I. „Béla már a 13. évében keleti nyelveket akart tanulni…”

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Mosonmagyaróvári Fióklevéltárának őrizetében található a Rakovszky család iratanyaga, amelynek egyik legértékesebb részét az 1860-1916 között élt világutazó diplomata, Rakovszky Béla útinaplói, feljegyzései, személyes iratai jelentik.  

A dokumentumok jól szemléltetik a neves személy korai érdeklődését későbbi hivatása iránt. Az 1873-ban Tamaskó István orientalista által írt levélből kitűnik, hogy Rakovszky Béla már tizenhárom esztendősen kész volt belevetni magát a közel-keleti nyelvek tanulásába. Annyira elköteleződött a téma iránt, hogy a keleti kultúrák oktatásával foglalkozó akadémián elvégezte az első évfolyam első szemeszterét 1879-ben.

A gyermekként kialakult vonzódása az ázsiai civilizációk iránt, felnőttkorában beteljesült és utazásai során eljutott a világ távoli részeire. Iratai között két „vizes” képeslapot is találhatunk 1911-ből és 1912-ből, bizonyítva azt, hogy életének egy részét a vízen töltötte. Mindkét dokumentum az olasz-török konfliktusban bevetett, R. N. Pisa olasz hadihajót ábrázolja.