XXV. A jogszolgáltatás területi szervei

A népbíróságok valamint a bíróságok és ügyészségek 1950 után keletkezett iratai tartoznak ebbe a fondfőcsoportba.

Az 1945 májusában esztergomi járásra kiterjedő illetékességgel felállított Esztergomi Népbíróság iratanyaga töredékes állapotban található meg levéltárunkban. Ennek oka az, hogy a háborús és népellenes bűncselekmények le nem zárt peres aktáit az 1946 októberében megszűnt Esztergomi Népbíróságtól a jogutód Budapesti Népbíróság vette át. Nevezett szerv iratai Budapest Főváros Levéltárában  kutathatók. Az Esztergomi Népbíróság iratainak kutatását raktári jegyzék és részletes elektronikus név-és tárgymutató segíti.

A gesztesi és a tatai járások területén illetékes Győri Népbíróság iratai csak töredékesen (egy doboz) vannak őrizetünkben. Említett szerv iratanyaga Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárában kutatható.

Az Esztergomi Megyei Bíróság (elnevezése 1984-től Komárom Megyei Bírósággá változott) 1951. 02. 01-én kezdte meg működését. A levéltárba jelentős mennyiségű elnöki irat és büntető peres dosszié került beszállításra, kiemelten említendők az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás részét képező perek aktái. Az iratanyaghoz tartozó lajstromkönyvekben, névmutatókban az I. rendű vádlott neve alapján tudunk keresni.

A járásbíróságok iratainak legterjedelmesebb részét a hiánytalan sorozatot képező telekkönyvi iktatott iratok alkotják. Ezen iratállományokban csak az iktatószám ismeretében lehetséges a keresés.

A Komárom Megyei Főügyészség valamint a járási ügyészségek iratanyaga többek között igazgatási, büntetőügyi, általános törvényességi felügyeleti állagokból tevődik össze.

Készítette: Horváth Attila