XXIX. Vállalatok

Ebben a fondfőcsoportban az államosított vállalatok, üzemek iratai találhatóak meg.

92 ipari, mezőgazdasági, belkereskedelmi, idegenforgalmi, közlekedési vállalat valamint hitel-és biztosításügyi szerv iratait őrzi levéltárunk. A fondok többsége töredékes állapotban került beszállításra. Az alább felsorolt vállalatok esetében azonban csaknem teljes egészében sikerült átvennünk iratanyaguk történeti szempontból maradandó értékű részét:

Szerszámgépipari Művek Esztergomi Gyára

Esztergomi MIKROMED (Labor MIM)

Komáromi Lenfonógyár

Tatai Szőnyeggyár

Cement-és Mészművek Lábatlani Gyára

Komárom Megyei Kályhacsempegyártó és Építő Vállalat

Tokodi Üveggyár

Komárom Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat

Esztergomi GAMESZ

Tatai Településszolgáltató Rt.

Kristály Vendéglátó Vállalat

Bábolnai Állami Gazdaság

Az iratokban raktári jegyzék segítségével lehet kutatni.

A megyénk területén működött regionális jelentőségű vállalatok (például: Tatabányai Szénbányák, Dorogi Szénbányák) illetve az államszocializmus korában országos vállalatok szervezeti egységeként létező üzemek egy részének iratanyaga a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrizetében található meg.

Készítette: Horváth Attila