A hét dokumentuma

2011.09.02.
1942. szeptember 9-én e mondat szakította meg a magyar rádió első műsorának szokásos esti hírközlését. A hazai közvélemény eddig csak a rádió és a sajtó útján szembesült a második világháború eseményeivel.
2011.08.30.
„Iskola, iskola, / …/ minden ember itt tanulta / meg, hogy mennyit ér a munka / … / meg a d-t, meg a t-t, / emberek becsületét.” (Gyurkovits Tibor: Iskola nyitogató)
2011.08.15.
Augusztus 16-a a pestis ellen oltalmazó Szent Rókus ünnepe, ez alkalomból tesszük közzé a Magyar Országos Levéltárban őrzött ereklyéjét.
2011.08.03.
A száz éve, 1911. augusztus 7-én született Bibó Istvánra emlékezve egy, az ellene folyatott eljárás során, 1958-ban keletkezett kihallgatási jegyzőkönyvet teszünk közzé.
2011.07.25.
Az 1849. július 29-én vezérőrnaggyá előléptetett Gál Sándort tartják a szabadságharc utolsóként kinevezett tábornokának. A nálunk őrzött, formailag meglehetősen furcsa kinevezés azonban számos kérdést vet fel.
2011.07.25.
A Magyar Országos Levéltár az egységes olasz állam megalakulásának 150. évfordulójához kapcsolódó ritka kincset őriz: egy, Giuseppe Garibaldi vérével átitatott szövetdarabot…
2011.07.18.
II. Rákóczi Ferenc esetleges hazatérése a szabadságharc bukása után folyamatosan napirenden volt. A halála után évtizedekkel is tűnt még fel olyan szélhámos, aki a fejedelemnek adta ki magát.
2011.07.15.
A Magyar Országos Levéltár jó néhány dokumentumot őriz Habsburg Ottóról mint a királyi család tagjáról. Halála alkalmából azonban néhány tőle mint politikustól származó levél közzétételével emlékezünk rá.
2011.07.05.
Az 1874-ben megnyitott fogaskerekű vasút gőzről elektromos meghajtásra való áttérésében nagy szerepet játszott a Ganz Villamossági Rt., az első újfajta szerelvény 1929. július 2-án délben indult.
2011.07.01.
E szavakkal bátortalanították el 1799-ben Koszmai Mihályt, pedig II. József ekkor már kilenc éve halott volt. De miért is tartották őt az egyszerű alattvalók a panaszok meghallgatójának és orvoslójának?

Oldalak