Találatok

Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára fontosnak tartja, hogy a fiatalokhoz levéltár-pedagógiai programokon keresztül közelebb vigye, személyessé tegye a történelem fontos korszakait, eseményeit. Az intézmény kiemelt feladatként tekint arra, hogy a fiatalok lakóhelyük, városuk, településük, közösségük történetét minél jobban megismerjék. A levéltár az I. világháborúhoz kapcsolódó, fiataloknak szóló levéltár-pedagógiai programjával is ezt a célt szolgálja.
Típus: Hír
A Magyar Nemzeti Levéltár 2020 decemberében vásárolta meg I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem 1680. május 20-án kelt díszes oklevelét, amelyben Georg Armbrustert szebeni királybíróvá nevezi ki.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
A családtörténeti előadások folytatásaként a Kutatói Kerekasztal keretében Berki Anna, az ELTE doktorjelöltje arra az érdekes kérdésre ad választ, hogy vajon ott volt-e Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem unokatestvére 1596 júliusában tartott esküvőjén és az azt követő egyhetes vigasságon. Az előadás 2021. március 25-től Facebook-oldalunkon tekinthető meg.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Magyar_Hiszek_egy_Pesti_Hírlap
Száz évvel ezelőtt ezen a napon került sor a trianoni békediktátum aláírására. Levéltárunk a centenárium alkalmából néhány olyan forrást tesz elérhetővé, amelyekben megtalálható a döbbenet, a csalódottság, a düh, a dac érzése, de egyúttal megjelenik bennük az elszántság és a tenni akarás is.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Az Osztrák Tudományos Akadémia új, online felületén tette közzé a Magyar Nemzeti Levéltár egyik legjelentősebb forráscsoportját, az Osztrák-Magyar Monarchia idején – 1867 és 1918 között – keletkezett minisztertanácsi jegyzőkönyveket. Az AdatbázisokOnline gyűjteményben részletesen feldolgozott adatbázis és digitalizált képi állomány ezzel a nemzetközi történész közösség számára is elérhetővé vált.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
1848. március idusán a jászkiséri lakosságot vélhetően a Tisza szokásos áradása jobban érdekelte, mint a forradalom. A kisbíró március 12-én kidobolta: "A Tisza' vize ólly hirtelen árad hogy a' Felsöbb vidékeken minden réteket el öntött, azért szorossan meg hagyatik minden Lakosnak hogy a' Gátat minél elöbb még újjitani el ne múlassza, mert a' késedelmezö kár téritésbe fog el marasztaltatni.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom

Oldalak