XXX. Szövetkezetek

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek iratanyagát közgyűlési jegyzőkönyvek, munkaügyi anyagok (bérkartonok, bérjegyzékek), szerződések, műszaki dokumentáció, statisztikák, mérlegek, zárszámadások képezik.

A levéltár őrizetében lévő tsz-ek közülük jelentősebb mennyiségű anyagával említendő az Esztergomi Úszófalu halászati szövetkezet és több szőnyi tsz. Kisebb anyagát őrizzük az Oroszlányi Jó Szerencsét! és a Csatkai Rákóczi Tsz-nek. Itt említendő még a Tsz zárszámadások levéltári gyűjteménye is. Tsz-ekkel kapcsolatos anyagot találhatunk a járási tanácsok és a megyei tanács mezőgazdasági anyagában. A komáromi járásban ezeket az iratokat különgyűjtötték.

A kisipari szövetkezetek közül kiemelendő az Esztergomi Építőipari Szövetkezet, amelynek anyaga több esztergomi (Béke téri lakótelep, Keresztény Múzeum, Sportcsarnok, Szemüvegkeretgyár, Városközpont) beruházás mellett számos fővárosi középület (BKV Hungária úti telep, MTA Izotóp Intézet, Szociológiai Intézet, KÖGYÓ Számítóközpont) és visegrádi, dobogókői, tatabányai hotel tervrajzait tartalmazza.

A Tardosbányai Ipari és Építő Kisszövetkezet inkább a megyén belül, annak is inkább a nyugati részén tevékenykedett, a győri megyei kórház és a hajdúszoboszlói saját üdülő kivételével. A tervanyagban műemléképületek (tatai Cifra malom, Czégényi malom, Majk-pusztai műemlékegyüttes, bikolpusztai Reviczky kúria), lakások (tatai bányászlakások), iskolák (tardosbányai általános iskola süttői tanműhely), vállalatok (tatabányai bányagépgyár, Alukohó, dorogi szénbánya) mellett híd (Gyermely) templom, orvosi rendelő vízmű (Tardosbánya) tervrajzai találhatók.

Az egyéb szövetkezetek közül a Bakony és Vidéke és az Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet említhető meg.