Találatok

Dr. Kredics László közel három évtizedig, 1972-től 2001-ig dolgozott intézményünkben. Kiemelkedő szaktudásával, ügyszeretetével, közvetlenségével a levéltár meghatározó munkatársa volt.
Típus: Hír
... meghatározta. Rendezte a levéltár anyagát, a gazdag középkori gyűjteményt Borsa Ivánnal együttműködve az Országos ...
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat több erdélyi és partiumi megyével ápol partnerkapcsolatokat. Amíg a határhoz közeli Szatmárral elsősorban gazdaságélénkítés, addig az erdélyi Hargitával és Kovásznával turisztikai fejlesztéseket célzó együttműködéseket alakított ki.
Típus: Hír
... kovásznai (Bibarcfalva, Gidófalva, Sepsikilyén, Gelence) középkori templomot tekintettek meg a résztvevők. A templomok ...
Típus: Szöveges tartalom
... készített adatbázis   A középkori Magyarország digitális könyvtára       ... készített adatbázis    A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DLDF) ...
Típus: Szöveges tartalom
... és kereskedelmi központként számon tartott Gyula középkori jelentőségére. A szerző a város gyors ütemű fejlődését ... Gyula, 1996. 131 p. Az Alföld egyetlen fennálló középkori vára, egyben Békés megye legkiemelkedőbb műemléke a ...
Típus: Szöveges tartalom
... zegtv.hu 2019.01.22 Egerszegi Esték. Beszélgetés Káli Csaba igazgató-helyettessel a levéltár 2018. ...
Augusztus 20-án, az aratás végeztével sütjük és ünnepeljük az új kenyeret Magyarországon. Ma az üzletekben sokféle kenyér és péksütemény közül választhatunk. De mi történt, ha éhínség pusztított az országban?
Típus: Hír
A Maros, Tisza és Duna által közrefogott, a töröktől visszafoglalt Temesközt 1778-ban csatolták ismét Magyarországhoz. Az területen létrejött vármegyék 1779. április 23-án részesültek címeradományban.
Típus: Hír
A tizenhárom aradi vértanú
A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára az aradi vértanúk napja alkalmából kamarakiállítást rendez budapesti épületében, emellett közzéteszi a megtorlás egyik fő eszközeként alkalmazott honvéd névjegyzékek adatbázisát is.
Típus: Hír
Szolnok megyében az 1956-os forradalom a november 4-i szovjet katonai beavatkozásig halálos áldozat nélkül, viszonylag nyugodt körülmények között ment végbe. Néhol a falvakban előfordult, hogy a helyi párt- és állami vezetőket bántalmazták, de életveszélyes sérülést senkinek sem okoztak. Ennek tulajdonítható, hogy a megtorlás idején ebben a megyében nem hoztak halálos ítéletet politikai ügyben.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Gárdonyi Gézának az Egri csillagok után talán legismertebb történelmi regénye az Isten rabjai, amely IV. Béla lányának, Árpád-házi Szent Margitnak az életét dolgozza fel. Ezúttal a történeti háttér hitelességét mutatjuk be.
Típus: Hír
... Nem csak felhasználta a korszak megértéséhez a középkori forrásokat, hanem azokat szervesen építette be regényébe. ... Törökországban is éltek, így elképzelhető, hogy a középkori Bosznia latin megfelelőjét (Rama) fordították ezzel a szóval. ...
Típus: Szöveges tartalom
...   650.550 2236/0139 Kassa Város Levéltára középkori forrásai című (1.ütem) adatbázis elkészítésére és online ...
Típus: Szöveges tartalom
... Az oklevelek tartalmi és formai sajátosságairól, a középkori keltezési módokról és a királyi kancellária működéséről ... ide kattintva letölthető diavetítés a magyarországi középkori írásbeliség világába enged betekintést, és számos képpel, ...
Típus: Szöveges tartalom
... követve a város mindenkori jegyzője volt. Szombathely középkori iratanyaga 1605-ben megsemmisült, mert a város Bocskai István ...
Típus: Szöveges tartalom
... elvégezte a megalapozó kutatásokat  (Heves megye középkori tisztségviselői. Eger, 1986.) , de a Mohács utáni időszakra ...
Típus: Szöveges tartalom
... 2013.04.18   Dányi József: Zala megye középkori várai [RTV Slovenija Magyar Műsorok Stúdiója Terepjáró műsor] [Őriné dr. Bilkei Irén "Zala megye középkori várai” című előadása] www.rtvslo.si ...
Draskovich Pál, a nagyszombati egyetem hallgatója 1686. február 9-én nyilvános vita keretében tett vizsgát a bölcsészeti képzés első évében logika tantárgyból megszerzett ismereteiről.
Típus: Hír
... és természetismereti művek ismeretére oktatták. A középkori egyetemeken kialakult gyakorlat szerint a tanár az előre kiadott ...
A Fővárosi Állat- és Növénykert egyike Földünk legrégebbi állatkertjeinek. Hazánkban elsőként, a világban pedig huszonötödikként 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit.
Típus: Hír
... környékén királynéi vadaskert is működött, több középkori oklevél és Királyi Könyvi bejegyzés tanúskodik a csepelyi és ...
Típus: Hír
... a Muhi környéki eseményekkel, illetve Borsod vármegye középkori, kora-újkori településhálózatával kapcsolatban, jelen ...
Típus: Hír
...   Középkori szokásnak megfelelően az uralkodó – jelen esetben I. Ferenc ...
Típus: Hír
... vezetőivel, levéltárosaival. Vas megye középkori céhes iparának, valamint Szombathely város ipartörténetének ...
Típus: Szöveges tartalom
... 4.1. A muzeális könyvtári dokumentumok: a) középkori kódex vagy nyelvemlék (1530-as évekig), b) középkori, koraújkori, nem levéltári kézirat (1530-as évektől a 18. sz. ...
A tavalyi év során vásárlás útján szerzett pecsétgyűjteményben két sajátos formájú pecsétkő fordul elő, melyekről a vizsgálat során kiderült, hogy az ó- és középkort átívelő Szászánida Birodalomból származnak.
Típus: Hír
... Magyarországra is. Erre bizonyítékul szolgálnak azok a középkori gemmapecsétek, melyek között a 14. sz. vége és 16. sz. eleje ... 48/2, 2010 Gesztelyi T.–Rácz Gy., Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon. Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen Ungarn. ...
Típus: Szöveges tartalom
... Latinitatis medii aevi Hungariae A-I. = A magyarországi középkori latinság szótára. Budapest: Argumentum: Akadémiai K., 2013. ... a Horthy-korszakban. Budapest: Jaffa, 2015. Varga Máté: Középkori és újkori aranypénzek: a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum ...
Típus: Blogbejegyzés
... 13.30 – 13.45 Rácz György (MNL OL): Borsa és a középkori gyűjtemény   13.45 – 14.30 Hozzászólások, vita, ... II. Forráskiadványok 55.)   Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve ...

Oldalak