XXV. fondfőcsoport - A jogszolgáltatás területi szakszervei

A bíróságok és az ügyészségek 1945, illetve 1950 utáni iratai tartoznak ebbe a fondfőcsoportba.
 
A Pest Megyei Bíróságtól 1989-ig kerültek be iratok. A büntető és polgári iratokhoz a segédkönyvek megmaradtak, így az egyes ügyek utáni kutatást ezek használata megkönnyíti.
 
A járásbíróságok iratai 1945-től kezdődően kerültek e fondfőcsoportba. Többségüknek megmaradtak a segédkönyvei, amelyek segítik a kutatást.
 
Az ügyészségek közül a Pest Megyei Főügyészség (1950-ig Pestvidéki Államügyészség, 1956-ig Pest Megyei Államügyészség) 1945-től keletkezett iratait őrizzük itt az eredeti irattári rendben. Eszerint a fondon belül az alábbi állagok találhatók: elnöki, büntető, általános felügyeleti, vegyes ügyek, büntető lajstrom, ügyészségi nyomozás, polgári ügyszak, büntetőbírósági-fellebbviteli, nyomozás-felügyelet, fiatalkorúak ügyei és közlekedési ügyek. A bennük való kutatást az állagonként meglévő lajstromkönyvek és mutatókönyvek segítik.
 
Néhány járási és városi ügyészségtől is vettünk át az 1953–1978 közötti időszakban keletkezett iratot, de a teljes átadásra csak a raktárkapacitásunk bővülése esetén kerülhet sor.