XXIV. fondfőcsoport - Az államigazgatás területi szakszervei

Az 1945-től újonnan alakult területi szakszervek közül néhány  rendőrkapitányság, tűzoltó-parancsnokság, községi adóhivatal, vám- és pénzügyőri szakasz, földhivatal, ingatlanforgalmi bizottság, rádióállomás, postahivatal, felvásárlási kirendeltség, szabadművelődési felügyelő és népművelési központ iratanyaga került levéltárba.
 
A fentieken kívül közellátási és begyűjtési hivatalok, továbbá közegészségügyi-járványügyi állomások (KÖJÁL) kirendeltségeinek iratait is ebben a fondfőcsoportban helyeztük el. Viszonylag kevéssé kutatott fondokat találunk itt, amit csak részben magyaráz az iratok töredékes volta és a segédleteik hiánya.