Ügyfélszolgálat

Levéltárunk az őrizetében lévő iratokról kérésre hiteles vagy kivonatos másolatokat ad ki.

Az állampolgárok a levéltár felé megkeresést elektronikus úton indíthatnak a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (https://szuf.magyarorszag.hu), az Elektronikus Levéltári Portálon (https://www.eleveltar.hu), a Kormányablakokban, postai úton az itt elérhető űrlapokon (https://mnl.gov.hu/urlapok), vagy személyesen a levéltár ügyfélszolgálatán.Telefonon az ügyfél részéről csak tájékoztatás kérhető.

Ügyfélszolgáltatásunk nyitvatartási ideje:

hétfőtől - csütörtökig

8 órától 16 óráig

péntek8 órától 12 óráig

A Levéltár ügyfélszolgálati tevékenysége során követett adatkezelési gyakorlatára, a kezelésébe került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseire és az érintettek jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót ld. a csatolt állományban és az alábbi linken:  http://mnl.gov.hu/ugyfelszolgalat_adatkezelesi_tajekoztato

Az ügyintézés határideje 30 munkanap.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján 2021. január 1-től a levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásért, a levéltár által készített hitelesített másolat elkészítéséért illetékfizetési kötelezettség nem áll fent.

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:   hvl@mnl.gov.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 36 320 144

További tájékoztatást az MNL Ügyfélszolgálat menüben talál https://mnl.gov.hu/altalanos_tajekoztatas