Konkordancia-jegyzék

Régi jelzet Új jelzet
TörzsszámNév TörzsszámNév
IV. 1bb.Bűnügyi tanúkihallgatások (Inquisitiones magistratuales)IV. 1ab.Bűnügyi tanúkihallgatások
IV. 1cc.Birói megintések (Admonitiones)IV. 1ac.Bírói megintések
IV. 1dd.Bírói eltiltások (Inhibitiones)IV. 1ad.Bírói eltiltások (Inhibitiones)
IV. 1hh.A zalaegerszegi fogházban lévő rabok összeírásaIV. 1ah.A zalaegerszegi fogházban levő rabok összeírása
IV. 1ii.Selyemtenyésztést érdeklő irományokIV. 1ai.Selyemtenyésztést érdeklő irományok
IV. 3a.Az inszurrekciós Bizottság jegyzőkönyve (Protocollum deputationis insurrectionalis)IV. 1i.Inszurrekciós iratok
IV. 3b.Az inszurrekció összekötő bizottságának jegyzőkönyve (Protocolla de coordinatione insurrectionis)IV. 1i.Inszurrekciós iratok
IV. 3c.Az inszurrekció állandó bizottságának jegyzőkönyve (Protocollum permanentis deputationis)IV. 1i.Inszurrekciós iratok
IV. 3d.Az inszurrekció újoncozó bizottságának jegyzőkönyve (Protocollum statutionis tyronum et conductionis 300 volonum equitum)IV. 1i.Inszurrekciós iratok
IV. 8.Zala vármegye jegyzőjének irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 9e.Az 1796. évi koronázási ajándék kivetése céljára a nemesi ingatlanokról készült összeírás (Conscriptio dominorum terrestrium et aliorum possessorum I. comitatus Zaladiensis pro subsidio anni 1796)IV. 9e.Nemesi javak és jövedelmek összeírása
IV. 10c.Vegyes számadási iratokHiányzik.Hiányzik.
IV. 14l.Úrbéri perekHiányzik.Hiányzik.
IV. 14o.Úriszéki perekIV. 14od.Úriszéki perek. Vegyes úriszéki iratok
IV. 14o.Úriszéki perekIV. 14oc.Úriszéki perek. Nagykanizsai úriszék
IV. 14o.Úriszéki perekIV. 14ob.Úriszéki perek. Csáktornyai úriszék
IV. 14o.Úriszéki perekIV. 14oa.Úriszéki perek. A megyéhez felterjesztett perek
IV. 15j.Vegyes iratokIV. 15j.Büntető perek iratai
IV. 22.Vida József alispán irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24aaa.Petrics József hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24bb.Hertelendy György alispán hivatalos irataiIV. 24ab.Hertelendy György hivatalos iratai
IV. 24bbb.Rajky Zsigmond alszolgabiró hivatalos irataiIV. 24bb.Rajky Zsigmond alszolgabíró hivatalos iratai
IV. 24cc.Horváth Antal hivatalos irataiIV. 24ac.Horváth Antal hivatalos iratai
IV. 24ccc.Répás Ferenc megyei főjegyző hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24dd.Horváth János (zalabéri) alispán hivatalos irataiIV. 24ad.Horváth János (zalabéri) alispán hivatalos iratai
IV. 24ddd.Rózsás János szolgabiró hivatalos irataiIV. 24bd.Rózsás János szolgabíró hivatalos iratai
IV. 24ee.Horváth Pál hivatalos irataiIV. 24ae.Horváth Pál hivatalos iratai
IV. 24eee.Rozsos Pál hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24ff.Inkey Sándor hivatalos irataiIV. 24af.Inkey Sándor hivatalos iratai
IV. 24fff.Rumy Károly főszolgabiró hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24gg.Kákosi László hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24ggg.Saáry László alszolgabiró hivatalos irataiIV. 24bg.Saáry László alszolgabíró hivatalos iratai
IV. 24hh.Kovács Mihály hivatalos irataiIV. 24ah.Kovács Mihály hivatalos iratai
IV. 24hhh.Sárkány Ignác hivatalos irataiIV. 24bh.Sárkány Ignác hivatalos iratai
IV. 24ii.Könczöl Ferenc hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24iii.Séllyey Elek alispán hivatalos irataiIV. 24bi.Séllyei Elek alispán hivatalos iratai
IV. 24jj.Kramarics János hivatalos irataiIV. 24aj.Kramarics János hivatalos iratai
IV. 24jjj.Simon Jakab hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24k.Dobosi György hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24kk.Kuthy Pál hivatalos irataiIV. 24ak.Kuthy Pál hivatalos iratai
IV. 24kkk.Skublics Alajos hivatalos irataiIV. 24bk.Skublics Alajos hivatalos iratai
IV. 24ll.Lochuch László hivatalos irataiIV. 24al.Lochuch László hivatalos iratai
IV. 24lll.Skublics Antal táblabíró hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24mm.Malatinszky Ferenc hivatalos irataiIV. 24am.Malatinszky Ferenc hivatalos iratai
IV. 24mmm.Spissich János alispán hivatalos irataiIV. 24bm.Spissich János alispán hivatalos iratai
IV. 24nn.Marton György hivatalos irataiIV. 24an.Marton György hivatalos iratai
IV. 24nnn.Sümeghy Ferenc főszolgabiró hivatalos irataiIV. 24bn.Sümeghy Ferenc főszolgabíró hivatalos iratai
IV. 24oo.Marton József hivatalos irataiIV. 24ao.Marton József hivatalos iratai
IV. 24ooo.Sümeghy Mihály hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24p.Fábián István hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24pp.Mesterházy Lajos alispán hivatalos irataiIV. 24ap.Mesterházy Lajos hivatalos iratai
IV. 24ppp.Steffanics József hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24q.Farkas Antal szolgabíró hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24qq.Mlinarics Lajos másodalispán hivatalos irataiIV. 24aq.Mlinarics Lajos másodalispán hivatalos iratai
IV. 24qqq.Szegedy Ferenc alispán hivatalos irataiIV. 24bq.Szegedi Ferenc alispán hivatalos iratai
IV. 24rr.Nagy Ferenc hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24rrr.Tavasz Antal hivatalos irataiIV. 24br.Tavasz Antal hivatalos iratai
IV. 24s.Farkas Lajos hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24ss.Nagy József hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24sss.Tornyos János hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24t.Farkas László hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24tt.Oszterhueber Ferenc hivatalos irataiIV. 24at.Oszterhueber Ferenc hivatalos iratai
IV. 24ttt.Töreky Ferenc hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24uu.Oszterhueber Imre hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24uuu.Török Mihály hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24v.Fatér Pál hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24vv.Oszterhueber János hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24vvv.Tuboly Ferenc hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24xx.Oszterhueber József, id. hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24xxx.Tuboly László hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24yy.Oszterhueber József, ifj. hivatalos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 24yyy.Vörös Zsigmond hivatalos irataiIV. 24by.Vörös Zsigmond hivatalos iratai
IV. 24z.Fölnagy GáborHiányzik.Hiányzik.
IV. 24zz.Oszterhueber Pál hivatalos irataiIV. 24az.Oszterhueber Pál hivatalos iratai
IV. 24zzz.Egyéb megyei tisztviselők után maradtHiányzik.Hiányzik.
IV. 25.Kőszegi kerületi tábla előtt folyt perek gyüjteménye (valószínüleg Séllyey Elek táblabiró hagyatékából)Hiányzik.Hiányzik.
IV. 26.Régi vegyes iratokHiányzik.Hiányzik.
IV. 152.A Zala Vármegyei Gyámi Választmány irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 153.A Zala Vármegyei cs. kir. Számvevőség (k.k. Rechnungsamt) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 160.A Sümegi cs. kir. Államügyészhelyettes (k.k. Staatsanwalt-Substitut in Sümeg) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 168.A Letenyei (Bánokszentgyörgyi) cs. kir. Járásbiróság (k.k. Bezirksgericht in Letenye-Bánokszentgyörgy) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 169.A Nagykanizsai cs. kir. Járásbiróság (k.k. Bezirksgericht in Kanizsa) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 170.A Sümegi cs. kir. Járásbiróság (k.k. Bezirksgericht in Sümeg) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 174.A Keszthelyi cs. kir. Vegyes Szolgabiróság (k.k. Gemischtes Stuhlrichteramt in Keszthely) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 179.A Tapolcai cs. kir. Vegyes Szolgabiróság (k.k. Gemischtes Stuhlrichteramt in Tapolca) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 183.A Csáktornyai cs. kir. Alispánság (k.k. Vicegespanschaft zu Csakaturn c.k. Vice-Comes Insulae Medjumurje-C kr. Ured Podzupanie Cakovacka) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 184.A Csáktornyai Járás cs. kir. Járási Törvényszékének (c.kr. Kotarski Sudiste Sreze Cakovce) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 185.A Perlaki Járás cs. kir. Járási Törvényszékének (C. kr. Kotarski Studiste Sreza Prelogu) irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 260.Zala Vármegye Számvevőségének irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 261.Zala Vármegye Gyámi Számvevőségének irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 270.Kapornaki járás főszolgabírájának irataiIV. 264.Kapornaki járás főszolgabírája, Központi vidék iratai
IV. 274.Kapornaki járás fő- és alszolgabíráinak irataiIV. 264.Kapornaki járás főszolgabírája, Központi vidék iratai
IV. 283.A szántói járás fő- és alszolgabiróinak irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 301.A szántói járás fő- és alszolgabiróinak irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 309."Zala Vármegye 1861. évi ""alkotmányos"" tisztviselői a levéltárban elhelyezett hivatalos iratainak gyűjteménye"Hiányzik.Hiányzik.
IV. 310.Zala Vármegye Levéltárának irataiIV. 428.Zala Vármegye Levéltárának iratai
IV. 409b.Fegyelmi választmány jegyzőkönyveiIV. 409b.Pénzügyi Albizottság iratai
IV. 411.Zala vármegye tűzrendészeti felügyelőjének irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 427.Csáktornyai csendbiztos irataiHiányzik.Hiányzik.
IV. 429.Zala Vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyüjteménye (levéltári letétek között)IV. 433.Egyedi iratok gyűjteménye
IV. 430.Zala Vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyüjteménye (levéltári letétek között)IV. 433.Egyedi iratok gyűjteménye
IV. 431.Zala Vármegye volt urbéres közbirtokosságai gazdasági ügyviteli szabályzatainak levéltári gyüjteményeIV. 433.Egyedi iratok gyűjteménye
IV. 433.Zala Vármegye Levéltárában elhelyezett letétek és vegyes egyedi iratok gyüjteményeIV. 433.Egyedi iratok gyűjteménye
IV. 436Novai járás tiszti orvosának irataiIV. 472.Novai járás tiszti orvosának iratai
IV. 437.Sümegi járás tiszti orvosának irataiIV. 473.Sümegi járás tiszti orvosának iratai
IV. 438.Tapolcai járás tiszti orvosának irataiIV. 474.Tapolcai járás tiszti orvosának iratai
V. 1502.Nagykanizsa város tanácsának iratai (jegyzőkönyvek)V. 1506.Nagykanizsa Város Tanácsának iratai II.
V. 1503.Nagykanizsa város polgármesterének irataiHiányzik.Hiányzik.
V. 1504.Nagykanizsa város képviselő-testületének iratai (jegyzőkönyvek)V. 1511.Nagykanizsa Város Képviselő-testületének iratai II.
V. 1505.Nagykanizsa város polgármesterének elnöki irataiV. 1513a.Elnöki iratok
V. 1506.Nagykanizsa város polgármesterének irataiV. 1513b.Közigazgatási iratok
V. 1507.Nagykanizsa Város Adóhivatalának irataiV. 1516.Nagykanizsa Város Adóhivatalának iratai
V. 1508.Nagykanizsa Város Számvevőségének irataiV. 1517.Nagykanizsa Város Számvevőségének iratai
V. 1509.Nagykanizsa Város Községi BÍróságának irataiV. 1519.Nagykanizsa Város Községi Bíróságának iratai
V. 1510.Nagykanizsa Város Anyakönyvi Hivatalának irataiV. 1513d.Nagykanizsa város polgármestere, mint Anyakönyvi Hatóság iratai
V. 1511.Nagykanizsa Város Árvaszékének irataiV. 1514.Nagykanizsa Város Árvaszékének iratai
V. 1601.Zalaegerszeg mezőváros tanácsának irataiV. 1601.Zalaegerszeg Város Régi Levéltára
V. 1602.Zalaegerszeg Mezőváros Bíróságának irataiV. 1601.Zalaegerszeg Város Régi Levéltára
V. 1603.Zalaegerszeg Város Képviselő-testületének irataiV. 1601.Zalaegerszeg Város Régi Levéltára
V. 1604.Zalaegerszeg város tanácsának irataiV. 1601.Zalaegerszeg Város Régi Levéltára
V. 1610.Zalaegerszeg város lakásügyi irataiHiányzik.Hiányzik.
V. 1780.Szécsiszentlászló község (önk.) irataiHiányzik.Hiányzik.
VI. 103.Lenti Adóhivatal irataiHiányzik.Hiányzik.
VI. 105.Novai Adóhivatal irataiVI. 107.Novai Adóhivatal iratai
VI. 107.Zalaszentgróti Adóhivatal irataiVI. 112.Zalaszentgróti Adóhivatal iratai
VI. 108.Szombathelyi Földmérési Felügyelőség Zala megyére vonatkozó irataiXV. 4b.Kataszteri iratok
VI. 204.Sümegi járási gazdasági felügyelő irataiHiányzik.Hiányzik.
VI. 220.Kehidai Növényegészségügyi Körzet irataiHiányzik.Hiányzik.
VI. 223.Zalaegerszegi Magyar Állami Erdőigazgatóság irataiXXIV. 283.Zalaegerszegi Magyar Állami Erdőigazgatóság iratai
VI. 402.Balatoni Körút Építési Kirendeltség irataiHiányzik.Hiányzik.
VI. 502.Zala Vármegyei Tanfelügyelőség Csáktornyai Kirendeltségének irataiHiányzik.Hiányzik.
VII. 4.Csáktornyai Járásbíróság irataiHiányzik.Hiányzik.
VII. 15a.Telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek gyűjteménye. Zalaegerszegi Kir. Járásbíróság illetékességi területeVII. 10c.Polgári perek iratai
VII. 15b.Telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek gyűjteménye. Zalaszentgróti Kir. Járásbíróság illetékességi területeVII. 11e.Telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek
VIII. 104.Nagykanizsai Községi Polgári Leányiskola irataiHiányzik.Hiányzik.
VIII. 107.Zalaegerszegi Községi Polgári Fiúiskola irataiHiányzik.Hiányzik.
VIII. 109.Zalaszentgróti Községi Polgári Fiúiskola irataiHiányzik.Hiányzik.
VIII. 379.Pati Római Katolikus Elemi Népiskola irataiVIII. 219.Pati Római Katolikus Elemi Népiskola iratai
VIII. 409.Pókaszepetki Általános Iskola irataiVIII. 223.Pókaszepetki Általános Iskola iratai
VIII. 603.Zalaegerszegi Állami Közép- majd Felső Kereskedelmi Iskola irataiVIII. 56.Csány László Közgazdasági Technikum, Zalaegerszeg iratai
VIII. 604.Zalaegerszegi Női Kereskedelmi Szaktanfolyam irataiHiányzik.Hiányzik.
VIII. 606.Nagykanizsai Iparos Tanonciskola irataiVIII. 3001.Nagykanizsai Iparos Tanonciskola iratai
VIII. 607.Nagykanizsai Kereskedő Tanonciskola irataiVIII. 3002.Nagykanizsai Kereskedő Tanonciskola iratai
VIII. 608.Pacsai Állami Tanonctanfolyam irataiVIII. 3003.Pacsai Állami Tanonctanfolyam iratai
VIII. 609.Zalaegerszegi Kereskedő Tanonciskola irataiHiányzik.Hiányzik.
VIII. 611.Dunántúli Közművelődési Egyesület türjei Óvodájának irataiVIII. 3601.Türjei Óvoda iratai
VIII. 612.Sümegi Iskolaszék irataiHiányzik.Hiányzik.
VIII. 801.Zalaegerszegi Városi Kórház irataiHiányzik.Hiányzik.
VIII. 802.Lengyel Polgári Menekültek Keszthelyi Táborának irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 8.Keszthelyi Cipész Céh irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 15.Marcali Iparos Céh irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 17.Muraközi céhszabályok gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
IX. 210.Zala Vármegye Hegyközségi Tanácsának irataiIX. 501.Zala Vármegyei Hegyközségi Tanács iratai
IX. 211.Alibánfai Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 212.Badacsonytomaji Hegyközség irataiIX. 503.Badacsonyi Hegyközség iratai
IX. 213.Boncodfölde-Újhegyi Hegyközség irataiIX. 504.Boncodfölde-Újhegy Hegyközség iratai
IX. 214.Ebergényi Hegyközség irataiIX. 505.Ebergényi Hegyközség jegyzőkönyve
IX. 215.Hahóti (Alsó) Hegyközség irataiIX. 502.Alsóhahót Hegyközség artikulusai
IX. 216.Kávási Szabóhegyi Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 217.Komárvárosi Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 218.Misefai Hegyközség irataiIX. 511.Misefa Helység artikulusai
IX. 219.Nagyhorváti Öreghegyi Hegyközség irataiIX. 512.Nagyhorváti Öreghegyi Hegyközség iratai
IX. 220.Pusztaedericsi Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 221.Pusztamagyaródi Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 222.Rigyáci Hegyközségek irataiIX. 516.Rigyác Öreghegy Hegyközség iratai
IX. 223.Sümegi Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 224.Szentgyörgyhegy-Diskai Hegyközség irataiIX. 518.Szentgyörgyhegy-Diskai Hegyközség iratai
IX. 225.Tapolcai Véndekhegyi Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 226.Tapolcai Szentgyörgyhegy - Mogyorósi Hegyközség irataiIX. 521.Tapolca Szentgyörgyhegy-Mogyorósi Hegyközség iratai
IX. 227.Zalacsébi Romahegyi Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 228.Zalaszabari Hegyközség irataiIX. 523.Zalaszabar Róka-hegy Hegyközség iratai
IX. 229.Zalaszegvári Hegyközség irataiIX. 524.Zalaszegvári Hegyközség iratai
IX. 230.Zalatárnoki Pusztaszentgyörgyi Hegyközség irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 231.Hegyesdi Legeltetési Társulat irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 232.Kisvásárhelyi Legeltetési Társulat irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 233.Mihályfai Birtokosság Legeltetési Társulatának irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 234.Óhidi Legeltetési Társulat irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 235.Pusztamagyaródi Legeltetési Társulat irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 236.Tapolcai volt Úrbéres Közbirtokosság Legeltetési Társulatának irataiIX. 529.Tapolcai Volt Úrbéres Közbirtokosság iratai
IX. 237.Zalamerenyei Legeltetési Társulat irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 238.Zalaszentmihályi volt Úrbéres Közbirtokosság Legeltetési Társulatának irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 239.Kisbalatoni Vizrendező Társulat irataiIX. 561.Kisbalatoni Vízrendező Társulat iratai
IX. 240.Zala megyei erdőbirtokossági társulatok iratainak levéltári gyűjteményeIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 241.Búcsúszentlászlói Közbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 242.Káptalanfai volt Úrbéres Közbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 243.Köveskáli Közbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 244.Pusztamagyaródi volt Úrbéres Közbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 245.Salomvári Erdőbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 246.Söjtöri volt Úrbéres Közbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 247.Szentgyörgyvölgyi volt Úrbéres Közbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 248.Tapolcai volt Úrbéres Közbirtokosság irataiIX. 529.Tapolcai Volt Úrbéres Közbirtokosság iratai
IX. 249.Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet Zala megyei Kirendeltségének irataiHiányzik.Hiányzik.
IX. 526.Nemeshetési Közbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
IX. 527.Óhidi Közbirtokosság irataiIX. 530.Megszünt Közbirtokosságok (erdőbirtokosság, legeltetési társulat, úrbéri birtokosság) iratai
X. 203.Zala megyei Honvéd Egylet irataiHiányzik.Hiányzik.
X. 205.Cserszegtomaji Gárda Káptalan irataiHiányzik.Hiányzik.
X. 206.Keszthelyi Otthon Kör irataiHiányzik.Hiányzik.
X. 208.Keszthelyi Iparoskör irataiHiányzik.Hiányzik.
X. 210.Zalaegerszegi Iparoskör irataiHiányzik.Hiányzik.
X. 214.Keszthelyi Gimnázium Mária Kongregációjának irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 6.Zalacséb és Vidéke Szeszfőzde Szövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 7.Hungaria Sörgyár (Nagykanizsa) irataiIV. 433.Egyedi iratok gyűjteménye
XI. 7.Hungaria Sörgyár (Nagykanizsa) irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 8.Csáktornyai Villamos Erőmű irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 101.Vonyarcvashegyi Hangya Szövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 101.Vonyarcvashegyi Hangya Szövetkezet irataiXI. 801.Vonyarcvashegyi Hangya Szövetkezet iratai
XI. 102.Csabrendeki Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 203.Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. IrataiXI. 203.Nagykanizsai Bankegyesület és Dél-Zalai Takarékpénztár Részvénytársaság iratai
XI. 209.Senyeházi Takarékpénztár (Kerkamelléki) irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 219.Keszthely és Vidéke Hitelszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 222.Lenti és Vidéke Hitelszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 225.Nemestördemici Hitelszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 228.Pölöske és Vidéke Hitelszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 231.Szentpéterur és Vidéke Hitelszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 237.Zalalövő és Vidéke Hitelszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 241.Zalaegerszeg és Környéke Gazdák Tejszövetkezetének irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 245.Első Magyar Biztosító Társaság, Zalaegerszeg irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 246.Dél-Zalai Takarékpénztár Részvénytársaság, Nagykanizsa irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 602.Csáktornyai Festetics-uradalom irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 604.Nagykanizsai Batthyány uradalom irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 607.Pápai Eszterházy-uradalom irataiHiányzik.Hiányzik.
XI. 611.Zalaszentgróti Batthyány-uradalom irataiHiányzik.Hiányzik.
XII. 5.Búcsúszentlászlói Ferences Rendház irataiHiányzik.Hiányzik.
XII. 7.Nagykanizsai Ferences Rendház irataiHiányzik.Hiányzik.
XII. 9.Zalaegerszegi Ferences Rendház irataiHiányzik.Hiányzik.
XII. 11.Kehidai Katolikus Plébánia irataiHiányzik.Hiányzik.
XIII. 21.Mágel család irataiHiányzik.Hiányzik.
XIV. 5.Dienes István ügyvéd irataiHiányzik.Hiányzik.
XIV. 19.Schwarz Henrik kereskedő irataiHiányzik.Hiányzik.
XIV. 21.Talabér László ügyvéd irataiHiányzik.Hiányzik.
XIV. 28.Zsoldos Ferenc körmendi ügyvéd irataiHiányzik.Hiányzik.
XV. 2a.Holub József Zala megye történetére vonatkozó kéziratai és jegyzeteiXV. 43.Holub József Zala megye történetére vonatkozó kéziratai és jegyzetei
XV. 2b.Nagy Imre, Rómer Flóris és Véghelyi Dezső Zala megye történetére vonatkozó kéziratai és jegyzeteiXV. 44.Nagy Imre, Rómer Flóris és Véghelyi Dezső Zala megye történetére vonatkozó kéziratai és jegyzetei
XV. 2c.Egyéb kéziratokXV. 41b.Egyéb kéziratok
XV. 3b.Kataszteri térképekXV. 4a.Kataszteri térképek
XV. 3c.Urbéri és tagosítási térképekXV. 3b.Úrbéri térképek
XV. 4.Nyomtatott térképek gyűjteményeXV. 7.Nyomtatott térképek
XV. 5.Zala megyére vonatkozó rajzok, vázrajzok és fametszetek gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XV. 6.Fényképek és mikrofilmek gyűjteményeXV. 31.Más intézmények, személyek anyagáról készült fénymásolatok
XV. 7.Sümegi Kisfaludy Emlékmúzeumtól átvett iratok gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XV. 8.Kovács J. Andrástól átvett iratok gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XV. 9.Pecsétnyomók gyűjteményeXV. 22.Pecsétnyomók gyűjteménye
XV. 10.Janzsó Ferenc oklevél-másolataXV. 46.Janzsó Ferenc oklevél másolatai
XV. 12.Göcseji Múzeumtól átvett iratok gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XV. 13.Mindszenty József kézirataHiányzik.Hiányzik.
XV. 14.Zala megyére vonatkozó helytörténeti adattárHiányzik.Hiányzik.
XV. 15.Dr. Herényi István: Hetyéssy István családtörténeti hagyatékaXV. 45.Dr. Herényi István: Hetyéssy István családtörténeti hagyatéka
XVI. 2.Nagykanizsa város Intézőbizottságának irataiHiányzik.Hiányzik.
XVI. 3.Zalaegerszeg város Intézőbizottságának irataiHiányzik.Hiányzik.
XVI. 4.Zalaszántói községi tanács irataiHiányzik.Hiányzik.
XVI. 5.Nagykapornaki Szocializált Gazdaság irataiHiányzik.Hiányzik.
XVI. 6.Tanácsköztársaságra vonatkozó képanyagHiányzik.Hiányzik.
XVI. 7a.Keszthelyi Forradalmi Törvényszék irataiXVI. 501.Keszthelyi Forradalmi Törvényszék iratai
XVI. 7b.Nagykanizsai Forradalmi Törvényszék irataiXVI. 502.Nagykanizsai Forradalmi Törvényszék iratai
XVI. 7c.Zalaegerszegi Forradalmi Törvényszék irataiXVI. 503.Zalaegerszegi Forradalmi Törvényszék iratai
XVI. 7d.Zalaszentgróti Forradalmi Törvényszék irataiXVI. 504.Zalaszentgróti Forradalmi Törvényszék iratai
XVII. 701.Zala Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság irataiXVII. 1201.Zala Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság iratai
XVII. 702.Keszthelyi Népi Ellenőrzési Bizottság irataiXVII. 1202.Keszthelyi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai
XVII. 703.Lenti Népi Ellenőrzési Bizottság irataiXVII. 1203.Lenti Népi Ellenőrzési Bizottság iratai
XVII. 704.Nagykanizsai Népi Ellenőrzési Bizottság irataiXVII. 1204.Nagykanizsai Népi Ellenőrzési Bizottság iratai
XVII. 705.Zalaegerszegi Népi Ellenőrzési Bizottság irataiXVII. 1205.Zalaegerszegi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai
XVII. 706.Zalaszentgróti Népi Ellenőrzési Bizottság irataiXVII. 1206.Zalaszentgróti Népi Ellenőrzési Bizottság iratai
XXI. 1.Zala megye főispánjának irataiIV. 401.Zala vármegye főispánjának iratai
XXI. 2.Zala megye főispánja, mint közellátási kormánybiztos irataiIV. 401e.Közellátási kormánybiztos iratai
XXI. 3.Zala megye főispánja, mint traktorkormánybiztos irataiIV. 401f.Traktorkormánybiztos iratai
XXI. 4.Zala megye termelési miniszteri biztosának irataiXXIV. 252.Zala vármegye termelési miniszteri biztosának iratai
XXI. 5.Zala vármegye törvényhatósági bizottságának irataiIV. 402.Zala Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai
XXI. 6.Zala vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának irataiIV. 403.Zala Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai
XXI. 7.Zala megye alispánjának irataiIV. 404.Zala vármegye alispánjának iratai
XXI. 8.Zala megye három éves tervmegbízottjának irataiXXIV. 622.Zala vármegye hároméves tervmegbízottjának iratai
XXI. 9.Zala megye tiszti főügyészének irataiIV. 405.Zala vármegye tiszti főügyészének iratai
XXI. 10.Zala megye számvevőségének irataiIV. 408.Zala Vármegye Számvevőségének iratai
XXI. 11.Zala megye Árvaszékének irataiIV. 406.Zala Vármegye Árvaszékének iratai
XXI. 12.Zala megye Szociális Felügyelőségének irataiIV. 441.Zala vármegye szociális felügyelőjének iratai
XXI. 13.Zala megye Közigazgatási Bizottságának irataiIV. 409.Zala Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai
XXI. 14.Keszthelyi járási főjegyző irataiIV. 413.Keszthelyi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 15.Keszthelyi járási tisztiorvos irataiIV. 414.Keszthelyi járás tiszti orvosának iratai
XXI. 16.Keszthelyi járási szociális titkár irataiIV. 481.Keszthelyi járás szociális titkárának iratai
XXI. 17.Lenti járási főjegyző irataiIV. 461.Lenti járás főjegyzőjének iratai
XXI. 18.Lenti járási szociális titkár irataiIV. 482.Lenti járás szociális titkárának iratai
XXI. 19.Letenyei járási főjegyző irataiIV. 416.Letenyei járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 20.Nagykanizsai járási főjegyző irataiIV. 417.Nagykanizsai járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 21.Novai járási főjegyző irataiIV. 418.Novai járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 22.Novai járás szociális titkárának irataiIV. 485.Novai járás szociális titkárának iratai
XXI. 23.Pacsai járási főjegyző irataiIV. 419.Pacsai járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 24.Pacsai járási szociális titkár irataiIV. 486.Pacsai járás szociális titkárának iratai
XXI. 25.Sümegi járási főjegyző irataiIV. 421.Sümegi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 26.Tapolcai járási főjegyző irataiIV. 422.Tapolcai járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 27.Tapolcai járási állatorvos irataiIV. 423.Tapolcai járás állatorvosának iratai
XXI. 28.Zalaegerszegi járási főjegyző irataiIV. 424.Zalaegerszegi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 29.Zalaegerszegi járási állatorvos irataiIV. 491.Zalaegerszegi járás állatorvosának iratai
XXI. 30.Zalaegerszegi járási szociális titkár irataiIV. 488.Zalaegerszegi járás szociális titkárának iratai
XXI. 31.Zalaegerszegi járás tisztiorvosának irataiIV. 475.Zalaegerszegi járás tiszti orvosának iratai
XXI. 32.Zalaszentgróti járási főjegyző irataiIV. 425.Zalaszengróti járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
XXI. 33.Zala megye Levéltárának irataiIV. 428.Zala Vármegye Levéltárának iratai
XXI. 34.Zala megye állami anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteményeXXXIII. 1.Zala megye anyakönyvi kerületei állami anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye
XXII. 601.Nagykanizsa város képviselő-testületének irataiV. 1511.Nagykanizsa Város Képviselő-testületének iratai II.
XXII. 602.Nagykanizsa város polgármesterének irataiV. 1513.Nagykanizsa város polgármesterének iratai
XXII. 603.Nagykanizsa város adóhivatalának irataiV. 1516.Nagykanizsa Város Adóhivatalának iratai
XXII. 604.Nagykanizsa város számvevőségének irataiV. 1517.Nagykanizsa Város Számvevőségének iratai
XXII. 605.Nagykanizsa város árvaszékének irataiV. 1514.Nagykanizsa Város Árvaszékének iratai
XXII. 606.Zalaegerszeg város képviselő-testületének irataiV. 1606.Zalaegerszeg Város Képviselő-testületének jegyzőkönyvei
XXII. 607.Zalaegerszeg város polgármesterének irataiV. 1607.Zalaegerszeg város polgármesterének iratai
XXII. 608.Zalaegerszeg város számvevőségének irataiV. 1609.Zalaegerszeg Város Számvevőségének iratai
XXII. 609.Zalaegerszeg város adóhivatalának irataiV. 1608.Zalaegerszeg Város Adóhivatalának iratai
XXII. 610.Zalaegerszeg város árvaszékének irataiV. 1611.Zalaegerszeg Város Árvaszékének iratai
XXII. 611.Zalaegerszeg város tiszti ügyészének irataiV. 1613.Zalaegerszeg város tiszti ügyészének iratai
XXII. 612.Zalaegerszegi városi szociális titkár irataiHiányzik.Hiányzik.
XXII. 613.Zalaegerszeg város lakásügyi hivatalának irataiHiányzik.Hiányzik.
XXII. 614.Zalaegerszeg város anyakönyvi hivatalának irataiV. 1615.Zalaegerszeg Város Anyakönyvi Hivatalának iratai
XXII. 615.Zalaegerszeg város Városi Bírósági és kihágási irataiV. 1614.Zalaegerszeg város kihágási (rendőri) büntető bírája iratai
XXII. 616.Zalaegerszeg város hároméves tervmegbízottjának irataiXXIV. 623.Zalaegerszeg város hároméves tervmegbízottjának iratai
XXII. 617.Zalaegerszeg város tisztiorvosának irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIII. 1.Zala megye tanácsa VB. Titkárságának irataiXXIII. 3.Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság iratai
XXIII. 2.A Zala megye Tanácsa VB. Titkársága Jogügyi előadójának irataiXXIII. 3c.Jogügyi előadó iratai
XXIII. 3.A Zala megyei Tanács VB. Pénzügyi Osztályának irataiXXIII. 5.Zala Megyei Tanács V. B. Pénzügyi Osztály iratai
XXIII. 4.A Zala megyei Tanács VB. Tervosztályának irataiXXIII. 12.Zala Megyei Tanács V. B. Tervosztály iratai
XXIII. 5.A Zala megyei Tanács VB. Igazgatási Osztályának irataiXXIII. 4.Zala Megyei Tanács V. B. Igazgatási Osztály iratai
XXIII. 6.A Zala megyei Tanács VB. Ipari Osztályának irataiXXIII. 7.Zala Megyei Tanács V. B. Ipari Osztály iratai
XXIII. 7.A Zala megyei Tanács VB. Begyűjtési Osztályának irataiXXIII. 18.Zala Megyei Tanács V. B. Begyűjtési Osztály iratai
XXIII. 8.A Zala megyei Tanács VB. Mezőgazdasági Osztályának irataiXXIII. 9.Zala Megyei Tanács V. B. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztály iratai
XXIII. 9.A Zala megyei Tanács VB. Oktatási és Népművelési Osztályának irataiXXIII. 26.Zala Megyei Tanács V. B. Oktatási és Népművelési Osztály iratai
XXIII. 10.A Zala megyei Tanács VB. Beruházási Igazgatóságának irataiXXIII. 32.Zala Megyei Tanács V. B. Beruházási Igazgatóság iratai
XXIII. 91.Keszthelyi Járási Hivatal irataiXXIII. 81.Zala Megyei Tanács V. B. Keszthelyi Járási Hivatalának iratai
XXIII. 92.Lenti Járási Hivatal irataiXXIII. 82.Zala Megyei Tanács V. B. Lenti Járási Hivatalának iratai
XXIII. 93.Nagykanizsai Járási Hivatal irataiXXIII. 83.Zala Megyei Tanács V. B. Nagykanizsai Járási Hivatalának iratai
XXIII. 94.Zalaegerszegi Járási Hivatal irataiXXIII. 84.Zala Megyei Tanács V. B. Zalaegerszegi Járási Hivatalának iratai
XXIII. 95.Zalaszentgróti Járási Hivatal irataiXXIII. 85.Zala Megyei Tanács V. B. Zalaszentgróti Járási Hivatalának iratai
XXIII. 126.A Letenyei Járási Tanács Végrehajtóbizottságának irataiXXIII. 302.Letenyei Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai
XXIII. 151a.A Nagykanizsai Járási Tanács iratai. ÜlésjegyzőkönyvekXXIII. 351a.Tanácsülési jegyzőkönyvek
XXIII. 152a.A Nagykanizsai Járási Tanács Végrehajtóbizottságának iratai. ÜlésjegyzőkönyvekXXIII. 352a.Ülésjegyzőkönyvek
XXIII. 153.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Titkárságának irataiXXIII. 357.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Titkárság iratai
XXIII. 154.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Pénzügyi Osztályának irataiXXIII. 358.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Pénzügyi Osztály iratai
XXIII. 155.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Tervcsoportjának irataiXXIII. 359.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Tervcsoport iratai
XXIII. 156.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Igazgatási Osztályának irataiXXIII. 360.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Igazgatási Osztály iratai
XXIII. 157.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Ipari Csoprtjának irataiXXIII. 361.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Ipari Csoport iratai
XXIII. 158.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Város és Községgazdálkodási Osztályának irataiXXIII. 355.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Közösen kezelt szakigazgatási iratok I.
XXIII. 159.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Mezőgazdasági Osztályának irataiXXIII. 363.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Mezőgazdasági Osztály iratai
XXIII. 160.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Oktatási Osztályának irataiXXIII. 355.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Közösen kezelt szakigazgatási iratok I.
XXIII. 161.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Népművelési Csoprtjának irataiXXIII. 355.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Közösen kezelt szakigazgatási iratok I.
XXIII. 162.A Nagykanizsai Járási Tanács VB. Egészségügyi Csoprtjának irataiXXIII. 355.Nagykanizsai Járási Tanács V. B. Közösen kezelt szakigazgatási iratok I.
XXIII. 501a.Nagykanizsa Város Tanácsának iratai. ÜlésjegyzőkönyvekXXIII. 601a.Tanácsülési jegyzőkönyvek
XXIII. 502a.A Nagykanizsai Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai. ÜlésjegyzőkönyvekXXIII. 602a.Ülésjegyzőkönyvek
XXIII. 502b.A Nagykanizsai Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai. Elnöki iratokXXIII. 602b.Elnöki iratok
XXIII. 503.A Nagykanizsai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Titkárságának irataiXXIII. 604.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Titkárság iratai
XXIII. 504.A Nagykanizsai Városi Tanács VB. Pénzügyi Osztályának irataiXXIII. 605.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Pénzügyi Osztály iratai
XXIII. 505.A Nagykanizsai Városi Tanács VB. Igzgatási Osztályának irataiXXIII. 607.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Igazgatási Osztály iratai
XXIII. 506.A Nagykanizsai Városi Tanács VB. Ipari Osztályának irataiXXIII. 603.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Közigazgatási iratok
XXIII. 507.A Nagykanizsai Városi Tanács VB. Kereskedelmi Osztályának irataiXXIII. 603.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Közigazgatási iratok
XXIII. 508.A Nagykanizsai Városi Tanács VB. Mezőgazdasági Osztályának irataiXXIII. 603.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Közigazgatási iratok
XXIII. 509.A Nagykanizsai Városi Tanács VB. Város és Községgazdálkodási Osztályának irataiXXIII. 603.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Közigazgatási iratok
XXIII. 510.A Nagykanizsai Városi Tanács VB. Oktatási Osztályának irataiXXIII. 603.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Közigazgatási iratok
XXIII. 511.A Nagykanizsai Városi Tanács VB. Egészségügyi Osztályának irataiXXIII. 603.Nagykanizsai Városi Tanács V. B. Közigazgatási iratok
XXIII. 526a.Zalaegerszeg Város Tanácsának iratai. ÜlésjegyzőkönyvekXXIII. 631a.Tanácsülési jegyzőkönyvek
XXIII. 527a.A Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai. ÜlésjegyzőkönyvekXXIII. 632a.Ülésjegyzőkönyvek
XXIV. 1.A Magyar Államrendőrség Keszthelyi Járási Kapitánysága irataiXXIV. 12.Keszthelyi Rendőrkapitányság iratai
XXIV. 2.A Magyar Államrendőrség Lenti Járási Kapitánysága irataiXXIV. 13.Lenti Rendőrkapitányság iratai
XXIV. 3.A Magyar Államrendőrség Letenyei Járási Kapitánysága irataiXXIV. 14.Letenyei Járási Rendőrkapitányság iratai
XXIV. 4.A Magyar Államrendőrség Nagykanizsai Városi-Járási Kapitánysága irataiXXIV. 15.Nagykanizsai Rendőrkapitányság iratai
XXIV. 5.A Magyar Államrendőrség Novai Járási Kapitánysága irataiXXIV. 16.Magyar Államrendőrség Novai Járási Kapitánysága iratai
XXIV. 6.A Magyar Államrendőrség Pacsai Járási Kapitánysága irataiXXIV. 17.Magyar Államrendőrség Pacsai Járási Kapitánysága iratai
XXIV. 7.A Magyar Államrendőrség Zalaegerszegi Városi-Járási Kapitánysága irataiXXIV. 18.Zalaegerszegi Rendőrkapitányság iratai
XXIV. 8.A Magyar Államrendőrség Zalaszentgróti Járási Kapitánysága irataiXXIV. 19.Zalaszentgróti Járási Rendőrkapitányság iratai
XXIV. 9.A Magyar Államrendőrség Bázakerettyei Őrsének irataiXXIV. 22.Bázakerettyei Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 10.A Magyar Államrendőrség Becsvölgyei Rendőrbiztossága irataiXXIV. 23.Becsvölgyei Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 11.A Magyar Államrendőrség Csesztregi Biztosságának irataiXXIV. 24.Csesztregi Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 12.A Magyar Államrendőrség Csömödéri Őrsének irataiXXIV. 25.Csömödéri Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 13.A Magyar Államrendőrség Kehidai Biztosságának és Őrsének irataiXXIV. 26.Kehidai Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 14.A Magyar Államrendőrség Lenti Biztosságának és Őrsének irataiXXIV. 28.Lenti Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 15.A Magyar Államrendőrség Letenyei Őrsének irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 16.A Magyar Államrendőrség Novai Őrsének irataiXXIV. 30.Novai Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 17.A Magyar Államrendőrség Pókaszepetki Biztosságának és Őrsének irataiXXIV. 35.Pókaszepetki Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 18.A Magyar Államrendőrség Söjtöri Biztosságának és Őrsének irataiXXIV. 38.Söjtöri Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 19.A Magyar Államrendőrség Szentgyörgyvölgyi Biztosságának és Őrsének irataiXXIV. 39.Szentgyörgyvölgyi Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 20.A Magyar Államrendőrség Tornyiszentmiklósi Őrsének irataiXXIV. 41.Tornyiszentmiklósi Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 21.A Magyar Államrendőrség Zalaapáti Biztosságának és Őrsének irataiXXIV. 42.Zalaapáti Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 22.A Magyar Államrendőrség Zalabaksai Biztosságának irataiXXIV. 43.Zalabaksai Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 23.A Magyar Államrendőrség Zalalövői Biztosságának és Őrsének irataiXXIV. 47.Zalalövői Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 24.A Magyar Államrendőrség Zalaszentgróti Biztosságának és Őrsének irataiXXIV. 48.Zalaszentgróti Rendőrbiztosság iratai
XXIV. 101.A Elhagyott Javak Kormánybiztossága Zala Megyei Megbizottjának irataiXXIV. 101.Elhagyott Javak Kormánybiztossága zalaegerszegi megbízottja iratai
XXIV. 102.A Zalaegerszegi Pénzügyigazgatóság irataiVI. 101.Zalaegerszegi Pénzügyigazgatóság iratai
XXIV. 103.A Keszthelyi Adóhivatal irataiVI. 102.Keszthelyi Adóhivatal iratai
XXIV. 104.A Lenti Adóhivatal irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 105.A Letenyei Adóhivatal irataiVI. 105.Letenyei Adóhivatal iratai
XXIV. 106.A Nagykanizsai Adóhivatal irataiVI. 104.Nagykanizsai Adóhivatal iratai
XXIV. 107.A Novai Adóhivatal irataiVI. 107.Novai Adóhivatal iratai
XXIV. 108.A Sümegi Adóhivatal irataiVI. 109.Sümegi Adóhivatal iratai
XXIV. 109.A Tapolcai Adóhivatal irataiVI. 106.Tapolcai Adóhivatal iratai
XXIV. 110.A Zalaegerszegi Adóhivatal irataiVI. 110.Zalaegerszegi Adóhivatal iratai
XXIV. 111.A Zalaegerszegi Forgalmi Adóhivatal irataiVI. 111.Zalaegerszegi Forgalmi Adóhivatal iratai
XXIV. 112.A Zalaszentgróti Adóhivatal irataiVI. 112.Zalaszentgróti Adóhivatal iratai
XXIV. 113.Szombathelyi Földmérési Felügyelőség Nagykanizsai Kirendeltségének irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 114.Szombathelyi Földmérési Felügyelőség Zalaegerszegi Kirendeltségének az irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 115.Keszthelyi Pénzügyőri Felügyelőség irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 206.Zala Vármegyei Mezőgazdasági Igazgatóság irataiXXIV. 251.Zala Vármegyei Mezőgazdasági Igazgatóság iratai
XXIV. 207.A Zala Megyei Gazdasági Felügyelőség irataiVI. 201.Zala Vármegyei Gazdasági Felügyelőség iratai
XXIV. 208.A keszthelyi járási gazdasági felügyelő irataiVI. 202.Keszthelyi járási gazdasági felügyelő iratai
XXIV. 209.A lenti járási gazdasági felügyelő irataiVI. 222.Lenti járási gazdasági felügyelő iratai
XXIV. 210.A tapolcai járási gazdasági felügyelő irataiVI. 205.Tapolcai járási gazdasági felügyelő iratai
XXIV. 211.A zalaegerszegi járási gazdasági felügyelő irataiVI. 206.Zalaegerszegi járási gazdasági felügyelő iratai
XXIV. 212.A zalaegerszegi gazdajegyző irataiXXIV. 371.Zalaegerszegi gazdajegyző iratai
XXIV. 213.A Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség irataiVI. 207.Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség iratai
XXIV. 214.A Zala Megyei Vadászati Felügyelőség irataiVI. 231.Zala Vármegyei Vadászati Felügyelőség iratai
XXIV. 215.A Lenti Járási Vadászati Felügyelőség irataiVI. 232.Lenti járási vadászati felügyelő iratai
XXIV. 216.A Nagykanizsai Folyammérnöki Hivatal irataiVI. 221.Nagykanizsai Folyammérnöki Hivatal iratai
XXIV. 401.A Zalaegerszegi Államépítészeti Hivatal irataiVI. 421.Zalaegerszegi Államépítészeti Hivatal iratai
XXIV. 501.A Zala Megyei Tanfelügyelőség irataiVI. 501.Zala Vármegyei Tanfelügyelőség iratai
XXIV. 502.A sümegi körzeti iskolafelügyelő irataiVI. 503.Sümegi körzeti iskolafelügyelő iratai
XXIV. 503.Zala Megye Iskolán Kivüli Népművelési Bizottságának irataiVIII. 619.Zala Vármegyei Iskolán Kívüli Népművelési Bizottság iratai
XXIV. 504.Zala Megye Szabadművelődési Bizottságának irataiXXIV. 721.Zala vármegye szabadművelődési felügyelőjének iratai
XXIV. 505Zala Megye Szabadművelődési Felügyelőségének irataiXXIV. 721.Zala vármegye szabadművelődési felügyelőjének iratai
XXIV. 601.Az Országos Közellátási Jegyközpont Zala Megyei Kirendeltségének irataiXXIV. 801.Országos Közellátási Jegyközpont Zala Megyei Kirendeltségének iratai
XXIV. 602.Az Országos Közellátási Jegyközpont Lenti Járási Kirendeltségének irataiXXIV. 802.Országos Közellátási Jegyközpont Lenti Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 603.Az Országos Közellátási Jegyközpont Letenyei Járási Kirendeltségének irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 604.Az Országos Közellátási Jegyközpont Nagykanizsai Járási Kirendeltségének irataiXXIV. 803.Országos Közellátási Jegyközpont Letenyei Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 605.Az Országos Közellátási Jegyközpont Zalaegerszegi Járási Kirendeltségének irataiXXIV. 804.Országos Közellátási Jegyközpont Nagykanizsai Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 606.Az Országos Közellátási Jegyközpont Zalaegerszegi Városi Kirendeltségének irataiXXIV. 806.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaszentgróti Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 607.Az Országos Közellátási Jegyközpont Zalaszentgróti Járási Kirendeltségének irataiXXIV. 805.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaegerszegi Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 608.A Zalaegerszegi Közmunkaügyi Felügyelőség irataiXXIV. 501.Közmunkaügyi Felügyelőség, Zalaegerszeg iratai
XXIV. 609.A Zalaegerszegi Építés és Közmunkaügyi Igazgatóság irataiXXIV. 502.Építés- és Közmunkaügyi Igazgatóság, Zalaegerszeg iratai
XXIV. 610.A Zala Megyei Begyűjtési Hivatal irataiXXIV. 851.Megyei Begyűjtési Hivatal Zalaegerszeg iratai
XXIV. 611.A Lenti Járási Begyűjtési Hivatal irataiXXIV. 852.Járási Begyűjtési Hivatal Lenti iratai
XXIV. 612.A Nagykanizsai Járási Begyűjtési Hivatal irataiXXIV. 853.Járási Begyűjtési Hivatal Nagykanizsa iratai
XXIV. 613.A Zalaegerszegi Járási Begyűjtési Hivatal irataiXXIV. 854.Járási Begyűjtési Hivatal Zalaegerszeg iratai
XXIV. 614.Zalaegerszeg Város Begyűjtési Hivatalának irataiXXIV. 855.Városi Begyűjtési Hivatal Zalaegerszeg iratai
XXIV. 615.Lenti járás községi begyüjtési megbizottai iratainak levéltári gyüjteményeHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 616.Letenyei járás községi begyüjtési megbizottai iratainak levéltári gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 617.Nagykanizsai járás községi és Nagykanizsa városi begyűjtési megbizottai iratainak levéltári gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 618.Zalaegerszegi járás községi begyüjtési megbizottai iratainak levéltári gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 619.Zalaegerszegi városi begyüjtési megbizottak iratainak levéltári gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 620.Zalaszentgróti járás községi begyüjtési megbizottai iratainak levéltári gyűjteményeHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 621.Zala Megye Népi Ellenőrzési Bizottságainak irataiXVII. 1201.Zala Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság iratai
XXIV. 622.A Központi Statisztikai Hivatal Zala Megyei Igazgatóságának irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIV. 803.Országos Közellátási Jegyközpont Nagykanizsai Járási Kirendeltségének irataiXXIV. 803.Országos Közellátási Jegyközpont Letenyei Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 804.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaegerszegi Járási Kirendeltségének irataiXXIV. 804.Országos Közellátási Jegyközpont Nagykanizsai Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 805.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaszentgróti Járási Kirendeltségének irataiXXIV. 805.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaegerszegi Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 806.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaegerszegi Városi Kirendeltségének irataiXXIV. 806.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaszentgróti Járási Kirendeltségének iratai
XXIV. 806.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaegerszegi Városi Kirendeltségének irataiXXIV. 808.Országos Közellátási Jegyközpont Zalaegerszegi Városi Kirendeltségének iratai
XXV. 1.A Zalaegerszegi Törvényszék irataiVII. 2.Zalaegerszegi Kir. Törvényszék iratai
XXV. 2.A Letenyei Járásbíróság irataiVII. 6.Letenyei Kir. Járásbíróság iratai
XXV. 3.A Nagykanizsai Járásbíróság irataiVII. 7.Nagykanizsai Kir. Járásbíróság iratai
XXV. 4.A Zalaszentgróti Járásbíróság irataiVII. 11.Zalaszentgróti Kir. Járásbíróság iratai
XXV. 5.A Nagykanizsai Ügyészség irataiVII. 12.Nagykanizsai Kir. Ügyészség iratai
XXVI. 51.Nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium irataiVIII. 52.Landler Jenő Gimnázium, Nagykanizsa iratai
XXVI. 52.Nagykanizsai Állami Leánygimnázium irataiVIII. 53.Nagykanizsai Állami Leánygimnázium iratai
XXVI. 53.Sümegi Állami Gimnázium irataiVIII. 54.Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium, Sümeg iratai
XXVI. 54.Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium irataiVIII. 55.Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 55.Zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium irataiVIII. 58.Béri Balogh Ádám Gimnázium, Zalaszentgrót iratai
XXVI. 56.Keszthelyi Nagyváthy János Mezőgazdasági Technikum irataiVIII. 59.Nagyváthy János Mezőgazdasági Technikum, Keszthely iratai
XXVI. 57.Zalaegerszegi Csány László Kereskedelmi Középiskola, majd Közgazdasági Technikum irataiVIII. 56.Csány László Közgazdasági Technikum, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 58.Zalaegerszegi Állami Tanítónőképző irataiVIII. 57.Állami Teleki Blanka Tanító- és Tanítónőképző (Notre Dame Tanítónőképző, Leánylíceum), Zalaegerszeg iratai
XXVI. 59.407. sz. Munkácsy Mihály Ipari Szakmunkásképző Intézet irataiVIII. 60.407. sz. Munkácsy Mihály Ipari Szakmunkásképző Intézet, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 60.Dr. Mező Ferenc Gimnázium Nagykanizsa irataiVIII. 61.Dr. Mező Ferenc Gimnázium, Nagykanizsa iratai
XXVI. 62.Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Nagykanizsa irataiVIII. 62.Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 84.Martos Flóra Leánykollégium, Zalaegerszeg irataiVIII. 652.Martos Flóra Leánykollégium, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 101.Nagykanizsai Kegyesrendi Általános Iskola irataiVIII. 404.Nagykanizsai Kegyesrendi (Piarista) Római Katolikus Általános Iskola iratai
XXVI. 102.Alibánfai Általános Iskola irataiVIII. 111.Alibánfai Állami Általános Fiókiskola iratai
XXVI. 103.Almásházai Általános Iskola irataiVIII. 112.Almásházai Állami Általános Fiókiskola iratai
XXVI. 104.Babosdöbrétei Általános Iskola irataiVIII. 115.Babosdöbréte - Rám Állami Általános Tagiskola iratai
XXVI. 105.Bagola Kisfakosi Általános Iskola irataiVIII. 116.Bagola - Kisfakosi Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 106.Baki Általános Iskola irataiVIII. 302.Baki Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 107.Barlahidai Általános Iskola irataiVIII. 405.Barlahidai Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 108.Batyki Általános Iskola irataiVIII. 122.Batyki Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 109.Bazitai Általános Iskola irataiVIII. 123.Bazitai Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 110.Becsehelyi I. kerületi Általános Iskola irataiVIII. 124.Becsehelyi (I. ker.) Körzeti Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 111.Becsehelyi II. kerületi (Polai) Általános Iskola irataiVIII. 224.Becsehelyi (II. ker.) Polai Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 112.Beleznai Általános Iskola irataiVIII. 125.Beleznai Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 113.Belsősárdi Általános Iskola irataiVIII. 304.Belsősárdi Általános Iskola iratai
XXVI. 114.Bezerédi Általános Iskola irataiVIII. 126.Bezerédi r. k. Elemi Népiskola iratai
XXVI. 115.Bocskai Általános Iskola irataiVIII. 127.Bocskai Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 116.Bödei Általános Iskola irataiVIII. 130.Bödei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 117.Börzöncei Általános Iskola irataiVIII. 346.Börzöncei Általános Iskola iratai
XXVI. 118.Búcsúszentlászlói Általános Iskola irataiVIII. 132.Búcsúszentlászlói Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 119.Bucsutai Általános Iskola irataiVIII. 133.Bucsutai Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 120.Csesztregi Általános Iskola irataiVIII. 136.Csesztregi Állami Általános Körzeti Iskola iratai
XXVI. 121.Dobri Általános Iskola irataiVIII. 141.Dobri Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 122.Egervári Általános Iskola irataiVIII. 143.Egervári Általános Iskola iratai
XXVI. 123.Déneslaki Általános Iskola irataiVIII. 139.Déneslaki Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 124.Felsőbagodi Általános Iskola irataiVIII. 351.Felsőbagodi Állami Általános Tagiskola iratai
XXVI. 125.Gáborjánházai Általános Iskola irataiVIII. 149.Gáborjánházai Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 126.Gétyei Általános Iskola irataiVIII. 357.Gétyei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 127.Gyülevészi Általános Iskola irataiVIII. 153.Gyülevészi Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 128.Gyűrűsi Általános Iskola irataiVIII. 292.Gyűrűsi Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 129.Hernyéki Általános Iskola irataiVIII. 155.Hernyéki Általános Iskola iratai
XXVI. 130.Kacorlaki Általános Iskola irataiVIII. 360.Kacorlaki Általános Iskola iratai
XXVI. 131.Kallosdi Általános Iskola irataiVIII. 159.Kallosdi Római Katolikus Elemi Iskola iratai
XXVI. 132.Kálócfai Általános Iskola irataiVIII. 160.Kálócfai Általános Iskola iratai
XXVI. 133.Kányavári Általános Iskola irataiVIII. 161.Kányavári Általános Iskola iratai
XXVI. 134.Kávási Általános Iskola irataiVIII. 163.Kávási Általános Iskola iratai
XXVI. 135.Kehidai Általános Iskola irataiVIII. 164.Kehidai Általános Iskola iratai
XXVI. 136.Kerecsenyi Általános Iskola irataiVIII. 166.Kerecsenyi Általános Iskola iratai
XXVI. 137.Kerkaszentkirályi Általános Iskola irataiVIII. 169.Kerkaszentkirályi Általános Iskola iratai
XXVI. 138.Kerkateskándi Általános Iskola irataiVIII. 170.Kerkateskándi Általános Iskola iratai
XXVI. 139.Kiskomáromi Általános Iskola irataiVIII. 293.Kiskomáromi Általános Iskola iratai
XXVI. 140.Kisrécsei Általános Iskola irataiVIII. 174.Kisrécsei Általános Iskola iratai
XXVI. 141.Korpavári Általános Iskola irataiVIII. 178.Korpavári-Palini Általános Iskola iratai
XXVI. 142.Korpavári-Palini Általános Iskola irataiVIII. 178.Korpavári-Palini Általános Iskola iratai
XXVI. 143.Kustányi Általános Iskola irataiVIII. 181.Kustányi Általános Iskola iratai
XXVI. 144.Lenti Általános Iskola irataiVIII. 182.Lenti Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 145.Letenyei Általános Iskola irataiVIII. 406.Letenyei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 146.Letenyei IV. kerületi (Egyedutai) Általános Iskola irataiVIII. 144.Letenyei IV. kerületi (Egyeduta) Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 147.Ligetfalvai Általános Iskola irataiVIII. 277.Ligetfalvai Általános Iskola iratai
XXVI. 148.Lispeszentadorjáni Általános Iskola irataiVIII. 245.Lispeszentadorjáni Általános Iskola iratai
XXVI. 149.Liszói Általános Iskola irataiVIII. 407.Liszói Általános Iskola iratai
XXVI. 150.Lovászi Általános Iskola irataiVIII. 326.Lovászi Általános Iskola iratai
XXVI. 151.Mikekarácsonyfai Általános Iskola irataiVIII. 372.Mikekarácsonyfai Általános Iskola iratai
XXVI. 152.Miklósfai Általános Iskola irataiVIII. 241.Miklósfai (Somogyszentmiklós) Általános Iskola iratai
XXVI. 153.Milejszegi Általános Iskola irataiVIII. 192.Milejszegi Általános Iskola iratai
XXVI. 154.Nagyhorváti Általános Iskola irataiVIII. 437.Nagyhorváti Állami Körzeti Általános Iskola iratai
XXVI. 155.Nagykanizsai Kun Béla utcai (azelőtt Vécsey utcai) Általános Iskola irataiVIII. 1906.Kun Béla Állami Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 156.Nagykanizsai Nagyrác utcai Általános Iskola irataiVIII. 441.Nagyrác utcai Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 157.Nagykanizsai Petőfi Sándor Általános Iskola irataiVIII. 438.Petőfi Sándor utcai Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 158.Nagykanizsai Rozgonyi utcai Általános Iskola irataiVIII. 197.Rozgonyi úti Állami Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 159.Nagykanizsai Sánci Általános Iskola irataiVIII. 439.Sánci (Nagykanizsa) Általános Iskola iratai
XXVI. 160.Nagykanizsai Szabadság téri Általános Iskola irataiVIII. 440.Szabadság téri Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 161.Nagykanizsai Tanácsköztársaság téri Általános Iskola irataiVIII. 198.Köztársaság téri Állami Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 162.Nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola irataiVIII. 1902.Zrínyi Miklós Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 163.Nagylengyeli Általános Iskola irataiVIII. 201.Nagylengyeli Általános Iskola iratai
XXVI. 164.Nagyrécsei Általános Iskola irataiVIII. 204.Nagyrécsei Általános Iskola iratai
XXVI. 165.Nemesapáti Általános Iskola irataiVIII. 408.Nemesapáti Általános Iskola iratai
XXVI. 166.Nemesnépi Általános Iskola irataiVIII. 207.Nemesnépi Általános Iskola iratai
XXVI. 167.Nemessándorházai Általános Iskola irataiVIII. 209.Nemessándorházai Általános Iskola iratai
XXVI. 168.Nemesszentandrási Általános Iskola irataiVIII. 210.Nemesszentandrási Általános Iskola iratai
XXVI. 169.Oltárci Általános Iskola irataiVIII. 212.Oltárci Általános Iskola iratai
XXVI. 170.Pacsai Általános Iskola irataiVIII. 215.Pacsai Általános Iskola iratai
XXVI. 171.Pákai Általános Iskola irataiVIII. 217.Pákai Általános Iskola iratai
XXVI. 172.Pakodi Általános Iskola irataiVIII. 218.Pakodi Általános Iskola iratai
XXVI. 173.Petőhenyei Általános Iskola irataiVIII. 220.Petőhenyei Általános Iskola iratai
XXVI. 174.Petrikeresztúri Általános Iskola irataiVIII. 221.Petrikeresztúri Általános Iskola iratai
XXVI. 175.Petriventei Általános Iskola irataiVIII. 222.Petriventei Általános Iskola iratai
XXVI. 176.Pókaszepetki Általános Iskola irataiVIII. 223.Pókaszepetki Általános Iskola iratai
XXVI. 177.Pókaszepetki Taszilópusztai Általános Iskola irataiVIII. 410.Pókaszepetki Taszilópusztai Általános Iskola iratai
XXVI. 178.Pórszombati Általános Iskola irataiVIII. 226.Pórszombati Általános Iskola iratai
XXVI. 179.Pölöskei Általános Iskola irataiVIII. 227.Pölöskei Általános Iskola iratai
XXVI. 180.Pölöskefői Általános Iskola irataiVIII. 228.Pölöskefői Általános Iskola iratai
XXVI. 181.Pördeföldi Általános Iskola irataiVIII. 229.Pördeföldi Általános Iskola iratai
XXVI. 182.Pusztamagyaródi Általános Iskola irataiVIII. 231.Pusztamagyaródi Általános Iskola iratai
XXVI. 183.Pusztaszentlászlói Általános Iskola irataiVIII. 233.Pusztaszentlászlói Általános Iskola iratai
XXVI. 184.Rádiházai Általános Iskola irataiVIII. 412.Rádiházai Általános Iskola iratai
XXVI. 185.Rédicsi Általános Iskola irataiVIII. 234.Rédicsi Általános Iskola iratai
XXVI. 186.Rigyáci Általános Iskola irataiVIII. 235.Rigyáci Általános Iskola iratai
XXVI. 187.Salomvári Általános Iskola irataiVIII. 236.Salomvári Általános Iskola iratai
XXVI. 188.Sandi Általános Iskola irataiVIII. 238.Sandi Általános Iskola iratai
XXVI. 189.Sényei Általános Iskola irataiVIII. 240.Sényei Általános Iskola iratai
XXVI. 190.Sormási Általános Iskola irataiVIII. 242.Sormási Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 191.Söjtöri Általános Iskola irataiVIII. 243.Söjtöri Általános Iskola iratai
XXVI. 192.Szenterzsébethegyi Általános Iskola irataiVIII. 246.Szenterzsébethegyi Általános Iskola iratai
XXVI. 193.Szentgyörgyvölgyi Általános Iskola irataiVIII. 414.Szentgyörgyvölgyi Általános Iskola iratai
XXVI. 194.Szentpéterúri Általános Iskola irataiVIII. 251.Szentpéterúri Általános Iskola iratai
XXVI. 195.Tilaji Általános Iskola irataiVIII. 255.Tilaji Általános Iskola iratai
XXVI. 196.Tormaföldei Általános Iskola irataiVIII. 257.Tormaföldei Általános Iskola iratai
XXVI. 197.Tótszentmártoni Általános Iskola irataiVIII. 258.Tótszentmártoni Általános Iskola iratai
XXVI. 198.Türjei Általános Iskola irataiVIII. 260.Türjei Általános Iskola iratai
XXVI. 199.Tüskeszentpéteri Általános Iskola irataiVIII. 261.Tüskeszentpéteri Általános Iskola iratai
XXVI. 200.Valkonyai Általános Iskola irataiVIII. 262.Valkonyai Általános Iskola iratai
XXVI. 201.Zalabéri Általános Iskola irataiVIII. 265.Zalabéri Általános Iskola iratai
XXVI. 202.Zalacsányi Általános Iskola irataiVIII. 267.Zalacsányi Általános Iskola iratai
XXVI. 203.Ady Endre Általános Iskola, Zalaegerszeg irataiVIII. 444.Ady Endre Általános Iskola, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 204.Zalaegerszegi Jókai utcai (később József Attila) Általános Iskola irataiVIII. 270.József Attila Általános Iskola, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 205.Petőfi Sándor Általános Iskola, Zalaegerszeg irataiVIII. 447.Petőfi Sándor Általános Iskola, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 206.Zalakarosi Általános Iskola irataiVIII. 273.Zalakarosi Általános Iskola iratai
XXVI. 207.Zalakoppányi Általános Iskola irataiVIII. 274.Zalakoppányi Általános Iskola iratai
XXVI. 208.Zalalövői Általános Iskola irataiVIII. 275.Zalalövői Általános Iskola iratai
XXVI. 209.Zalaszentbalázsi Általános Iskola irataiVIII. 279.Zalaszentbalázsi (Kürtöspusztai) Általános Iskola iratai
XXVI. 210.Zalaszentbalázsi Kürtöspusztai Általános Iskola irataiVIII. 416.Zalaszentbalázs-Kürtöspusztai Általános Iskola iratai
XXVI. 211.Zalaszentgróti Általános Iskola irataiVIII. 281.Zalaszentgróti Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 212.Zalaszentlászlói Általános Iskola irataiVIII. 283.Zalaszentlászlói Általános Iskola iratai
XXVI. 213.Zalaszentlőrinci Általános Iskola irataiVIII. 284.Zalaszentlőrinci Általános Iskola iratai
XXVI. 214.Zalaszentmihályi Általános Iskola irataiVIII. 286.Zalaszentmihályi Általános Iskola iratai
XXVI. 215.Zalaújlaki Általános Iskola irataiVIII. 287.Zalaújlaki Általános Iskola iratai
XXVI. 216.Bárszentmihályfa Állami Ált. Iskola irataiVIII. 289.Bárszentmihályfai (Bárhely) Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 217.Gelseszigeti Állami Általános Iskola irataiVIII. 291.Gelseszigeti Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 218.Orosztonyi Állami Általános Iskola irataiVIII. 213.Orosztonyi Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 219.Lesencetomaji Állami Általános Iskola irataiVIII. 294.Lesencetomaji Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 220.Kiscsehi Általános Iskola irataiVIII. 295.Kiscsehi Általános Iskola iratai
XXVI. 221.Ortaházai Általános Iskola irataiVIII. 417.Ortaházai Általános Iskola iratai
XXVI. 222.Tornyiszentmiklósi Általános Iskola irataiVIII. 418.Tornyiszentmiklósi Általános Iskola iratai
XXVI. 223.Zalalövő-Irsapuszta Általános Iskola irataiVIII. 419.Zalalövő-Irsapuszta Általános Iskola iratai
XXVI. 224.Csödei Általános Iskola irataiVIII. 342.Csödei Általános Iskola iratai
XXVI. 225.Kisszentgrót (Zalaszentgrót II. Ker.) Állami Általános Iskola irataiVIII. 175.Kisszentgróti Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 226.Botfai Általános Iskola irataiVIII. 129.Botfai Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 227.Bocföldei Általános Iskola irataiVIII. 317.Bocföldei Általános Iskola iratai
XXVI. 228.Bödeházai Általános Iskola irataiVIII. 318.Bödeházai Általános Iskola iratai
XXVI. 229.Csatári Általános Iskola irataiVIII. 319.Csatári Állami Általános Tagiskola iratai
XXVI. 230.Karmacsi Általános Iskola irataiVIII. 300.Karmacsi Általános Iskola iratai
XXVI. 231.Kilimán Általános Iskola irataiVIII. 322.Kilimáni Általános Iskola iratai
XXVI. 232.Kemendollári Általános Iskola irataiVIII. 165.Kemendollári Általános Iskola iratai
XXVI. 233.Lentiszombathelyi Általános Iskola irataiVIII. 183.Lentiszombathelyi Általános Iskola iratai
XXVI. 234.Lendvadedesi Általános Iskola irataiVIII. 370.Lendvadedesi Általános Iskola iratai
XXVI. 235.Miháldi Általános Iskola irataiVIII. 191.Miháldi Általános Iskola iratai
XXVI. 236.Murakeresztúri Általános Iskola irataiVIII. 194.Murakeresztúri Általános Iskola iratai
XXVI. 237.Magyarszerdahelyi Általános Iskola irataiVIII. 189.Magyarszerdahelyi Általános Iskola iratai
XXVI. 238.Miklósfa (Somogyszentmiklós) Általános Iskola irataiVIII. 241.Miklósfai (Somogyszentmiklós) Általános Iskola iratai
XXVI. 239.Nagyradai Általános Iskola irataiVIII. 203.Nagyradai Általános Iskola iratai
XXVI. 240.Ormándlaki Általános Iskola irataiVIII. 325.Ormándlaki Általános Iskola iratai
XXVI. 241.Tófeji Általános Iskola irataiVIII. 256.Tófeji Általános Iskola iratai
XXVI. 242.Zalabaksai Általános Iskola irataiVIII. 264.Zalabaksai Általános Iskola iratai
XXVI. 243.Zalavégi Általános Iskola irataiVIII. 288.Zalavégi Általános Iskola iratai
XXVI. 244.Zalaszabari Általános Iskola irataiVIII. 278.Zalaszabari Általános Iskola iratai
XXVI. 245.Szilvágyi Általános Iskola irataiVIII. 314.Szilvágyi Általános Iskola iratai
XXVI. 246.Csörnyeföldi Általános Iskola irataiVIII. 138.Csörnyeföldi Általános Iskola iratai
XXVI. 247.Kisbucsai Általános Iskola irataiVIII. 307.Kisbucsai Általános Iskola iratai
XXVI. 250.Lentikápolnai Általános Iskola irataiVIII. 324.Lentikápolnai Általános Iskola iratai
XXVI. 252.Zalaszombatfai Általános Iskola irataiVIII. 401.Zalaszombatfai Általános Iskola iratai
XXVI. 253.Zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskola irataiVIII. 269.Dózsa György Általános Iskola, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 254.Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola irataiVIII. 421.Liszt Ferenc Ének-zene Tagozatú Általános Iskola, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 255.Zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola irataiVIII. 422.Dr. Hamburger Jenő Általános Iskola, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 256.Alsónemesapáti Általános Iskola irataiVIII. 337.Alsónemesapáti Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 257.Alsópáhoki Általános Iskola irataiVIII. 329.Alsópáhoki Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 259.Bak-Hannamajori Állami Általános Iskola irataiVIII. 423.Bak - Hannamajori Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 260.Becsvölgyei Általános Iskola irataiVIII. 424.Becsvölgyei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 261.Boncodföldei Általános Iskola irataiVIII. 290.Boncodföldei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 262.Bókaházai Általános Iskola irataiVIII. 345.Bókaházai Általános Iskola iratai
XXVI. 264.Iklódbördöcei Általános Iskola irataiVIII. 297.Iklódbördöcei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 265.Budafai Általános Iskola irataiVIII. 347.Budafai Általános Iskola iratai
XXVI. 266.Csáfordi Általános Iskola irataiVIII. 135.Csáfordi Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 267.Cserszegtomaji Általános Iskola irataiVIII. 341.Cserszegtomaji Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 269.Csömödéri Általános Iskola irataiVIII. 137.Csömödéri Általános Iskola iratai
XXVI. 270.Dömeföldei Általános Iskola irataiVIII. 344.Dömeföldei Általános Iskola iratai
XXVI. 271.Dötki Általános Iskola irataiVIII. 425.Dötki Általános Iskola iratai
XXVI. 272.Egeraracsai Általános Iskola irataiVIII. 320.Egeraracsai Általános Iskola iratai
XXVI. 273.Egregyi Általános Iskola irataiVIII. 348.Hévíz II. (Egregyi) Általános Iskola iratai
XXVI. 274.Fűzvölgyi Általános Iskola irataiVIII. 353.Fűzvölgyi Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 275.Gellénházai Általános Iskola irataiVIII. 321.Gellénházai Általános Iskola iratai
XXVI. 276.Hunyadi János Általános Iskola, Nagykanizsa irataiVIII. 426.Hunyadi János Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 277.Gelsei Általános Iskola irataiVIII. 151.Gelsei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 278.Gősfai Állami Általános Tagiskola irataiVIII. 306.Gősfai Állami Általános Tagiskola iratai
XXVI. 279.Gutorföldei Általános Iskola irataiVIII. 152.Gutorföldei Általános Iskola iratai
XXVI. 280.Győrvár-Gurgatómajori Általános Fiók Iskola irataiVIII. 427.Győrvár-Gurgatómajori Általános Fiókiskola iratai
XXVI. 282.Hévízszentandrási (Hévízi) Általános Iskola irataiVIII. 359.Hévízi (Hévizszentandrás) Általános Iskola iratai
XXVI. 283.Egregyi Általános Iskola irataiVIII. 348.Hévíz II. (Egregyi) Általános Iskola iratai
XXVI. 284.Hagyárosböröndi Általános Iskola irataiVIII. 428.Hagyárosböröndi Általános Iskola iratai
XXVI. 285.Hahóti Általános Iskola irataiVIII. 154.Hahóti Általános Iskola iratai
XXVI. 286.Hosszúvölgyi Általános Iskola irataiVIII. 157.Hosszúvölgyi Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 287.Iborfiai Általános Iskola irataiVIII. 429.Iborfiai Általános Iskola iratai
XXVI. 288.Iklódbördöcei Általános Iskola irataiVIII. 297.Iklódbördöcei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 289.Keménfai Általános Iskola irataiVIII. 361.Keménfai Általános Iskola iratai
XXVI. 290.Kerkabarabási Általános Iskola irataiVIII. 167.Kerkabarabási Általános Iskola iratai
XXVI. 291.Kerkakutasi Általános Iskola irataiVIII. 362.Kerkakutasi Általános Iskola iratai
XXVI. 292.Kisszigeti Általános Iskola irataiVIII. 176.Kisszigeti Általános Iskola iratai
XXVI. 293.Komárvárosi Általános Iskola irataiVIII. 366.Komárvárosi Általános Iskola iratai
XXVI. 294.Kollátszegi Általános Iskola irataiVIII. 177.Kollátszegi Általános Iskola iratai
XXVI. 295.MAORT Társulat Általános Iskola, Kútfej irataiVIII. 369.Kútfeji (MAORT) Társulati Általános Iskola iratai
XXVI. 296.Lasztonyai Általános Iskola irataiVIII. 331.Lasztonyai Általános Iskola iratai
XXVI. 297.Lickóvadamosi Általános Iskola irataiVIII. 185.Lickóvadamosi Általános Iskola iratai
XXVI. 298.Magyarszentmiklósi Általános Iskola irataiVIII. 188.Magyarszentmiklósi Általános Iskola iratai
XXVI. 299.Máhomfai Általános Iskola irataiVIII. 190.Máhomfai Általános Iskola iratai
XXVI. 300.Mumori Általános Iskola irataiVIII. 373.Mumori Általános Iskola iratai
XXVI. 301.Murarátkai Általános Iskola irataiVIII. 332.Murarátkai Általános Iskola iratai
XXVI. 303.Nagykutasi Általános Iskola irataiVIII. 200.Nagykutasi Általános Iskola iratai
XXVI. 304.Nagypáli Általános Iskola irataiVIII. 202.Nagypáli Általános Iskola iratai
XXVI. 305.Nemesbüki Általános Iskola irataiVIII. 375.Nemesbüki Általános Iskola iratai
XXVI. 306.Nemeshetési Általános Iskola irataiVIII. 206.Nemeshetési Általános Iskola iratai
XXVI. 307.Nemespátrói Általános Iskola irataiVIII. 376.Nemespátrói Általános Iskola iratai
XXVI. 308.Novai Általános Iskola irataiVIII. 211.Novai Általános Iskola iratai
XXVI. 309.Ozmánbüki Általános Iskola irataiVIII. 214.Ozmánbüki Általános Iskola iratai
XXVI. 310.Pacsatüttösi Általános Iskola irataiVIII. 216.Pacsatüttösi Általános Iskola iratai
XXVI. 311.Petendpusztai Általános Tagiskola irataiVIII. 430.Petendpusztai Általános Tagiskola iratai
XXVI. 312.Pózvai Általános Iskola irataiVIII. 327.Pózvai Általános Iskola iratai
XXVI. 313.Pusztaapáti Általános Iskola irataiVIII. 380.Pusztaapáti Általános Iskola iratai
XXVI. 314.Reszneki Általános Iskola irataiVIII. 381.Reszneki Általános Iskola iratai
XXVI. 315.Sárhidai Általános Iskola irataiVIII. 383.Sárhidai Általános Iskola iratai
XXVI. 316.Surdi Általános Iskola irataiVIII. 244.Surdi Általános Iskola iratai
XXVI. 317.Szepetneki Általános iskola irataiVIII. 431.Szepetneki Általános Iskola iratai
XXVI. 318.Tótszerdahelyi Általános Iskola irataiVIII. 259.Tótszerdahelyi Általános Iskola iratai
XXVI. 319.Újudvari Általános Iskola irataiVIII. 391.Újudvari Általános Iskola iratai
XXVI. 321.Általános Iskolai Diákotthon, Zalaszentgrót irataiVIII. 653.Állami Általános Iskola Kollégiuma iratai Zalaszentgrót
XXVI. 322.Vállusi Általános Iskola irataiVIII. 394.Vállusi Általános Iskola iratai
XXVI. 323.Várföldei Általános Iskola irataiVIII. 395.Várföldei Általános Iskola iratai
XXVI. 324.Vasboldogasszonyi Általános Iskola irataiVIII. 315.Vasboldogasszonyi Általános Iskola iratai
XXVI. 325.Vaspöri Általános Iskola irataiVIII. 263.Vaspöri Általános Iskola iratai
XXVI. 326.Várvölgyi Általános Iskola irataiVIII. 393.Várvölgyi Müvelődési Központ (Általános Iskola) iratai
XXVI. 327.Vindornyafoki Általános Iskola irataiVIII. 433.Vindornyafoki Általános Iskola iratai
XXVI. 328.Vöcköndi Általános Iskola irataiVIII. 434.Vöcköndi Általános Iskola iratai
XXVI. 329.Zalaboldogfai Általános Iskola irataiVIII. 266.Zalaboldogfai Általános Iskola iratai
XXVI. 330.Zalaistvándi Általános Iskola irataiVIII. 272.Zalaistvándi Általános Iskola iratai
XXVI. 331.Zalaháshágyi Általános Iskola irataiVIII. 399.Zalaháshágyi Általános Iskola iratai
XXVI. 332.Zalaköveskúti Általános Iskola irataiVIII. 435.Zalaköveskúti Általános Iskola iratai
XXVI. 333.Zalaszentgyörgyi Általános Iskola irataiVIII. 400.Zalaszentgyörgyi Általános Iskola iratai
XXVI. 334.Zalaszentiváni Általános Iskola irataiVIII. 436.Zalaszentiváni Általános Iskola iratai
XXVI. 335.Zalaszentjakabi Általános Iskola irataiVIII. 282.Zalaszentjakabi Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 336.Hunyadi János Általános Iskola, Nagykanizsa irataiVIII. 426.Hunyadi János Általános Iskola, Nagykanizsa iratai
XXVI. 403.Zala Megyei Autóközlekedési TanintézetVIII. 618.Zala Megyei Autóközlekedési Tanintézet iratai
XXVI. 601.Pacsai Dolgozók Iskolájának irataiVIII. 602.Pacsai Községi Gazdasági Továbbképző Iskola iratai
XXVI. 603.Lenti Gazdaképző Iskola irataiVIII. 603.Lenti Gazdaképző Iskola iratai
XXVI. 604.Söjtöri Gazdaképző Iskola irataiVIII. 614.Söjtöri Gazdaképző Iskola iratai
XXVI. 605.Zalaegerszegi Gazdaképző Iskola irataiVIII. 615.Zalaegerszegi Gazdaképző Iskola iratai
XXVI. 606.Nagykanizsai Gyógypedagógiai Általános IskolaVIII. 613.Nagykanizsai Gyógypedagógiai Általános Iskola iratai
XXVI. 651.Bázakerettyei Általános Iskola Tanulóotthon irataiVIII. 330.Bázakerettyei Állami Általános Iskola iratai
XXVI. 656.Zrínyi Miklós Fiúkollégium Nagykanizsa irataiVIII. 651.Zrínyi Miklós Fiúkollégium, Nagykanizsa iratai
XXVI. 658.Zala Megyei Tanács V. B. Gyermeküdülője, Általános Iskola és Nevelőotthon, BalatonberényVIII. 3602.Zala Megyei Tanács V. B. Gyermeküdülő, Általános Iskola és Nevelőotthon, Balatonberény iratai
XXVI. 659.Köztársaság úti Óvoda, Zalaegerszeg irataiVIII. 3603.Köztársaság úti Óvoda, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 660.Gyermekvédelmi Intézet, Nagykanizsa irataiVIII. 3605.Gyermekvédelmi Intézet, Nagykanizsa iratai
XXVI. 701.Zala c. napilap szerkesztőségének irataiVIII. 701.Zala c. napilap szerkesztőségének iratai
XXVI. 702.MMIK Zalaegerszeg irataiVIII. 702.Megyei Művelődési Központ iratai
XXVI. 703.Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg irataiVIII. 703.Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága iratai
XXVI. 704.Zala Megyei Tanács V. B. Pályaválasztási Intézet irataiVIII. 3604.Zala Megyei Tanács V. B. Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Zalaegerszeg iratai
XXVI. 705.Zala Megyei Tanács V. B. Továbbképzési Intézete irataiVIII. 3701.Zala Megyei Tanács V. B. Oktatási és Továbbképző Intézete iratai
XXVI. 801.Zala Megyei Kórház irataiVIII. 803.Zala Megyei Kórház iratai
XXVI. 802.Magyar Vöröskereszt Sümegi Járási Fiókja irataiHiányzik.Hiányzik.
XXVI. 803.Zalaegerszegi Járási KÖJÁL irataiXXIV. 1057.Közegészségügyi és Járványügyi Állomás Zalaegerszegi Járási Intézetének iratai
XXVI. 804.Szociális Otthon Búcsúszentlászló (ápoltak személyi) irataiVIII. 804.Szociális Otthon, Búcsúszentlászló iratai
XXVI. 805.Zala Megyei KÖJÁL irataiXXIV. 1051.Közegészségügyi és Járványügyi Állomás Zala Megyei Intézetének iratai
XXVI. 806.Nagykanizsai Járási KÖJÁL irataiXXIV. 1055.Közegészségügyi és Járványügyi Állomás Nagykanizsai Járási Intézetének iratai
XXVI. 807.Nagykanizsai Városi KÖJÁL irataiXXIV. 1056.Közegészségügyi és Járványügyi Állomás Nagykanizsai Városi Intézetének iratai
XXVI. 808.Keszthelyi Városi KÖJÁL irataiXXIV. 1053.Közegészségügyi és Járványügyi Állomás Keszthelyi Városi Intézetének iratai
XXVI. 809.Keszthelyi Járási KÖJÁL irataiXXIV. 1052.Közegészségügyi és Járványügyi Állomás Keszthelyi Járási Intézetének iratai
XXVI. 810.Lenti Járási KÖJÁL irataiXXIV. 1054.Közegészségügyi és Járványügyi Állomás Lenti Járási Intézetének iratai
XXVII. 1.Pacsai Legeltetési Bizottság irataiHiányzik.Hiányzik.
XXVII. 2.Kisiparosok Országos Szövetsége Zala Megyei Adóközösségének irataiIX. 1401.Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Zala Megyei Adóközösségének iratai
XXVII. 3.Keszthelyi Járási KIOSZ irataiIX. 1403.Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Keszthelyi Járási Csoportja iratai
XXVII. 4.MESZÖV Zalaegerszeg irataiHiányzik.Hiányzik.
XXVII. 5.KISOSZ személyi anyagaIX. 1405.Kiskereskedők Országos Szabad Szakszervezete (KISOSZ) Zala Megyei Szervezetének személyi iratai
XXVII. 6.Közalkalmazottak Szakszervezete Keszthelyi Járási Csoportjának irataiHiányzik.Hiányzik.
XXVII. 7.Társadalombiztosítási Igazgatóság irataiXXIV. 1021.Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) Társadalombiztosítási Főigazgatóságának Zala Megyei Igazgatósága iratai
XXVII. 8.Dél-Zalai TSZ-ek SzövetségeIX. 1406.Dél-zalai Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége, Nagykanizsa iratai
XXVII. 9.Észak-Zalai TSZ-ek SzövetségeIX. 1407.Észak-zalai Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége, Zalaegerszeg iratai
XXVIII. 1.Városi és Vármegyei Közalkalmazottak Országos Szakszervezete Zala megyei csoportjának irataiX. 110.Városi és Vármegyei Közalkalmazottak Országos Szervezete Zala Megyei Csoportjának iratai
XXVIII. 2.Nagykanizsai Szakszervezeti Munkaközvetítő Bizottság irataiHiányzik.Hiányzik.
XXVIII. 3.HNF Zala Megyei Bizottsága és szervezeteinek irataiX. 11.Hazafias Népfront Zala Megyei Bizottságának és szervezeteinek iratai
XXVIII. 4.Nagykanizsai Öregdiákok EgyesületeHiányzik.Hiányzik.
XXVIII. 5.TIT Zala Megyei Szervezete irataiX. 54.Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Zala Megyei Szervezetének iratai
XXVIII. 6.DEMISZ Zala megyei szervezeteinek irataiX. 401.Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ) Zala megyei szervezeteinek iratai
XXVIII. 7.BIT Zala megyei szervezeteinek irataiX. 402.Baloldali Ifjúsági Társulás (BIT) Zala megyei szervezeteinek iratai
XXIX. 101.Képcsarnok Vállalat 11. sz. fiókja, Nagykanizsa irataiXXIX. 201.Képcsarnok Vállalat 11. sz. fiókja, Nagykanizsa iratai
XXIX. 102.Zala Megyei Népbolt Vállalat, Zalaegerszeg irataiXXIX. 202.Zala Megyei Népbolt Vállalat, Zalaegerszeg iratai
XXIX. 103.Papír- és Irodaszer Nagykereskedelmi Vállalat 18. sz. lerakata, Nagykanizsa irataiXXIX. 203.Papír- és Irodaszer Nagykereskedelmi Vállalat 18. sz. lerakata, Nagykanizsa iratai
XXIX. 104.Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ Zalaegerszegi Kirendeltségének irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIX. 105.Gyógyszertári Központ, Zalaegerszeg irataiXXIX. 205.Zala Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Zalaegerszeg iratai
XXIX. 106.TSZ-ker Zalaegerszeg irataiXXIX. 206.Termelőszövetkezetek Értékesítő, Beszerző és Szolgáltató Közös Vállalata (TSZKER) Területi Központ, Zalaegerszeg iratai
XXIX. 107.ZÖLDÉRT Kereskedelmi Vállalat, Zalaegerszeg irataiXXIX. 207.Zala Megyei Mezőgazdasági Termékértékesítő Szövetkezeti Közös Vállalat (ZÖLDÉRT), Zalaegerszeg iratai
XXIX. 201.Magyar Beruházási Bank Zalaegerszegi Fiókjának irataiXXIX. 401.Magyar Beruházási Bank Zalaegerszegi Fiókjának iratai
XXIX. 202.Magyar Nemzeti Bank Zala Megyei Igazgatóságának irataiXXIX. 402.Magyar Nemzeti Bank Zala Megyei Igazgatóságának iratai
XXIX. 203.Magyar Nemzeti Bank Lenti Fiókjának irataiXXIX. 404.Magyar Nemzeti Bank Lenti Fiókjának iratai
XXIX. 204.Magyar Nemzeti Bank Letenyei Fiókjának irataiXXIX. 405.Magyar Nemzeti Bank Letenyei Fiókjának iratai
XXIX. 205.Magyar Nemzeti Bank Nagykanizsai Fiókjának irataiXXIX. 406.Magyar Nemzeti Bank Nagykanizsai Fiókjának iratai
XXIX. 206.Magyar Nemzeti Bank Zalaegerszegi Fiókjának irataiXXIX. 407.Magyar Nemzeti Bank Zalaegerszegi Fiókjának iratai
XXIX. 207.Magyar Nemzeti Bank Zalaszentgróti Fiókjának irataiXXIX. 408.Magyar Nemzeti Bank Zalaszentgróti Fiókjának iratai
XXIX. 208.Országos Takarékpénztár Zala Megyei Fiókjának irataiXXIX. 421.Országos Takarékpénztár Zala Megyei Igazgatóságának iratai
XXIX. 209.Országos Takarékpénztár Nagykanizsai Fiókjának irataiXXIX. 422.Országos Takarékpénztár Nagykanizsai Fiókjának iratai
XXIX. 210.Országos Szövetkezeti Hitelintézet Zala Megyei Kirendeltségének irataiXXIX. 411.Országos Szövetkezeti Hiteleintézet Zala Megyei Kirendeltségének iratai
XXIX. 211.Állami Biztosító Vállalat Zala Megyei Igazgatóságának irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIX. 212.Állami Biztosító Vállalat Lenti Fiókjának irataiXXIX. 431.Állami Biztosító Lenti Fiókjának iratai
XXIX. 601.Állami Gazdaságok Zala Megyei Trösztjének irataiXXIV. 375.Állami Gazdaságok Zala Megyei Trösztje iratai
XXIX. 602.Andráshidai Állami Gazdaság irataiXXIX. 501.Andráshidai Állami Gazdaság iratai
XXIX. 603.Pakodi Állami Gazdaság irataiXXIX. 504.Pakodi Állami Gazdaság iratai
XXIX. 604.Állami Gazdaságok Zala Megyei Trösztjének irataiXXIV. 375.Állami Gazdaságok Zala Megyei Trösztje iratai
XXIX. 604.Zalaszentgróti Állami Gazdaság irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIX. 605.Vetőmagtermeltető és Ellátó Vállalat Zalaegerszegi KirendeltségeXXIX. 41.Vetőmagtermeltető és Ellátó Vállalat Kirendeltsége, Zalaegerszeg iratai
XXIX. 606.Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek Zalaegerszegi Igazgatóságának irataiXXIX. 521.Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) Zalaegerszegi Igazgatósága iratai
XXIX. 607.Zalaegerszegi Erdőgazdasági Nemzeti Vállalat irataiXXIX. 522.Zalaegerszegi Erdőgazdasági Nemzeti Vállalat iratai
XXIX. 608.Zalaegerszegi Állami Erdőgazdaság irataiXXIX. 523.Zalaegerszegi Állami Erdőgazdaság iratai
XXIX. 609.Babosdöbrétei "Göcseji úttörő" Mg. TermelőszövetkezetXXX. 104.Göcseji Úttörő Mgtsz, Babosdöbréte iratai
XXIX. 610.Bánokszentgyörgyi "Zöldmező" Mg. TermelőszövetkezetXXX. 108.Zöld Mező Mgtsz, Bánokszentgyörgy iratai
XXIX. 611.Batyki "Vörösmező" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 107.Vörös Mező Mgtsz, Batyk iratai
XXIX. 612.Csesztregi "Petőfi" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 120.Petőfi Mgtsz, Csesztreg iratai
XXIX. 613.Lentikápolnai "Dózsa Népe" Mg.Termelőszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIX. 614.Letenyei "Vörös Csillag" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 150.Vörös Csillag Mgtsz, Letenye iratai
XXIX. 615.Nagyrécsei "Vörös Október" Mg. TermelőszövetkezetXXX. 158.Vörös Október Mgtsz, Nagyrécse iratai
XXIX. 616.Novai "Vörös Zászló" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 162.Vörös Zászló Mgtsz, Nova iratai
XXIX. 617.Pördeföldi "Boldogulás" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIX. 618.Pötrétei "Új Világ" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 171.Új Világ Mgtsz, Pötréte iratai
XXIX. 619.Szentgyörgyvölgyi "Új Élet" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 179.Szentgyörgyvölgyi Mgtsz iratai
XXIX. 620.Vaspör-Velencei "Haladás" Mg. Termelőszövetkezet irataiHiányzik.Hiányzik.
XXIX. 621.Zalacsányi "Szabadság" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 190.Szabadság Mgtsz, Zalacsány iratai
XXIX. 622.Zalaegerszeg-Neszelei "Dicsőség Sztálinnak" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 192.Dicsőség Sztálinnak Mgtsz, Zalaegerszeg-Neszele iratai
XXIX. 623.Zalamerenyei "Felszabadulás" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 198.Felszabadulás Mgtsz, Zalamerenye iratai
XXIX. 624.Zalaszentgróti "Új Barázda" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 200.Új Barázda Mgtsz, Zalaszentgrót iratai
XXIX. 625.Zalaszentgyörgyi "Béke" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 201.Béke Mgtsz, Zalaszentgyörgy iratai
XXIX. 626.Zalaszentmihályi "Győz a Szocializmus" Mg. Termelőszövetkezet irataiXXX. 203.Győz a szocializmus Mgtsz, Zalaszentmihály iratai
XXIX. 627.Állami Mezőgazdasági Gépüzem Zalaegerszegi Alközpontjának irataiXXIV. 373.Állami Mezőgazdasági Gépüzem Zala Megyei Alközpontja iratai
XXIX. 628.Zala Megyei Gépállomások Igazgatósága irataiXXIV. 374.Állami Mezőgazdasági Gépüzem Zala Megyei Központja iratai
XXXI. 1.Dr. Gaál Antal irataiXIV. 43.Gaál Antal megyei tanács vb-titkára iratai
XXXI. 2.Kováts Ferenc igazságügyi szakértő irataiXIV. 44.Kováts Ferenc igazságügyi szakértő hivatalos iratai
XXXI. 3.Szabó Béla hagyatékából hátramaradt jegyzetek, iratokXIV. 45.Szabó Béla főlevéltárnok iratai
XXXI. 4.Degré Alajos hagyatékaXIV. 46.Degré Alajos levéltárigazgató iratai
XXXI. 5.Dr. Kustos Lajos hagyatékaXIV. 47.Kustos Lajos városi tanácselnök iratai
XXXI. 6.Dr. Izsák Imre személyi irataiXIV. 55.Izsák Imre Gyula csillagász iratai
XXXI. 7.Varga László volt megyei tanácselnök irataiXIV. 49.Varga László megyei tanácselnök iratai
XXXI. 8.Csuti János irataiXIV. 50.Csuti János városi tanácselnök-helyettes iratai
XXXI. 9.Vértényi Jenő irataiXIV. 51.Vértényi Jenő ügyvéd iratai
XXXI. 12.Dr. Körössy Rudolf lenti, majd zalaegerszegi ügyvéd iratai  
XXXII. 1.Plakátok és aprónyomtatványok gyűjteményeXV. 24.Nyomtatványok
XXXII. 2.Tiltakozó Nyilatkozatok az ENSZ beavatkozása ellen a magyar ügybeXV. 47.Az ENSZ-nek az 1956-os magyar ügyekbe való beavatkozása elleni tiltakozó nyilatkozatok gyűjteménye
XXXII. 3.A "Zala megye földrajzi nevei" eredeti gyűjtőíveinek gyűjteményeXV. 63.Zala megye földrajzi neveinek eredeti gyűjtőívei
XXXII. 4.Országgyűlési választási jegyzőkönyvekXXXIII. 12.Országgyűlési választások iratai
XXXII. 5.Tanácsi, önkormányzati választási jegyzőkönyvekXXXIII. 13.Helyhatósági választások iratai
XXXII. 6.Népszavazási jegyzőkönyvekXXXIII. 14.Népszavazások iratai
XXXII. 7.Társadalombiztosítási önkormányzat választási jegyzőkönyveiXXXIII. 15.Társadalombiztosítási választások iratai
XXXII. 8.Kéziratok gyűjteményeXV. 41.Kéziratok
XXXII. 9.Munkásmozgalmi vonatkozású közigazgatási iratok gyűjteményeXV. 23.Munkásmozgalmi vonatkozású közigazgatási iratok gyűjteménye
XXXIV. 1.Zalaegerszegi Állami Levéltár (közlevéltár) irataiVIII. 704.Zala Megyei Levéltár iratai
XXXIV. 2.Zala Megyei Levéltár irataiVIII. 704.Zala Megyei Levéltár iratai
XXXV. 13.KISZ Zala Megyei Bizottsága és szervezeteinek irataiX. 40.Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Zala Megyei Bizottságának és szervezeteinek iratai
XXXV. 24.MSZMP Lenti Községi Egységes Vezetősége és szervezeteinek irataiXXXV. 4.Magyar Szocialista Munkáspárt Lenti Járási (1979-1983: Városi-Járási, 1984-1989: Városi és Városkörnyéki) Bizottsága és szervezeteinek iratai
XXXV. 35.Zalai Hírlap Szerkesztősége és a Zala Megyei Lapkiadó Vállalat irataiVIII. 706.Zalai Hírlap Szerkesztősége és a Zala Megyei Lapkiadó Vállalat iratai
XXXV. 38.MKP Zala Vármegyei Bizottsága Titkársága irataiX. 22.Magyar Kommunista Párt Zala Vármegyei Bizottsága (Szervezete, Titkársága) iratai
XXXV. 39.MKP Balatonfüredi Járási Titkársága irataiX. 23.Magyar Kommunista Párt Balatonfüredi Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 40.MKP Keszthelyi Járási Titkársága irataiX. 24.Magyar Kommunista Párt Keszthelyi Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 41.MKP Lenti Járási Tikársága, Körzeti Titkárságai és szervezeteinek irataiX. 25.Magyar Kommunista Párt Lenti Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 42.MKP Letenyei Járási Titkársága, Köryeti Titkárságai és szervezeteinek irataiX. 26.Magyar Kommunista Párt Letenyei Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 43.MKP Nagykanizsai Járási Titkársága, Körzeti Titkárságai és szervezeteinek irataiX. 27.Magyar Kommunista Párt Nagykanizsai Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 44.MKP Nagykanizsai Városi Titkársága és szervezeteinek irataiX. 28.Magyar Kommunista Párt Nagykanizsai Városi Szervezete iratai
XXXV. 45.MKP Novai Járási Titkársága és Körzeti Titkárságai irataiX. 29.Magyar Kommunista Párt Novai Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 46.MKP Pacsai Járási Titkársága, Körzeti Titkárságai és szervezeteinek irataiX. 30.Magyar Kommunista Párt Pacsai Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 47.MKP Sümegi Járási Titkársága, Körzeti Titkárságai és szervezeteinek irataiX. 31.Magyar Kommunista Párt Sümegi Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 48.MKP Tapolcai Járási Titkársága, Körzeti Titkárságai és szervezeteinek irataiX. 32.Magyar Kommunista Párt Tapolcai Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 49.MKP Zalaegerszegi Járási Titkársága, Körzeti Titkárságai és szervezeteinek irataiX. 33.Magyar Kommunista Párt Zalaegerszegi Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 50.MKP Zalaegerszegi Városi Titkárásga és szervezeteinek irataiX. 34.Magyar Kommunista Párt Zalaegerszegi Városi Szervezete iratai
XXXV. 51.MKP Zalaszentgróti Járási Titkársága, Körzeti Titkárságai és szervezeteinek irataiX. 35.Magyar Kommunista Párt Zalaszentgróti Járási Titkársága (Szervezete) iratai
XXXV. 52.MKP MAORT üzemek szervezeteinek Központi Titkársága és szervezeteinek irataiX. 36.Magyar Kommunista Párt Magyar-Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) Központi Titkársága, Nagykanizsa iratai
XXXV. 53.MKP MÁV Zalaegerszegi Üzemi Szervezete irataiX. 37.Magyar Kommunista Párt MÁV Zalaegerszegi Üzemi Szervezete iratai
XXXV. 73.MINSZ Zala Megyei Bizottsága és szervezeteinek irataiX. 38.Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (MINSZ) Zala Megyei Bizottsága és szervezeteinek iratai
XXXV. 74.DISZ Zala Megyei Bizottsága és szervezeteinek irataiX. 39.Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) Zala Megyei Bizottsága és szervezeteinek iratai
XXXV. 83.SZDP-iratok gyűjteményeX. 21.Szociáldemokrata Párt Zala vármegyei szervezeteinek iratai