Lakatos Bálint

Szakmai önéletrajz – Lakatos Bálint

Személyi adatok

Név: Lakatos Bálint

Születési hely, idő: Budapest, 1983. május 20.

Fokozat: PhD (P-4168/2013, ELTE, 2013. december 11.)

Munkahely: (MTA) TKI–(HIM)–SZTE–MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, segédmunkatárs (2012–2014), munkatárs (2015–2022) főmunkatárs (2022–)


Kutatási területek

Magyarországi követek, követjárások és diplomáciai kapcsolatok a Jagelló-korban (1490–1526); Városok és mezővárosok a XV–XVI. századi Magyar Királyságban, a magyarországi egyházi középréteg és a humanizmus Magyarországon a XV–XVI. században

Publikációs lista

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10026783&com_on=1&&size=1000&page=1&labelLang=hun

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1502-713X

Academia.edu: https://medievalia.academia.edu/BálintLakatos

Nyelvismeret

angol felsőfokú (Euro English Language Examination C1 kétnyelvű) komplex (C) típusú államilag elismert nyelvvizsga 2007

latin felsőfokú (2007: egyetemi diploma)

francia alapfokú komplex (A+B) típusú államilag elismert nyelvvizsga 2006

német középfokú komplex (C) típusú nyelvvizsgával egyenértékű érettségi 2001

horvát nyelvismeret (szakirodalom olvasása), olasz (társalgási szint)

Ösztöndíjak

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Róma, Vatikán, 1 hónap) 2008. április

ÖAD Ernst Mach Stipendium (Bécs, 3 hónap) 2010. máj.–júl.

MÖB Collegium Hungaricum (CH2) ösztöndíj (Bécs, 2 hónap) 2010. szept.–okt.

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Róma, Vatikán, 1 hónap) 2010. november

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Róma, Vatikán, 1 hónap) 2011. november

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Róma, Vatikán, Trento, 2 hónap) 2012. nov.–dec.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (3 évre) 2016–2019

Díjak, elismerések

Balassi-emlékérem (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest) (2001)

XXVII. OTDK Humántudományi Szekció középkori magyar történeti ülésszak, 2. helyezés (2005)

Akadémiai Ifjúsági Díj (2015)

Kubinyi András-díj (2020)

Kutatási programokban, munkacsoportokban való részvétel

2004–2006: OTKA T 047136 ny. számú pályázat “Attikai szónokok, papirusztöredékek kutatása és kiadása, Janus-vocabularium, stb.”

2005–2006: “Történeti emlékkönyvek repertóriuma” c. bibliográfia szerkesztési munkálatai az ELTE Eötvös Collegium Történész Műhelyében

2006–2012: Korabinszky János Mátyás 1804-ban megjelent “Atlas Regni Hungariae portatilis”-éhez névmutató készítésére létrejött csoport munkájában való részvétel (ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék, Bak Borbála, Reisz T. Csaba vezetésével)

2012–: Zsigmondkori oklevéltár szerkesztési munkálatai (a XII. kötettől)

2012–2015: OTKA K 100749. sz. kutatási programjához (Magyarország világi archontológiája 1458–1526) archontológiai adatok biztosítása külföldi követjelentések feltárásával (megbízási szerződéssel, MTA BTK TTI, Horváth Richárd vezetésével)

2015–2016: OTKA K 105916 sz. „Az 1515-ös bécsi fejedelmi találkozó története” c. kutatási programjában való részvétel (forrásgyűjtés és tanulmányírás; megbízási szerződéssel, MTA BTK TTI, Tringli István vezetésével)

2020–2024: NKFIH K 134690 sz. „A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és Jagelló-korban (1458–1526). Életrajzi lexikon” c. kutatási programjában való részvétel (1521–1525 közötti Habsburg-diplomaták követjelentéseinek kiadása, ill. a lexikon szerkesztési munkálataiban való részvétel, ELKH BTK TTI, Neumann Tibor vezetésével)