Kutatószolgálat

Általános tájékoztató
 
 
A  Levéltár őrizetében lévő iratanyagban térítésmentesen kutathat minden magyar és külföldi állampolgár a kutatótermi szabályzat, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek betartásával. 18 éven aluliak számára látogatójegy szülői (vagy tanári) felelősségvállalás mellett adható. A kutatóknak regisztrálniuk kell magukat kutatószolgálatunkon, amelynek során a Levéltár munkatársai minden esetben rögzítik a kutatók természetes személyazonosító adatait és kutatási témáját.
 
A levéltárban őrzött kulturális kincsek a könyvtári dokumentumoktól eltérően csak egy példányban készültek, ezért a levéltári iratokat különös óvatossággal kell kezelni. A levéltári anyag megőrzése érdekében a másolatban rendelkezésre álló iratok eredeti példányát csak indokolt esetben lehet kutatni. Az iratanyag védelme érdekében a különösen rossz állapotú iratok kutatására és reprodukciójára irányuló kérelmeket az intézmény vezetői elutasíthatják. A másolható iratok körét a kutatótermi szabályzat határozza meg, díjszabását külön igazgatói utasítás (lásd szöveg alatti linkeket!)
 
A levéltár polgártársaink személyiségi jogaira tekintettel a személyes és szenzitív adatokat (egészségi állapotra, káros szenvedélyre, politikai preferenciára, vallási hovatartozásra, szexuális magatartásra és büntetett előéletre vonatkozó információkat) tartalmazó iratokat csak a törvényben meghatározott védelmi idő lejárta után bocsát a kutatók rendelkezésére. E terminus lejárta előtt csak a tudományos kutatóintézetek (MTA kutatóintézetei, egyetemek, főiskolák, országos és megyei könyvtárak, múzeumok és levéltárak) támogató nyilatkozatát írásban bemutató tudományos kutatók jogosultak betekinteni e dokumentumokba. Ezen iratok kutatásának részletes szabályait a kutatótermi szabályzat 2. „Kutatási korlátozások" című fejezete tartalmazza. Az 1990. május 2. után keletkezett közérdekű adatot tartalmazó iratok a személyes adatok tiszteletben tartásával kutathatók. Azon dokumentumok, amelyek döntés-előkészítő információkat tartalmaznak, a 30 év védelmi idő letelte előtt csak az iratképző intézmény hozzájárulásával kerülhet a kutatók kezébe. Az anyakönyvi másodpéldányok kutatásáról a szabályzaton kívül külön főigazgatói utasítás rendelkezik (1/2019. sz., lásd csatolmányokban!)
 
A Pest Megyei Levéltár munkatársai készséggel nyújtanak felvilágosítást a leendő és regisztrált kutatóknak a kutatási témájukhoz kapcsolódó iratanyag őrzési helyéről, és kutatásának lehetőségeiről, segédlettel történő ellátottságáról. Ugyancsak lehetőséget kínálunk arra, hogy akuttani kívánt iratanyagot e-mail-ben előzetesen, tehát a személyes megjelenés és beiratkozás előtt kikérjék, a kutatótermi szabályzatban meghatározott mennyiségi korlátozások és a külön utasításban meghatározott előkészítési határidők (lásd csatolmányokat) figyelembe vételével.
 
Ugyancsak folyamatosan bővítjük online elérhető segédleteink körét, valamint egyéb adatbázisainkat, melyek révén a kutatás akár otthonról is elvégezhető. (lásd a szöveg alatti linkeket!)
 
Adatkezelési tájékoztatónkat szintén csatolmányban olvashatják!
 
 
Javasoljuk tisztelt kutatóinknak, hogy a kutatás megkezdése előtt tanulmányozzák át kutatótermi szabályzatunkat (lásd csatolmányokat), valamint forduljanak kutatószolgálatunkhoz a szükséges felvilágosításért!
 
NYITVA TARTÁS
 
Budapest:
Hétfő: 8:00-15.15
Kedd: 8:00-15.15
Szerda: 8.00-16.30
Csütörtök: 8.00-15.15
Péntek: Zárva
 
Nagykőrös:
Előzetes megbeszélés alapján.
 
 
ELÉRHETŐSÉGEK
 
Budapesti Központ:
1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.
1450 Budapest, Pf. 141.
Telefon: +36 1 455 9050
e-mail: kutato.pml@mnl.gov.hu
 
Nagykőrösi Fióklevéltár
2750 Nagykőrös, Hősök tere 4.
Telefon: +36 53 350 492
e-mail: nagykoros.pml@mnl.gov.hu