In Memoriam Rozs András

2023.10.18.

In Memoriam Rozs András

1947–2023

Október 13-án elhunyt Rozs András kollégánk, a Baranya Vármegyei Levéltár emblematikus munkatársa. 1981-től 1993-ig, majd 1998-tól 2007-es nyugdíjba vonulásáig dolgozott intézményünkben levéltárosként, majd főlevéltárosként. Kiemelkedő tevékenységet folytatott az 1945 utáni pártiratok rendezésével, az iratokhoz készített segédleteivel nagyban hozzájárult Baranya megye és Pécs 20. századi történetének feltárásához. Széles kronológiai síkon végezte kutatásait. Érdemben foglalkozott 18–20. századi pécsi polgárcsaládokkal, a 19. század első felével a siklósi Batthyány uradalom történetén keresztül, továbbá a 20. század második felének pécsi és baranyai közigazgatásával. A 18–20. századi Baranya megyei és Pécs városi helytörténet, társadalom-, politika- és gazdaságtörténet témakörében számos publikációt jegyzett hazai szaklapokban, emellett nemzetközi szinten is képviselte a baranyai társadalomtörténeti kutatást. 1991-től kutatta az 1956. évi forradalom és szabadságharc Baranya megyei, illetve pécsi történetét, alapos és széleskörű forrásfeltáró tevékenysége alapozta meg a Baranya Vármegyei Levéltár 56-os gyűjteményét. A témakörben számos önálló tanulmánya jelent meg, emellett több nívós tanulmánykötet szerkesztőjeként, tudomány- és konferenciaszervezőként is segítette az 1956-os forradalom helyi eseményeinek feltárását. Rozs Andrásnak köszönhetjük a Mecseki Láthatatlanok tevékenységének tudományos igényű és hiteles feldolgozását. 1956 pécsi és baranyai hőseinek áldozatvállalását bemutató írásai biztos alapot fognak jelenteni mind a forradalom helyi eseményei iránt érdeklődők, mind pedig a témakör jövőbeli kutatói számára. Közvetlen személyisége, odaadó munkája és példaértékű hivatástudata mintául szolgál minden kollégánk számára.


 

 

Utolsó frissítés:

2023.12.06.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges