Kutatószolgálat

Tisztelt Kutatók!

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Kutatási Szabályzata itt érhető el.

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 2022. január 1-től minden kutatótermében bevezette az online beiratkozást. Ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú beiratkozás lehetősége megszűnik. Az E-beiratkozás folyamatáról, lépéseiről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_beiratkozas

Az online beiratkozás az MNL-ben kötelező, így kérjük, a kutatás gördülékeny és hatékony megkezdése érdekében már a levéltár felkeresése előtt, otthonról iratkozzanak be.

 

A Magyar Nemzeti Levéltár minden szervezeti egységében 2023. január 1-től az iratanyagok kikérése online, az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül történik. Ezen kutatótermekben ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú és elektronikus levél (e-mail) útján történő iratanyag-kikérés lehetősége megszűnik. Az E-kikérés folyamatáról, lépéseiről, valamint az érintett kutatótermekről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_kikeres

 

A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai az új gyakorlat bevezetésének meghonosítása érdekében oktatóvideókat készítettek, amelyeket az alábbiakban tekinthetnek meg.

 

Media Folder: 

 

 

Media Folder: 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Vármegyei Levéltárának budapesti kutatószolgálata a következő nyitvatartási időben várja látogatóit:

Hétfő: 8:00 – 15:30

Kedd: 8:00 – 15:30

Szerda: 8:00 – 15:30

Csütörtök: 8:00 – 15:30

Pénteken, szombaton és vasárnap zárva.

Levéltárunk pénztárának nyitvatartási rendje (fotójegyek és másolatok kiadása, kiadvány értékesítés) a következőképpen alakul:
Hétfő – Csütörtök: 09:00 – 11:00, 13:00 - 15:00

Péntek – Vasárnap: zárva.

 

Saját íróeszközök (papír, ceruza) használata kötelező.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 
ELÉRHETŐSÉGEK:
 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.
Telefon: +36-70/198-8967
 
 
 
Általános tájékoztató
 
 
A  Levéltár őrizetében lévő iratanyagban térítésmentesen kutathat minden magyar és külföldi állampolgár a kutatótermi szabályzat, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek betartásával. 18 éven aluliak számára látogatójegy szülői (vagy tanári) felelősségvállalás mellett adható. A kutatóknak regisztrálniuk kell magukat kutatószolgálatunkon, amelynek során a Levéltár munkatársai minden esetben rögzítik a kutatók természetes személyazonosító adatait és kutatási témáját.
 
A levéltárban őrzött kulturális kincsek a könyvtári dokumentumoktól eltérően csak egy példányban készültek, ezért a levéltári iratokat különös óvatossággal kell kezelni. A levéltári anyag megőrzése érdekében a másolatban rendelkezésre álló iratok eredeti példányát csak indokolt esetben lehet kutatni. Az iratanyag védelme érdekében a különösen rossz állapotú iratok kutatására és reprodukciójára irányuló kérelmeket az intézmény vezetői elutasíthatják. A másolható iratok körét a kutatótermi szabályzat határozza meg, díjszabását külön igazgatói utasítás (lásd szöveg alatti linkeket!)
 
A levéltár polgártársaink személyiségi jogaira tekintettel a személyes és szenzitív adatokat (egészségi állapotra, káros szenvedélyre, politikai preferenciára, vallási hovatartozásra, szexuális magatartásra és büntetett előéletre vonatkozó információkat) tartalmazó iratokat csak a törvényben meghatározott védelmi idő lejárta után bocsát a kutatók rendelkezésére. E terminus lejárta előtt csak a tudományos kutatóintézetek (MTA kutatóintézetei, egyetemek, főiskolák, országos és vármegyei könyvtárak, múzeumok és levéltárak) támogató nyilatkozatát írásban bemutató tudományos kutatók jogosultak betekinteni e dokumentumokba. Ezen iratok kutatásának részletes szabályait a kutatótermi szabályzat 2. „Kutatási korlátozások" című fejezete tartalmazza. Az 1990. május 2. után keletkezett közérdekű adatot tartalmazó iratok a személyes adatok tiszteletben tartásával kutathatók. Azon dokumentumok, amelyek döntés-előkészítő információkat tartalmaznak, a 30 év védelmi idő letelte előtt csak az iratképző intézmény hozzájárulásával kerülhet a kutatók kezébe.
 
A Pest Vármegyei Levéltár munkatársai készséggel nyújtanak felvilágosítást a leendő és regisztrált kutatóknak a kutatási témájukhoz kapcsolódó iratanyag őrzési helyéről, és kutatásának lehetőségeiről, segédlettel történő ellátottságáról.
 
Ugyancsak folyamatosan bővítjük online, az eleveltar.hu oldalon elérhető segédleteink körét, valamint egyéb adatbázisainkat, melyek révén a kutatás akár otthonról is elvégezhető. (lásd a szöveg alatti linkeket!)
 
Adatkezelési tájékoztatónkat szintén csatolmányban olvashatják!
 
 
Javasoljuk tisztelt kutatóinknak, hogy a kutatás megkezdése előtt tanulmányozzák át kutatótermi szabályzatunkat (lásd csatolmányokat), valamint forduljanak kutatószolgálatunkhoz a szükséges felvilágosításért!