Kutatószolgálat

A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára által őrzött iratokban történő kutatás levéltárunk kutatótermében, előzetes bejelentkezés és kutatói látogatójegy ingyenes kiváltása után végezhető. Kutatói látogatójegy helyben kitöltött nyomtatvány leadásával igényelhető, a kutatás témájának és időkörének megjelölésével. A kutatni kívánt iratokat -lehetőség szerint legalább egy munkanappal a kutatás megkezdése előtt- célszerű megkérni. Az ehhez szükséges levéltári jelzetek kikereséséhez a fond- és állagjegyzék nyújt segítséget. Jelenleg a legfrissebb, legrészletesebb kutatási segédletek a levéltár kutatótermében érhetők el.

A kutatóterem nyitva tartási ideje:

hétfő, szerda,  csütörtök

8 órától 16 óráig

kedd8 órától 18 óráig

péntek

8 órától 12 óráig

Ezen belül kedden  a 16 óra utáni időszak csak ügyeleti szolgálatot jelent, amikor a kutatók csak a már megkezdett munkájukat folytathatják, illetőleg könyvek és periodikák kiszolgálására tarthatnak igényt.
Levéltárunkban a kutatás díjtalan.
Reprográfiai díjszabásainkkal kapcsolatban pedig itt tudnak tájékozódni.

A kutatóterem vezetője: Mészáros Ádám

A kutatóterem elérhetőségei:

Felekezeti anyakönyvek digitalizálása

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrizetében található, a felekezeti anyakönyvek elsőpéldányairól készült mikrofilmek digitalizálása elkezdődött, s már több száz település felekezeti anyakönyvei - online szolgáltatáson keresztül  - kutathatók a megyei levéltárak kutatótermeiben. Az anyakönyvi adatbázist folyamatosan bővítik, 2015. január 1-jétől valamennyi település felekezeti anyakönyvi mikrofilmje digitálisan elérhető lesz. (Ezt követően a mikrofilmkölcsönzés lehetősége megszűnik.)

Levéltárunk 2014. szeptember 1-jétől tudja biztosítani ezt a díjmentes szolgáltatást.

Kutatótermünkben egy asztali számítógépen lesz elérhető az adatbázis, amelyre előzetesen időpont egyeztetést kérünk.

Megváltoztak az állami anyakönyvek kutatásának feltételei


2014. július 1-jén hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, amely jogszabályi változást hozott a levéltárakban őrzött állami anyakönyvek kutathatóságát illetően. Az ezzel kapcsolatos MNL 9/2014. (07. 01) Főigazgatói utasítás itt olvasható.
 

Általános tájékoztató a kutatóterem használatával kapcsolatban

 1. A kutatóterembe a kutató csak íróeszközt (ceruzát), saját jegyzeteit, írólapokat, hordozható számítógépet, digitális fényképezőgépet vihet be.

 2. A kutatóterembe ételt, italt bevinni, valamint dohányozni, mobiltelefont használni vagy a többi kutatót bármi módon zavarni tilos.

 3. A levéltári anyag használata a kutató részére csak a kutatóteremben engedélyezhető.

 4. A kutatónaplóban fel kell tüntetni a kutatás dátumát, valamint az érkezés és a távozás pontos időpontját.

 5. A jegyzeteléshez csak ceruza használata engedélyezett.

 6. A levéltári iratokon bármiféle jel, jelzés vagy javítás alkalmazása, az iratok rendjének megbontása, az iratokon történő jegyzetelés tilos.

 7. Az iratok fotózásához nem szabad állványt, külön megvilágítást és egyéb különleges fotótechnikai eszközt vagy módszert alkalmazni. Az iratokat fotózás céljából a padlóra helyezni tilos.

  

A kikérhető levéltári anyag mennyisége

Mikrofilmek kutatása esetén egy alkalommal legfeljebb 2, minden más esetben maximum 4 kérőlap, vagy annak megfelelő iratmennyiség adható le.  Azonos irategyüttes esetében a kérőlapok összevonhatóak.

 A kutatók a kutatni kívánt iratanyag pontos jelzetének ismeretében kutatótermi kéréseiket elektronikus formában (e-mailben vagy online kitöltött kérőlap) is leadhatják a kutatószolgálatnak.

 Egy kérőlapon kiadható iratmennyiség:

 • raktári egységenként kikért iratanyagból egy doboz vagy csomó,
 • eredeti oklevélből legfeljebb öt darab,
 • tételekbe osztott anyagból legfeljebb öt tétel (a tételben kikért levéltári anyag mennyisége nem haladhatja meg az egy dobozt vagy csomót),
 • térképből vagy tervrajzból öt fizikai egység (lap, szelvény, atlaszok esetén kötet és füzet, stb.) a hozzájuk tartozó iratmellékletekkel együtt,
 • kötetek (segédlet) esetében legfeljebb 10 kötet,
 • mikrofilm esetében öt filmdoboz,
 • MKP, MDP, MSZMP, KISZ, úttörőszövetség, valamint a munkásőrség irataiból öt őrzési egység,
 • ügyirat jelzetenként (oklevélfényképből válogatva, őrzési egységenként) kikért iratanyagból legfeljebb 10 jelzetre terjedő mennyiség adható ki.