Málenkij robot

„Malenkaja rabota”, a „kis munka”.

 

1944. december 22-én adta ki a Magyarországon harcoló 2. és 3. Ukrán Front Katonai Tanácsa

a hírhedt 0060-as, szigorúan titkos parancsát, amelyben – a szovjet Állami Védelmi

Bizottság (ÁVB) 1944. december 16-i, Sztálin által aláírt 7161-es határozatának végrehajtási

utasításaként – elrendelte a német származásúak deportálását szovjetunióbeli kényszermunkára.[1]

A parancs a 17 és 45 év közötti férfiakat, valamint a 18 és 30 év közötti nőket jelölte meg a Szovjetunióban történő munkavégzés céljából való „mozgósításra”.

Az „málenkij robotra” való elhurcoltatás külön pikantériája, illetve tragédiája, hogy fenti korosztályok összegyűjtésének alapja német származásuk volt, tehát nem háborús bűnösökről, német nemzetiségű és/vagy anyanyelvű személyek elviteléről volt szó, hanem kvázi „faji” alapon történt az összegyűjtésük, csupán a német származás meglehetősen tág kereteinek meghatározásával.

A parancs meghatározta továbbá, hogy a rendelet hatálya alá eső személyek mit vihetnek magukkal az ismeretlenbe. A végrehajtást a helyi polgári hatóságokra bízta, ők voltak kötelesek gondoskodni arról, hogy az érintettek megjelenjenek a kijelölt gyülekező helyeken. A magukat kivonni igyekvők számára szigorú büntetést helyezett kilátásba.

A Tolna vármegyében, egy tömbben élő németséget sem kerülhette el sorsát, a helyi kisbírók dobszavával kihirdetett parancsnak a lakosság eleget tett, nem is sejtve ekkor milyen megpróbáltatások várnak rájuk.

Az itt közölt névjegyzékek a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárában, IV.401.b. Tolna Vármegye Főispánjának iratai, Általános iratok, 189/1945. szám alatt találhatóak.

Bízunk benne, hogy a segédlet a téma kutatóinak megelégedésére szolgál!

Asztalos Zoltán

segédlevéltáros

 [1] Bognár Zalán: Málenkij robot, in.: Rubicon, 2015/9. szám, 68-77. old.Dombóvári járás

https://mnl.gov.hu/mnl/tml/jaras1

Dunaföldvári járás

https://mnl.gov.hu/mnl/tml/jaras2

Központi járás (Szekszárd várossal)

https://mnl.gov.hu/mnl/tml/jaras_3

Simontornyai járás

https://mnl.gov.hu/mnl/tml/jaras_4

Tamási járás

https://mnl.gov.hu/mnl/tml/jaras_5

Völgységi járás

https://mnl.gov.hu/mnl/tml/jaras_6