Egypercesek

„A levéltárak őrizetében találhatóak családi irathagyatékok, amelyek tartalmukat tekintve eltérő jellegűek. Nagyobb nemesi családok esetében egész uradalmak birtokigazgatási anyagait is tartalmazhatják, így az egykor a birtokon élők életviszonyairól is tájékoztatnak (például összeírások, végrendeletek, úriszéki ügyek). Emellett azonban kisebb nemesi és polgárcsaládok hagyatékai is megtalálhatóak a levéltárak gyűjteményeiben. Ezek az adott família társadalmi és gazdasági helyzetéről, kapcsolatairól tartalmaznak hasznos információkat.”

(Geneológia hetedíziglen, Magyar Nemzeti Levéltár, 2019)

Egyperceseinkben a levéltárunk őrizetében lévő családi anyagokból jelenítünk meg egy-egy érdekes iratot. Elsőként Szepessyné Judik Dorottya kalauzolásával a Nógrád megyei kötődésű Szontagh család Év- és Névkönyvébe nyerhetnek bepillantást.

1. Hungarikakincseink nyomában - "Szontaghék Év és Név-könyve" (írta: Szepessyné Judik Dorottya)

2. „A nógrádi gyűlés csalogánya…”- Kacskovics Károly (írta: Nagy Imre)

3. Egy családfakutatónk tollából... - Endrész Elek története (írta: Hernádi Petra)