Kiadványaink

Miklós Tamás: A második világháború harceseményei Esztergom térségében 1944-1945-ben és a város háborús embervesztesége
Wencz Balázs (sorozatszerkesztő): Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyvei 29.
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Esztergom, 2023

ISSN 2559-8082
ISBN 978-963-7234-33-0
Terjedelem: 179 oldal
Méret: 168 x 237 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás
A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

Elfogyott! 

Kereskedelmi forgalomba nem került.

*

Sáfár József - Iván László: Az esztergomi távírda és távíróvonala története
Wencz Balázs (sorozatszerkesztő): Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyvei 28.
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Esztergom, 2021

Ár: 2125,-Ft

 

*

Erdélyi Szabolcs, Kládek László (szerkesztők): Sziklay Kálmán első világháborús naplója 1914-1916
Wencz Balázs (sorozatszerkesztő): Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyvei 27.
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Esztergom, 2020

ISSN 2559-8082
ISBN 978-963-723-31-6
Terjedelem: 132 oldal + 40 oldal képmelléklet
Méret: 168 x 237 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás

Ár: 1507,-Ft

A kötet Sziklay Kálmán magyar királyi nyugalmazott honvéd huszárezredes első világháborús naplóját tartalmazza, melynek túlnyomó részét 1914-től 1921-ig tartó fogsága elején vetette papírra. A naplóban leírja fogságba esésének körülményeit, a szibériai Csita városáig történő kényszerű utazását, a hadifogoly-lét mindennapjait, fogolytársaihoz fűződő viszonyát. A képmellékletben a hadifogság alatt született fotókat, valamint dokumentumok és tárgyak képeit közöljük.

A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

*

Wencz Balázs - Horváth Attila (szerkesztők): Közlemények Komárom-Esztergom megye múltjából
Wencz Balázs (sorozatszerkesztő): Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyvei 26.
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Esztergom, 2019

ISSN 2559-8082
ISBN 978-963-7234-24-8
Terjedelem: 252 oldal
Méret: 168 x 237 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás
Ár: 2030 Ft

 

A kötetben olvasható tanulmányok:

Erdélyi Szabolcs: Esztergom városi vasúttervek a „boldog békeidőkben”.
Horváth Attila: A szovjet csapatok tevékenysége Komárom-Esztergom vármegyében 1945-1947 között.
Iván László: Esztergom hajdan volt nyaralótelepe – Kovácspatak.
Kántor Klára: Az esztergomi Bottyán-ház története.
Kládek László: Dömös község idegenforgalma az 1950-es évektől 1989-ig. Szervezettörténeti áttekintés.
Kovács Péter: Komárom kulturális élete 1950-1989 között.
Marek Viktor: Kudarcra ítélve – A Dorogi Szénbányák Vállalat története az új gazdasági mechanizmustól a rendszerváltásig.
Miklós Tamás: Az 1942. évi esztergomi cigány-szabályrendelet megalkotása és annak előzményei.
Soós Viktor Attila: Az egyházi iskolák államosítása 1948-ban, különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére.
Szabó Csaba Gábor: Sportélet a Komáromi Állami Gazdaságban és annak jogelődjeiben 1950-1989 között.
Tóth-Péter Veronika: Ferenc József és Erzsébet királyné beiktatása – Esztergom vármegye és közméltóságainak szerepe az 1867-es királykoronázásban.
Wencz Balázs: Az MSZMP tagfelvételi munkájának főbb vonásai Komárom megyében 1956 és 1962 között.

*

Horváth Attila, Tóth-Péter Veronika, Wencz Balázs (szerkesztők): Források Komárom megye 1956-os múltjából
Wencz Balázs (sorozatszerkesztő): Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyvei 25.
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Esztergom, 2019

ISSN 2559-8082
ISBN 978-963-7234-30-9
Terjedelem: 378 oldal + 3 oldal képmelléklet
Méret: 168 x 237 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás
Ár: 2500 Ft

A kötet Komárom megye 1956-os történetéhez nyújt adalékokat időrendben közölt eredeti - túlnyomó részt eddig publikálatlan - levéltári források (felhívások, határozatok, jegyzőkönyvek, jelentések) közzétételével. Tartalmazza ezenkívül Szokolik Sándor kesztölci felkelő 1956-os naplóját is, amelyben leírta kivándorlásának történetét is leírta. A kötetet válogatott bibliográfia, rövidítésjegyzék és névmutató bővíti.

A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

*

Kládek László (szerkesztő): Dokumentumok az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltárából
Kovács Eleonóra (sorozatszerkesztő): Forrásaink a reformációról
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2018

ISBN 978-963-631-246-6ö
ISBN 978-963-631-258-9
Terjedelem: 316 oldal + 4 oldal képmelléklet
Méret: 165 x 235 mm
Kötésmód: fűzött, kartonált
Ár: 2200 Ft

A reformáció 500. évfordulójára kiadott kötetsorozat Komárom-Esztergom megyei része szemelvényeket nyújt a levéltárunkban található, a protestáns egyházakkal és híveikkel kapcsolatos iratokból.

*

Wencz Balázs (szerkesztő): Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Évkönyv 2016-2017
Wencz Balázs (sorozatszerkesztő): Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyvei 23.
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Esztergom, 2017

ISSN 2559-8082
Terjedelem: 376 oldal + 11 oldal melléklet
Méret: 168 x 237 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás
Ár: 1756 Ft

A kötetben olvasható tanulmányok:
Erdélyi Szabolcs: Nedamtól Komáromig – Komárom településszerkezetének változása a 18–19. században.
Horváth Attila: Az almásfüzitői timföldgyár 1956-ban, a timföldgyári munkástanács tevékenysége.
Iván László: „a víz… kiöntéssel fenyeget, ha még néhány lábat árad”– Az 1876. évi esztergomi árvíz.
Karsai-Nagy Zoltán: Pillanatképek a magyar labdarúgás 1978-as világbajnokságot követő időszakából.
Kántor Klára: A nixbrodi szállítmány – Esztergom-Kertváros betelepítésének kezdetei.
Kládek László: „…recsegve begerjed a ’lármafa’…” A hangos híradók kora.
Kovács Péter: Komáromi hétköznapok az első világháborúban.
Miklós Tamás: Esztergom első világháborús emlékművének története.
Rainer M. János: 1956 – következmények, hatások és emlékezet.
Soós Viktor Attila: A katolikus egyház 1956-ban, különös tekintettel Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek szerepére.
Wencz Balázs: Bády István az állambiztonság célkeresztjében.
Iván László: „a víz… kiöntéssel fenyeget, ha még néhány lábat árad”– Az 1876. évi esztergomi árvíz.
A tanulmányban szereplő térkép eredeti méretben itt tekinthető meg.

*

Wencz Balázs: A Magyar Kommunista Párt Komárom-Esztergom vármegyei politikája 1945-1948 között
Kiadó: MNL Esztergom Megyei Levéltára, Budapest-Esztergom, 2016

ISSN 2559-8082; 23.
ISBN 978-963-7234-29-3
Terjedelem: 265 oldal
Méret: 24 cm

Ár: 1520,-Ft

A második világháború befejezését követően Magyarország a Szovjetunió érdekszférájába került, ami többek között azt is jelentette, hogy újonnan kialakításra kerülő politikai rendszerére döntő befolyással bírt. Ezen tényt figyelembe véve kijelenthetjük, hogy hazánk 1945 utáni sorsát a Szovjetunió döntötte el. Mindennek ellenére Sztálin valós szándékaival kapcsolatban a mai napig nem alakult ki konszenzus a történészek között. (...) Magyarország esetében, miután a szovjetek nem rendelkeztek előre kidolgozott elképzelésekkel, azt minden esetben a globális politikai eseményekben bekövetkező változásokhoz igazították. Ennek okán az azonnali kommunista hatalomátvételt Sztálin nem erőltette, ellenben szorgalmazta a kommunista párt részesedését a politikai hatalomból, és nem mellékesen a szovjet befolyás alatt álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság útján segítette is annak érvényesítését. Monográfiánk annak az időszaknak a történetét tárgyalja, amely Magyarországnak - s benne Komárom-Esztergom vármegyének - egy új típusú rendszerbe (a sztálinizmusba) történő átmenetét jelentette.

*

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1749–1755
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyvei 22.
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Levéltára, Esztergom, 2014

ISBN 978-963-7234-28-6
ISSN 1586-5320
Terjedelem: 437 oldal
Méret: 170 x 240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 455,-Ft

A kötet (akárcsak a többi regesztakiadvány) Esztergom szabad királyi város tanácsában felvett jegyzőkönyvek tartalmi kivonatait (regesztáit) teszi közzé. Bevezető tanulmány, a hivatali tisztviselők névsora (archontológia) és különféle mutatók egészítik ki a művet.

A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

*

Csombor Erzsébet, Dr. L. Balogh Béni (szerkesztők): Várospolitika és közigazgatás
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 21.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 2011

 

HU ISBN 1586-5320
ISBN 978-963-7234-23-1
Méret: 170 x 240 mm
Terjedelem: 207 oldal
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 300,-Ft

A kötet első felében a levéltárunk által rendezett, Esztergom város és vármegye kuruc kori történetét felidéző konferencia előadásai olvashatók. A második részben Esztergom szabad királyi város 1701 és 1710 közötti jegyzőkönyveinek regesztáit találja meg az olvasó D. Szakács Anita fordításában.

*

Cseszka Éva: Esztergom, 1956, Országos tendenciák - helyi sajátosságok a forradalom és szabadságharc alatt.
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 18.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Esztergom, 2011

ISBN 978-963-7234-25-5
Terjedelem: 202 oldal
Méret: 170 x 237 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Elfogyott!

Esztergom ezeréves történelméből következően mindig egyfajta szellemi és kulturális központként funkcionált Magyarországon. Jelen könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy Esztergom speciális helyzete miatt a forradalom menete, célkitűzései, kibontakozása mennyire tér el az országostól, illetve, hogy melyek azok a sajátosságok, amelyek a helyi eseményektől függetlenül befolyásolták az események itteni lefolyását. Vizsgálja továbbá, hogy mennyire volt a város álláspontja egységes, kiforrott, és milyen szerepet vállalt a forradalomban az értelmiség.

*

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1742-1748
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 20.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2011

ISBN 978-963-7234-27-9
ISSN 1586-5320
Terjedelem: 253 oldal
Méret: 170 x 240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 410,-Ft

*

Csombor Erzsébet (bevezető, jegyzetek és fordító): Lengyel Tiszti Tábor – Ipolyhídvég. Magyarországon internált lengyel katonatisztek tábori naplója 1939 – 1944 – Obóz Oficerów Polskich w Ipolyhídvég. Kronika obozu internowanych oficerów polskich w Ipolyhídvég w latach 1939 – 1944
Fordította: Bayerné Jura Urszula, Bayer Viktor, Csombor Erzsébet
Kiadó: Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, Esztergom, 2010

ISBN 978-963-08-0263-5
Terjedelem: 361 oldal
Méret: 220 x 310 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás
Ár: 4000 Ft

A lengyel-magyar kapcsolatok II. világháború alatti történetét már számos publikáció feldolgozta, ám a témával kapcsolatos ismertetések mindaddig nem lehetnek teljesek, amíg a fellelhető források vagy visszaemlékezések összessége valamilyen formában ismertté nem válik. Így a jelen kötet is hiánypótlónak tekinthető, mivel a menekült lengyel katonatisztek számára Ipolyhídvégen felállított táborról eddig publikáció nem jelent meg. Az ő sorsukról az egyik legfontosabb forrásunk ez a most két nyelven közreadott, 1939–1944 között lengyel katonatisztek által írott napló, amely magánszemélyek gondoskodásának köszönhetően ajándékként került az esztergomi Prímási Levéltár őrizetébe. Szolgáljon e kötet megerősítésül a hagyományos lengyel-magyar barátságnak és emlékeztetőül az elkövetkező nemzedékek számára, hogy a felebaráti szeretet gyakorlását bátran a múló és alkalom szülte politikai érdekek elé helyezzük.

*

Csombor Erzsébet (szerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Évkönyv, 2010
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2010

HU ISSN 1586-5320
Terjedelem: 302 oldal + 8 oldal melléklet
Méret: 168 x 245 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás

Ár: 485,-Ft

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyv sorozatának a legújabb darabja a 2004 után szervezett konferenciák, Komáromi Levéltáros Szakmai Napok előadásainak válogatott, szerkesztett változata.  A legtöbb írás a török kor eseményeit, közelebbről az 1595. évi hadjárat történéseit dolgozza fel. A hírszerzés történetével, a vizeknek, folyóknak a történelmi eseményekben játszott szerepével, illetve a női sorsokkal foglalkozó írások mellett Komárom-Esztergom megye 20. századi történetével és egyháztörténettel foglalkozó tanulmányok olvashatók az évkönyvben. A Komáromi Levéltáros Szakmai Napok a szakmai kérdések megvitatására is alkalmas fórumot biztosítanak. A levéltárügy néhány fontos kérdését járják körül az itt elhangzott előadások írott változatai.

*

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1735-1741
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 17.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2009

ISBN 978-963-7234-22-4
ISSN 1586-5320
Terjedelem: 263 oldal
Méret: 170 x 240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 280,-Ft

*

Fakász Tibor: Esztergom 1956-os históriája
2. átdolgozott, bővített kiadás
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom; Esztergom Város Önkormányzata, 2008

A könyv első kiadása

 

ISBN 978-963-7234-26-2
Terjedelem: 185 oldal
Méret: 160 x228 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Elfogyott!

Esztergom mint Komárom megye régi székhelye és mint Magyarország legfőbb egyházi központja 1956-os történetének feldolgozása régóta váratott magára. Fakász Tibor, a szerző, mint az 1956-os forradalom Komárom megyei résztvevője belső elhivatottsággal kutatja a forradalom történéseit, szorgos munkával gyűjti össze az írott forrásokat és emlékezéseket, s kellő forráskritikával rekonstruálja az eseményeket. Ezen olvasmányos stílusban megírt művében a forradalom esztergomi történéseit napról-napra követi nyomon. Jól érzékelteti a hatalmi törekvéseket, manipulációkat a tömegmozgalom letörésére, valamint az ezzel szembeni, spontán népi önszerveződés állomásait. Minden fontos téma és kérdés szóba kerül, fölösleges kitérők nincsenek. A forrás- és szakirodalmi hivatkozások szakszerűek, a feldolgozás gyakorlott történészíróra vall. (Germuska Pál lektori véleményéből)

A kötetet egykorú dokumentumok másolatai illusztrálják.

*

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1727–1734
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 16.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2007

ISBN 978-963-7234-21-7
ISSN 1586-5320
Terjedelem: 354 oldal
Méret: 168 x 240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 200,-Ft

*

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1723–1726
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 15.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2006

ISBN 963-7234-20-9
ISBN 978-963-7234-20-0
ISSN 1586-5320
Terjedelem: 223 oldal
Méret: 170 x 240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 170,-Ft

*

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1719–1722
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 13.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2005

ISBN 963-7234-18-7
ISSN 1586-5320
Terjedelem: 164 oldal
Méret: 170 x 237 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 165,-Ft

*

Csombor Erzsébet, Tóth Krisztina (szerkesztő): Levéltár és helytörténet: A Komáromi Levéltáros Szakmai nap előadásai 1994–2004 - Archív a regionálna história: Prednásky na Komárnanskych odbornych dnoch archivárov 1994–2004
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 14.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2005

ISBN 963-7234-19-5
ISSN 1586-5320
Terjedelem: 368 oldal
Méret: 170 x 237 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés
Fogyasztói ár: 250 Ft

A magyar és szlovák nyelvű kötet az évenként megrendezett Komáromi Levéltáros Szakmai Nap előadásait tartalmazza.

*

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1716–1718
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 11.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2004

ISBN 963-7234-16-0
Terjedelem: 113 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 150,-Ft

*

Kürthy Anna - Tóth Krisztina: Komárom és Szőny képviselő-testületi jegyzőkönyveinek kivonatai 1879–1950
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 12.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2004

ISBN 963-7234-17-9
Terjedelem 506 oldal
Méret: 165 x240 mm
Kötésmód: kemény táblás, cérnafűzött

Ár: 400,- Ft

A kötetben Szőny község 1879 és 1950 közötti képviselő-testületi jegyzőkönyveinek, valamint Komárom város 1945 és 1950 közötti képviselő-testületi jegyzőkönyveinek tartalmi kivonatai olvashatók. Bevezető tanulmány, a két település elöljáróinak jegyzéke, valamint név-, hely és tárgymutató egészíti ki a munkát.

*

Csombor Erzsébet: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára levéltár-ismertetője
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2003

ISBN 963-7234-13
Terjedelem: 11 oldal
Méret: 230 x160 mm
Kötésmód: fűzött
Angol, német, magyar nyelven

Ár: 55,-Ft

Képekkel gazdagon illusztrált füzet a levéltár és az itt őrzött iratok történetéről.

*

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1712–1715
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 9.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2003

ISBN 963-7234-14-4
Terjedelem: 209 oldal
Méret: 160 x 230
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 180,-Ft

*

Bencze Csaba Attila: A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Dolgozók Pártja Komárom-Esztergom megyében. 1945–1956. Repertórium.
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 8.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Esztergom, 2002

 

ISBN 963-7234-11-X
Terjedelem 474 oldal
Méret: 170 x237 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 225,-Ft

A kötet a címben jelzett pártok levéltárunkban őrzött iratainak repertóriuma, az egyes iratok tárgyának, évkörének, mennyiségének felsorolása.

*

Csombor Erzsébet, Erdélyi Szabolcs, Tóth Krisztina: Írásba zárt történelem: az iratképzés ezer éve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában. Kiállítás-vezető.
Kiadó: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., Komárom, 2002

Terjedelem: 22 oldal
Méret: 145 x200 mm
Kötésmód: fűzött

Ár: 25,-Ft

A kiadvány a levéltár 2002-ben bemutatott kiállításához készült segédanyag.

*

Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 1256-1847. Kutatási segédlet.
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 7.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Esztergom, 2001

ISBN 963-7234-07-1
Terjedelem: 268 oldal
Méret: 168 x 240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 90,-Ft

A Palásthy-család levéltára az egyetlen olyan családi levéltár a levéltárunkban, amely a 13. századtól a 19. század közepéig tartalmaz iratokat. A kötetben ezeknek az iratoknak a tartalmi kivonatai olvashatók, bevezető tanulmánnyal és mutatókkal bővítve.

*

Bencze Csaba Attila (válogatta és szerkesztette): Olvasókönyv. Esztergom és Komárom megye az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 6.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2000

ISSN 1216-710 X;6
Terjedelem: 274 oldal
Méret: 145 x 200 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Elfogyott!

Olvasókönyvet tart most kezében a Tisztelt Olvasó, de nem szokványos értelemben vett olvasmányos kiadványt, hanem egy olyan gyűjteményt, amely összességében – legalábbis szándékaink szerint – kor- és körképet adhat az érdeklődőknek az egykori Esztergom és Komárom vármegyék köztörténetéről, eleink életéről, munkájáról, napi küzdelmeiről és gondolatairól múltunk egyik kiemelkedő pillanatában, 1848/49-ben. Bár „olvasókönyvünk” – a levéltári kiadványok eme újabb típusa – már szélesebb körhöz szól, mint a klasszikus, szigorú szakmai követelmények alapján összeállított forráskötet, a közölt dokumentumok ebben az esetben is ugyanúgy szöveghűek. Természetes, hogy ebben a formában sem maradhat el a forrásmegjelölés, melynek révén bármely dokumentum visszakereshető. Kötetünk jellegéből adódóan nem lehet célunk a tudományos forrásközlés teljes apparátusát alkalmazni, s az sem, hogy szakirodalmi, könyvészeti utalásokkal töltsük meg az amúgy is szűkös oldalszámot. A forrásmegjelölés után közölt legszükségesebb magyarázatokat viszont azért tartottuk fontosnak, mert kötetünket elsősorban iskolai használatra szántuk, így bizonyos összefüggéseket jeleznünk kellett. Jeleznünk, de nem mélységeiben kifejtenünk, az ugyanis a tanulókra, diákokra várna. Itt illő elmondani, hogy a kiadvány tartalmának tervezésében nagy segítséget jelentettek a szaktanárokkal folytatott beszélgetések, az általános iskolák és gimnáziumok történelemoktatásra vonatkozó tantervei, illetve a helytörténeti szakkörök jelzett igényei. Külön köszönet illeti Sitku Pál esztergomi tanár urat, aki személyesen átnézte és oktatási szempontból véleményezte a kötetbe tervezett dokumentumokat. Valamennyi itt közölt forrásanyag a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának fondjaiban található (szakszerű rövidítése: MNL KEML), ezért a forrásmegjelölésnél ezt külön nem is tüntetjük fel. Az olvasónak bizonyára feltűnik majd, hogy a 151 dokumentum nagyobb része Esztergom megyére, vagy Esztergom szabad királyi (rövidítve: szab. kir.) városra vonatkozik és csak töredék Komárom megyére, illetve a községekre. Ennek oka, hogy Komárom megye iratai a trianoni békeszerződés értelmében Szlovákiát (pontosabban: Cseh-Szlovákiát) illették, így azokat ma Nyitraivánkán őrzik. Levéltárunkban csak Komárom vármegye 1848. évi jegyzőkönyvének fogalmazvány-példánya maradt fenn ebből az időszakból, illetve azok a levelek, melyeket Komárom megye Esztergom megyének, vagy a szab. kir. városnak címzett. Ami a mai kettős megye községeit illeti, az ok részben ugyanaz, részben pedig, hogy a szabadságharc leverése után a községek igyekeztek megszabadulni azoktól a forradalmi időszakban keletkezett irataiktól, amelyek esetleg terhelő bizonyítékul szolgálhattak volna a megtorló hatalom kezében. Jól példázza ezt Nyergesújfalu leveleskönyve, amelyben Kossuth nevét később – úgy tudjuk, felsőbb parancsra – kitörölték, illetve vastagon áthúzták. A viszontagságos idők ellenére Esztergom megye és a szabad királyi város 1848/49-es történései elég jól rekonstruálhatók a megyei levéltárban őrzött forrásokból, amelyekből most csupán szemléltetésként meríthetünk. De méltán reméljük, olvasókönyvünk további kutakodásra serkenti mind a tanárokat, mind pedig a diákokat.

*

Sasfi Csaba (szerkesztő): Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben
Rendi társadalom – polgári társadalom 11.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 2000

ISSN 0239 1990
ISBN 963 7234 06 3
Terjedelem: 387 oldal

Elfogyott!

A kötet a történelmet „átélő” ember magatartásával, gondolkodásával kapcsolatos tanulmányokat tartalmaz.

*

Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1638–1702
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 4. Jegyzőkönyvi regeszták 1.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Esztergom

ISSN 1216-710 X
Terjedelem: 321 oldal
Méret: 145 x210 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 75,- Ft

A forráskiadvány Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek tartalmi kivonatait (regesztáit) teszi közzé. A kötet bevezető tanulmányt, gyűlésmutatót, a megye tisztviselőinek névsorát, valamint hely-, név- és tárgymutatót is tartalmaz.

*

Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1710–1723
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 10.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 1999

ISBN 963-7234-15-2
Terjedelem: 235 oldal
Méret 145 x217 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Elfogyott!

A forráskiadvány - hasonlóan az előző vármegyei kötethez - a közgyűlési jegyzőkönyvek tartalmi kivonatait (regesztáit) teszi közzé. Ez a kötet is tartalmaz bevezető tanulmányt, gyűlésmutatót, a megye tisztviselőinek névsorát, valamint hely-, név- és tárgymutatót.

*

Csombor Erzsébet (szerkesztő): Sobieski emlékkönyv. Sobieski III. János lengyel király halálának 300. évfordulója alkalmából rendezett konferencia anyaga - Zbiór referatów wygwoszonych na konferencii poświęconiej 300 rocznicy śmierci Jana III Sobieskiego króla polskiego (Esztergom, 28. X. 1996.)
Csombor Erzsébet (sorozatszerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 5.
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 1999

ISSN 1216-710 X
Terjedelem 149 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Elfogyott!

A magyar és lengyel nyelvű kötet Esztergom török uralom alóli felszabadulásával és az abban kiemelkedő szerepet játszó Sobieski János lengyel király szerepével foglalkozik

*

Csombor Erzsébet (szerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Évkönyv 1995
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 1995

ISBN 1216 710 x
Terjedelem: 149 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 45,-Ft

A kötetben a megye zsidóságának történetével foglalkozó tanulmányok olvashatók.

*

Csombor Erzsébet (szerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Évkönyv 1993–1994
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 1994

Évkönyv, 1993

 

Terjedelem 212 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötéses

Ár: 45,-Ft

A kötetben Bottyán Jánossal, a magyar-lengyel kapcsolatok történetével, valamint helytörténeti kutatásokkal kapcsolatos tanulmányok olvashatók.

*

Ortutay András (szerkesztő): Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Évkönyv 1992
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 1992

Terjedelem: 189 oldal

Elfogyott!

*

Ortutay András (válogatta és szerkesztette): Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv
Megjelent: Tatabánya, 1988

ISBN 963 7190 07 4
Terjedelem: 342 oldal
Méret: 125 x 195 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés

Ár: 45,-Ft

Több mint negyedszázados múltja van a megyetörténeti olvasókönyvek megjelenésének Magyarországon. Komárom megye esetében most teszünk először kísérletet arra, hogy szűk keretek között áttekintsük megyénk történetének legérdekesebb, legjellemzőbb dokumentumait. Az anyaggyűjtést végző és szerkesztő a forráskiadványok, sajtó felhasználása mellett elsősorban a Komárom Megyei Levéltár anyagára támaszkodott, hiszen a megyetörténet dokumentumai mellett a levéltár ismertetésére is törekedett. Ez a magyarázata annak, hogy az olvasóban elkerülhetetlenül marad majd hiányérzet, s a szerkesztő sem tudta mindkét feladatát hiánytalanul megoldani. Olvasókönyvünk jellegénél fogva és a közölt források sajátosságaiból következően nem vállalkozhattunk minden esetben a teljes dokumentum közlésére. A magyar nyelvű iratok publikálásakor a korabeli helyesírást is követjük, ettől a mondatok központozásakor és azokban az esetekben térünk el, amikor egy-egy szóalak korabeli írása a mai olvasó számára már értelemzavaró lehet, és nehezíti a szöveg megértését. A dokumentumok eredeti nyelvét, amennyiben az nem magyar, külön jelöltük. A források magyarázatára, értékelésére nem törekedtünk.

*

Ortutay András (szerkesztő, bevezetés): Komárom-Esztergom Vármegye Évkönyve 1946
Megjelent: Esztergom, 1984

Kézirat gyanánt!

 

Terjedelem: 104 oldal

Elfogyott!

A kis kötet az 1946-ban megjelenetni tervezett megyei évkönyvhöz készített községi és körjegyzőségi jelentéseket tartalmazza, így hiteles képet ad a települések háború utáni helyzetéről.