Ügyfélszolgálat

Levéltárunk az őrizetében lévő iratokról kérésre hiteles vagy kivonatos másolatokat ad ki.

Az állampolgárok a levéltár felé megkeresést elektronikus úton indíthatnak a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (https://szuf.magyarorszag.hu), az Elektronikus Levéltári Portálon (https://www.eleveltar.hu), a Kormányablakokban, postai úton az itt elérhető űrlapokon (https://mnl.gov.hu/urlapok), vagy személyesen a levéltár ügyfélszolgálatán.Telefonon az ügyfél részéről csak tájékoztatás kérhető.

Ügyfélszolgáltatásunk nyitvatartási ideje:

hétfőtől csütörtökig

8 órától 16 óráig

péntek8 órától 12 óráig

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy intézményünkben tartózkodásuk ideje alatt az egészségügyi maszk viselése kötelező.

A Levéltár ügyfélszolgálati tevékenysége során követett adatkezelési gyakorlatára, a kezelésébe került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseire és az érintettek jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót ld. a csatolt állományban és az alábbi linken:  http://mnl.gov.hu/ugyfelszolgalat_adatkezelesi_tajekoztato

Az ügyintézés határideje 30 munkanap.

Az eljárásban 3000 Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A levéltár illetékbélyeget nem árusít.

Az illetékmentesség körét a Magyar Nemzeti Levéltár erre vonatkozó főigazgatói utasítása szabályozza az illetéktörvény alapján (a dokumentumokat ld. a csatolt állományban).

Leggyakoribb illetékmentes ügyek:

  • nyugdíjazáshoz munkaviszony igazolása
  • nyugdíjazáshoz tanulóidő igazolása
  • kárpótlási ügyek (hadikárpótlás)
  • kutatói és ügyfélszolgálati tájékoztatás

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:   hml@mnl.gov.hu(link sends e-mail)

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 36 320 144

További tájékoztatást az MNL Ügyfélszolgálat menüben talál https://mnl.gov.hu/altalanos_tajekoztatas