Hirn László: Tolnavármegyei fejek

Szévald Oszkár, Tolna vármegye hivatalban lévő alispánja a fenti szavakkal vezette fel Hirn László munkáját, mely 1930-ban mutatja be a vármegye vezeti karának teljes vertikumát.

Az 500 darabban limitált pédányszámban, megjelent, kerekedelmi forgalomba nem került díszalbum 1930. májusában hagyta el a nyomdát. A mai kor kutatója számára pótolhatatlan forrást jelent a kiadvány, mely levéltárunk szakkönyvtárában található meg. A gyakori használat miatti állományvédelmi megfontolások okán tárjuk a könyvet ilyen formában az érdeklődő közönség elé, bízva abban, hogy haszonnal "forgathatják".

Alább a könyvben szereplő személyek betűrendben találhatóak meg, e mellett a tövid éeltrajzokat kiegészítő, hosszabb lélegzetű tanulmányokat is feltöltöttük. A linkeket egy excel tábla egészíti ki, melyben az egyes személyek mellett a könyvbéli oldalszám is megtalálható.

Összeállította:

Asztalos Zoltán                      Nagy Andor Iván

segédlevéltáros                     levéltári informatikus

 

Hirn László: Tolnavármegyei fejek - borító

Előszó

Szekszárd város jubilál

Tíz év Dombóvár történetéből

Arcképcsarnok

 

Abai Arany Dénes

dr. Abay Nemes Gyula

Aczél József

Acs Sándor

Dr. Adamik Sándor

dr. Albersz Rezső

dr Áldor György

Ambach Mihály

André István

Antlfinger Ádám

Ausch Géza

Austerlitz Viktor

Ballabas Bálint

Balogh János

Banelli Ferenc

dr. Barabás Imre

dr. Bárány Lipót

Baráth György

barcánfalvai Barczány Imre

dr. Baróthy Ferenc

Dr. Bartha Ödön

Bartos Elemér

Báthory Dániel

Baumann Károly

Becht Ödön

Bencze János

vitéz Bencze Sándor

árkosi Benkő Gyula

Benkő József

Berényi György

Béres Miklós

Berger Lajos

Berkes József

dr. Bitter Károly

dr. Blum János

dr. Bockmüller Miklós

Boncz Sándor

Bordács Sándor

Boros István

Boross Zoltán

Borsodi György János

Braun Kilian

Brick Miksa

Bucsky János

Büttel Károly

Czérna Rezső

Csáky Benjámin

Csek Jenő

Cseke József

Csizsák János

vitéz Csoknyai István

nagyabonyi Csomor Kálmán

Csory Ferenc Gyula

Csötönyi István

Csuha György

deési Daday Dezső dr.

Dr. Dallmann Gusztáv

dr. Damokos Ignác

Darabos József

Debulay Imre

kézdivásarhelyi Dencz Ákos dr.

Devecseri János

Dr. Diamant Salamon

Diczenty László

dr. Dimb János

jobaházi Dőry Etelka

jobaházi Dőry Hugó

jobaházi Dőry Jenő dr.

Dúzs Sámuel

Dvorzsák Rezső

Egres Izsó

dr. Eibach Kornél

Eicher János

Emele Károly

Engel Frigyes

dr. Engel Mór

Engelmann Jenő

lászlófalvi Eördögh Zoltán

Eöri Szabó Dezső

Dr. Éri Márton

dr. Fábián Ármin

Fábián Gyula

Fábián Mátyás

Fábián Sándor

Faics Irén

Faik Henrik

Fájth Jenő

Faludi Jenő

dr. Farkas Gyula

boldogfai Farkas Imre

Fauszt János

Fazekas László

Fehér György

Fehér János

Felder Frigyes

Ferencz Lajos

Dr. Finkler Tivadar

Fleischer Károly

Fleischmann Marcell

dr. Fleischmann Ottó

Fodor Imre

Fónagy Endre

Föglein József

dr. Fördős Dezső

dr. Freyler Károly

Fried Imre

Fried Pál

Dr. Friedmann Hillel

dr. Frühwirth Jenő

Fürst Lajos

dr. Gaál Dezső

dr. Gál József

Gebhardt Antal

Gestettner Konrád

Geyer József

Gilicze Kálmán

Gilicze Sándor

Girst Mihály

Glaser Gyula

Glücks Bertalan

jákfai Gömbös Miklós

Götz József

Dr. Gratz Gusztáv

Greger Emil

Groisz Ottó

dr. Grosch József

Dr. Grünfeld Adolf

dr. Grünwald Elek Dezső

Guelminó Alajos

dr. Gulyás József

Gundrum József

Guszter Ferenc

Gutay János

dr. Gutheil Kálmán

Guttmann Ferenc

néhai Gyalog István

Gyaraky Mihály

Gyöke József

dr. Gyöngyös Béla

Györe Pál

Győrffy Zoltán

dr. Győry István

Haffner János

Hága Ferenc

Hága József

Haidekker János

Hamar Lajos

Handl János

Hanel Béla

vitéz Hargittay Károly

Háry Béla

Haypál István

Hecskó Tamás

Heinlein Béla

Dr. Herczog Elemér

dr. Hermann Géza

Hesz József

dr. Hideg József

dr. Hoffmann Imre

dr. Hoffmann János

Hollósy Andor

Horváth Ignác

dr. Horváth István

dr. Horváth József

Hradek Lajos

Huber Antal

Huber Ferenc

dr. Illgenn Aurél

martonosi Imreh Károly

Ivanich Antal

Jakab László

Janek István

Jankó Ágoston

Jánosa Ferenc

Jéhn Győző

lengyeli Jokits Tivadar

dr. Jozgits János

dr. Kabos Mór

Kálmán Endre

Kálmán Ferenc

dr. Kalmár Vilmos

Kálnai Béla

Kápolnai József

Karbuczky János

Kardos Pál

Karl Gusztáv

Kaufman Lajos

Kaufmann János

Kelemen István

Keller Gyula

dr. Kemény József

dr. Kemény László

Kenézy László

dr. Kertész Jenő

dr. Kertész Lipót

Kircz István

Kirnbauer Mihály

Kiss Gergely

ifjabb Kiss István dr.

dr. Kiss István

Kiss József

Kiss Kálmán

Kiss Lajos

Dr. Kiss Lajos

Klausberger Károly

Kleber Henrik

Dr. Klein Antal

Klein Jenő

Kleiszner Gyula

Dr. Kliegl Lajos

Klósz Gáspár

Koncz Kálmán

Kopacsek Ervin

Kopetsnik Gyula

Dr. Koralewski Géza

Koritsánszky Dénes

Koritsánszky Ottó

Koudela Gyula

dr. Kovács Károly

Dr. Kovács László

dr. Kovács Sebestyén Endre

König Géza

dr. Kővágó Sándor

Kramer Gyula

Krémer Szilárd

Krumm Cajus

Kuhl József

Kun Gyula

dr. Kunczer J. Jenő

Kurucz Gyula

dr. Künsztler Kálmán

Langhammer Antal

Lányi Emil

Laurisch Károly

Ledneczy András

Lehmann István

Leicht Lajos

Lengyel János

Lengyel József

dr. Leopold Kornél

Ligeti Béla

Linka Ottmár

dr. Litzmann Lajos

dr. Lőwy Mihály

sempthei Maczkó László

Magyar Béla

Magyar Rezső

vitéz Makray Ferenc

Maláti Mózes

báró Malcomes Gyula dr.

dr. Mann József

Mannsfeld Lajos

Märcz János

Markovics Márton

März József

Matzon Gábor

farkasfalvi Maucsh Sándor

vitéz May József

dr. Mayer Gyula

Meiselsz József

Mentz Illés

sabanczi Mészöly Győző

Mezey Dezső

dr. Mezey Kálmán Jenő

Mező Benő

Mező László

Miklósi Ödön

Molnár László

Molnár Sándor

Müller Konrád

Müller Pál

Nagel Vilmos

Nagy Béla

Nagy Imre

Nagy Istvan (plébános)

Nagy István (főjegyző)

vitéz Nagy István

abai Nemes Andor dr.

dr. Németh Géza

Németh Gyula

Németh Olga

dr. Neun János

Niederland Imre

Nikitits József

Nikowitz Ede

dr. Novák Miklós

nozdrovici Nozdroviczky Ferenc dr.

Obermáyer András

vitéz Onody Géza

idősebb Orbán Márton dr.

Dr. Őrffy Imre

Őry Géza

P. Demeter Sándor

P. Horváth Sándor

Páhy Dezső

Pákolicz Mihály

Pap János

Papp István

Partl József

Pártos Ferenc

Pataki Géza

bonyhádi Perczel Béla dr.

Perczel József

Perler Mátyás

dr. Pesthy Pál

Pétermann Jakab

Petö László

Pevny Ferenc

Pfaff Henrik

Pigniczky Ferenc

Pillich Ferenc

Pintér István

Pirkner János

Pirnitzer Antal

matheovicsi Piukovich Sándor dr.

vitéz Pogány Miklós

Polgár Ferenc

Polgár János

Polin Lajos

Potzner Fülöp

Praimajer József

Probst Mátyás

Prucser József

dr. Ravasz Árpád

Réber Ferenc

Reich Oszkár

Reiner György

Reinhardt Ádám

Rideg Lajos

dr. Riesz József

Ritter Béla

Rosta Kálmán

Róth Alajos

Róth Béla

dr. Roznai Zsigmond

dr. Rubinstein Mátyás

idősebb Rück György

Saághy Ernő

dr. Sándor Béla

Sára Béla

Sárossy Károly

dr. Sás József

Dr. Schäfer Henrik

dr. Schall Kálmán

Scharfenberger János

Scherer János

Scheurer Károly

Schlechta Frigyes

Schlenker Mihály

Schlesinger Ignác

Schlichtherle Lipót

Schmidt János (ág. ev. lelkész)

Schmidt János (főjegyzö)

Schneider János

Schöpf Ernő

dr. Schreck Ádám

Schvarcz Lajos

Schwertl Nándor

Sennovitz Kálmán

Simon Frigyes

vitéz Simon Simon

alsó és felső korompai Simontsits Elemér

Sípos Ernő

Sipos István

Dr. Sommer Andor

dr. Sommer Gyula

Somogyi Jenő

sachsenheimi Soterius Edgár

Spehár Adorján

Dr. Spitzer Manó

Dr. Stamm Lajos

Dr. Stanó Sándor

Steib Mihály

dr. Sterk József

Stockinger Rudolf

dr. Stollár Károly

dr. Straicher Benő

Strasser Béla

ifjabb Strényer Ferenc

Surgoth Aladár

Sütő Sándor

Szabó Károly

Szabó Lajos

Szécsény Lajos

Szegedi György

Szeghy Sándor

Szekeres Bálint

Szendrovics Vilmos

vitéz Szentlőrinczy Schmidt Géza dr.

Szepssy Sándor

Szepsy-Szűts Kálmán

Szévald Oszkár

Szíjártó László

Szilágyi Béla

Szily Alajos

Szívós Jázon

Szolga István

dr. Szüle Dénes

felső- és alsogelléri nemes és várbogyai Takács Gyula

Takács István

Takács József

Dr. Takács Károly

Takáts Ferenc Dániel

vitéz Takáts János

dr. Tanárky Árpád

Tar Lajos

Tarisznyás Gerő

dr. Tarján József

dr. Tél Ferenc

dr. Telegdi Sándor

telegdi Telegdy István

Tell Ferenc

Theiszen János

Theuerle Henrik

vitéz Tihanyi Szilárd

Till Lajos

Tóth Lajos

Török József

dr. Török Ottó

Trebitscher Tibor

dr. Treer István

dr. Tuba János

Turbán Henrik

Türkössy Sándor

Ujlaki Károly

érsekujvári Ujvári Gábor

dr. Ullein Ferenc

Ulrich József

dr. Vajda Zsigmond

beregkászoni Várady János

Varga Endre

Varga Károly

Vargha Béla

Vargha József

vitéz Vendel István

Vér Vencel

Vígváry László

Virág Ferenc

dr. Wajdits György

Weber György

Weber József

dr. Weichardt József

Weinberger Rudolf

Weisz Béla

Weiszenburger János

Wiesner Jenő

Wittinger Ödön

dr. Zelinka Ferenc

vitéz Zerinváry János

dr. Zimmermann Dezső

roglaticai és gyóni Zlinszky István

dr. Zlinszky Vidor

dr. Zoltán Jenő

Zsigmond Elemér

Zsoszán György