A hét dokumentuma

2011.11.21.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány határozata értelmében 1945-ben megkezdődött a "fasiszta szellemű és szovjetellenes" sajtótermékek begyűjtése és megsemmisítése. A rendelet a magánkönyvtárakat sem kímélte.
2011.11.16.
Tervtárunkban több, mint 350, a Lánchíddal kapcsolatos tervrajzot őrzünk. A hidat 1849. november 20-án, Haynau jelenlétében adtak át véglegesen a forgalomnak.
2011.11.02.
Halottak napja alkalmából egy több, mint kétszázéves gyászjelentést teszünk közzé, amely nem elsősorban a benne szereplők miatt érdekes számunkra, hanem nyelvezete és tartalmának részletessége miatt.
2011.10.17.
200 éve, 1811. október 22-én született Liszt Ferenc. Az évforduló kapcsán körülnéztünk a saját házunk táján, őrzünk-e, és ha igen, milyen iratokat őrzünk tőle, róla.
2011.10.03.
A történelem folyamán, ahol pénzt vertek, ott megjelent a hamis pénz is. Ezen a héten egy ilyet, II. József hamis ezüst tallérját tesszük közzé, melyet annak idején bizonyítékként mellékeltek egy büntetőügyhöz.
2011.09.19.
Az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntés értelmében Erdély területét kettéosztották. Az ünneplés közepette megkezdődött a tervezgetés a visszacsatolt területek gazdasági újjászervezésére.
2011.09.12.
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1925-ben 24 millió koronát fizetett ki mindenfajta fedezet nélkül egy Georges Dève nevű, a budapesti francia követség ajánlólevelét előmutató szélhámosnak.
2011.09.02.
1942. szeptember 9-én e mondat szakította meg a magyar rádió első műsorának szokásos esti hírközlését. A hazai közvélemény eddig csak a rádió és a sajtó útján szembesült a második világháború eseményeivel.
2011.08.30.
„Iskola, iskola, / …/ minden ember itt tanulta / meg, hogy mennyit ér a munka / … / meg a d-t, meg a t-t, / emberek becsületét.” (Gyurkovits Tibor: Iskola nyitogató)
2011.08.15.
Augusztus 16-a a pestis ellen oltalmazó Szent Rókus ünnepe, ez alkalomból tesszük közzé a Magyar Országos Levéltárban őrzött ereklyéjét.

Oldalak