Szőcs Tibor

Szakmai önéletrajz – Szőcs Tibor


Személyi adatok

Név: Szőcs Tibor

Születési hely, idő: Budapest, 1982. április 10.

Fokozat: PhD (BTK-35/2013.; Szegedi Tudományegyetem, 2013. november 11.)

Munkahely

Szegedi Tudományegyetem „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ” projekt „Információs Társadalom Alprogram” – tudományos segédmunkatárs (2010–2011)

(MTA) TKI–(HIM)–SZTE–MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, segédmunkatárs (2012–2014), munkatárs (2014–2022) főmunkatárs (2022–)
 

Kutatási területek

A késő Árpád-kor és az Anjou-kor története (13–14. század); Árpád- és Anjou-kori intézménytörténet (nádor, országbíró); a korszak diplomatikai anyagának elemzése (Damus pro memoria-oklevelek, keltezetlen oklevelek beazonosítása); az Árpád- és Anjou-kori jogtörténet; mongol-magyar kapcsolatok a 13. század második felében
 

Publikációs lista

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026784&view=simpleList

Academia.edu: https://medievalia.academia.edu/Sz%C5%91csTibor


Nyelvismeret

angol középfokú komplex (C) típusú államilag elismert nyelvvizsga 2006

latin középfokú komplex (C) típusú államilag elismert nyelvvizsga 2007

német középfokú komplex (C) típusú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvvizsga, ELTE, Idegen Nyelvi Lektorátus 2006

 

Ösztöndíjak

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (3 évre) 2014–2017


Díjak, elismerések

XVII. OTDK Humántudományi szekció 1. helyezés (2005)

Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének nagydíja a XXVII. OTDK-n bemutatott munkáért (2005)

Akadémiai Ifjúsági Díj (2014)

Kristó Gyula-díj (2014)

A Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány elismerő oklevele (2017)

 

Kutatási programokban, munkacsoportokban való részvétel

2010–2011: Szegedi Tudományegyetem „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ” projekt „Információs Társadalom Alprogram”

2012–: Anjou-kori Oklevéltár szerkesztési munkálataiban való részvétel

2019–2020: Források a Magyar Királyság kereskedelemtörténetéhez I–II. című forráskiadvány programjának részeként latin nyelvű források átírása, azokhoz apparátus készítése (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, programvezető Weisz Boglárka)

2021: „Pápai oklevelek regesztázása Potthast repertóriuma alapján” megbízás teljesítése (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, programvezető Szovák Kornél)