"hogy az országnak megtartassék!"

2011.10.17.
200 éve, 1811. október 22-én született Liszt Ferenc. Az évforduló kapcsán körülnéztünk a saját házunk táján, őrzünk-e, és ha igen, milyen iratokat őrzünk tőle, róla.

Először is egy saját kezű levelet, mely Francis Huefferhez íródott Budapesten, 1883. január 31-én.

Francis Hueffer / Franz Hüffer (1845-1889) zeneszerző, zenekritikus, librettista, 1878-tól a The Times művészeti, zenei rovatának munkatársa, a Wagner-Liszt levelezés angolra fordítója, kiadója.

Ebben egy néhány héttel korábban megígért fénykép elmaradását jelzi, melyet aláírásra (dedikálásra) kért hűséges csodálója és szívbéli barátja, a kitűnő virtuóz, Sophia Menter részére.

 

 

Liszt Ferenc levele  Francis Huefferhez
1526 utáni gyűjtemény  – Zenetörténeti vonatkozású iratok (R 278) – 1. tétel Személyek iratai  – Liszt Ferenc


A többi iratból azt látjuk kibontakozni, hogyan sietett vallott hazája megsegítésére a világhírű művész, illetve választott hazája mikor, hogyan, mivel becsülte meg művészfiát.

Az első jelentős segítséget Pest városa kapta Liszttől az 1838. március13-15 közt elszenvedett árvíz utáni újjáépítéshez. Liszt ekkor ébredt rá magyarságára – hisz 12 éves kora óta Párizsban élt –, Bécsbe sietett és nyolc koncertet adott, melyek bevételéből 25000 forintot ajánlott fel az elpusztult városnak. Így írt erről:  „Ó távoli vad hazám! Ismeretlen barátaim! Távoli és nagy családom! Fájdalmaid visszavezettek hozzád … ennek az őseredeti, megszelídíthetetlen nemzetnek vagyok fia.”  Pest vármegye a nagylelkű adományt azzal próbálta viszonozni, hogy nemes tettéért nemességet kért számára az uralkodótól.

 


Helytartótanácsi Levéltár – Departamentum gremiale ordinarium (C 84) – 1840. Fons 51.
 

Bár az uralkodó nem hajlott a kérés teljesítésére, a nemes gesztus nem ment feledésbe, mert a szegedi költő, Juhász Gyula – kinek városa az 1879-ben pusztító árvíz után hasonló segítséget kapott – így verselte meg az emlékezetes adományokat Liszt Ferenc emlékezete című költeményében:


„S ha bús hazád sorsán könnyítni kellett,
Könnyet törülni, vigaszt önteni,
Te jöttél s mély zenéd összhangja mellett,
Uj Amphion, épültek kövei,
Tanúk rá Pest, Pozsony, Szeged, amelynek
Vészét túlzengte büszke zongorád,
Mely szabadságot hirdetett s szerelmet
S bánat nyomán művészet mámorát.
És a magyar, mint hálás, árva gyermek,
Rajongva hódolt a hű Liszt Ferencnek!”

 

Liszt Ferenc
Freskórészlet a levéltár főépületében

 


Magyarságára ébredésétől kezdve a zenei életben is több módon igyekezett jelen lenni. 1840-ben a Pest-Budai Hangász Egyletnek tett alapítványával a Nemzeti Zenede alapjait rakta le, melyből a Zeneakadémia 1875-ben nőtt ki, és ő lett az első elnöke. „Legjobb óráim azok, amikor professzorkodom az új Zeneakadémián.” Nevét 1925-ben, az ötvenéves jubileumkor vette fel az intézmény.


1856-ban az Esztergomi ünnepi mise hangjai mellett szentelték fel a Bazilikát, 1867-ben pedig a Koronázási mise emelte az ünnep fényét. Többek között ezekért a munkákért kapta hatvanadik születésnapja közeledtével – „hogy az országnak megtartassék” – a királyi tanácsosi címet (díjmentesen) és az udvartartás művészi célokra szánt alapjából évi 4000 forint kegydíjat Wenkheim Béla Ő Felsége személye körüli miniszter előterjesztésére.

 

 

 


Miniszteri előterjesztés Liszt Ferenc királyi tanácsosi címéről
Polgári Kori Kormányhatósági Levéltárak – Őfelsége Személye Körüli M. Kir. Minisztérium – Általános iratok (K 21) – 1871/3461

 

 Vaskorona Rend

 Amikor 1873-ban művészi pályafutásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte – az ünnepelt közönségét a Chistus oratórium bemutatásával örvendezetette meg – a vallás- és közoktatási miniszter, Trefort Ágoston érdemjel adományozására tett indítványt a Minisztertanács október 31-i ülésén. Ezt a jelenlévők, miután a Ferenc József Rend középkeresztjét és a III. osztályú Vaskorona Rendet már birtokolta Liszt Ferenc, és királyi tanácsosi címet, valamint kegydíjat pedig már kapott, nem tartották indokoltnak. Ennek ellenére az Ő Felsége személye körüli miniszter a Ferenc József rend középkeresztje csillaggal kitüntetést adományozta, mely tényt 1874. január 3-án a Minisztertanács tudomásul vett.
 
Ferenc József RendSzületése századik évfordulóját is megünnepelte az ország, erre a Minisztertanács 1911. június 15-i  határozatával 50000 koronát különítettek el, a külföldi vendégek és művészek tiszteletére rendezett estélyre pedig 4815 koronát költöttek.

 

Fotó: Czikkelyné Nagy Erika

Utolsó frissítés:

2021.10.19.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges