB. pénzügyi oszt. vezetője] által a Dunaújvárosi Levéltár részére átadott iratok, [é. n.].- 39 p.
- Somfalvi József visszaemlékezései: A tanácsi szervezet kialakulásának kezdeti időszaka Dunapentele - Dunaújváros, 1975.- 7 p. 
- Somfalvi József visszaemlékezései: A városi tanács kialakulásának kezdeti időszaka Dunapentele 1951, 37 p.
940.Magyar Távirati Iroda. Magyar Dokumentáció.- 1968 - 1973. január - december jelentés
941.Magyar Távirati Iroda. Világpolitikai Dokumentáció.- 1963 - 1972. január - december jelentés
942.1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának Fejér megyei események 1998-ban, 1998.- 1 kötet
943.Táborosi Zsuzsanna: Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között, 2005.- 222 p.
944. Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság története a kezdetektől a II. világháborúig, 2008.- 93 p.
945.Zelovics Eszter – Árva Erika – Kósa Erika: Székesfehérvár, Szent István tér 2. Ablak-dokumentáció, 2006.- 24 p.
946.Hári Gyula: A Székesfehérvári Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság átvett iratainak rendezése, 2003.- 6 p.
947.Farkas Gábor: Az Arany család genealógiai nemzedékrendje 1491 – 1893, [é. n.].-15 p.
948.Horváth Mihály: Iváncsa termelőszövetkezeti mozgalmának 25 éves története (Vázlat), [1971].- 3 p.
949.Fűrész Gyula: Iváncsa 1945 – 85, 1985.- 76 p.
950.Tóth Benő: Adatok az iváncsai református egyház történetéhez, 1980.- 15 p.; Nemes Andor: Iváncsa község monográfiája, 1941.- 42 p.
951.Kandó M. Ferenc: Önéletrajz, [1983-].- 15 p.
952.Balogh Tiborné: Mór közművelődésének fejlődése a felszabadulástól, [1977].- 35 p.
953.Fülöp Gyula: Fejér megye (Aba-Zámoly) régészeti leleteinek rövid ismertetése, 1994.- 38 p. (2 pld.)
954.Móczár Anikó: Városépítészeti feladatok Szentendrén. (Városépítészeti tanulmányok), 1957.- 26 p. + térk.
955.Dr. Erdős Ferenc: Kozma Ferenc, [é. n.].- 4 p.
956.Ürményi József és a váli iskola, [é. n.].- 12 p. (2 pld.)
957.Szánthóné Kovacsics Zsuzsanna: Kovacsics Gyula életrajza, 1995.- 2 p. (+ 6 p. mell.)
958.Lovas Gyula: Cs. k. szab. Ferencz József Császár Keleti Vaspálya Társaság, 1986.- 72 p.; Tóth Sándor: A cs. kir. szab. Ferencz József Keletivasút Társaság mozdonyai, [1986.].- 31 p.
959.Szarka Erika: Velinszky László munkássága (1888 – 1919), 70 p.
960.Pintér István: Szuhafő településnéprajza (Tudományos Diákköri Dolgozat), 1980.- 111 p. (+ 11 p. mell.)
961.Cseri Miklós: Szuhafő népi építkezése (Tudományos Diákköri Dolgozat), 1980.- 136 p.
962.Virág Ernő: Adatok Hercegfalva és Mezőfalva történetéből, [é. n.], 158 p.
963.Dani Lukács: Nagyveleg, [é. n.], 50 p.
964.Solymosi Sándor: Visszaemlékezés Velinszky Lászlóra, 1974.- 8 p.
965.Janus Kálmán: Hatalmi elitváltás Fejér megyében és Székesfehérvárott (1944 – 1948), 2010.- 77 p.
966.Farkas Gábor: Országgyűlési (nemzet-) választások a sárbogárdi kerületben 1920 – 1939, [é. n.].- 31 p.
967.1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékművei Fejér megyében, 1988.- 9 p. (2 pld.)
968.A városi ipar többprofilúvá válásának időszaka [Dunaújváros], [é. n.].- 9 p.
969.Farkas Gábor: A ciszterci rend zirci apátsága előszállási uradalma 1944 – 1945, [é. n.].- 179 p. + 1 floppy
970.A tanácsok helye és szerepe az államszervezetben és a szocialista demokratikus fejlesztésében, [é. n.].- 18 p.
971.A Dunai Vasmű üzemeinek ismertetése, [é. n.].- 12 p.
972.Dunaújváros építésének társadalmi és gazdasági kérdései, [é. n.].- 8 p.
973.Őri Zoltán: Vasmű úti üzletsor városképi vizsgálata, 1973.- 4 p.
974.Horváth László: Dunaújváros reklámdekorációinak és hordozóinak összképe és színvonala. Tájékoztató jelentés, 1972.- 7 p.
Elképzelések és javaslatok: a Dunaújváros reklámdekorációinak és hordozóinak összképe és színvonala című tájékoztató jelentéshez, 1973.- 7 p.
975.Hetényi István: Családi társadalmi ünnepségek Dunaújvárosban, 1979.- 12 p.
976.Ványi Gábor: Dunaújváros zenei élete fejlődésének 30 éve, 1980.- 16 p.
977.Néhány gondolat Dunapentele felszabadításáról, [é. n.].- 3 p.
978.Szili Mihály: Beszélgetés Csupity Ivánnal, az Óvárosi rác-templom gondnokával, 1971.- 10 p.
979.Szili Mihály: Régmúlt századok lakodalmi szokásai Dunapentelén, 1971.- 6 p.
980.Dani Lukács: Az iskolareform vitájának tanulságai, [é. n.].- 3 p.
981.Dani Lukács: A Materializmus és empiriókriticizmus megjelenésének 50. évfordulójára, [é. n.].- 4 p.
982.Dani Lukács: A marxizmus-leninizmus új tankönyvei, [é. n.].- 3 p.
983.Dani Lukács: Pedagógusaink állami ideológiai továbbképzése, [é. n.].- 3 p.
984.Dani Lukács: Dunapentele (Dunaújváros) 1918-1919-ban, [é. n.].- 16 p.
985.Kugler Viktor: Dunaújváros 1. sz. Postahivatal kézbesítőszolgálatának vizsgálata, 1967.- 30 p.
986.Vanesz Béla, Hetényi István: Dunaújváros sajtója 1950 -1978, 1978.- 3 p. (2 pld.)
987.Napilapok, hetilapok, folyóiratok Dunaújvárosban, 1977.- 12 p.
988.Erdős Ferenc: Vasútépítések a Kelet-Dunántúlon, [é. n.].- 11 p.
989.Hetényi Isván: Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején, 1979.- 29 p.
Pentelei Direktórium, [é. n.].- 3 p.
Az őszirózsás forradalom 60. évfordulóján, 1978.- 6 p. 
Hetényi István: A Magyar Tanácsköztársaság utolsó hónapjai Fejér megyében, 1979.- 15 p. [Egybekötve]
990.Böszörményi Márta: Az Etyeki borvidék szőlőtermesztése, 1995.- 84 p.
991.Etyek község fúvózenekarának 10 éves története, 1989.- 8 p. + 87 p. mell.
992.Szabó Lajos, Bárányos Gábor: Alcsútdobozi termelőszövetkezetek története 1945-től 1969-ig, 1969.- 36 p.
993.Dani Lukács: Az alcsúti kulcsár fia – Kovács Imre indulása, 1935 – 1939 -, 1989.- 11 p. 
994.Komlósi József: Polgári olvasókörök Székesfehérváron a dualizmus korában, 1987.- 
995.Erdős Ferenc: A Székesfehérvári Kaszinótól a Vörösmarty Körig 1838 – 1867, [1986].- 10 p.
996.Fejezetek a kulturális egyesületek alapszabályaiból 1838 – 1946. A Székes-Fejérvári Casino szabályai 1838, [é. n.].- 27 p. 
997.Lórodi Attila: A Reé-Eischl-Lórodi család története, 2009.- 15 p.
998.Szakály Ferenc: Tóth Tamás polgárdi jobbágy ügyletei 1573 – 1583, [é. n.].- 23 p. (2 pld.)
999.Dr. vitéz Csernohorszky Vilmos: A két világháború oki tényezői, 2005.- 32 p.
1000.Mezőfalva címere és zászlója, [é. n.].- 3 p.
1001.Udvardy Lajos: Képmellékletek [Fehérvárcsurgó], [1977.].- 56 p.
1002.Trosztmér Károly: A közoktatás fejlődése Móron a legkorábbi időktől az iskolák államosításáig, [é. n.].- 93 p.
1003.Ivanics Lászlóné: Móri iskolaügyének fejlődése a legrégibb oktatásra vonatkozó adatoktól (1723-tól) 1967-ig, [é. n.].- 56 p.
1004.Varga Anna: A földreform története Polgárdin, [é. n.].- 39 p.
1005.Fűrész Gyula: Egy katolikus tanító jegyzeteiből, 1987.- 128 p. + 21 p. mell.
1006.Munkácsy Mihályné: Dunaújváros-Óváros története, 1984.- 11 p.
1007.Helyiérdekű vasútak Fejér megyében, [é. n.].- 9 p. 
1008.Váczi Márk: Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956, 2011.- 26 p.
1009.Komlósi József: Székesfehérvár és Vidéke, a nép szava (Repertórium) 1919. március 21 – augusztus 8., 1981.- 115 p.
1010.A szabadegyházai Szeszgyár története, 1964.- 4 p.
1011.Gergely Anna: A székesfehérvári egyházmegye zsidómentési akciói, 1991.- 19 p.
1012.Dr. Erdős Ferenc: „Ők mozdulnak bennem…”, [é. n.].- 19 p. (3 pld.)
1013.Dr. Bércziné Makk Anikó: Kiegészítés Jubal Károly vértanú életrajzához. Születésének 190. és halálának 155. évfordulója tiszteletére, 2008,- 11 p.
1014.Fejér megyei eseménynaptár 1990. január 1. és 1993. december 31. között, 1994.- 128 p.
1015.Geng Antal: A kitelepítés története, [é. n.].- 15 p.
1016.Vízi László Tamás: Az utolsó nemesi felkelés Székesfehérváron és Fejér vármegyében, [é. n.].- 41 p.
1017.Pintér Béla: A móri járási könyvtár története, 1973.- 72 p.
1018.Hübler Józsefné: Mór nagyközség még élő és már kihalt népszokásai, [é. n.].- 8 p.
1019.Tájékoztató a Dunai Vasműről, [é. n.].- 12 p.
1020.Horváth Aurél, Barnaki Ferenc: A Dunai Vasmű felépítésének rövid története, [1970.].- 19 p.
1021.Dr. Korim Kálmán: Földtani kutatási és hévízhasznosítási tanulmány Vajta térségére, 1981.- 47 p.
1022.Rada János: Székesfehérvár társadalma a második világháborúban 1944 őszétől 1945 tavaszáig, 2010.- 56 p.
1023.Bartos Péter: Az alcsúti Habsburg-kastély és uradalom pusztulása, 2011.- 48 p.
1024.Zákányi Imréné: A Pamuttextilművek kikészítőgyár története, 2006.- 132 p.
1025.Farkas Sütő Ákos: Perkáta 1945- 1949 között, [é. n.].- 26 p.
1026.Hatházy Lajosné: Romokon új falu épül. Dokumentum és adatgyűjtemény Fehérvárcsurgó történetéhez I., II. k., 1970.- 92 + 43 p.
1027.Hetényi István: Dunaújváros első tanácselnökének, Berecz Bertalan munkássága, 1977.- 15 p.
1028.Dr. Illyés József: Hogyan jött létre a Vegyesipari Vállalat, 1987.- 4 p.
1029.Palágyi József: Nagyvenyim község alakulása előtti múltjáról és megalakulása utáni 2 évéről, 1995.- 36 p.
1030.Fűrész Gyula: Korkmáz Párkányról, 1981.- 25 p.
1031.Martini Olivér: A mezőgazdasági technika fejlődése és állapota a dualizmus időszakában az agárdi uradalomban, 1986.- 30 p.
1032.Hetényi István: Egy új város lakói. Dunapentele – Sztálinváros 1951 – 1954, 1980.- 12 p.
1033.Hetényi István: 24 év krónikájából. [Dunapentele, 1950. április], 1975.- 6 p. 
1034.A Társulat története. [Balaton Melléki Somogyi Társulat, Sióberki Társulat], [é. n.].- 15 p.
1035.A Károlyi József Alapítvány, [2004.].- 8 p.
1036.Salamon Kornél: Dunapentele története a városalapításig, [é. n.].- 106 p.
1037.Hetényi István: Berecz Bertalan három éve, 1979.- 35 p.
1038.Pintér József nyilas főispán pere, [é. n.].- 8 p.
1039.Dr. Erdős Ferenc: Gróf Károlyi József a főispán, a politikus, [é. n.].- 22 p.
1040.Palágyi József: Kossuth Lajos (1802 – 1894) és szobrai, 1996.- 35 p.
1041.Balázsik Tamás: A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély építéstörténete, [é. n.].- 17 p. (2 pld. 6 p.)
1042.Arany Magyar Zsuzsanna: Hivatalos, részvénytársasági és egyesületi színpártolás Székesfehérvárott, [é. n.].- 17 p.
1043.Székesfehérvári járásra vonatkozó adatok 1945. (Aba, Csór, Csősz, Falubattyán, Füle, Gárdony, Inota, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kápolnásnyék, Kisláng, Lovasberény, Nadap, Nádasdladány, Pákozd, Polgárdi, Sárszentmihály, Seregélyes, Soponya, Szabadbattyán, Tác, Úrhida, Velence, Zámoly).- 64 p.
1044.Restaurálási dokumentáció. Műleírás és a helyreállítás menete
1. Gróf Széchényi Viktor vászonra festett olajkép, 7 p.
2. Báró Fiáth Miklós vászonra festett olajkép, 5 p.
3. Gróf Cziráky Béla vászonra festett olajkép, 5 p.
4. Szőgyény Marich László vászonra festett olajkép, 3 p.
5. Gróf Cziráky Antal vászonra festett olajkép, 5 p.
1045.Pákozd II. világháborús veszteségei, hősi halottai, [é. n.].- 3 p.
1046.Das alte Mór. Geschichte Moor, [é. n.].- 41 p.
1047.Balatonarács népi építészeti együttesének idegenforgalmi felhasználására, 1969.- 94 p. + tervrajzok + fényképek
1048.Mintaszerű földszintes lakóházak … minden terv homlokzat, metszet és alaprajzból áll, [é. n.].- 47 p.
1049.Megyeháza felújítása. Előkészítő tanulmányterv, 2000.- 140 p.
1050.Szabó Péter: A 18/II. sárbogárdi zászlóalja története, különös tekintettel annak a Don mentén vívott harcaira 1938 – 1945.- 24 p.
1051.Dr. Erdős Ferenc: Gazdasági és társadalmi viszonyok Sárbogárdon a két világháború között, [é. n.].- 16 p.
1052.Kisfaludy Katalin: Dunaújvárosi Városi Tanács 1950 – 1960, [é. n.].- 
1053.Dani Lukács: Dunapentele a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején 1918 – 1919, 1959.- 57 p.
1054.Dani Lukács: A Sztálinvárosi munkásmozgalom 1950 – 1953. Történelmi áttekintés, [é. n.].- 24 p.
1055.Dani Lukács: Sztálinváros története (I. rész Intercisa és Dunapentele), 1959.- 29 p.
1056.Csurgó Béláné szül. Magyar Mária (Pázmánd) naplója 1980-as években.- 73 p.
1057.Dr. Nyáry Zsigmond, Erdős Ferenc: Károlyi József gróf 1884 – 1934, [é. n.].- 60 p.
1058.Honfoglalás Fehér megyében (Beszélget Pluhár, Gonda Béla, Radványi, Dr. Virág, Hekkel Ignác, Tímár Géza), [é. n.].- 6 p.
1059.Mór, [é. n.].- 50 p.
1060.Életrajzok
1. Dani Lukács.- 6 p.
2. Dr. Erdős Ferenc: Hadhalmy (Haáder Pál) 1848 – 1849.- 4 p.
3. Csurgai Horváth Józsefné sz. Gáspár Judit: Gáspár János.- 5 p. 
4. Fűrész Gyula: Gondol Gábor (1824 – 1904).- 34 p.
1061.Dunaújváros történetéhez kapcsolódó írások:
1. A város gazdasági életének alapja a vas- és acélgyártás, [é. n.].- 12 p.
2. Dunaújváros, 1975.- 9 p.
3. Dani Lukács: A dunaújvárosi munkásmozgalom 1950 – 1953, 1963.- 5 p.
4. A tanácsi vállalatok kialakulása Dunaújvárosban, [é. n.].- 8 p.
1062.Visszaemlékezések Dunaújváros építésének kezdeti időszakából:
- Engler Ibolya: A női vezető.- 1 p.
- Földes László: Jó poén.- 1 p.
- Inokai János: Visszaemlékezés.- 1 p.
- Dr. Liptai László: Apróságok.- 1 p.
- Koltai István: Az NB I-ben.- 1 p.
- Kócsa László: Írjunk egy jó sztorit… .- 2 p.
- Takács Imre: Gáz a Ságvári városrészben.- 2 p. 
- Takács Jenő: Őskor.- 1 p.
1063.Dunapentele múltjából:
- Sztálinváros geológiája és természeti földrajza.- 3 p.
- Sztálinváros története a római korban.- 2 p.
- A jobbágyság évszázadai Pentelén.- 3 p.
- A századforduló helyi parasztmozgalmai.- 2 p.
- Dunapentele a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején.- 2 p.
- Dunapentele a két világháború között.- 2 p.
- A felszabadult Dunapentele.- 2 p.
- Sztálinváros építésének hőskora.- 3 p.
- A város építésének csúcspontja.- 1 p.
1064.Dr. Erdős Ferenc: A Vörösmarty Társaság székháza, [é. n.].- 4 p.
1065.Etyek, [é. n.].- 13 p.
1066.Tác, [é. n.].- 4 p.
1067.Magyaralmás, [é. n.]- 15 p.
1068.Polgárdi, [é. n.].- 18 p.
1069.A Csókakői Hősök könyv melléklete, 2010.
- Polgári áldozatok.- 46 p.
- Katonai áldozatok.- 24 p.
1070.Dr. Takácsi-Nagy András: A Takácsi-Nagy család története az 1600-as évektől 1848-ig, 2009.- 781 p.
Előzmény: 848. szám alatt
1071.Fejér megyei hősi temetők és kegyeleti emlékhelyek (Adony, Baracska, Csákvár, Dég, Gárdony, Iváncsa, Káloz, Lepsény, Martonvásár, Polgárdi, Sárbogárd, Sáregres, Sárszentmihály, Soponya, Székesfehérvár, Vértesacsa), 2001.- 50 p.
1072.Az etyeki római katolikus templom története, [é. n.].- 2 p.
1073.Jelentés a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről, [2005].- 343 p.
1074. Pölöskei Ferenc, Vass Henrik: A népfront történetéről (készült a Hazafias Népfront IX. Kongresszusára, 1989. október 14-15.), 1989.- 30 p.
1075. Molnár Adrienn: Női idegen és önképek, női szerepek a kommunista programban és a társadalmi gyakorlatban Sztálinváros példáján, 2014.- 59 p. + CD 
1076. Fejér megye címere és zászlaja. Megyecímerek, [é. n.].- 6 p. 
1077. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület új országos játékfelhívása, 1986.- 71 p.
1078. Alcsútdoboz történetére vonatkozó írás, [é. n.].- 28 p. + 14 fénykép
1079. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a KISZ Központi Bizottsága „Üzemünk, munkahelyünk élete 1987-ben” című krónikaírói pályázat hirdetése, 1986.- 39 p.
1080.Gárdonyi Géza emlékház (Gárdony) helyreállítása, 1987.- 37 p.
1081.Fejér megyei néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat eredménye: Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből, 1977.- 140 + 8 p. (István Király Múzeum Közleményei, B. sorozat 33. sz.)
- Szkladányi Károly: Egy pátkai volt kisparaszti gazdaság eszközkészlete
- Gelencsér József: A tövisborona készítése és használata Sárkeresztes községben
- Szkladányi Károly: A pátkai volt uradalmi cselédek élete
- Schindele Ildikó: A móri kádárok élete és munkája
- Bogár János: Népszokások Gyúrón
- Stefanovics Katalin: Szokások és hiedelmek Mezőkomáromban
- Wirth Lajos: Karácsonyi népszokások Isztiméren
- Hortoványi András: Gyermekjátékok Székesfehérvárott
1082.Csrepka István: A Csrepka család, 2013.- 55 p. + 10 t. 
1083.Családfakutatás: Isztimér-Hercegfalva (Joannes George Kulrich, Stephan Sautner, Stolmajer, Rezman, Francis Xaviera Angele, Joannes Volkensdorfer, Kraus, Poth, Thomas Szenft, Winkler, Joseph Heitmeyer, Henrich Schumpf, Michael Schumpf, Leopold Fett, Werger), [2005].- 141 p. 
1084.Fejér Megyei Levéltár Fejér Vármegye Bizottmányának jegyzőkönyvéből és az FML plakátgyűjteményéből kivonatok, 1848 – 1849, 2002.- 416 p. 
1085. Iváncsa eseménynaptár 1919 – 1948.- 6 p.
1086.Tudományos emlékülés, Sárbogárd, 1990.- 39 p.
- Mikuli János - Vásárhelyi László: Köszöntő
- Lugosi Árpádné: A sárbogárdi és sárszentmiklósi direktórium (Vogel Ferenc életútja)
- Dr. Kellner Józsefné: A „Tinódi Sebestyén Kör” alapszabálya
- Szabó István: Kísérletek politikai lapok alapítására Sárbogárdon, az első világháború előtt
- Imréné Szőnyegi Hajnalka: A sárbogárdi iparosság a XIX. sz. második felében
- Mikuli János: Zárszó
1087.Batthyány Gyula és családja, 1995.- 5 p. + 14 p. fénymásolat + újság
1088.[Mező]szilasi kaszinó, 1971.- 7 p.
1089.Dávid Ferenc: Etyek-Botpusztai rk. templom; Jegyzetek a historia domushoz, [é. n.].- 10 p.+ 5 p.
1090.Csurgai Horváth József, Erdős Ferenc, Sárkány Ferenc: Földigénylő (Földosztó) Bizottságok Fejér megyében 1945 – 1947, [é. n.].- 79 p. 
1091.Dr. Erdős Ferenc: Az 1918-1919. évi forradalmak Sárbogárdon, [é. n.].- 55 p.
1092.Jobbágyviszonyok Szabadbattyánban és Falubattyánban, [é. n.].- 34 p.
1093.Székesfehérvár szabad királyi város tisztikara 1703 – 1842, [é. n.].- 34 p.
1094.A 6. Hadosztály Dunántúli Emlékbizottságának iratai, 1975.- 18 p.
1095.A községi krónikaírás időszerű kérdései [Hercegfalva], [é. n.].- 6 p.
1096.Mátyás király emlékülés, Székesfehérvár, 1990.- 33p.
- Farkas Gábor: Fejér vármegye a Hunyadiak korában
- Bertényi Iván: I. Mátyás király címerei
1097.Az 1929-33-as gazdasági válság hatása Etyek községben, [é. n.].- 36 p.
1098.Fejér Megyei Levéltár. Az adonyi járási főjegyzőjének iratai. II. Járási tisztikar., 1945.- 28 p. 
1099.Kiállításon bemutatható dokumentációs anyag [Dunapentele], [Dunaújváros], [Sztálinváros], [é. n.].- 451 p.
1100.Szentendre. Beruházást előkészítő tanulmány, 1969.- 23 p + 10 fénykép + 6 helyszínrajz
1101.1861-1863. évi tisztségviselők: Meszlény Károly, Haáder Pál, Szűts Péter, Láng Geyza (Géza), Dancsházy Gyula, Boné Geyza (Géza), Vogl Lipót, Pereszlény László, Nagy Ferenc, Végh Ignác, Petrich István, Erényi Nándor, Kövér Ferenc, Grossinger Kálmán, Eltér József, Schnirch Emil, Soltész Miksa, Heinrich Lajos, Pék Alajos, Klukovits István, Babolchay Ferenc, Gubicza Erzsébet, Endersz Josefa, Szűcs Terézia, Árvay Imre, Walfer János, Janny Károly, Sturm Mihály, Pék György, Tóth Pál, Kováts József, Makkoshettyei Hettyey Gyula, Keller Antal, Berényi György, Kámánházy Béla, Lautsik (Laucsik) Máté, Mihalik Gedeon, Dedinszky Győző, Meszlényi Mór, Nagy Pál, Perczel Gyula, Ivánszky János, Theodosy Miklós, Kittelberger József, Danczinger Lipót, Pózner Elek, Szűts Antal, Bognár Lajos, Camisáth Adolf, Meszlényi Ferenc, Horváth Zsigmond, Gieldanovszky János, Rohonczy István, Boné István, Baur György, Keresztesy Ambró (Ambrus), Danitz Béla, Kajdacsi Ferenc, Szobovits Iván, Horváth Pál, Molnár Károly, Flatt Ágoston, Kiss János, Ihász István, Argauer Alajos, Dézsy István, Puxbaum Károly, Meszlényi József, Mészöly Dávid, Stohl József, Komotsi Pál, Mocsonoky József, Hadzsigh Mihály, Tiniszky Antal, [Boross Mihály, Madaras Lipót, Zalay Alajos, Batta Mihály], [é. n.].- 26 p.
1102.Életrajzok: Salamon Lajos, Décsey Lajos, Modrovich Ignác, Rosty Zsigmond, Fekete János, Fiáth Miklós, Fiáth Ferenc, Szőgyény-Marich László, Bóné Géza, Kenessey Kálmán, Dr. Saára Gyula, Meszlény Lajos, Besze János, Sárközy Kázmér, Sárközy Aurél, Battyhyány István gróf, Fiáth István, Jankovits Béla, Széchényi Viktor, Károlyi József, Dr. Kenessey Gyula, Karl József és fia, Kováts Ferenc, Kovách Sándor, Eltér József, Dömötör Géza, Dr. Wenczel József, Dr. Molnár Kálmán, Dr. Ferdinándy István, Dr. Halassy Tibor, Dr. Öszterreicher Gyula, Szirbik Ferenc, Kun Gábor, Dr. Barabás Ferenc, Móder József, Kispéter István, Dr. Bratán István, Széchenyi István, [é. n.].- 66 p.
1103.- A Nemzeti Bizottságok megalakulása és működése Fejér megyében, 1945. április – október, [é. n.].- 10 p.
- A felszabadulás első szakasza Fejér megyében, 1944. december – 1945. január, [é. n.].- 28 p.
- Sárbogárdi járás 1944 – 1945 (Alsószentiván, Cece, Előszállás, Hercegfalva, Káloz, Nagylók, Sárbogárd, Sárkeresztúr, Sáregres-Pusztaegres, Sárszentágota, Sárszentmiklós, Szolgaegyháza), [é. n.].- 30 p.
- Az élet megindulása Fejér megyében 1945. április, [é. n.].- 16 p.
- Földosztás Fejér megyében 1945. április – október, [é. n.].- 6 p.
- Nemzetgyűlési képviselőválasztás 1945, [é. n.].- 12 p.
- Móri járás (Mór, Pusztavám), [é. n.].- 5 p.
- Váli járás községeire vonatkozó adatok, 1945 (Baracska, Bicske, Csabdi, Diósd, Etyek, Felcsút, Újbarok, Gyúró, Kajászószentpéter, Mány, Martonvásár, Pázmánd, Pusztazámor, Sóskút, Tabajd, Tordas, Tárnok, Vál, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár), [é. n.].- 52 p.
- Fejér vármegye és Székesfehérvár város közigazgatásának újjászervezése 1945. április, [é. n.].- 5 p.
1104.Községtörténet: Sárkeresztes, Szabadhídvég, Mezőkomárom, Sárszentágota, Csór, Vajta, Iszkaszentgyörgy, Mezőszilas, Moha, Kincsesbánya, Gúttamási, Nagylók, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentmihály, Mátyásdomb, Fehérvárcsurgó, [é. n.].- 138 p. 
1105.Monostori Sarolta – Szabó Károly: A soponyai Gyermekváros története 1958 – 2000; A mi kastélyunk 1958-2000 + CD, 2015-2017.-  ??? p
1106.Kovács László: Csákberényi emlékek a 2. világháború időszakából , [é. n.].- 3 p.
1107.Rege Gyula: Érd nagyközség kerületi beosztásának és utcái elnevezésének eredeti tervezete, 1944. - 58 p. 
1108.Szücs Tamás: Körösztös - Sárkeresztes története a kezdetektől 1990-ig , 2014., -138 p.
1109.Kehidai Antal tartalékos százados naplója alapján - Feljegyzések a a 2. magyar hadsereg Pécs-Vasasról indult alakulatának a II. világháború 1942. április 29-től szeptember 14-ig tartó időszakáról,  [é. n.].- 62 p. + melléklet (2 kötet)
1110.Kapu, különszám - Jegyzőkönyv a DISZ Petőfi Körének 1956. június 27-én este 1/2 7 órakor a Néphadsereg Tiszti Házában rendezett újságíró- vitájáról ; A Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség 1953. február 28-i rendkívüli taggyűlésének jegyzőkönyve , [é. n.].-  64 p.
1111.Regio - Kisebbségi Szemle; 1992/1 - 20 p.
1112.Bűn és büntetés, A forradalomért kivégzettek névsora, Ismeretlen dokumentumok tükrében , 1990.10.20. - 32 p.
1113.Herczeg Ferenc : A Gyurkovics-lányok , [é. n.].- 31 p. 
1114.Sebőkné Nagy Olga: Blinka, Eszény, Gyón, Mecsér - Falutörténet, [é. n.].- 42 p.
1115.Hada Róbert: Egy küzdelmes élet története, avagy szókimondó életrajzi visszaemlékezés életmódként , [é. n.].- 73 p.
1116.Katherina Fuchs-Honty: A Móri domboktól a doni pokolig , 2016 - 87 p. + mellékletek
1117.Hada Róbert: A Székesfehérvár- Csalapusztai "Dr. Belák Sándor" Agrártörténeti Szakgyűjtemény története, valamint az állandó kiállítás képes áttekintése , [é. n.].- 77 p.
1118.Szalai Konrád: Igazoló eljárások Székesfehérváron , 2016 -68 p.
1119.Esterházy László: Vadászemlékek kézirat, 1963 - 130 p.
1120.Meran Fülöp: Az emlékek nem hazudnak című kiadvány kézirata, 2004 - 118 p.
1121.Fejér megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat kialakulása, 1969 - 7 p. , Székesfehérvár kereskedelmének alakulása a  felszabadulás utántól , 1969- 4 p. , A Dunavidéki Üzemi Vendéglátó Vállalat története (1950-1969) , 1969 - 7 p., A kezdet (Székesfehérvári Állami Áruház) , [é. n.].- 4 p. , Szövetkezeti mozgalom 25. éves munkájának feldolgozása , 1969 - 7 p. + melléklet, A Sárrétvidéke Általános fogyasztási és értékesítő szövetkezet negyedszázados története, 1969 - 16 p. , Válvölgye Általános Fogyasztási és értékesítő szövetkezet története, 1969 - 7 p.
1122.Megemlékezés a felszabadulás 25. évfordulójáról Fejér megyében (intézkedési terv),  [é. n.]. - 18 p.
1123.10 éves a szocialista Tüzép Vállalat, 1958 - 40 p.
1124.Újkori iratok vizsgálatának módszerei, [é. n.].- 12 p. ; A hatályos levéltári törvény iratkezelési előirásai I., [é. n.].- 6 p. ; A levéltári törvény főbb fejezetei, [é. n.].- 5 p. ; A köziratok kezelésének és védelmének főbb szabályai, [é. n.].- 5 p. ; A magánlevéltári anyag védelme, [é. n.].- 5 p. ; Az intézményi iratkezelés levéltári vonatkozásai, [é. n.].- 13 p. ; A 24/2006(IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről, [é. n.].- 4 p.; Szóbeli vizsgatételek és feltételrendszer a segédlevéltáros vizsgához, [é. n.].- 32 p. ; Segédletek, nyilvántartások, levéltári leírások, [é. n.].- 31 p.
1125.Mór utcái, [é. n.].- 9 p.
1126.Pusztavám község története,  [é. n.].- ??? p.
1127.Kiss Lajos: Fejér megyei települések neveinek etimológiája, [é. n.].- ??? p.
1128.Bakonycsernye község története, [é. n.].- 21 p.
1129.ABC kisáruház szervezése, 1964 - 39 p.
1130.Make the Acquaintence of Fejér County, [é. n.].- 15 p.; Befektetési lehetőségek Fejér megyében, [é. n.].- 8 p. ; Ismerje meg Fejér megyét , [é. n.].- 12 p.
1131.Szombathelyi Ferencné: Családom története a II. világháború idején, 2017 - 5 p.
1132.Hada Róbert: Magyar agrárium numizmatikai emlékei (leíró katalógus), [é. n.].- 80 p. 
1133.Kossuth Lajos német nyelvű levele Guyon Richárd tábornokhoz (melléklet Gracza György: "Szabadságharcz története" -hez. A levél hátoldalán olvasható a magyar nyelvű fordítás), 1849 - 2 p.
1134.Winkler Ferenc családfája 1770-től
1135.Kiss Dávid: A sárbogárdi református egyház vázlatos története, [é. n.].- 21 p.
1136.Fejér Megyei Hírlap másolatok Mór környéki kistelepülések helyzetéről, 1997 - 14 p. 
1137.Sebőkné Nagy Olga: Bakonykuti - falutörténet, [é. n.].- 16 p.
1138.Sebőkné Nagy Olga: Fehérvárcsurgó - falutörténet, [é. n.].- 23 p.
1139.Témakörök: Palágyi József, Palágyi Lajos, Nagyvenyim, Perkáta - Kossuth szobor újraavatás + hangkazetta + fotók
1140.Általános levéltári, irattári tevékenység; Iratkezelési, irattári munka; Levéltári kutatószolgálat, feldolgozás és állományvédelem ; Levéltári és irattári iratok feldolgozása
1141.Tananyag az 54 322 02 0000 00 00 OKJ számú segédlevéltáros tanfolyam hallgatói számára V. modul; [é. n.].- 75 p.
1142.A szocialista kereskedelem 25 éves történetére vonatkozó adatok, 1969 - 5 p. ; Az élelmiszer Nagykereskedelmi Vállalat megalakulása és fejlődése, 1969 - 4p + mellékletek + fotó; Dunaújvárosi Kiskereskedelmi Vállalat története, 1969 - 5 p.
1143.A magyar királyi igazságügyminiszter 1914. évi 42.200. I.M. számú rendelete (A törvényszéki ügyvitel szabályai), [é. n.].- ??? P.
1144.Szovjet hősi emlékművek (Mór), 1963 - ??? P.
1145.Mór kitelepítéséről szóló anyaggyűjtemény , [é. n.].- 71 p.
1146.Csákvár, helytörténete: A csákvári általános iskola története , 1975 - 7 p. ; A csákvári református egyház története, 1896- 26 p.
1147.A magyar királyi belügyminiszter 1902. évi 125.000 számú rendelete (Vármegyei ügyviteli szabályzat), [é. n.].- ??? P.
1148.A központi irattár ügyrendje, 1977 - 93 p.
1149.Shultz István: Székesfehérvár történeti városrész rehabilitációs része
1150.Béke téri Általános Istkola: Székesfehérváron és Kisfaludon 1944-45-ben elesett szovjet katonák síremlékei