A hét dokumentuma

2011.02.02.
Az Országos Levéltár legrégibbi irata a Könyves Kálmán által 1109-ben kiadott veszprémvölgyi alapítólevél. Ennek pecsétje a nálunk őrzött legkorábbi, épenmaradt királyi pecsét.
2011.01.31.
Május 4-e a Tűzoltók Napja. 304-ben ezen a napon halt mártírhalált a tűzoltók védőszentje, Flórián. Neve a 15. századtól kezdődően fonódott össze a tüzek ellen való védekezéssel.
2011.01.31.
A soproni helytartósági osztály 1856-ban pályázatot írt ki a területén található helységnév- és útjelző táblák felújítására, cseréjére. Ez alkalommal nyertes pályázat költségvetését adjuk közre.
2011.01.31.
Krúdy Gyula szabadságharcos katona, komáromi várvédő, két rendbeli ügyvéd, megyei tiszti főügyész, a későbbi neves író nagyapja, a kiegyezés előestéjén eljut az alispán megveréséig. Hogyan történt mindez?
2011.01.31.
A Fővárosi Állat- és Növénykert egyike Földünk legrégebbi állatkertjeinek. Hazánkban elsőként, a világban pedig huszonötödikként 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit.
2011.01.31.
„Hogy ha valamelly Mester legény ezen megh nevezett Czehbéli Mester Emberhez találkoznék munkalodni, annak az Mester legennek mindénut beczolleti, és tisztességhe legjen.”
2011.01.31.
Ki ne bosszankodna manapság azon, hogy minden drága. Hányszor tettük fel magunknak a kérdést: ki mondja meg, mi mennyibe kerüljön?
2010.12.14.
A kiegyezés után az országnak önálló államháztartást kellett létrehoznia. Az 1867. év bevételei felülmúlták az előzetes várakozást, és bíztató eredménnyel zárult az első szabályszerű költségvetési év ,1868 is.
2010.11.05.
Valamikor a 18. század második felében latinul és párhuzamosan magyar nyelven írta meg a kolozsvári unitárius kollégium diákja, Váralyai Mihály az intézményt és annak tanárait mint kilenc múzsát megéneklő versét.
2010.10.12.
Az 1944-es nyilas hatalomátvétel a Hangya Szövetkezet életében is jelentős változásokat hozott. Wünscher Frigyes vezérigazgatót leváltották, a szövetkezet irányítását újonnan kinevezett kormánybiztosra bízták.

Oldalak