Egy levéltár régmúltja. A Zarka család középkori okiratai

2023.10.25.
Megjelent a Magyar Nemzeti Levéltár–Szegedi Tudományegyetem Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának legújabb kiadványa Egy levéltár régmúltja. A Zarka család középkori okiratai. (Budapest, 2023.) címmel, amelyet Mikó Gábor, a kutatócsoport tudományos főmunkatársa tett közzé.

Mennyiben tanúskodnak egy nagy múltú család középkori történetéről, birtokairól a levéltárukban fennmaradt oklevelek? Mitől függött, hogy míg egy-egy okiratot akár évszázadokon át őriztek, más, egykoron szintén a birtokukban lévő okleveleken hamar túladtak? Több mint fél évezred távlatából egyáltalán rekonstruálható-e, és ha igen, miként, egy nemesi família középkori levéltára? A kötet többek között e kérdésekre igyekezett választ találni. Ehhez kiindulópontként az Árpád-kor óta Vas megyében birtokos Zarka család oklevelei szolgáltak. E levéltár állományából egyedülálló módon számos olyan 18. századi iratmásolat maradt fenn, amelyek napjainkra már elveszett dokumentumok szövegét őrizték meg. A másolatokat a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetőjeként jól ismert Hajnóczy József készítette. Mindezek felhasználásával sikerült a családhoz köthető középkori oklevelek számát közel kétszeresére növelni. A teljes szövegkorpusz ismerete egyrészt a korábbinál világosabb képet adott a család középkori genealógiájáról és birtokaik történetéről, másfelől egy konkrét példán keresztül volt követhető az újkori – más családok archívumait is hasonlóképp érintő – iratpusztulás mértéke és feltárhatóak voltak annak valószínű okai.

 

Utolsó frissítés:

2023.11.09.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges