Választói névjegyzékek

1872. évi választói névjegyzékek

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-es születése után, kezdetben az 1848. évi V. törvénycikk alapján állították össze a választói névjegyzékeket. Ez a törvény a vagyoni és értelmiségi cenzusra épült. A 20. életévüket betöltött, bevett vallásfelekezethez tartozó férfiak voltak jogosultak a szavazásra. Az itt látható 1872-es választói névjegyzéket is az 1848-as V. törvénycikk alapján készült. Tolna megye területe ekkor 6 választókerületre oszlott. Ezek központjai a következő települések voltak: Szekszárd, Bonyhád, Kölesd, Paks, Pincehely, Szakcs. Az 1872-es névjegyzékek hiányosak, mert a szekszárdi, valamint a bonyhádi névsor nincs az őrizetünkben és a szakcsi jegyzék sem teljes. A névjegyzékből megtudhatjuk a választók nevét, életkorát és a jogosultság alapját.

https://mnl.gov.hu/mnl/tml/1872_evi_valasztoi_nevjegyzekek


1875. évi választói névjegyzékek

Az 1875-ös választói névjegyzéket már az 1874. évi. XXXIII. törvénycikk alapján készítették el. Ez a törvény a tulajdonalapú cenzust adócenzussal váltotta fel. A szavazás minden kerületben nyilvánosan, élőszóban történt. A törvény, az adóhátralékosokat kizárta a választásra jogosultak közül, ezért kevesebben szavazhattak, mint 3 éve. Tolna megye területe ekkor 6 választókerületre oszlott. Ezek központjai a következő települések voltak: Szekszárd, Bonyhád, Kölesd, Paks, Pincehely, Szakcs. A névjegyzékből megtudhatjuk a választók nevét, foglalkozását, életkorát és a jogosultság alapját.

https://mnl.gov.hu/mnl/tml/1875_evi_valasztoi_nevjegyzekek