A hét dokumentuma

2011.04.06.
A baráti asztaltársaságként működő Szent Nőtlenség Társaskáptalan Pettkó Bélát, az Országos Levéltár levéltárnokát házasságkötésekor díszes oklevéllel a kiérdemesült tagok közé sorolta.
2011.03.30.
2010 júniusában a Magyar Országos Levéltár különleges iratot vásárolt egy árverésen. A papíron Barsi József két, Bem Józsefről írott verse, valamint Tóth Ágoston honvédezredes vízfestménye található.
2011.03.10.
A MOL különleges kincse az a felfújható és hordozható földgömb, amelynek gyártása az 1830-as évek elején kérészéletű próbálkozás volt. Ritkaság, hogy az eredeti dobozban a mellékletek is megmaradtak.
2011.03.08.
1956-ban Magyarország nemcsak a melbourne-i vízilabda-mérkőzés során került szembe a szovjet válogatottal. Nagy érdeklődés közepette a sakkasztalnál is összemérte erejét a két nemzet válogatottja.
2011.03.08.
Egy, az 1930-as évek elején benyújtott szabadalom okán számos akkori szakember nyilvánította véleményét a tej minőségével, hamisításával kapcsolatban. A "reggeli italok" korában a téma továbbra is időszerű.
2011.03.08.
A nemzetgyűlés 1920. március 1-jén – az államfői hatalom kérdésének végleges rendezéséig – Magyarország kormányzójává választotta nagybányai Horthy Miklóst, a nemzeti hadsereg fővezérét.
2011.02.07.
A szerzetesrendek II. József által elrendelt feloszlatása nem kis felfordulást okozott az érintettek életében. A Sopron vármegyei lorettomi szervita kolostor 1787. évi feloszlatását követően feljelentették az egykori priort különféle kegytárgyak jogtalan eladásának és eltulajdonításának vádjával.
2011.02.02.
Az Országos Levéltár legrégibbi irata a Könyves Kálmán által 1109-ben kiadott veszprémvölgyi alapítólevél. Ennek pecsétje a nálunk őrzött legkorábbi, épenmaradt királyi pecsét.
2011.01.31.
Május 4-e a Tűzoltók Napja. 304-ben ezen a napon halt mártírhalált a tűzoltók védőszentje, Flórián. Neve a 15. századtól kezdődően fonódott össze a tüzek ellen való védekezéssel.
2011.01.31.
A soproni helytartósági osztály 1856-ban pályázatot írt ki a területén található helységnév- és útjelző táblák felújítására, cseréjére. Ez alkalommal nyertes pályázat költségvetését adjuk közre.

Oldalak