Célunk

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltára tanórán kívüli oktatási programjainak legfőbb célja, hogy a megye különböző korosztályt képviselő diákjainak minél szélesebb köre megismerje az általunk őrzött értékes forrásanyagot, a levéltár feladatait és közigazgatási funkcióját. A levéltári foglalkozások során a lexikai tudásanyag megszilárdításán túl igyekszünk játékos, interaktív feladatok megoldásával az itt megszerzett ismereteket elmélyíteni, illetve erősíteni a programban részt vevő diákok lakóhelyükhöz való kötődését, kulturális érzékenységét és a kreatív képességeiknek a kibontakozását.