A váci székeskáptalan archontológiája 1200–1543.

2023.11.27.
Megjelent a Magyar Nemzeti Levéltár–Szegedi Tudományegyetem Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának legújabb kiadványa A váci székeskáptalan archontológiája 1200–1543. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 16.) címmel, amelyet C. Tóth Norbert az Országos Levéltár főlevéltárosa, a kutatócsoport vezetője tett közzé.

A kötet a Vác várában működött székeskáptalan testületét, valamint a váci szentszéki bíróságot alkotó személyek neveit és tisztségviselésük évkörét tartalmazza. A munka kezdő időpontját az első kanonokok nevének említése, a záró dátumát pedig Vác török elfoglalása, 1543 adja. Az archontológiában szereplő méltóság-, javadalom- és tisztségviselők neveinek összeállítása elsődlegesen a káptalan hiteleshelyi és szentszéki bíróság kiadványaira épül, de emellett felhasználta a Vatikánban őrzött – már feltárt és kiadott – forrásokat, valamint igyekezett az Országos Levéltár adatbázisában és a vizsgált időszak kiadott forrásait tartalmazó oklevéltárakban rejtőző adatokat is felgyűjteni. Az archontológia – figyelembe véve a megismerés magyarországi lehetőségeit, illetve a magyar forrásanyag sajátosságait – nem tekinthető lezártnak: a névsorok minden bizonnyal bővíthetők lesznek még a vonatkozó időszak teljes okleveles anyagának feltárásával, valamint további adatok várhatók a napjainkban is folyó vatikáni kutatások révén.

A kötet beszerezhető a kutatócsoport telephelyén, a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Vármegyei Levéltárában.

 

Utolsó frissítés:

2023.11.27.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges