A MNL KEV Levéltára Szakkönyvtárában lévő folyóiratok jegyzéke

Cím

Évfolyam

Raktári jelzet

??? az esztergomi diákság lapja

1986

193F

100% KMP folyóirata

1927-1930

4038

24 Óra (előzménye Dolgozók Lapja)

1955-

6F

24 Óra Vasárnap Reggel 1998-

1998-

5F


 

A

A Hét. Politikai és irodalmi szemle

1890-1907

3557

A Hírek

1919-1921

mikrofilmtár

A Könyvtáros

1956-1975

89F

A Munkaadó

1930/18

48F

A Szív 

1956/1

344F 

Ácsi Hírek

1995-

11F

Adalékok Zemplén vármegye történetéhez

1896-1916

490

Adókódex

2009/9-10.szám

322F

Aetas

2001-

90F

Afrikai Visszhang

1934/6

254F

Agrártörténeti Szemle

1957-1988

2207

Ajkai Szó

1990/8

272F

Akadémiai Értesítő

1840-1970 index

3031

Alapítványi Hírlevél

1999-2001

12F

Állam és Igazgatás

1949-1950

2310

Állami Gazdaságok Értesítője

1954-1956

60F

Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériumának Lapja

1952-1953

61F

Állami Mező- és Erdőgazdaságok Értesítője

1952

62F

Altárói Tükör

1996-2000

10F

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

1857 (szórvány)

174F

Ararát

1997/17

206F

Archeológiai Értesítő

1975-1978 (szórvány)

133F

Archiwista Polski

2006/1., 3.

305F

Archivmitteilungen

1956-1971, 1978

2214

Artmagazin

2004-2005

217F

Ászári Etei Hántai Kisbéri Hírek

1989-1991

18F

Atelier

2008/10.

319F

Átkelő

2005/1.

280F

Az ezeréves Magyarország

1897-1898

1668


 

B

Bábolnai Fórum

 

16F

Bajóti Kisbíró

1997-1998, 2003, 2004

15F

Bakonyszombathelyi Hírmondó

2004/1-6.

129F

Bányamunkás

1913-1919

mikrofilmtár

Bányamunkás

1948/8.

72F

Bányász Lámpás

2006

211F

Baranya (Történelmi és honismereti folyóirat) 

1988-1999 

8313 

Béke és Szabadság (Képes hetilap) 

1952-1956 (szórvány)

358F 

Békési Élet

1968/1-2.

2244

Belügyi Közlöny

1896-1953, 1995

2128

Belvárosi Harangszó

1997-2002

44F

Beszélő

 

7222

Bírósági határozatok

1955, 1957, 1968, 1969, 1988

266F

Borászati Lapok

 

49F

Budapesti Hírlap

1857-1918

54F

Budapesti Közlöny

1877-1944

2121

Budapesti Negyed

1999, 2003-2007

 290F

 
C, CS
Civil Hírmondó2004238F
Civil Kurázsi2008297F
Civilhetes 2011 349F 
Comitatus. Önkormányzati szemle1991-199391F
Crysologus1918/1919, 1925/1926255F
Csallóközi Lapok1904/29.162F

D

Délslovenskói Magyar Lapok

1921/25.

176F

Dorogi Napló

1989/1.

277F

Dorogi Szénbányák Híradója

1983-1989

14F

Dömösi Disputa

1996-1998

13F

Dömösi Élet

2006-

139F

Dömösi Harsona 

2011- 

339F 

Dunakanyar Tájékoztató

1973-1999 (hiányos)

2224

Dunamente

1957-1958 (szórvány)

159F

Dunántúli Hírlap

1927-1928 (szórvány)

73F

Dunántúli Iparos és Kereskedő

1925-1926

45F

Dunántúli Krónika

2009

308F

Dunántúli Napló

1956/251. (fénymásolat)

186F


 

E, É

Egészségbiztosítási Közlöny

2002/6.

237F

Egyetemi Ifjúság 

1956. október 29. 

341F 

Egyetértés

1894

317F

Egyházi Lapok

1929/2.

252F

Egyházközösségi Hírek

2006/2.

204F

Együtt

1999

225F

Élet: Szépirodalmi, kritikai hetilap

1909

2364

Emericana 

1934/6-7.  

333F 

Építésügyi Értesítő

1961-1981 (vegyes)

92F

Érdek és Érték

1990, 1999

65F

Érdekes Újság Képes hetilap

1956-1958 (szórvány) 

359F 

Erdészeti Kísérletek

1917/3-4., 1918/1-2.

631

Érintő. Relabor Havi Lapja

1996/12.

74F

Értékmentő

1998/5., 1999/4. ,5-6., 2000/1-2.,3.

42F

Értesítő az esztergomi önkormányzat rendeleteiről

2004-

142F

Észak-Magyarország

1981/144.

248F

Esztergami Újság

1863-1866

mikrofilmtár

Esztergami Újság

1863

146F

Esztergohm 

2011 

351F 

Esztergom

1909-1933 (vegyes), 1895-1935

mikrofilmtár

Esztergom

1903-1934 (szórvány) 1911 (kötve)

33F

Esztergom és Vidéke

1918-1919 (repertórium)

3473

Esztergom és Vidéke

1883-1944 (szórvány) 1921-1923, 1987-

93F

Esztergom Évlapjai

1925-

2302

Esztergom Vármegye. Társadalmi és politikai hetilap

1942-1943 (szórvány)

156F

Esztergom vármegye hivatalos lapja

1903-1919, 1939-1944

2126

Esztergom

1895-1935

mikrofilmtár

Esztergomi Fórum

1989-1993

29F

Esztergomi Friss Újság

1907-1919

mikrofilmtár

Esztergomi Friss Újság

1909-1919 (vegyes)

34F

Esztergomi Hírlap

1992

212F

Esztergomi Közlöny

1867-1904

mikrofilmtár

Esztergomi Közlöny

1867-1904 (szórvány)

53F

Esztergomi Lapok

1893-1914 (szórvány)

35F

Esztergomi Lapok

1914

35F

Esztergomi Népakarat

repertórium 

7393

Esztergomi Népszava

1919

36F

Esztergomi Népszava

repertórium 

2452

Esztergomi Riport

2005-

140F

Esztergomi Tükör

1999-

43F

Esztergomi Újság

2001-2002

39F

Esztergomi Válasz

2008

301F

Esztergomiak Esztergomért

2004

223F

Ethnographia

1976-1992

2203

Európa Hírmagazin

1991/9.

243F

Ez Van

1992-1998, 2005-2006

27F

Ezeréves Magyarország

1897-1898

1668


 

F

Falu és Város

1948/2., 5.

75F

Felsődunántúli Hétfői Újság

1928/11.

160F

Fény

 

2460

Filológiai Közlöny

1956-1959

2309

Folia Archeologica

1939-1984 (repertórium)

6523

Fons

1994-

94F

Fór Magazin

1994/2., 3.

219F

Fórum

1970, 1973

184F

Földmívelési Értesítő

1939, 1940, 1943

813

Földmívesvilág

1920/61.

230F

Földrajzi Értesítő

1957-1959

2472

Földrajzi Közlemények

1878-1894, 1901

25

Franka. A Temesvári Pelbárt Gimnázium lapja

1998-2000

76F

Friss Újság

1949/176.

183F

Független Közgazdaság

1938/ 2., 7.

180F

Füredi História 

2011/1. 

368F 


 

G, GY

Gazdaság Vállalkozás 

2000/4-5. 

369F 

Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára 

1948 

348F 

Gazdasági Tükörkép

2002/különszám

135F

GEISZ

1998/3., 4.

259F

Glos Polonii 

2008/93., 2010/103. 

340F 

 

Granvisus Híradó

1990/-1991

288F

Gyermekéveink

1956/1., 2., 3.

324F

Gyermekvilág. Képes gyermeklap 

1942-1944 

354F 

Gyógyszerészettörténet

2005/4.

190F

Győri Hírlap

1904, 1926-1929 (szórvány)

161F

Győri Múzsa 

2009/2. 

371F 

Győri Nemzeti Hírlap

1940/49. sz.

299F


 

H

Hadtörténelmi Közlemények

1954-

2201

Harcoló Bányász

1944/2.

194F

Hatályos magyar törvények és rendeletek 

2010- 

337F 

Hatvani Napló

1989/2., 4.

273F

Helyi Ipar és Városgazdaság 

1975/6. 

329F 

Helyi Lap

2007/1. sz.

304F

Helyi Téma

2009/10-14.

321F

Hetek

2004/33.

246F

Heti Magyarország

1993/40.

224F

Hetilap

1846-1847

CD-ROM 49

Hídfő. Esztergomi Millenniumi Kollégium Lapja

1999-2000

40F

Hídlap

2003.-

121F

Hír

1931/185.

166F

Híradó

1919-1923

mikrofilmtár

Hírek. A Magyar Testnevelés és Sporttudományos Tanács hírlevele

1995

143F

Hírek, Tudósítások

1992-1998

86F

Hírharang

1995/2.

200F

Hírkép

2002/3., 5.

201F

Hírlelő

1997/1., 1998/1.

221F

Hírlevél 

1995/15. 

331F 

História

1981 (hiányos)

95F

Hivatalos Közlöny

1906-1944

2122

Hol-Mi? A Komárom Megyei. Művelődési Központ Módszertani Kiadványa

1980-1988

6721

Honismeret

1967-1993., 2003/3., 2004-

222

Honismereti Híradó

1972-1974

2221

Honvédségi Közlöny

1944

8F

Honvédségi Rendeletek

1944

9F

Hungarica. Külföldi folyóiratszemle

1971-1973

96F

Huszonhatos Bajtárs

1937-1939

94F

Idegenforgalmi Tájékoztató

1974-1976

17F


 

I

Időnk 

1963/1. 

367F 

Ifjúsági és Sport Közlöny

1986-1989

137F

Ifjúságpolitikai Közlöny

1979

59F

Igazság

1956/7. sz. (fénymásolat)

262F

Igazságügyi Közlöny

1945-1956, 1975

2168

Igmándi Hírnök

 

114F

Információ. Művelődési Otthonok tájékoztatója

1973-1988

81F

Ipari Értesítő

1949-1950

181F

Ipartestületi Hírlap

1991/1.

270F

Iparvédelem

1908/2.

179F

Irodalmi Újság

1957-1989

7721

Ister-Granum Értesítő

2006-

144F

Iskolakultúra

1992/6-7.

309F

Itthon. Nemzeti Kulturális Havilap

2007

291F

Itthon. Városi Újság

1992

245F


 

J

Jászkunság

1959/2. sz.

302F

Jog és Társadalom

1968-1971

7919

Jog és Társadalom

1971

7920

Jogi Hírlap

1942/31.

192F

Jogtörténeti Szemle

2003-

125F


 

K

Kamarai Hírek

1995-

23F

Katolikus Gyerekvédelem

1930/1.

170F

Katolikus Szemle repertóriuma

1887-1944

9915

Kecskeméti Közlöny

1935/194.

164F

KEMLIB 

2011- 

338F 

Kemoffline. Internetes és üzleti magazin

2003

131F

Képes Családi Lapok 

1885/51-52. 

360F 

Képzőművészet 

1932/46. 

327F 

Kereskedelmi Értesítő

1951-1979 (szórvány)

97F

Kertvárosi Híradó

2001

205F

Kézimunka mellékelt (Divat Újság) 

1904, 1910-1914 (szórvány) 

357F 

Kézműves. A Kézműves Kamara lapja

1997-1998

22F

Királyok Útja

2000/3 .sz.

295F

Kisbér és Vidéke

1892-1915

mikrofilmtár

Kisbér és Vidéke

1896-1906 (szórvány)

154F

Kisebbségkutatás

1999/1., 2005/1., 2. ,3., 4.

138F

Kisdobos (A DISZ Központi Vezetőségének folyóirata) 

1953-1956 

355F 

Kisipar

1999/2-3.

235F

Klió

1998/2.

289F

Kódexpress. Kodifikációs hetilap

1992-1998

2227

Komárom és Esztergom K.E.E.vm Hivatalos Lapja

1924-1938, 1945-1950

2127

Komárom és Vidéke

1904-1909

mikrofilmtár

Komárom Megyei Hírlap

1929-1943 (szórvány)

148F

Komárom Megyei Könyvtáros

1970-1989 (szórvány)

98F

Komárom Megyei Pedagógus Értesítő

1956/4. szám

323F

Komárom Vármegye Hivatalos Lapja

1903-1943

2125

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap

1996-

7F

Komárom-Esztergom Megyei Közlöny

1967-

116F

Komárom-Esztergom Megyei Statisztikai Tájékoztató

 

117F

Komárom-Esztergom Vármegyei Dolgozók Lapja

1946-1952

mikrofilmtár

Komárom-Esztergom Vármegye. Szépirodalmi újság.

1930-1937 (szórvány)

157F

Komáromi Értesítő

1849. január-július

9690

Komáromi Hírlap

1897-1920

mikrofilmtár


 

Komáromi Hírlap

1897-1910 (szórvány)

153F

Komáromi Lapok

1849

mikrofilmtár

Komáromi Lapok

1849

9689

Komáromi Lapok

1880-1884 (repertórium)

3860

Komáromi Lapok

1885-1888 (repertórium)

6717

Komáromi Lapok

1918-1919 (repertórium)

3656

Komáromi Lapok

1883-1914 (szórvány)

155F

Komáromi Újság

1901-1919

mikrofilmtár

Komáromi Újság

1993-2000

25F

Komárommegyei Értesítő

1894-1904

mikrofilmtár

Komárommegyei Értesítő

1893-1903

50F

Komárommegyei Közlöny

1885-1896

mikrofilmtár

Komárommegyei Közlöny

1888-1896 (szórvány)

149F

Korall. Társadalomtörténeti folyóirat

2000-2001

99F

Kór-Lap

2001/7-8.

233F

Kortárs. Irodalmi és kritikai folyóirat

1962-1983 (szórvány)

2225

Kossuth Hírlapja

1848

CD-ROM 49

Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom

1984-1987 (szórvány)

100F

Könyvtári Szemle

1913-1918 (repertórium)

6733

Könyvvilág

1985-1987

261F

Környezetkultúra Hírlevél

2002 nyár

189F

Köszi Hírlevél

2001

raktári jelzet 66F

Közgazdasági Szemle

1954-1977

2208

Közhírré Tétetik. Dorog Város lapja

1998

28F

Közlekedési Közlöny

1951, 1952, 1966

2169

Köznevelés

1945-1950, 1967, 1997

2133

Közoktatásügyi Közlöny

1951-1956 (szórvány)

58F

Közösségi Művelődés

2006

185F

Kristály Híradó

 

69F

Krónika. Dömös község időszaki lapja

2004-

130F

Krónikás. A NKÖM lapja

2000

70F

Kultúra. Kincs, ami van

2003

136F

Kulturális Közlöny (a Művelődési Közlöny utódja)

1999-

101F

Külföldi magyar nyelvű folyóiratok

1972-1974

124F

Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek

1975-1984

2228

Külváros

1988/11.

275F


 

L

Lábatlani Hírmondó

2001-2003

82F

Labor MIM Krónika

1973/10., 1988/4., 1989/1.

274F

Lapáttal szolgáltuk a hazát

2008. évi próbaszám

312F

Látlelet

1991/7-8.

247F

Látómező

1974

71F

Leányvári Hírek

1990/1.

279F

Leányvári Újság

2007-

303F

Levelek

2007/2., 2008/2. ,3.

282F

Levéltári Híradó

1951-1965

2230

Levéltári Közlemények

1924-

2231

Levéltári Szemle

1961-

2232

Limes

1989-

102F

Litterae Currentes. A VEAB tájékoztatója

1993/7.

236F


 

M

Magazin Polonijny

1996-1997

30F

Magyar Asztalosmesterek Lapja

1908/19.

198F

Magyar Családtörténeti Szemle

1938-1944 (szórvány és repertórium)

2213

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok

1996-1999

7852

Magyar Építőművészet

1939/1-2., 1953/7-8., 11-12., 1954/3., 10-12

122F

Magyar Faipar és Fakereskedelem

1930/15.

195F

Magyar Függetlenség

1956/4. sz. (fénymásolat)

265F

Magyar Gazdaságtörténeti Szemle repertóriuma

1894-1906

4242

Magyar Gyáripar

1938/6.

177F

Magyar Honvéd

1956/3. sz. (fénymásolat)

263F

Magyar Ifjúság

1956/2. sz. (fénymásolat)

264F

Magyar Ipar

1908/31.

196F

Magyar Iparművészet

1899, 1913-1915

534

Magyar Jegyző

1947-1948

2170

Magyar Könyvszemle

1957-

2229

Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája (MAKSZAB)

 

118F

Magyar Közigazgatás

1906 1930, 1990, 1997

2417

Magyar Közlöny (Magyarországi Rendeletek Tára utódja)

1945

2129

Magyar Kultúra

1999/1., 2. 2000/12., 2001/1.

41F

Magyar Lovas Kör Értesítője

1998/5., 2000/3.

231F

Magyar Napló

2004/2. sz.

134F

Magyar Nemzet 

1956/254-255. 

345F 

Magyar Nemzeti Bibliográfia. lásd MNB

 

 

Magyar Rádió

1954/48.

258F

Magyar Sion

1863-1889, 1934-1944 (szórvány, repertórium)

3648

Magyar Sion

1934-1944

mikrofilmtár

Magyar Statisztikai Szemle

1923-1962 (szórvány)

2167

Magyar Szemle

1941, 1992-1996

32F

Magyar Távirati Iroda

1963-1975

9095

Magyar Tejtermelés

1947-1948

2172

Magyar Történelmi Tár

1855-1911

24

Magyar Tudomány

1840-1970 (index)

3031

Magyar Turista

2006/5.

239F

Magyar Vöröskereszt

 

 603

Magyarország

1985/18.

249F

Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegyletének Közlönye

 

199F

Magyarság

1929-1930

mikrofilmtár

Magyarság

1933/12.

208F

Megyei és Városi Statisztikai Értesítő lásd Területi Statisztika

 

 

Megyei Tanácstagok Híradója

1956-1958, 1963

213F

Megyejáró

2008

293F

Mementó 

2011/2. 

353F 

Mértékügyi Közlemények

1910

817

Mesteredző

1995/1.

287F

Mezőgazdasági Értesítő

1951-1964

103F

Mezőgazdasági Szemle

1883-1890

1338

Mi Újság?

2000/9.

234F

Mikromed Hírek

1991

306F

Millenniumi Országjáró

2000-2002

26F

Mindenes Gyűjtemény

1789-1792

mikrofilmtár

Mindenes Gyűjtemény repertórium

1789-1792

 

Mocsai Mondandó

1991-

21F

Molnárok Lapja

1917

37F

MOVERO Esztergomi Sportrepülő Egyesület Közlönye 1936/1.

1936/1.

 

MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztály Közleményei

1956-1981

2218

MTA Történettudományi Intézet Értesítője

1950-1956

2233

Múlt és Jövő

1996/2.

260F

Múltidéző

1999

128F

Múltunk

1989

104F

Múltunk Emlékei

2003

126F

Munkásbiztosítási Közlöny

1907-1912, 1915

563

Munkaügyi Közlöny

1957-1978, 1981 (szórvány)

105F

Múzeumi és Könyvtári Értesítő (repertórium)

1907-1918

4337

Múzeumi Hírlevél

1988-2001

24F

Múzeumi Kurír (index)

 

2263

Műemlékvédelem

1975-1989 (szórvány)

132F

Műemlékvédelmi Szemle

1991-2000, 2004

106F

Műhely

1979/2.

222F

Művelődésügyi Közlöny

1962-1998

2131

Művészettörténeti Értesítő

1970-1996

2219


 

N, NY

Nehézipari Értesítő

1958-1970

2132

Nemzeti Figyelő

1928/21.

182F

Nemzeti Újság

1842, 1919

147F

Nemzetnevelés

1937-1941

2124

Népegészségügy

1920-1943

600

Népfront

1972-1986

2212

Népjóléti Közlöny

1992, 1997 (különszám)

63F

Népművelési Közlöny

1951-1953 (szórvány)

57F

Népszabadság

1981, 1985, 1991 (szórvány)

205F

Nimród Vadászújság

1931/13.

216F

Numizmatikai Közlöny

1908-1915, 1922, 1926

578

Nyergesújfalui Hírmondó

1991, 1993, 1997 (szórvány)

107F

Nyugat

 

CD-ROM 42

Nyugatmagyarországi Híradó

1904/176.

163


 

O, Ö

Oktatási Közlöny

2008/17. sz

296F

Olvasó Nép

1979-1989

108F

Ország-Világ. A Magyar-Szovjet Baráti társaság hetilapja 

1959

356F 

Országgyűlési Értesítő

1902-1913

19

Orvostörténeti Közlemények

1972-1997

2210

Osztrák-Magyar Hadiértesítő

1918/166.

214F

Óvodai Nevelés

1994/6.

286F

Önkormányzati Közlöny, Esztergom

1990-1994, 1998

83F

Ötlet

1989/6.

307F


 

P

Padiogogic

1973, 1975

2215

Palásthyak

2001/1., 2002/2., 2003/3.

123F

Pallium

1989-1998

87F

Pannonia

1935/1-3., 7-8., 1936/1-10.

1036

Párkány és Vidéke

1992-2002

80F

Párkányi

2008/7.

311F

Parkerdőgazdaság

1993/4-5.

191F

Párttörténeti Közlemények

1956-1988

2209

Pécsi Közlöny

1905/165. sz.

158F

Pénzügyi Közlöny

1874-1993

2123

Pénzügyi Szemle

1967-1969

2211

Pest-Ofner Zeitung

1857-1860 (szórvány)

173F

Pester Journal

1867/277., 279., 281.

172F

Pester Lloyd

1870/184., 185.

171F

Pesti Hírlap

1841-1844

CD-ROM 49

Pesti Hírlap

1883, 1892, 1919 (szórvány)

raktári jelzet 168F

Pesti Napló (szórvány)

 

55F

Pesti Napló (ingyenes képes műmelléklet)

1926-1930

3991

Philologiai Közlöny

1889

825

Pilismaróti Hírek

1994-1998, 2002

79F

Politikai Hírdető Lap

1860/16., 28., 29. (szórvány)

169F

Polonia Wegierska

1998-2001

109F

Protestáns Népiskolai Lap

1884/1-53.

315F


 

R

Reggeli Pesti Hírlap

1991

244F

Régi Okiratok és Levelek Tára

1905/1.

2331

Regio. Kisebbségi Szemle

1994-1999

110F

Regio Regia

2005

187F

Régiós Körkép

2006-

141F

Religió és Nevelés

1841-1847

3650

Rendőrségi Közlöny

1945-1947

815

Rivalda

2003, 2005/1.

241F

Rubicon

1990-2000

CD-ROM 34

Rubicon

2004-

127F

Rügyek. Komáromi Irodalmi Lap

1999-

120F


 

S, SZ

Sansz

1994-

111F

Sárisápi Hírmondó

1998-

19F

Sic Itur Ad Astra

1987-1993, 1995, 1996, 1999-2002

112F

Sikertörténet

2006/9.

314F

Siófoki Hírek

1988/2.

276F

Slovenská Archivistika

1981-

2217

Somogyi Honismereti Híradó

1983/1., 1985/2., 1986/2., 1987/1.

7008

Soproni Szemle 

2011/2. 

350F 

Stáció

2006/1.

227F

Statisztikai Információk

1995- 115F

 

Statisztikai Közlöny

1992

64F

Statisztikai Szemle

 

2167

Stud Statisztikai Tudósító

1934-1943

6

Suevia Pannonica

1999-

119F

Szabad Demokrata Hírlap

1999-2000

77F

Szabad Esztergom

1945-1949 (szórvány)

145F

Szabad Ifjúság 

1956. október 29. 

342F 

Szabad Magyar Rádió 

1956. október 31. 

343F 

Szabad Nép

1956/297. sz.

268F

Szabadság

1898-1917 (szórvány)

167F

Szak-Civil-Infó

 

197F

Szakszervezeti Értesítő 

1958/6-7. 

366F 

Szalézi Értesítő

1928-1932 (szórvány)

251F

Szárliget

1993/4.

raktári jelzet 229F

Századok

1877-

23

Századok

1867-2006

119CD

Századvég

1989/1/2. sz.

6105

Székesfehérvári Közélet

1970-1974 (szórvány)

2257

Szénbányászati Értesítő

1955

2173

Szent István Akadémia értesítője

1920-1921

256F

Szent István Városa

2002/2.

202F

Szép-Literatúrai Ajándék

1821-1827 (repertórium)

8470

Szép Magyarország Magazin 

2008/1. 

334F 

Szeretgom

2008-

298F

Szigma

2003/1.

203F

Szociális és Munkavédelmi Közlöny 

2002/3-4., 9. 

373F 

Szociálpolitika

1949-1950

2487

Szociológia

1972-1990

2206

Szólj! Esztergomi kisdobosok és úttörők lapja

1983/1984

188F

Szószóló

1994/9.

267F

Sztori

 

310F

Szülőföldünk

1975/6.

257F


 

T

Tábori Kincskereső

1984 különszám, 1986/3.

8735

Tájékoztató

1963/2., 1987/3-4.

232F

Tanácsaink Életéből. A Dorogi Járási Tanács Híradója

1958/1., 2., 3., 4., 5.

68F

Tanácsok Közlönye

1953-1989

2130

Tanácstagi Híradó

1972/2.

67F

Tanítványok 

2010/1. 

372F 

Társadalmi Szemle

1965-1993, 1998

2204

Tata és Tóváros

1904, 1909 (szórvány)

152F

Tatabányai Szénbányák Műszaki Közgazdasági közleményei

1972-1980

2474

Tatai Hírlap

1923-1931

mikrofilmtár

Tatai Hírlap

1925-1926, 1928-1930 (szórvány)

150F

Tatai Tükör

1975-

8788

Tata-tóvárosi Híradó

1881-1938

mikrofilmtár

Tata-tóvárosi Híradó

1893-1931 (szórvány)

151F

Tata-Tóvárosi Híradó

1989/1., 1990/8.

271F

Táti Walzer

1995-1997

20F

Technikatörténeti Szemle

1962-1992

2216

Téka-Téma

1995-

31F

Telekkönyv

1897-1899

816

Termelőszövetkezetek Tanácsadója

1963-1964

56F

Területi Statisztika

1957- (van repertórium)

raktári jelzet 2195

Tervgazdasági Értesítő

1949-1954, 1967-1983 szórvány

113F

Textlib Hírlevél

2006/12., 13.

284F

Titkársági Tájékoztató

1982/2.

226F

Tokodi Hírek 

1995-2010 (szórvány) 

336F 

Tokodi Kopogtató 

2010- 

364F 

Tolnai Világnapja

1914/8.

207F

Történelemtanítás

1955/4-5.

8755

Történelmi Szemle

1958-2001

2202

Történeti Statisztikai Közlemények

1957/1., 2-4. 1958, 1959/1-2.

1558

Történeti Szemle

1912-1922, 1926, 1928-1930

3649

Tudományos Gyűjtemény (repertórium)

1817-1841

8469

Turul

1883-1950, 1993-

3435

Turul

1883-1950

117CD

Tükör. Ingyenes közéleti újság

2009

318F

Tűzvédelmi Tájékoztató 

1987/1. 

330F 

Typographia

1903/50., 1922/45.

47F


 

U, Ü

Új Ember

1975

281F

Új Európa

1992/6.

278F

Új Forrás

1969-

2226

Új Írás

1962-1982., 1989 (szórvány)

2223

Új Katedra

1992/1.

320F

Új Magyar Közigazgatás

2008/1.

313F

Új Művészet

2003/11.

220F

Új Somogy

1927/259.

175F

Új Szó

2004/36.

242F

Új Tata-tóváros és Vidéke

1880

mikrofilmtár

Újdonságaink

1959/2.

1016

Úton. Az Esztergomi Egyházirodalmi Iskola kiadványa 

2000 

335F 

Ügyészségi Közlöny

1964/2., 3. 1966/8.

218F

Üzemtörténeti Értesítő

1983, 1985, 1986

88F


 

V

Vadászat

1926/7.

215F

Vállalkozók Lapja

 

38F

Valóság

1976-2001, 2003-

2205

Várakozás

2005/3.

283F

Városi Szemle

1928/6.

269F

Városkultúra

1935

46F

Városok Lapja

1906-1914, 1916-1917, 1936-1940

2171

Vasárnapi Újság

1854-1860

CD-ROM 43CD

Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények

1994-

7027

Vasúti Hírlap

1937/6.

51F

Vasvármegye

1942/283.

209F

Vendéglősök Lapja

1939/55.

52F

Veszprém Vármegyei Hivatalos Lap

1910/21. sz

300F

Veszprémi Hírlap

1937/17.

165F

Vidéki Magyar Sütőiparos

1940/4.

178F

Vigilia

1970-1978, 1988-1990, 1993

85F

Világ repertóriuma

1910-1912

5057

Világtörténet

1982/4., 1983/1., 1998

84F

Virradat

1919/16. szám

292F

Vitézi Közlöny

1928/5., 1929/5.

228F


 

Z

Zenelap

1894/6., 1895/3. 8., 9., 1910-1912, 

316F

Zöld Sorok

1998-2002

78F