Levéltári szakkönyvtár

"… csak a Könyv kapcsol a múltat a jövőbe,
ivadék lelkeket egy nemzetté szőve."
(Babits Mihály)


Az MNL Tolna Megyei Levéltára a törvényi szabályozásnak megfelelően ellátja az illetékességi területén keletkező történeti értékű iratanyagok begyűjtését, szakszerű megőrzését, raktározását és feltárását, amellyel legfőbb célja, hogy a történeti kutatásokat végzők számára használhatóbbá tegye a birtokában lévő iratállományt .

 

A kutatók munkájának megkönnyítésére intézményünk több mint 25.000 kötetes könyvtárat is működtet, amelynek gyűjtőkörébe elsősorban a történet- és levéltár-tudományi valamint ezek segédtudományaihoz tartozó kézi- és szakkönyvek, helyismereti művek, statisztikai kiadványok, időszaki kiadványok, továbbá országos és helyi napilapok, folyóiratok tartoznak, de ezek mellett szépirodalmi, ismeretterjesztő és nemzetiségi kiadványok is megtalálhatóak magyar és idegen nyelven egyaránt. Jelentős a CD-ROM gyűjteményünk, valamint a több száz tanulmányból álló kézirattárunk. Könyvtárunk használói a levéltári anyag kutatói.

Speciális állományából és gyűjtőköréből adódóan a könyvtár állománya csak és kizárólag helyben használható, nem kölcsönözhető. A kutatók munkáját segíti a folyóirat és  a  könyvkatalógus. Folyamatosan bővül az elektronikus online könyvadatbázisunk is.  A több évszázados múltra visszatekintő intézmény könyvtári állományában a folyamatos beszerzéssel bővülő modern részleg mellett mintegy 1000 régi és ritka könyv is fellelhető, amelyek nagy része nemesi családok magángyűjteményéből származik, ezek többnyire olyan kiadványok, amelyek térségünkben csak itt találhatóak meg, az érdeklődők számára nélkülözhetetlen és pótolhatatlan értéket jelentenek. Ezek a patinás küllemű kötetek méltó elhelyezést kaptak  az olvasótermünkben.

 

A kutatók a könyvtár szolgáltatásait a levéltár nyitvatartási idejében a levéltári díjszabások és az irathasználati előírások figyelembe vételével vehetik igénybe.