EFOP-4.1.9-16-2017-00019

Levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastruktúrájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárában

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 19 988 558 forint vissza nem térítendő támogatást kapott oktatási infrastruktúra kialakítására és fejlesztésére.

 

A projekt célja, hogy a levéltárban megteremtsük az infrastrukturális feltételeket ahhoz, hogy az intézmény bekapcsolódhasson az informális tanulás folyamatába, erősítve a levéltár oktatási-képzési szerepét és bővítve a levéltár-pedagógiai szolgáltatások palettáját.  Az MNL Heves Megyei Levéltára is meg szeretne felelni annak a megerősödött társadalmi elvárásnak, hogy a levéltár nyitott legyen, a nemzet kulturális örökségét képező dokumentumait élményszerűen ismertesse és mutassa be az érdeklődőknek. A levéltár társadalmi ismertsége és beágyazottsága nagyban múlik azon, hogy milyen képet alakít ki magáról a fiatal generációkban. Úgy gondoljuk, hogy a kialakítandó modern környezetben, számítógépes bemutatókkal, programokkal támogatott levéltári foglalkozások a fiatalok, az általános és középiskolások számára is vonzóvá tehetik az amúgy kissé avíttnak tűnő levéltárat és elősegíthetjük, hogy nyitott, a saját és a nemzet múltja iránt érdeklődő, kreatív emberré váljanak, ami saját kutatásokra ösztönözheti őket.

 

A projekt keretében forráselemző és kutatás-módszertani órákat, irattani, iratkezelési fejlesztő foglalkozásokat fogunk tartani egyetemi hallgatóknak, a helytörténet iránt érdeklődőknek, a családfakutatóknak olyan tanulási helyszínt biztosítva, ahol hatékonyan tudnak bekapcsolódni az egész életen át tartó tanulás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.                       

A nem formális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításához megtörtént egy akadálymentesített helyiség korszerűsítése, a tanulási és szolgáltató tér kialakítása, az oktatótérhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása, átalakítása. Az oktatási funkciónak megfelelő bútorzattal és a szükséges IKT eszközökkel berendeztünk egy modern, informatikai és multimédiás eszközökkel felszerelt 16 munkaállomásos oktatótermet, ami a levéltár szolgáltatásfejlesztésének infrastrukturális hátterét biztosítja.

Levéltárunk alapfeladata és gyűjtőköre révén kapcsolatban áll a megye maradandó értékű iratokat őrző iratképzőivel, közművelődési munkája során pedig szoros szálak fűzik az egyetemhez, iskolákhoz, más közgyűjteményekhez, egyesületekhez, alapítványokhoz. Ez a kulturális hálózat biztos alapot ad a levéltár-pedagógiai projektek gördülékeny megvalósításának is. 

A levéltár a nemzet emlékezete, a múlt írott forrásainak az őrzőhelye. A jogszabályokban foglaltak szerint részben igazgatási feladatokat végzünk, részben pedig tudományos tevékenységet folytatunk. Mindezek mellett alaptevékenységünk közé tartozik a közművelődési tevékenység, ideértve az oktatásban való részvételt is. Az utóbbi években megélénkült az iskolák érdeklődése a levéltár iránt. Önálló vagy más megyei közművelődési intézményekkel közösen szervezett rendezvényeink, levéltári foglalkozásaink (1956-os emlékkiállítás, a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás, levéltári órák a Határtalanul program keretében, egyetemi hallgatók részére, levéltár-pedagógiai foglalkozások a Reformáció Emlékév alkalmából, Hetedíziglen családtörténeti projekt stb.) sok látogatót, diákot, hallgatót vonzottak.

Visszajelzéseik alapján elmondható, hogy igénylik a színvonalas programokat, a kellemes környezetet, az informatív, kreatív eszközökkel ellátott kiállításokat és a helytörténeti ismereteket bővítő szolgáltatásokat. A projekt révén lehetőséget biztosítunk a helytörténet írott forrásainak megismerésére, az iratok információértékének feltárására és azok beépítésére a kulturális tudatba, erősítve ezáltal a lokálpatriotizmust. A múlt megismerése során a diákok, hallgatók szemléletmódja nemcsak a köztörténetben szélesedik, hanem ráirányul a figyelem a személyes történelemre is. Családja, települése történetének feltárásával erősödik identitástudata, a harmonikus, tudatos felnőtté válásban fejlődnek személyiségjegyei. Célunk, hogy a történelmet tanuló diákoknak tudásszintjükhöz, képességeikhez illeszkedő módon lehetőséget adjunk a múlt tevékenységek révén történő megismeréséhez olyan levéltári foglalkozások megtartása révén, melyek során a hozzánk látogatók a múlt különböző darabkáit interaktív módon ismerhetik meg.

A különböző korcsoportok számára alkalmas, kreatív levéltár-pedagógiai eszközrendszer segítséget nyújt abban, hogy a történelemoktatásban is helyet kapjon az empirikus ismeretszerzés, a kutatásmódszertan és az írott emlékek felhasználásával történő múltrekonstrukció. Közművelődési koncepciónk és levéltár-pedagógiai tevékenységünk a levéltárban őrzött iratanyagra alapozódik, ami nem csupán illusztrálja a történelemkönyvekben foglaltakat, s kiegészíti a történelemórán elhangzottakat, hanem a helyi, lokális események és folyamatok megismerhetővé tételével elmélyíti a diákok tudását és tágítja szellemi horizontjukat.

Ehhez szükséges a múlt írásos emlékeinek szakszerű interpretálása. A következő öt évben évente minimum 20 alkalommal tervezzük, hogy az MNL Heves Megyei Levéltárában őrzött felbecsülhetetlen eszmei értékkel bíró iratállományt tematikus foglalkozások keretében minél szélesebb körben megismertessük, melyek közül a teljesség igénye nélkül megemlítjük a Papír, irat, nyelv, stílus – középkori oklevelek, Családtörténet, Régi pecsétek, új címerek, Eger és Gyöngyös épített öröksége, Topográfiai időutazás Egerben, Literatúra a levéltárban, Lenkey útja Egertől Aradig, Hatvanasok és tízes-honvédek a Nagy Háborúban, Trianon hagyatéka című foglalkozásokat. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Projekt adatai:

A kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Levéltár

A projekt címe: „Levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastruktúrájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárában”

A szerződött támogatás összege: 19 988 558 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00019