XV. fondfőcsoport - Gyűjtemények

Jelentős forrásértékkel bíró és gyakran kutatott fondok találhatók ebben a fondfőcsoportban.
 
Itt van a levéltárban őrzött legfontosabb iratokról készített – több százezer felvételt magába foglaló – mikrofilmek gyűjteménye. Közülük elsősorban a közgyűlési összeírásokról (népesség-, katonai, nemesi, plébánia-, adószedői, úrbéri jellegű összeírások), továbbá a megyei köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvekről készített mikrofilmeket használják a hozzánk látogató történészek, egyetemi hallgatók.
 
Kutatóink igen gyakran vizsgálják térképgyűjteményünk darabjait is. Az úrbéri törvényszéknél említett úrbéri térképeinken kívül több száz 18–20. századi térképet őrzünk a megye településeiről és a velük szomszédos területekről. Egy részük digitalizálását a közeljövőben elkezdjük, így azokat elektronikus adathordozókon is a kutatóink rendelkezésére bocsátjuk.
 
Az erdőgazdasági üzemtervekből gyűjteményt hoztunk létre (12,35 fm.), amelyben az üzemtervek a községek ABC-rendjében vannak elhelyezve, ezáltal a róluk készült darabszintű raktári jegyzék segítségével jól kutathatóak.
 
Külön fondja van a fentieken kívül a fotóknak, kisnyomtatványoknak, kliséknek, képes levelezőlapoknak is.
 
A Pest megyére vonatkozó fénymásolatok gyűjteményébe sokféle eredetű iratot sorolunk be. Ide kerültek a biztonsági, iratvédelmi céllal készült másolatok, a levéltárnak adományozott kópiák, a más levéltáraknak illetékességből átadott iratokról készített másolatok.