XXIII. fondfőcsoport - Tanácsok

Jelenleg ez a legnagyobb terjedelmű fondfőcsoport a Pest Megyei Levéltárban. A volt megyei, járási, városi és községi tanácsoknak több mint hatezer méternyi anyaga került eddig levéltári őrizetbe.
 
Az 1949-es Alkotmány értelmében az államhatalom helyi szerveiként tanácsok alakultak és működtek Magyarországon. A korábbi önkormányzati és állami szervek feladatait átvéve, az 1990-es megszűnésükig a tanácsok és végrehajtó bizottságaik ellátták az államigazgatás helyi tennivalóit, az államhatalmat képviselve gazdasági, társadalmi és kulturális feladatokat teljesítettek.
 
A Pest Megyei Tanács osztályainak iratai már levéltári őrizetben vannak, de a járási hivatalok, illetve a járási tanácsok iratainak egy része szűkös raktárkapacitásunk miatt még ma is az egykori székhelyükön jelenleg működő önkormányzat irattárában található.
 
A községi tanácsok esetében is hasonló a helyzet az iratbegyűjtés tekintetében.
 
A következő években javulás várható a raktárhelyeinket illetően, és terveink szerint néhány éven belül egy helyen és egységes egészként őrizhetjük levéltárunkban az 1950–1990 közötti tanácsi korszak maradandó értékkel bíró iratait.