XXXVI. A megyei önkormányzatok iratai

Az 1989. évi rendszerváltoztatás következtében Magyarországon és ezzel együtt Komárom-Esztergom megyében megszűnt az 1950-től működő tanácsrendszer. Az 1990. évi LXV törvény – a helyi önkormányzatokról – életbelépése alapvetően megváltoztatta az ezt megelőző évtizedek viszonyait. Az egyik legfontosabb változás az lett, hogy megszűnt a megye és a települési önkormányzatok közötti függőségi viszony.

A megyei önkormányzatnak ezt követően elsősorban intézményfenntartói, körzeti szolgáltatást nyújtó és érdekképviseletet ellátó feladatai lettek. Az önkormányzati feladat-és hatáskörök a megyei közgyűlést illetik meg, amely demokratikusan választott és demokratikusan működő testület. A megyei közgyűlést a közgyűlés elnöke képviseli az önkormányzati feladatokat pedig a közgyűlés és szervei: a közgyűlés elnöke, a megyei közgyűlés bizottságai és a megyei közgyűlés hivatala látja el.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 1990 után keletkezett iratainak átadása folyamatban van, ezért az iratanyagról csak az átvétel végleges lezárulása után tudunk bővebb tájékoztatást adni.