Közigazgatási tájékoztató lapok

 

Közigazgatási tájékoztató lapok

 

A központi kezdeményezésre született közigazgatási tájékoztató lapokat a Magyar Királyi Belügyminiszternek 3900/1925. számú körrendelete alapján állították össze[1], majd a Belügyminisztérium küldte szét azokat.

Ez volt az első kísérlet arra, hogy az ország minden községéről a helységnévtárakat meghaladó mennyiségű és minőségű adatbázis álljon a közigazgatás irányítói rendelkezésére. A tájékoztató lapokat öt példányban kellett minden községről kitölteni. Egy maradt a községnél, egyet-egyet a főszolgabírónak, az alispánnak, a főispánnak küldtek, egy pedig a Belügyminisztériumba került.[2]

 

A második világháború idején Tolna megye községeinek tájékoztató lapjai a sajnos helyben részben megsemmisültek. A Belügyminisztériumba felkerült anyagot a Magyar Szociográfiai Intézetbe szállították feldolgozásra, így az elkerülte a teljes pusztulást, majd a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának őrizetébe került.

 

A nagy-és kisközségek közérdekű viszonyait felmérő adatlap 6 nagy kérdéscsoportot tartalmaz:

 

Az I. témakör: A község általános leírása (ezen belül a község történeti, földrajzi jellemzése, népességi viszonyai).

A II. rész: A község szervezete, beosztása és közérdekű viszonyai címet kapta. Ezen belül a községi tisztviselőket, az általános közigazgatási beosztást kellett bemutatni. Itt kellett közölni a megyei és a járási székhelytől, az ott elhelyezett hivatali központoktól való távolságot is. Felmérték: milyen karhatalmi szervezet van a községben, illetve ha nincs, hol van a legközelebbi; melyik pénzügyi, törvénykezési főhatóság érdekkörébe volt beosztva a település. Nyilatkozni kellet arról is, hogy van-e községi tűzoltóság, jóvá-hagyott községi szabályozási terv. Ugyancsak a II. főcsoporton belül kellett számot adni —korabeli szóhasználat szerint —a szociális igazgatásról. Ez a kérdéscsoport az egészségügyi ellátásra (orvos, bába, gyógyszertár-, esetleg kórház), a közművesítésre (ivóvíz, ivóvízvezeték, csatornázás) és a vendéglátásra (szálloda, fogadó, gyógyfürdő) vonatkozott.

A III. fő kérdéscsoport - Közművelődési viszonyok - a közoktatás-, és vallásüggyel, valamint a kulturális intézményekkel foglalkozott.

A IV. témakörben, mely a „Forgalmi és gazdasági viszonyok és igazgatás” címet kapta, a település gazdasági életére voltak kíváncsiak.

Az V. rész a községi vagyonra és háztartásra tett fel kérdéseket.

A VI. részben - a „Mily feladatok megoldása volna a legszükségesebb a községben?” kérdésre válaszolva - fel kellett vázolni a községfejlesztési tervet.[3]

 

A Tolna megyére vonatkozó lapok egy része eredetiben, másik része - a Mezőgazdasági Múzeumban őrzött példányokról készült - másolatban megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárában IV.404.b. Tolna Vármegye Alispánjának iratai, 15235/1940 szám alatt.

 

Asztalos Zoltán

segédlevéltáros[1] Belügyi Közlöny, 1925. 30. évf. 44. sz. 1004—1006. p.

 

[2] Dr. Hajdú Zoltán: Tolna megye központi szerepkörű településeinek vonzáskörzetrendszere az 1920-as években, in.: K. Balog János (Szerk.): Tanulmányok Tolna megye történetéből 10., Szekszárd, 1983., 362. old.

[3] Aradi Gábor: A községi monográfia néhány speciális forrása a két világháború között In: Vonyó József: Tanulmányok Pécs történetéből, 14. Várostörténet, helytörténet, Pécs, 2003., 183-190. old.

CsatolmányMéret
PDF icon alsonana.pdf249.51 KB
PDF icon alsonyek.pdf232.15 KB
PDF icon apar.pdf1.78 MB
PDF icon bata.pdf305.04 KB
PDF icon bataapati.pdf1.56 MB
PDF icon bataszek.pdf244.19 KB
PDF icon bedeg.pdf2.13 MB
PDF icon belac.pdf1.56 MB
PDF icon belecska.pdf285.62 KB
PDF icon bikacs.pdf196.73 KB
PDF icon bonyhad.pdf3.07 MB
PDF icon bonyhadvarasd.pdf1.6 MB
PDF icon bolcske.pdf231.29 KB
PDF icon borzsony.pdf1.46 MB
PDF icon ciko.pdf1.54 MB
PDF icon csibrak.pdf224.32 KB
PDF icon decs.pdf226.67 KB
PDF icon diosbereny.pdf222.75 KB
PDF icon dombovar.pdf270.33 KB
PDF icon dobrokoz.pdf225.1 KB
PDF icon dorypatlan.pdf1.63 MB
PDF icon dunafoldvar.pdf238.81 KB
PDF icon dunakomlod.pdf232.79 KB
PDF icon dunaszentgyorgy.pdf237.98 KB
PDF icon duzs.pdf223.46 KB
PDF icon erteny.pdf1.61 MB
PDF icon fadd.pdf219.15 KB
PDF icon felsoireg.pdf1.75 MB
PDF icon felsonana.pdf223.29 KB
PDF icon felsonyek.pdf1.76 MB
PDF icon furged.pdf1.68 MB
PDF icon gerjen.pdf221.61 KB
PDF icon gindlicsalad.pdf266.94 KB
PDF icon gorbo.pdf267.12 KB
PDF icon graboc.pdf1.94 MB
PDF icon gyonk.pdf203.11 KB
PDF icon gyore.pdf1.52 MB
PDF icon gyorkony.pdf259.81 KB
PDF icon gyulaj.pdf194.19 KB
PDF icon hant.pdf1.64 MB
PDF icon harc.pdf202.8 KB
PDF icon hogyesz.pdf197.68 KB
PDF icon izmeny.pdf1.63 MB
PDF icon kajdacs.pdf207.97 KB
PDF icon kakasd.pdf1.57 MB
PDF icon kalazno.pdf210.68 KB
PDF icon kanya.pdf1.82 MB
PDF icon keszohidegkut.pdf213.4 KB
PDF icon kety.pdf1.53 MB
PDF icon kisdorog.pdf1.62 MB
PDF icon kismanyok.pdf1.5 MB
PDF icon kistape.pdf178.44 KB
PDF icon kistormas.pdf189.91 KB
PDF icon kisvejke.pdf1.83 MB
PDF icon kisszekely.pdf225.51 KB
PDF icon kocsola.pdf249.23 KB
PDF icon koppanyszanto.pdf1.76 MB
PDF icon kovacsi.pdf1.73 MB
PDF icon kolesd.pdf238.29 KB
PDF icon kurd.pdf248.64 KB
PDF icon ladomany.pdf1.49 MB
PDF icon lapafo.pdf222.29 KB
PDF icon lengyel.pdf1.8 MB
PDF icon madocsa.pdf214.37 KB
PDF icon magyarker.pdf1.69 MB
PDF icon magyarkeszi.pdf1.73 MB
PDF icon majos.pdf1.65 MB
PDF icon majsamiklosvar.pdf1.59 MB
PDF icon maza.pdf1.58 MB
PDF icon medina.pdf246.93 KB
PDF icon miszla.pdf213.79 KB
PDF icon moragy.pdf2.2 MB
PDF icon mocseny.pdf1.46 MB
PDF icon mozs.pdf243.21 KB
PDF icon mucsfa.pdf1.55 MB
PDF icon mucsi.pdf204.89 KB
PDF icon murga.pdf224.33 KB
PDF icon nagydorog.pdf193.58 KB
PDF icon nagykonyi.pdf1.86 MB
PDF icon nagymanyok.pdf1.67 MB
PDF icon nagyszekely.pdf201.79 KB
PDF icon nagyszokoly.pdf1.56 MB
PDF icon nagyvejke.pdf1.67 MB
PDF icon nak.pdf237.24 KB
PDF icon nemetker.pdf212.92 KB
PDF icon ozora.pdf1.55 MB
PDF icon ocseny.pdf236.59 KB
PDF icon paks.pdf428.13 KB
PDF icon palatinca.pdf1.44 MB
PDF icon palfa.pdf197.07 KB
PDF icon pari.pdf1.55 MB
PDF icon pincehely.pdf2.59 MB
PDF icon pusztahencse.pdf209.79 KB
PDF icon regoly.pdf1.71 MB
PDF icon sarpilis.pdf189.25 KB
PDF icon sarszentlorinc.pdf239.69 KB
PDF icon simonmajor.pdf201.75 KB
PDF icon simontornya.pdf300.59 KB
PDF icon szakadat.pdf231.95 KB
PDF icon szakaly.pdf1.76 MB
PDF icon szakcs.pdf215.38 KB
PDF icon szalka.pdf2.27 MB
PDF icon szarazd.pdf191.89 KB
PDF icon szedres.pdf240.38 KB
PDF icon szemcsed.pdf1.6 MB
PDF icon tabod.pdf1.56 MB
PDF icon tamasi.pdf1.51 MB
PDF icon tengod.pdf2.17 MB
PDF icon tevel.pdf1.97 MB
PDF icon tolna.pdf2.19 MB
PDF icon tolnanemedi.pdf248.41 KB
PDF icon udvari.pdf245.12 KB
PDF icon ujdombovar.pdf214.01 KB
PDF icon uzdborjad.pdf216.52 KB
PDF icon varalja.pdf2.07 MB
PDF icon vardomb.pdf204.92 KB
PDF icon varong.pdf220.01 KB
PDF icon varsad.pdf234.33 KB
PDF icon zavod.pdf1.78 MB
PDF icon zomba.pdf1.88 MB