XXIX. fondfőcsoport - Gazdasági szervek

Közel 200 ipari és mezőgazdasági üzem, kereskedelmi, építésügyi és közlekedési vállalat, hitel- és biztosítási intézet, valamint a csődeljárás alá vont gazdálkodó szervezet iratait őrizzük ebben a fondfőcsoportban több mint 600 fm terjedelemben.
 
A fondok többsége töredékes, többnyire segédlet nélküli, tehát csak szálankénti átnézéssel, illetve a raktári jegyzékeik segítségével kutatható. Néhány szervtől azonban sikerült jelentősebb mennyiségű iratot átvennünk: a Diósdi Csapágygyár (1949–1962; 9,20 fm), a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár, Kistarcsa (1952–1990; 15,40 fm) és a Nagykőrösi Konzervgyár (1948–1989; 41,70 fm) viszonylag teljes értékű fondja került levéltárba.
 
A hitelintézetek közül a Magyar Nemzeti Bank járási fiókjaitól vettünk át néhány méternyi iratot, a mezőgazdasági üzemek közül pedig több mint húsz állami gazdaságtól. Ez utóbbiaktól főleg mérlegek és üzemtervek kerültek gyűjteményünkbe. Az állami gazdaságoktól is kevés iratot tudtunk átvenni az elmúlt évtizedekben, s a felszámolt gazdasági szervek levéltári anyaga is hiányos.