Mikó Gábor

Szakmai önéletrajz – Mikó Gábor

Személyi adatok

Név: Mikó Gábor

Születési hely, idő: Budapest, 1986. 07. 25.

Fokozat: PhD (P-4586/2015, ELTE)

Munkahely

(MTA) TKI–(HIM)–SZTE–MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, segédmunkatárs (2012–2015), munkatárs (2015–2022), főmunkatárs (2022–)

ELTE BTK, Középkori Történeti Tanszék, egyetemi adjuntkus (2022–)

 

Kutatási területek

Zsigmondkori oklevelek szisztematikus feltárása; középkori országgyűlések történetének kutatása, dietális iratok publikálása; a Corpus Juris Hungarici kiadástörténetének historiográfiája; 1526 előtt krónikairodalom kutatása, a forráskorpusz bővítése új szövegek kiadásával; magyar-oszmán határháborúk Jagelló-kori történetének rekonstrukciója

Egyetemi oktatás

Általános középkortörténeti szemináriumok; diplomatikai és módszertani szakszemináriumok tartása a BA, Középkortörténeti MA és PhD-képzésben részt vevő hallgatók számára (ELTE BTK, Budapest)

Publikációs lista

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10031391

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4303-2673

Academia.edu: https://medievalia.academia.edu/GáborMikó

Nyelvismeret

angol   tárgyalóképes szint

német  tárgyalóképes szint

latin     szövegolvasás

 

Ösztöndíjak

ÚNKP-ösztöndíj (Bolyai+-keret; ELTE 20-5-372) 2020 – 2021

ÚNKP-ösztöndíj (Bolyai+-keret; ELTE 14325/236) 2019 – 2020

MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj (BOO20/18/2) 2018 – 2021

NKA Alkotói Ösztöndíj (201102/02924) 2017 – 2018

Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Bécs, 2 hónap) 2012

 

Kutatási programokban, munkacsoportokban való részvétel

2012– jelenleg is: Zsigmondkori oklevéltár szerkesztési munkálatai (a XIII. kötettől)

2021– jelenleg is: Decreta Regni Hungariae 1000–1301 – Az Árpád-kori törvények kritikai kiadása (az Árpád-ház Program keretében)

2020– jelenleg is: NKFIH K 134690 sz. „A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és Jagelló-korban (1458–1526). Életrajzi lexikon” c. kutatási programjában való részvétel (Jagelló-kori formuláskönyvek vizsgálata, ELKH BTK TTI, Neumann Tibor vezetésével)