Kutatószolgálat

Tisztelt Kutatóink!

 

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 2022. január 1-től minden kutatótermében bevezeti az online beiratkozást. Ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú beiratkozás lehetősége megszűnik. Az E-beiratkozás folyamatáról, lépéseiről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_beiratkozas

Az online beiratkozás az MNL-ben kötelező, így kérjük, a kutatás gördülékeny és hatékony megkezdése érdekében már a levéltár felkeresése előtt, otthonról iratkozzanak be.

 

A Magyar Nemzeti Levéltár 2022. január 1-től tovább bővíti azoknak a szervezeti egységeinek és kutatótermeinek a sorát, ahol az iratanyag kikérése online, az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül történik. Ezen kutatótermekben ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú iratanyag-kikérés lehetősége megszűnik. Az E-kikérés folyamatáról, lépéseiről, valamint az érintett kutatótermekről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_kikeres

A kutatni kívánt iratok levéltári jelzetének kikereséséhez a fond- és állagjegyzék nyújt segítséget. A legfrissebb, legrészletesebb kutatási segédletek a https://www.eleveltar.hu/kereses?selectedTab=structure linken keresztül a Magyar Nemzeti Levéltár HML Heves Vármegyei Levéltár menüpont alatt, valamint a levéltár kutatótermében érhetők el.

 

A kutatóterem nyitva tartási ideje:

hétfőtől csütörtökig

8 órától 16 óráig

péntek8 órától 12 óráig
  

 

Levéltárunkban a kutatás díjtalan.

Reprográfiai díjszabásainkkal kapcsolatban pedig itt tudnak tájékozódni.

A kutatóterem vezetője: Csillag Tamás

A kutatóterem elérhetőségei:

Felekezeti anyakönyvek digitalizálása

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrizetében található, a felekezeti anyakönyvek elsőpéldányairól készült mikrofilmek digitalizálása megtörtént, s már több száz település felekezeti anyakönyvei - online szolgáltatáson keresztül  - kutathatók a megyei levéltárak kutatótermeiben. Az anyakönyvi adatbázist folyamatosan bővítik, 2015. január 1-jétől valamennyi település felekezeti anyakönyvi mikrofilmje digitálisan elérhető lesz. (Ebből eredően a mikrofilmkölcsönzés lehetősége megszűnt.)

Levéltárunk 2014. szeptember 1-jétől biztosítja ezt a díjmentes szolgáltatást.

Kutatótermünkben két asztali számítógépen lesz elérhető az adatbázis, amelyre előzetesen időpont egyeztetést kérünk.

Megváltoztak az állami anyakönyvek kutatásának feltételei


2014. július 1-jén hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, amely jogszabályi változást hozott a levéltárakban őrzött állami anyakönyvek kutathatóságát illetően. Az ezzel kapcsolatos MNL 1/2019. (01. 05) Főigazgatói utasítás elérhető a csatolt állományok között.

Általános tájékoztató a kutatóterem használatával kapcsolatban

 1. A kutatóterembe a kutató csak íróeszközt (ceruzát), saját jegyzeteit, írólapokat, hordozható számítógépet, digitális fényképezőgépet vihet be.

 2. A kutatóterembe ételt, italt bevinni, valamint dohányozni, mobiltelefont használni vagy a többi kutatót bármi módon zavarni tilos.

 3. A levéltári anyag használata a kutató részére csak a kutatóteremben engedélyezhető.

 4. A kutatónaplóban fel kell tüntetni a kutatás dátumát, valamint az érkezés és a távozás pontos időpontját.

 5. A jegyzeteléshez csak ceruza használata engedélyezett.

 6. A levéltári iratokon bármiféle jel, jelzés vagy javítás alkalmazása, az iratok rendjének megbontása, az iratokon történő jegyzetelés tilos.

 7. Az iratok fotózásához nem szabad állványt, külön megvilágítást és egyéb különleges fotótechnikai eszközt vagy módszert alkalmazni. Az iratokat fotózás céljából a padlóra helyezni tilos.

 

A kikérhető levéltári anyag mennyisége

Az egyszerre kikérhető iratok maximális mennyisége az online leadott kérés esetén:

 • raktári egységenként kiadható anyagnál:
  • dobozok/csomók esetén 4 doboz
  • kötetek esetében 20 kötet
  • mikrofilmek esetében 10 tekercs
 • jelzetenként kikért iratanyag esetében összesen 4 kérőlapot lehet leadni, kérőlaponként kikérhető mennyiség:
  • tételekbe osztott anyagból legfeljebb 5 tétel (az egy kérőlapon tételben kikért levéltári anyag összmennyisége nem haladhatja meg az 1 dobozt vagy csomót)
  • oklevelekből, térképből vagy tervrajzból 5 fizikai egység (lap, szelvény, atlaszok esetén kötet és füzet, stb.) a hozzájuk tartozó iratmellékletekkel együtt
  • ügyirat/egyes irat esetében legfeljebb 10 jelzetre kiterjedő mennyiség