LEVELEK A MÚLTBÓL | 2024. június

2024.06.25.

Műtárgyak és festmények a levéltárban

Csizmadia László[1] főlevéltárnok 1923 októberében azt kérte Herbst Géza[2] alispántól, hogy a levéltári hivatali irodájában alakítsanak ki egy múzeumi szobát. Ezt a helyiséget használhatták volna a selejtezések alkalmával, míg az irodatisztet a rádióállomás által elfoglalt szobában helyezték volna el. Csizmadia irodájában körben olyan állványok elkészítését javasolta, amelyek alsó részén zárt szekrények, míg a felül nyitott könyvespolcokon a Vas vármegye könyvtárát helyezték volna el.

Az elképzelése szerint a tervezett ún. „vármegyei múzeumba” kerültek volna azok a tárgyak és okiratok, amelyek a megye fejlődését, történetét örökítették meg. Ide szándékozott gyűjteni a selejtezésnél előkerülő községi pecséteket, bélyegeket, rendelkezéseket, okiratokat, a közélettel kapcsolatos nyomtatványokat, családtörténeti okmányokat, térképeket és képeket a megye helységeiről. Ekkor már létezett a – szinte teljesnek mondható – vármegyei községi pecsét és bélyeggyűjtemény, a nyomtatvány és plakát-gyűjtemény, a selejtezéseknél előkerült autogramgyűjtemény, valamint régi hirdetmények, körözvények sora, a „történelmi és iparművészeti beccsel bíró nemesi diplomák, armálisok, megyei zászlók, fegyverek, térképek, plakettek és képek.[3] Csizmadia szerint ez az anyag folyamatosan gyarapodott, és azt tervezték, hogy a felsoroltak gyűjtésére az alispán felhívást bocsát ki a vármegye lakosságához, a kollekció további bővítése céljából.[4]

Ez a javaslat azonban nem valósult meg, mivel 1924-ben Csizmadia László távozott a levéltárosi állásából. Szerencsére azonban a hivatal 1924. szeptember 1-én történő átadásakor tételes leltár készült azokról a tárgyakról, dokumentumokról, amelyek bekerülhettek volna a létesítendő „vármegyei múzeumba.”

A levéltárban található átadásra kerülő tárgyak jegyzéke

1.       Ingaóra                                                                                                                                     1 db
2.       Magyar Szent Korona képe, 1640[5]                                                                                  1 db
3.       Vármegye falitérképe                                                                                                            1 db
4.       Magyarország térképe                                                                                                          1 db
5.       Balogh (Beödi) család címere festett                                                                                  1 db
6.       Balogh (Beödi) család címere festett fába faragva                                                           1 db
7.       Egy kisebb és egy nagyobb kép Vas vármegye országgyűlési képviselőiről, 1861      2 db
8.       Egy kisebb kép Vas vármegye jegyzői karról, 1863                                                          1 db
8.       Vas minták a megyekatonák felszereléséhez                                                                    4 db
10.     Gyertyatartók                                                                                                                         2 db
11.     Batthyány címer vasból                                                                                                        1 db
12.     Forgópisztoly                                                                                                                          1 db
13.     Régi hátultöltő fegyver                                                                                                          2 db
14.     Elkobzott fegyverek                                                                                                             10 db
15.     Nagyítóüveg                                                                                                                            1 db
16.     Bőrtáska kulccsal                                                                                                                    1 db
17.     Kardhüvely és kosár penge nélkül                                                                                       1 db
18.     Egy teljes kard felkötőszíjjal                                                                                                  1 db
19.     A megyeház régi kapujának zárja kulccsal                                                                         2 db
20.     A megyeház régi kapujának vassarka                                                                                 1 db
21.     Berzsenyi Dániel szobra gipszből                                                                                        1 db
22.     Zászlószalagok                                                                                                                        6 db
23.     Nemesi felkelési zászló                                                                                                         1 db
24.     Megyei nagyobb zászló                                                                                                         2 db
25.     Nemzeti zászlók                                                                                                                     2 db
26.     Megyei szolgák felszereléséhez egyes tárgyak                                                                 3 db
27.     Nemzetőri csákó 1848-ból                                                                                                 12 db
28.     Mosdótálak                                                                                                                             2 db
29.     Vizeskorsók                                                                                                                             2 db
30.     Víztartó                                                                                                                                    1 db
31.     Szombathelyi Dalárda pecsétnyomója 1863                                                                    1 db
32.     Szegedy család címere selymen                                                                                         1 db
33.     Latinovich család címere selymen                                                                                      1 db
34.     Petőfi arcképe                                                                                                                        1 db
35.     Fejvédő rostély vívógyakorlatokhoz                                                                                    1 db
36.     Koronázási 1868. évi bandérium felszereléséhez egyes tárgyak
37.     Vas vármegye régi pecsétnyomói, köztük a legrégibb a XVII. századból[6]

  


[1] Csizmadia László (Győr, 1884. június 27. – Bp., 1938. december 20.) levéltáros, újságíró.

[2] Herbst Géza (Németújvár, 1864. november 12. – Szombathely, 1938. április 23.) főjegyző, alispán, udvari tanácsos.

[3] HU-MNL-VaML-IV.405.b. 1920/1924.

[4] HU-MNL-VaML-IV.405.b. 1920/1924.

[5] A szóban forgó kép részletes leírását és annak latin szövegét a 19. század végén több újságban publikálta Balogh Gyula és dolgozatának kézirata megtalálható a főlevéltárnok Vas Vármegyei Levéltárban őrzött gyűjteményében. Lásd: HU-MNL-VaML-XIV.44. 6.dob.; Balogh Gyula: Mikor ferdült el a magyar Szent Koronán a kereszt? = Vasvármegye, 1897. ápr. 18; Balogh Gyula: Mikor ferdült el a szent korona keresztje? = Pesti Napló, 1899. júl. 6. 12. p.

[6] Hu MNL VaML IV.405.b. 2934/1938

 

Bajzik Zsolt


(HU-MNL-VaML-IV.405.b. 2934/1938.)

Utolsó frissítés:

2024.07.01.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges