Közérdekű adatok

A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Vármegyei Levéltárának elnyert pályázatai

2016-ben elnyert NKA pályázatok

 

1.

A pályázat címe (témája): Az Orczy család Nagybányán őrzött iratainak előkészítő feltárása

A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Pályázati azonosító: 204150/00084

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2016.11.01. - 2017.08.31.

Az elnyert összeg:  582.000 Ft

 

 

Eger, 2017. augusztus 21.

Dr. Szabó Jolán
    igazgató

2015-ben elnyert NKA pályázatok

 

1.

A pályázat címe (témája): Az MNL Heves Megyei Levéltára szakkönyvtárának állománygyarapítása

A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Pályázati azonosító: 204110/00608

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2015.11.01. - 2016.03.31.

Az elnyert összeg:  300.000 Ft

 

 

Eger, 2016. marcius 31.

Dr. Szabó Jolán
    igazgató

 

2.

A pályázat címe (témája): Fény, páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló eszközök beszerzése az MNL Heves Megyei Levéltára részére

A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Pályázati azonosító: 3505/02962

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2015.04.15. - 2016.01.31.

Az elnyert összeg:  152.000 Ft

 

Szakmai beszámoló

 

Eger, 2015. október 22.

Dr. Szabó Jolán
    igazgató

 

2014-ben elnyert NKA pályázatok

1.

A pályázat címe (témája): Az MNL Heves Megyei Levéltára számára levéltári gyűjtemény védelmére szolgáló savmentes irattároló dobozok beszerzése

A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Pályázati azonosító: 3562/00008

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2014. 04. 15. - 2015. 03. 20.

Az elnyert összeg: 700.000 Ft

 

Szakmai beszámoló

 

Eger, 2015. március 16.

Dr. Szabó Jolán
    igazgató


 

2.

A pályázat címe (témája): Az MNL Heves Megyei Levéltára kutatótermének és előadótermének látogatóbarát fejlesztése

A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Pályázati azonosító: 3542/00242

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2014. 04. 01. - 2015. 05. 20.

Az elnyert összeg: 3.500.000 Ft

 

Szakmai beszámoló

 

Eger, 2015. május 14.

 

Dr. Szabó Jolán
     igazgató

 

2013-ban elnyert NKA pályázatok

1.

 

A pályázat címe (témája): Az MNL Heves Megyei Levéltára részére hőmérséklet és páratartalom mérésére szolgáló eszköz beszerzése

A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Az elnyert összeg: 65.000 Ft

 

Szakmai beszámoló

Az MNL Heves Megye Levéltára részére hőmérséklet és páratartalom mérésére szolgáló eszköz beszerzése

az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3505/02637 azonosító számú pályázatáról (2013.10.30.-2014.09.30.)

 

Az MNL Heves Megyei Levéltára raktáraiban a hőmérséklet és páratartalom méréséhez mindeddig hagyományos mérőeszközökkel rendelkezett, melyek - hitelesítésük elmaradása miatt - nem szolgáltattak pontos és megbízható eredményt. Az NKA támogatásával beszerzett Testo 174H mini hőmérséklet és páratartalom mérő eszköz a pontos mérés mellett az adatok tárolására is képes, melyek számítógépre menthetők. Így a legkevesebb ráfordítással nyomon követhetjük raktáraink aktuális hőmérsékletét és páratartalmát, s szükség esetén gyorsan megtehetjük a megfelelő állományvédelmi intézkedéseket.

Az üzembe helyezett eszköz megfelelően és megbízhatóan működik, az adatokat rendszeresen mentjük és értékeljük, s ezzel állományvédelmi feladataink ellátása területén előbbre léptünk.

Köszönjük az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma támogatását.

 

Eger, 2014. augusztus 5.

 Dr. Szabó Jolán
       igazgató

 


                                                                         

2.

 

A pályázat címe (témája): Címeres nemeslevelek a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárában című konferencia rendezése.

A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Az elnyert összeg: 231.000 Ft

Az MNL Heves Megyei Levéltárában őrzött címeres nemeslevelek témájában megrendezett szakmai konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

  

 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

 

Eger, 2014. január 30.

Dr. Szabó Jolán
levéltár-igazgató 
 
 

 2012-ben elnyert NKA pályázatok

 

 

1.

 

A pályázat címe (témája): Heves megye történeti archontológiája adatbázis-építése
A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti  Kulturális Alap  Igazgatósága

Az elnyert összeg: 400.000.- Ft

Szakmai beszámoló:

 

Heves megye történeti achontológiája adatbázis-építése
az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3532/00270 azonosító számú pályázatáról (2012.10.30.-2013.09.30.)

 

   A Heves Megyei Levéltár 2011-ben jelentette meg a több éves gyűjtő és előkészítő munkálatok lezárásával Heves megye történeti archontológiája (1681-) 1687-2000 című kötetét. A mű tisztviselői adattári része szolgált adatbázisunk alapjául. A megyei hivatal vezető és egyéb tisztségviselői adatainak adatbázisban való közzétételével - az adatbázisban rejlő lehetőségekkel - az adattár használatát könnyítjük meg és elősegítjük a további feldolgozó munkákat. Internetes közzétételével biztosítjuk széles körű használatát.
Adatbázisunk (1681-) 1687-2000 közötti időből közli Heves megye - központi és járási - választott tisztségviselőinek, kinevezett főbb tisztviselőinek, valamint szakalkalmazottainak nevét, szolgálati (hivatali) idejét, tisztségét és hivatalviselésének szintjét, helyét. A név mezőben a teljes nevet megadtuk: vezeték- és keresztnév, egyházi és világi rang, nemesi és vitézi előnév. A vezetékneveknél a ma elfogadott és leginkább ismert változatot követtük, a személyneveket a mai névalakban tüntettük fel.
   Két mezőbe került a tisztségviselés időtartama. A tisztség kezdő dátuma a megválasztás, illetve a beiktatás/kinevezés időpontja, záró dátuma a leköszönés, a lemondás, az áthelyezés, esetleg az elhalálozás ideje. Ha a dátum hiányos, a hiányzó tag(-okat) kérdőjellel jelöltük, dátumbeli bizonytalansági esetet fejez ki a zárójelbe tett kérdőjel.
   A tisztség mezőben annak megnevezése magyar nyelven történt.
   A járási szintű tisztségeket viselőknél a járás megnevezése külön mezőbe került.
   A megjegyzés mezőbe egyéb kiegészítő információk (pl. székhely, névváltoztatás) szerepelnek.
   Az adatbázisban kereshetünk személynév, tisztség, időpont és járások szerint, valamint ezek kombinációival is.
A rekordokat Microsoft Access adatbázisban rögzítettük, amit MySQL adatbázis-kezelő formátumába konvertáltunk. A honlapon megjelenő keresőfelület PHP nyelven megírt SQL lekérdezést valósít meg, ezáltal biztosítva az adattartalom dinamikus megjelenítését. Az adatbázis rekordjainak száma 3092. (A pályázat beadásakor tévedésből a mezőszám került megadásra, ebből adódik az eltérés a pályázatban beadott és bevitt rekordok száma között. A vállalt feladatot teljes körűen elvégeztük.)

   Az adatbázis keresőfelülete elérhető a http://www.hevesarchiv.hu/arch/kereses.php címen.

Az adatbázist legalább 5 évig ingyenesen szolgáltatjuk honlapunkon, és közzé tesszük a közös közgyűjteményi portálon, amint az működni fog. Az adatbázis biztonsági másolatai mind Access, mind pedig  MySQL formátumban  rendelkezésre állnak.
 

Eger, 2013. október 21.

Dr. Szabó  Jolán
levéltár-igazgató


 

2.

A pályázat címe (témája): Az MNL Heves Megyei Levéltár szakkönyvtárának  gyarapítása
A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Az elnyert összeg: 300.000.- Ft

Szakmai beszámoló:
 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3510/00482 azonosítószámú szakkönyvtár gyarapítása pályázatáról
(2012.október 30. – 2013. szeptember 30.)
 

   A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára a pályázati lehetőséggel szakkönyvtárát olyan  könyvek megvásárlásával  tudja gyarapítani, melyek beszerzésére a saját források szűkössége nem adott lehetőséget.
   A szakkönyvtár állományát a gyarapodási koncepcióban meghatározott elvek szerint bővítettük, a történelem, a történelem segédtudományai, a művelődéstörténet fontos kiadványai, a hiányzó lexikonok és kézikönyvek mellett Heves megye történetére vonatkozó reprint kiadványokat is megvásároltunk. Mindezekkel munkatársaink és kutatóink munkáját segítjük.
  A pályázati támogatásból öszesen 99 kötetet és 1DVD-t szereztünk be, melynek részletes jegyzékét a beszerzési ár és nyilvántartási szám feltüntetésével mellékeltünk.

 

A VÁSÁROLT KÖNYVEK JEGYZÉKE

Eger, 2013. október 21.

Dr. Szabó Jolán
levéltár-igazgató 


 

3. 

 

A pályázat címe (témája): A Heves Megyei Levéltárban őrzött nemességvizsgálati iratok közül 11 db címeres levél restaurálása

A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Az elnyert összeg: 1.061.000 Ft

A Heves Megyei Levéltárban őrzött megrongálódott iratok restaurálása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

  

 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

 

Eger, 2013. szeptember 30.

Dr. Szabó Jolán
levéltár-igazgató


 

 4.


A pályázat címe (témája): A Heves Megyei Levéltár részére savmentes levéltári dobozok beszerzése
A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Az elnyert összeg: 619.252 Ft

A Heves Megyei Levéltár részére savmentes levéltári dobozok beszerzése a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

 Pályázati azonosító: 3505/02492

Szakmai beszámoló


A levéltárunkban őrzött iratanyag legnagyobb része fatartalmú papír, melyek kémiai lebomlási folyamatait ugyan nem tudjuk megállítani, de megelőző állományvédelmi tevékenységgel a lefutási idejét csökkenthetjük. A Levéltári Kollégium állományvédelmi ajánlásában meghatározottakat igyekszünk betartani, s az abban megfogalmazott követelményrendszerhez igazodunk. Az NKA támogatásával 2013-ban 600 db Kódex A/3 és 600 db Kódex A/4 méretű savmentes irattári dobozokat vásárolhattunk levéltárunk részére. Ezek a dobozok magas szilárdságúak, jól záródnak, belső rétegük 7-7,5 pH értékű, adalékanyagtól mentesek, a bennük tárolt iratoknak megfelelő védelmet biztosítnak.


A megvásárolt 600 db A/3-as méretű dobozokba a kataszteri iratok gyűjteményét (XV-8/a) helyeztük. A gyűjtemény teljes egészében újrarendezésre került, terjedelme 82,88 ifm.
A 600 db. Kódex A/4-es méretű irattári dobozokat az év során megrendezett iratok tárolásához használtuk fel. (Az MSZMP archívum - XXXV. fondfőcsoport - iratainak átdobozolását későbbre halasztottuk, mivel azzal az amúgy is meglévő helyhiányunkat tovább növeltük volna.) Savmentes dobozba került a VIII. fondfőcsoport iratai közül összesen 24,38 ifm, így a VIII-805 HMÖ Idősek Otthona iratai, 1998-2011 - 9,35 ifm; a VIII-701 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár iratai, 1959-1990 - 3,12 ifm; a VIII-705 Bartakovics Béla Művelődési Központ iratai, 1963-2006 - 7,56 ifm; a VIII-3701 HMÖ Sportigazgatósága, Tardos iratai 1981-2011- 4,35 ifm. A XXIII. fondfőcsoportba tartozó Heves Megyei Tanács V.B. Ipari Osztályának iratai 1950-1990 (XXIII-7/a), terjedelme 15,62 ifm, a Kereskedelmi Osztályának iratai 1950-1990 (XXIII-8/a), terjedelme 23,30 ifm, a Felvásárlási Osztályának iratai 1957-1967 (XXIII-8/b), terjedelme 1,35 ifm, a Mezőgazdasági Osztályának iratai 1950-1990 (XXIII-9), terjedelme 15,62 ifm a rendezésükkel egyidejűleg savmentes dobozokba kerülnek. Együttes terjedelmük 55,89 ifm, melynek átdobozolása 2013 év végéig megtörténik.

 

Eger, 2013. szeptember 16.

Dr. Szabó Jolán
levéltár-igazgató

 

 

2011-ben elnyert NKA pályázatok

 

1.

Pályázati azonosító: 3588/00213

Tárgy: NKA pályázati támogatás a Heves Megyei Levéltár Közleményei Archivum 20. számának nyomdaköltségeire

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára a Heves Megyei Levéltár Közleményei, az Archivum 20. 500 példányban való megjelentetésének nyomdai költségeire a Nemzeti Kulturális Alaptól a 3588/00213 azonosító számon nyilvántartott pályázatán 422.100 Ft támogatásban részesült. A megítélt összeget intézményünk teljes egészében a kiadvány nyomdai előállításának költségeire fordította.

Az Archivum 20. számában megjelent tanulmányok Heves megye történeti múltjának megismeréséhez járulnak hozzá.

 

Eger, 2012. április 18.

Dr. Szabó Jolán
levéltár-igazgató


 

 2.

Pályázati azonosító: 3505/02364(2205/0520)
Tárgy: raktári állványzat beszerzése  és szállítása

 

2011. március 29-én benyújtott pályázatunkra 1.314.000 Ft támogatást nyertünk raktári állványzat beszerzésére és szállítására. A Salgó típusú csavar kötésű állványrendszert az UGP Raktártechnika Kft.-nél és a Géczy és Társa Építőanyag és Iparcikk Kereskedelmi Kft.-nél 2012. szeptember 6-án és 2012. szeptember 24-én megvásároltuk, az állványrendszer elemeit Egerbe szállították.
A pályázatban feltételesen megjelölt új raktárbázis kialakítása a fenntartóváltás miatt elmaradt, a megvásárolt állványrendszert a jelenlegi épületünkben található szabad területek beépítésére használjuk fel. Mindezek mellett a meglévő raktári polcrendszer folyamatos átépítésekor plusz polcként építjük be a szükséges elemeket, mellyel a dobozok fektetve elhelyezését oldjuk meg, továbbá kicseréljük a korábban sérült elemeket.
Az NKA ezen pályázati támogatásával bővült  meglévő és irodából újonnan létrehozott raktárainkban a tárolásra alkalmas polcrendszer, melyet ezúton is köszönünk.

 

Eger, 2012. szeptember 26.

Dr. Szabó Jolán
levéltár-igazgató