Iratkezelés felügyelete

A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Vármegyei Levéltára a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvénycikk és a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. sz. EMMI rendelet előírásai alapján a közfeladatot ellátó, Pest vármegyében területi illetékességgel rendelkező intézmények, hivatalok és tartós állami vagy önkormányzati tulajdoni hányaddal rendelkező gazdasági társaságok iratkezelését ellenőrzi. A felsorolt intézményi kör alól kivételt képez Vác Város Önkormányzata és a fenntartásában működő intézmények, amelyek iratkezelését Vác Város Levéltára ellenőrzi.

Tagintézményünk munkatársai a jogszabályi előírások alapján elbírálják a fentebbi körbe tartozó iratképzők iratselejtezési jegyzőkönyveit, részt vesznek az iratkezelési szabályzataik és irattári terveik jóváhagyásában, valamint az iratkezelés helyszíni ellenőrzésére jogosultak.