Ügyfélszolgálat

Levéltárunk az őrizetében lévő iratokról kérésre hiteles vagy kivonatos másolatokat ad ki.

Az állampolgárok a levéltár felé megkeresést elektronikus úton indíthatnak a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (https://szuf.magyarorszag.hu), az Elektronikus Levéltári Portálon (https://www.eleveltar.hu), a Kormányablakokban vagy postai úton levélben. Telefonon az ügyfél részéről csak tájékoztatás kérhető.

A Levéltár ügyfélszolgálati tevékenysége során követett adatkezelési gyakorlatára, a kezelésébe került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseire és az érintettek jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót ld. a csatolt állományban és az alábbi linken:  http://mnl.gov.hu/ugyfelszolgalat_adatkezelesi_tajekoztato

Az ügyintézés határideje 30 munkanap.

Az eljárásban 3000 Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A levéltár illetékbélyeget nem árusít.

 

Az illetékmentesség körét a Magyar Nemzeti Levéltár erre vonatkozó főigazgatói utasítása szabályozza az illetéktörvény alapján (a dokumentumokat ld. a csatolt állományban).

 

Leggyakoribb illetékmentes ügyek:

  • nyugdíjazáshoz munkaviszony igazolása
  • nyugdíjazáshoz tanulóidő igazolása
  • kárpótlási ügyek (hadikárpótlás)
  • kutatói és ügyfélszolgálati tájékoztatás

 

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:   hml@mnl.gov.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 36 320 144

Intézményünk ügyfélfogadása a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáig szünetel.

 

Csatolt állományok: