EFOP-4.1.9-16-2017-00021

„Levéltári legendák nyomán” – A Soproni Levéltár oktatási tereinek megújítása, infrastrukturális fejlesztése, pedagógiai programjainak kialakítása és rendszeresítése

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 19 997 415 forint vissza nem térítendő támogatást kapott oktatási infrastruktúra kialakítására és fejlesztésére.

 

A MNL GyMSM Soproni Levéltárának az EFOP-4.1.9-16-2017-00021 sz. pályázati projektjének legfőbb célja az, hogy az említett projekt keretében megvalósult fejlesztések felhasználásával és az ezekre kialakított levéltár-pedagógiai programjával (ld. részletes A Soproni Levéltár levéltárpedagógiai programja 20190903 c. mellékletként csatolt dokumentum) bekapcsolódjon és támogassa a közoktatást, segítve ezzel a helyi (városi) illetve a vidéki általános és középiskolákban dolgozó pedagógusok munkáját és a tanulók fejlődését.

            Levéltár-pedagógiai programunkkal és a pályázati keretek között megvalósult és a későbbiek során még megvalósulandó fejlesztésekkel elsődleges célunk, hogy a hozzánk érkező diákcsoportok száma évente 150 fő helyett legalább 300 fő legyen, valamint az iskolákkal szorosabb és állandó együttműködést alakítsunk ki. (Ennek érdekében alkotta meg Levéltárunk az Együttműködési megállapodást. Tartalmát ld. azonos c. dokumentumként csatolt mellékletben.)

            Ennek érdekében öt levéltár-pedagógiai foglalkozást dolgoztunk ki, és hirdettünk meg az általános és középiskolák számára, melyek a következők: 1. Hát Neked mi van a hátizsákodba? Az enyémben …; 2. Életünk lenyomatai a levéltárban; 3. „Amerikából jöttem, mesterségem címere LS - Levéltáros!”; 4. A hely, ahol élek – Sopron története a levéltári források tükrében; 5. A Város élén – Polgármesterek, városbírák, a városi elit a kora újkori Sopronban. (részletes ismertető ld. Tisztelt Pedagógusok szórólap c. dokumentumban.)

            A meghirdetett levéltár-pedagógiai órák mellett első alkalommal teszünk kísérletet egy városi szintű történelem szakkör elindítására. (ld. Levéltári legendák nyomában szakkör szóróanyag c. dokumentum.) A 2019. október elsején induló szakkör a 11–12. évfolyamos diákok számára nyújt felkészülési lehetőséget közép- illetve emelt szintű történelem érettségire, olyan módon, hogy helytörténeti vonatkozású források segítségével erősíti a résztvevő diákok forráselemző képességeit, valamint az írásbeli érettségi követelményében megjelenő rövid, hosszú és komplex esszéírás gyakorlására ad lehetőséget. (részletes leírás ld. A Soproni Levéltár levéltárpedagógiai programja 20190903 c. dokumentum 5 fejezet Melléklet.)

            Mind a levéltár-pedagógia, mind a szakköri foglalkozások óravázlatainak kidolgozása során figyelembe vettük és felhasználtuk a pályázaton keresztül megtörtént fejlesztéseket. A foglalkozások helyszínén (levéltári könyvtárterem) végbement változások csoport foglalkozások megtartását is lehetővé teszik, a 6 darab trapéz asztal 3-5 fős csoportok kialakítására alkalmas. A 30 darab szék nagylétszámú csoportok, osztályok kényelmes fogadására, illetve felnőtt csoportok számára előadások tartására nyújt lehetőséget. A foglalkozások során a 6 darab tanulói laptopnak köszönhetően mini kvíz játékok megtartására is lehetőség nyílik.

            A levéltár-pedagógiai, valamint a szakköri foglalkozások a tantervi elvárásoknak megfelelően lettek kialakítva. A foglalkozások fejlesztő jellegűek, és a hagyományos témakibontás mellett a pályázatnak köszönhetően lehetőségünk van digitális tartalmak és ITK eszközök alkalmazására is.

            A fent elmondottak a 2019/2020-as tanévre szólnak. A későbbiek során ugyanis (következő tanévtől) ezeket a foglalkozásokat kiegészítve kínálni szeretnénk egyéb foglalkozásokat is, melyek kimondottan a SNI tanulóknak szólnának. Ennek elérésének és megvalósulásának érdekében Levéltárunk 2020. januárjától a helyi iskolákban dolgozó gyógypedagógusokkal is felveszi a kapcsolatot. Az általuk nyújtott útmutatás alapján kerülnek majd kidolgozásra a SNI tanulóknak szóló levéltár-pedagógiai foglalkozások.   

             

Projekt adatai:

A kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Levéltár

A projekt címe: „Levéltári legendák nyomán” – A Soproni Levéltár oktatási tereinek megújítása, infrastrukturális fejlesztése, pedagógiai programjainak kialakítása és rendszeresítése

A szerződött támogatás összege: 19 997 415 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00021