XXXVII. Megyei jogú városi, városi és községi önkormányzatok

Az 1989. évi rendszerváltoztatás következtében Magyarországon és ezzel együtt Komárom-Esztergom megyében megszűnt az 1950-től működő tanácsrendszer. Az 1990. évi LXV törvény – a helyi önkormányzatokról – életbelépése alapvetően megváltoztatta az ezt megelőző évtizedek viszonyait.

Komárom-Esztergom megye közigazgatási területén Tatabánya az egyetlen megyei jogú város, amelynek az 1990 után keletkezett iratanyaga nem a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, hanem Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának gyűjtőkörébe tartozik.

 A megye területén lévő városi és községi önkormányzatok legfontosabb feladatai közé a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés, a csatornázás, a köztemető és a helyi közutak és közterületek fenntartása tartozik. Gondoskodniuk kell ezeken kívül a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységekről, a sport támogatásáról és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésének biztosításáról. Ezeknek a feladatoknak az ellátása a demokratikusan választott és demokratikusan működő képviselő testületet és annak szerveit illetik meg.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezik a körjegyzőség létrehozásának szabályairól, aminek több együttes feltétele van melyek közül az egyik legfontosabb az, hogy az ezernél kevesebb lakosú községek hozzák létre. Az ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet ugyan körjegyzőségben, sőt a körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehet. További feltétel még, hogy a megyén belül egymással határos községek alakíthatják csak meg a körjegyzőséget, amit elsősorban az államigazgatási ügyek indokolnak, mivel a jogorvoslatok elbírálása más-más megyéhez való tartozás esetén bonyolult helyzetet eredményezhetne, miután a körjegyzőségnél mindenfajta ügytípus megjelenik.

A Komárom-Esztergom megye területén lévő városi és községi önkormányzatok 1990 után keletkezett iratainak átadása folyamatban van, ezért az iratanyagról csak az átvétel végleges lezárulása után tudunk bővebb tájékoztatást adni.