XXIII. A tanácsi korszak iratanyaga (1950-1989)

Magyarországon és ezzel együtt Komárom-Esztergom megyében az 1949-es alkotmány értelmében az államhatalom helyi szerveiként 1950-től megyei, járási, városi, és községi tanácsokat hoztak létre.

A megyei tanács - Komárom Megyei Tanács V.B. - működési köre kiterjedt a megye területéhez tartozó valamennyi járásra, városra és községre, a járási tanácsok működési köre pedig nemcsak a területén fekvő községekre, hanem a városokra is. A tanácsrendszer építménye, eltekintve a szervezeti felépítés apró változtatásaitól, egészen a rendszerváltásig fennmaradt. Az egyik ilyen szervezeti változásra 1971-1972-ben került sor, ekkor ugyanis az új gazdasági mechanizmus bevezetésével egyszerűsítették a helyi igazgatást is. Az 1971. évi I. törvény 66.§-a értelmében járási hivatalokat hoztak létre.  
Jellegzetes irattípusok:
A korszak kutatása szempontjából elsődleges és legfontosabb forrásaink a megyei, járási, városi és községi tanácsülési, és végrehajtó bizottsági ülések jegyzőkönyvei. A jegyzőkönyvek tanulmányozása során a mindennapi élet fontos területeiről kaphatnak információkat.

A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban szeretnénk felhívni figyelmét a következőkre: Előfordulhat, hogy a tanácsülési és végrehajtó bizottsági jegyzőkönyveket egy kötetbe kötötték. Az ülések meghívói illetve az ülésekre készített beszámolók sok esetben az adott ülés jegyzőkönyvének végén találhatók.