XXXIII. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok

Az itt található iratokat két fő kutatási téma köré lehet csoportosítani. Az egyik a családkutatás, hiszen az izraelita felekezet anyakönyvei mellett az 1895-től vezetett állami anyakönyvi másodpéldányok is itt találhatók.

„Az izraelita vallásfelekezet anyakönyveinek beszolgáltatását” a 8200/1944-es VKM rendelet írta elő, s ennek alapján mind az 1895 előtti első példányok, mind az 1895 után tovább vezetett felekezeti anyakönyvek a törvényhatósági levéltárakba kerültek. Az egyházi anyakönyvek két példányban történő vezetését, s ezek közül a másodpéldányoknak a területileg illetékes vármegyei és szabad királyi városi levéltárakba adását az 1827. évi XXIII. tc. rendelte el.
Az anyakönyvek eredeti és másodpéldányai kisebb eltéréseket mutathatnak: az eredetiben több településen feltüntették a polgári nevek mellett a héber neveket is. Lehetnek olyan bejegyzések, amelyek a másodpéldányból kimaradtak, viszont a másodpéldányok is tartalmazhatnak olyan bejegyzéseket, amelyek az első példányban nem találhatók. Vannak olyan évek, amelyekből első példányok nem, csak másodpéldányok vannak levéltárunk őrizetében.

A Komárom vármegyei anyakönyvi kerületek (Ácsi, Kisbéri, Tatai) 1868 előtti és Esztergom vármegye Bátorkeszi kerületének 1868 utáni anyakönyvei ez illetékes szlovákiai levéltárban kutathatók.

Az 1895 és 1980 között az állami anyakönyveket is két példányban vezették, a másodpéldányt a levéltárak őrzik, s végzik el bennük az utólagos bejegyzéseket. Az anyakönyvek kutatását a személyiségi jogok védelméről szóló törvény szabályozza, amely a születési anyakönyvek esetén 90, ahalotti esetén 30, aházassági esetén pedig 60 év védelmet ír elő.

Az 1990-es átalakulást követő választások és népszavazások részletes eredményeit őrzik az európai uniós (2004), az országgyűlési és a helyhatósági választások (1990, 1994, 1998, 2002) továbbá az országos és helyi népszavazások szavazókörönkénti és települési összesítő jegyzőkönyvei. Az időközi választások (országgyűlési és önkormányzati) jegyzőkönyvei is többé-kevésbé bekerültek.

A legkorábbi az 1989. november 26-i úgynevezett „négy igenes népszavazás”, de itt található az 1990. július 29-én a köztársasági elnök közvetlen választása kérdésében, a NATO-tagság (1997) az EU-tagság (2003) ügyében valamint a 2004. december 5-én rendezett népszavazás, valamint az 1993. évi társadalombiztosítási önkormányzati választás jegyzőkönyvei.