Magyar Történelmi Archívum

 

A Magyar Történelmi Archívum az Archív Kiadó olyan reprintsorozata, amely a magyar történelem szempontjából döntő fontosságú dokumentumok hű másolatait tartalmazza. A közreadott dokumentumok a Magyar Országos Levéltár gyűjteményének részét képezik. Az oklevélmásolatokat szakértői kommentárokkal látják el, részben a Levéltár munkatársainak közreműködésével.

A sorozat eddig megjelent részei:

2005

1. Aranybulla (1222)
2. A trianoni békeszerződés (1920)

2006

3. Mária Terézia trónra lépése (1741)
4. „Habár fölül a gálya…” (1956)
5. Mátyás király (1443–1490)
6. Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezése (1848)
7. Az ónodi országgyűlés (1707)
8. A bécsi béke (1606)
9. IV. Károly visszatérési kísérletei (1921)
10. A Függetlenségi Nyilatkozat (1849)
11. Bárdossy László miniszterelnöki kinevezése (1941)
12. Két király közt (1526–1541)
13. A Kiegyezés (1867)
14. Bethlen-konszolidáció (1921–1932)
15. Az Akadémia megalapítása (1825)

2007

16. A tatárjárás Magyarországon (1241–1242)
17. A milleniumi ünnepségek (1896)
18. A jakobinusok katekizmusa (1795)
19. Az őszirózsás forradalom
20. Az aradi vértanúk (1849)
21. Eger várának ostroma (1552)
22. A Nemzeti Múzeum megalapítása (1807)
23. Az első világháború kitörése (1914)
24. Teleki Pál lemondása és öngyilkossága (1941)
25. Mohács (1526)
26. A szentgotthárdi csata és a vasvári béke (1664)
27. I. Nagy Lajos és az ősiség törvénye (1351)
28. Bethlen Gábor (1620)
29. Árpád-házi Szent Erzsébet

További információk a kiadó honlapján: http://www.archiv-kiado.com/