X. fondfőcsoport - Egyesületek

Elsősorban kulturális, gazdasági, tűzoltó, segélyező, hadigondozó, levente-, sport-, üdülő- és fürdőegyesületek, nő- és legényegyletek, vadásztársaságok iratai találhatók ebben a fondfőcsoportban.
 
Ezeknek az egyesületeknek csak mutatóban maradtak meg az irataik. Figyelemre méltó mennyiséget (közel 3 iratfolyómétert) csupán a ceglédi egyesületeknek és egyleteknek a levéltárban kialakított gyűjteménye tesz ki, amelyben állagonként tagolva 19 egyesület illetve egylet kisebb-nagyobb terjedelmű irata található.
 
Egyedül a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pest Megyei Szervezetének került levéltárba tekintélyesebb iratanyaga: jegyzőkönyvek, jelentések, beszámolók, pénzügyi iratok; mindösszesen 15,13 fm az 1951–1975 közötti évekből.
 
 Kis terjedelme (0,05 fm) ellenére említésre méltók a Szentendrei Festők Társaságának 1928–1951. évi iratai. Az ország festői kisvárosában, a szentendrei művésztelepen működő festőművészek – többek között Bánáti Sverák József, Bánovszky Miklós, Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Deli Antal, Goebel Ernő, Harmat Sándor, Heintz Henrik, Ilosvai Varga István, Iványi-Grünwald Béla, Jeges Ernő, Ónodi Béla, Pándi Lajos, Réti István, Rónay Kinga, Rozgonyi László, Tornyai János –, a két világháború közötti magyarországi képzőművészeti élet jeles képviselőinek tevékenysége tárható fel a különleges pontossággal szerkesztett taggyűlési jegyzőkönyvek és levelezések alapján.
 
Erősen hiányos iratanyag maradt fenn a különböző népfrontbizottságok (független, hazafias) és szakszervezeti bizottságok működése nyomán is.