EFOP-4.1.9-16-2017-00020

Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatótér kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 19 993 529 forint vissza nem térítendő támogatást kapott oktatási infrastruktúra kialakítására és fejlesztésére.

 

A 21. század kihívásainak megfelelően az MNL központi és tagintézményi projektjeiben egyre nagyobb szerepet kapnak a levéltár-pedagógia, az egész életen át tartó tanulást segítő projektek. Az oktatási intézmények részéről is megnőtt az igény a tanórán kívüli, tanulási kompetenciákat és kulturális tudatosságot fejlesztő foglalkozások iránt. Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára már évek óta bekapcsolódott az informális oktatás rendszerébe, az intézményben képesség- és kompetenciafejlesztő foglakozások folynak, de a Központjában, Debrecenben a feltételek nem voltak adottak az igények magas szintű kielégítéséhez, a kreatív és interaktivitást is lehetővé tevő oktatáshoz. Jelen pályázat keretében megvalósuló oktatást és ismeretterjesztést elősegítő infrastrukturális fejlesztéssel kialakításra került egy korszerű oktatótér, ahol a hagyományos és online levéltári szolgáltatásokhoz való hozzáférést növeltük, nemcsak az egészségesek, hanem a fogyatékkal élők számára is. Ezáltal az intézmény – építve meglévő tudástranszferére – képes hatékonyan bekapcsolódni az informális oktatás rendszerébe.

Az általunk választott bútorok (trapéz alakú asztalok, rakásolható székek) és eszközök (laptopok, hordozható pulpitus beépített hangosító rendszerrel stb.) segítségével az oktató tér a célcsoportok igényei szerint alakítható ki. Ezekkel lehetővé tesszük a közös és a kiscsoportos (2–6 fő) munkát, illetve lehetőség van levéltár-ismertető előadások tartására, akár nagyobb létszámú csoportok számára is. Az infrastrukturális fejlesztések után kialakított többfunkciós oktatótér alkalmas az iskolán kívüli tanulást, kreativitást fejlesztő számítógépes, kézműves jellegű és forrásfeldolgozó foglalkozások tartására, valamint az ezeket kiegészítő kiállítások megrendezésére is. Építhetünk a már meglévő tudásbázisunkra, amely levéltári forrásokra építve családtörténet/családfakutatás, helytörténet, reformáció, holokauszt, I. világháború, bűn és bűnhődés a 18. században/zsiványok témakörökben segíti az informális oktatásban való részvételt, fejleszti a kulturális kompetenciát, növeli az egész életen át tartó tanulásban résztvevők számát.

A kialakított oktatóteremben – igény szerint – 10–50 fős csoportokat tudunk egy-egy levéltár-pedagógiai foglalkozás, történelmi előadás, illetve kisebb levéltári rendezvény alkalmával fogadni.

Az oktatóterem kialakítása során a már meglévő helyiség korszerűsítésére (festés, burkolás, villamoshálózat kiépítése stb.) került sor. A beszerezni kívánt informatikai eszközöket egyrészt az oktatáshoz (laptopok, projektor stb.), másrészt az órák előkészítéséhez használjuk. Szintén ezeket a célokat támogatják a szoftverek is. A laptopok lehetőséget biztosítanak a foglalkozások interaktívvá tételében, segítségükkel kipróbálhatják/használhatják a foglalkozások résztvevői a levéltári adatbázisokat és a digitalizált iratokat. A megvalósuló fejlesztésekkel meg szeretnénk szólítani a fogyatékkal élő személyeket is, mivel az oktatóterem infokommunikációs akadálymentesítésére indukcióshurok erősítőt szereztünk be.

A megvásárolt kiállítási vitrinek és eszközök segítségével a foglalkozásokhoz kapcsolódó eredeti levéltári forrásokat (iratokat, köteteket, térképeket, okleveleket stb.) tudunk bemutatni egy-egy időszaki kiállítás keretében.

Az oktatótér kiépítése mellett a szükséges infrastrukturális fejlesztésekhez tartoznak a kiszolgáló helyiségek (mosdó, ruhatár, tároló helyiség) kiépítése, korszerűsítése is.

Együttműködő partnereink a debreceni és a megyei általános, közép- és felsőfokú iskolákból kerülnek ki. A pályázat megvalósítása lehetőséget teremthet arra, hogy a jövőben még inkább meg tudjuk szólítani és be tudjuk vonzani a megye diákságát és felnőtt lakosságát a levéltárba, és be tudjuk mutatni nekik az itt őrzött gazdag forrásanyagot. Erősíthetjük a levéltárnak, mint kulturális intézménynek a tudásbázis szerepét, jelentőségét a nem formális és informális oktatásban és az egész életen át tartó tanulásban.

 

Projekt adatai:

A kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Levéltár

A projekt címe: „Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatótér kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában”

A szerződött támogatás összege: 19 993 529 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00020