Könyvtár

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltári Szakkönyvtára általános levéltári keretek között működő tudományos szakkönyvtár. A szakkönyvtár feladatait, munkáit Fehérné Hajdú Mónika levéltári könyvtáros látja el az Esztergom, Vörösmarty u.7. szám alatti épületben.

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltári Szakkönyvtára általános levéltári keretek között működő tudományos szakkönyvtár. Feladata, hogy állományával segítséget nyújtson a levéltári iratanyaggal kapcsolatos elméleti és gyakorlati munkákhoz, a levéltári ügyvitelhez és az iratanyagban végzett tudományos és ügyviteli munkákhoz. A szakkönyvtár feladatait, munkáit Fehérné Hajdú Mónika levéltári könyvtáros látja el az Esztergom, Vörösmarty u.7. szám alatti épületben. Szakkönyvtárunk gyűjti a levéltári munka elméletére és gyakorlatára, a levéltár illetékességi és gyűjtőkörébe tartozó szervek ügyvitelére vonatkozó kiadványokat, a helytörténeti kiadványokat, a helyi sajtót, a levéltári iratanyag felhasználásával készült köteteket illetve a levéltári kutatók kéziratait, de gyűjtjük a legfontosabb egyetemes és magyar történelmi összefoglaló műveket, segédkönyveket, a közigazgatással, jogtudománnyal, a levéltár segédtudományaival (oklevéltan, címertan, pecséttan, családtörténet, stb.) kapcsolatos könyveket. Állományunk közel 16 000 kötettel, 56 doboz kézirattal, 25 doboz plakáttal, 20 doboz aprónyomtatvánnyal rendelkezik. Betűrendes cédulakatalógus, tárgyszó katalógus segíti az állományban való tájékozódást. 1999-től áttértünk a Textlib Integrált Könyvtári Rendszer használatára, így ma már elmondható, hogy az egész állomány számítógépen feldolgozott. A közeljövőben szeretnénk, ha interneten is elérhetővé válna ez az adatbázis.A levéltár szakkönyvtára zárt forgalmú kézikönyvtár, kutató csak a levéltár kutatótermében kérőlap kitöltése után használhatja állományát. Egy kérőlapon maximum 10 könyvet vagy folyóiratot kérhet a kutató. Bekötött időszaki kiadvány esetén 3 kötet adható ki. Könyvkölcsönzésre csak levéltári dolgozó jogosult. A könyvtárközi kölcsönzés a 105/2004. kormányrendelet alapján történik. A könyvtár 2005. március 24-től tagja az ODR–nek azaz Országos Dokumentumellátási Rendszernek, ezen keresztül sokkal gyorsabb egy keresett kiadvány lelőhelyének kinyomozása, így közvetlenül ahhoz az intézményhez küldhetjük a kérelmet, ahol a keresett kiadvány található.

A szakkönyvtár nyitva tartási ideje megegyezik a levéltár kutatószolgálatának idejével:

Hétfő, kedd, csütörtök:      8.00 – 15.30

Szerda:                                  8.00 – 16.30

Péntek:                                  8.00 – 12.30