XV/3. Építési tervek levéltári gyűjteménye

Alapját, a térképtárhoz hasonlóan, azok a tervek képezik, amelyek nagyságuk miatt külön kezelést igényelnek. Míg a térképek főként a térképtárban találhatók meg s csak kevés részük lehet az iratanyagban, a tervek jelentős része az iratokkal együtt található, s csak töredékük különgyűjtve.

Legfőképpen igaz ez az 1950 után készült tervekre. Ez utóbbiak a megyei tanács, a városi tanácsok, a járási tanácsok, a községek, a tervező, a kivitelező vagy a lakásfenntartó vállalatok anyagában vannak, gyakran azon belül is elkülönülő tervtári-műszaki dokumentációs részként. Megemlítendő még itt a Pick József-féle gyűjtemény, amely ugyan fotókat és írásos anyagokat is tartalmaz, jelentős részét mégis a dorogi bányához kapcsolódó műszaki emlékek rajzai (bánya épületei, bányászotthonok, tisztviselőlakok, bányászlakások) teszik ki.

A tervtári gyűjteményben a magánházak rajzai csekély mennyiségben képviseltetik magukat, s azok is csaknem teljes egészében esztergomi építtetők házait ábrázolják. Magán építtetőknek 1927-ig nem volt kötelező tervvel ellátott építési engedélyt kérni így addig inkább csak a város által finanszírozott épületekről maradtak fent tervek.
Régen létezett, ma már nem látható híres épületek (Fehér Bárány fogadó), a II. világháború során felrobbantott hidak rajzai mellett tervpályázatokra érkezett pályamunkák (gyalogsági laktanya – később Granvisus Látszerészeti Eszközök Gyára – 19. század vége; Rákóczi tér rendezése 1930 körül, közvágóhíd) meg nem valósult tervei is találhatók itt.

A középületek tervrajzai között egyházi építkezések (Prímási palota, Bibliothéka, Belvárosi plébániatemplom vagy a ma lakóházként fennálló papi nyugdíjotthon – Aradi tér 1.), oktatási intézmények (Bencés gimnázium, Petőfi utcai óvoda és napközi – Boronkay alapítvány, Leánynevelő intézet, Szent István Gimnázium, József Attila Általános Iskola), laktanyák (tűzoltó laktanya, rendőr laktanya, tiszti üdülő), hivatalok (városháza, polgármesteri lakóház – Deák F. u. 3., szenttamási városháza), kórházi épületek (Simor utcai szegényház, Kolos-kórház) építési, felújítási, átalakítási tervei mellett hidak (Héviz-patak kis-dunai torkolata előtti híd, Kossuth híd, Kolos híd), szobrok és emlékművek (Szentháromság-szobor, Sobieski-emlékmű, Mattyasovszky-emlékmű) rajzai is megtalálhatók.
Szintén itt kaptak helyet a Takarékpénztár Széchenyi téren álló épületének tervrajzai, a Lőrinc utcai takarékpénztári bérpalota pályázati tervei s kiviteli rajzai vagy az esztergom-kertvárosi üveggyár (később hadifogoly-, majd szovjet katonai tábor), valamint a repülőtér épületeinek tervei.

A volt Komárom vármegye tervrajzai az iratokkal együtt szlovákiai levéltárakban lehetnek. Levéltárunk őrizetében a ’20-as, ’30-as évekből származó rajzok tisztviselői lakóházakat (bánhidai főjegyző, dunaalmási körorvos) iskolákat (Bánhida, Tarján), hivatali épületeket (bánhidai községház, komáromi adóhivatal) ábrázolnak.

Hasonlóan csekély számban jelennek meg Esztergom vármegye községei is. Ezek között is iskolák (Dorog, Nyergesújfalu), hivatalok (nyergesújfalui községház) vagy ipari rendeltetésű épület (pilismaróti hajórakodó, sárisápi malomhíd) találhatók. A Párkányi járásból csak két épülettel kapcsolatban őrzünk itt anyagot a párkányi főszolgabírói hivatal, valamint a gyivai elemi iskola építéséről.