C. Tóth Norbert kutatócsoport-vezető

Szakmai önéletrajz – C. Tóth Norbert

 

Személyi adatok

Név: (C.) Tóth Norbert

Születési hely, idő:  Cegléd, 1974. március 28.

Fokozat: PhD (P-1795/2005, ELTE, 2005. október 20.); az MTA doktora (2018)


Munkahely:

Magyar Tudományos Akadémia–Magyar Országos Levéltár Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs (1997–2001), munkatárs (2001–2006); MTA–Szegedi Tudományegyetem–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, tudományos munkatárs (2007–2009), főmunkatárs (2010–2011); MTA (ELKH)–Hadtörténeti Intézet és Múzeum–SZTE–MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs (2012–2021), kutatócsoport-vezető (2021–2022); ELKH–MNL–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport vezetője (2022–)

MNL főlevéltárosa (2021–)

Árpád Múzeum, Ráckeve, történész (2021–)

 

Kutatási területek

Középkori magyarországi források kiadása; Magyarország története a késő középkorban; archontológiai munkák az egyházi és világi tisztségviselőkről; mezővárosok története; intézménytörténet

 

Publikációs lista

MTMT azonosító: 10012679

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012679

Academia.edu: https://medievalia.academia.edu/NorbertT%C3%B3th

 

Nyelvismeret

latin és angol középfokú C típusú nyelvvizsga

 

Ösztöndíjak

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj A középkori Magyar Királyság megyéinek járásai és azok kialakulása című témában (2006. szept. 1.–2009. aug. 31.)

Habsburg Kutatási Ösztöndíj Egy Habsburg-hű nagyúr különös házassága (Bátori István nádor és Zsófia mazóviai hercegnő esküvője) című témában (2009. szept. 1.–2010. máj. 31.)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyarország késő-középkori főpapi archontológiája (1458–1526) című témában (2011. szept. 1.–2014. aug. 31.)

Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, Alkotói támogatás A Magyar Királyság nádora. A nádori intézmény története 1342–1530 között munkacímű tudományos monográfia megírására (pályázati azonosító: 3802/05202) (2014. szept. 22.–2015. szept. 22.)

 

Díjak

Akadémiai Ifjúsági Díj (2004)

Kristó Gyula Díj (2011)

 

Kutatási programok

2012. jan. 1.–2017. máj. 31.: Magyarország világi archontológiája 1458–1526. (OTKA K 100749.) című pályázat tagja

2018. dec. 1.–2020. nov. 30.: Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában (NKFI-1 KH 130473) című pályázat tagja

2020. dec. 1.–2024. nov. 30.: A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és a Jagelló-korban (1458–1526). Életrajzi lexikon (NKFI-1 K 134690) című pályázat tagja

 

Tudománypolitikai részvétel

Báthory Miklós váci püspök Emlékbizottság tagja (2006. febr. 25.–2007. febr. 24.)

MTA II. osztálya köztestületi tagja (2007–)

                Történettudományi Bizottságának köztestületi tagja (2021–2023)

                Bolyai János Kutatási Ösztöndíj tudományterületi szakértője (2022–2024)

Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány kuratóriumi tagja (2009–)

Magyar Történelmi Társulat tagja (2011–)

                igazgatóválasztmányi tag (2011–2015)

                igazgatóválasztmányi tag és a revizori bizottság tagja (2019–2022)

                igazgatóválasztmányi tag és a revizori bizottság elnöke (2022–)

PTE Egyháztörténeti Kutatóközpontja sorozatának, a Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi szerkesztőbizottsági tagja (2019–)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj tudományterületi szakértője (2019–2021)

Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőbizottsági tagja (2020–)